Halmfyr

Halmfyr - energiselskaber står i kø for at overbevise forbrugerne om at udskifte det gamle oliefyr til et halmfyr, da halmfyret er en vedvarende energikilde. I 2020 målene er det et krav at 30% af Danmark består af vedvarende energi.

Leverandører af og viden om Halmfyr:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.bruggpipes.com

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


Linka Energy A/S

Nylandsvej 38
6940 Lem St
Tlf.: 97341655
E-mail: linka@linka.dk

www.linka.dk

Kompetencer: kraftvarmeanlæg, energioptimering, opvarmning, biobrændsler. kedler

Læs mere om Linka Energy A/S


NISSEN energy a/s

Godthaabsvej 1
8660 Skanderborg
Tlf.: +45 75 75 65 00

www.nissenenergy.com

Kompetencer: gasmotorer, dieselmotorer, gasbrændere, oliebrændere, generatoranlæg, gaskedler, kedler, styringer, termografi, service, biogas, gasmotoranlæg, røggasvekslere, varmefordelingsanlæg

Læs mere om NISSEN energy a/s


Windhager Nordic

Hovedgaden 29 st tv
4654 Faxe Ladeplads

Direktør og salg:
Preben Larsen
+45 40383498
Pfl.windhager@gmail.com

Teknisk ansvarlig:
Henrik Schack
+45 40383498
Hs.windhager@gmail.com

www.windhager.dk

Kompetencer: Biobrændsel, Brændekedler, Centralvarme kedler, Flis kedler, Industri kedler, Mobile varmecentraler, Pillefyr, Træpillefyr, Varme anlæg med overvågning, Varme centraler

Læs mere om Windhager Nordic


BWE – officiel indvielse af Brigg Renewable Energy Plant
I dag blev Brigg Renewable Energy Plant officielt åbnet af North Lincolnshires borgmester Trevor Foster i overværelse af lokale, nationale og europæiske æresgæster.

Det vedvarende energianlæg, som er det største halmfyrede biomasseanlæg i Storbritannien, har en el-effekt på 40 MW, hvilket er nok til at forsyne 75.000 hjem og sparer over 250.000 tons CO2 hvert år.

Anlægget ejes af BWSC North Lincs Ltd (BNLL), et joint venture mellem PensionDanmark, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A / S (BWSC) og København Infrastructure Partners (CIP). Investeringen på 162 millioner GBP er baseret på en biomasse-energiteknologi leveret af BWSC som en nøglefærdig konstruktions-, indkøbs-, og entreprisekontrakt. BWSC har også en 15 årig drifts- og vedligeholdelsesaftale på anlægget.

Burmeister & Wain Energy A/S (BWE) har leveret den vibrerende ristefyrede kedel, som er kernen i anlægget. Den danske højteknologiske virksomhed BWE, er en del af den italienske STF gruppe. BWE’s leverance omfatter også halmfødesystemet og SNCR (Selective Non Catalytic Reduction deNOx-system) for at kunne opfylde de emissionsgrænser, som myndighederne kræver for denne type anlæg


Briketter af halm og termisk forgasning
En innovativ landmand vil sammen med en række virksomheder udnytte energien halm og gyllefibre. Der investeres i teknologierne sammen med Region Midt - og to nye typer anlæg er nu klar til at blive vist frem på samme gård.

Der er masser af energi i landbruget. Noget af det udnyttes allerede, men der er flere store potentialer der venter på at blive høstet, så landmanden kan skabe en grøn forretning, virksomheder kan udvikle teknologierne og samfundet kan få flere bidrag til den grønne omstilling og et reduceret CO2 udslip. Gennem erhvervsudviklingsprogrammet 'Biomasse til Energi' spiller Region Midt en aktivt rolle for at støtte virksomhedernes teknologier.

Halm har vi brændt af i årtier i Danmark. Men udviklingen peger nu også på at halm laves i briketter og kan derved bruges til biogas og ethanol. På gården er der nu installeret et CF Nielsen halm-briketteringsanlæg, der passer til en stor gård. Produktion og salg af halmbrikketter til biogas eller ethanol kan blive fremtidens energiforretning og briketteringsanlægget vises frem den 21. august i Havndal.

Gylle indeholder meget vand, men når vi separerer gyllens fibre fra er der masser af energi i dem. Mange biogasanlæg kan også bruge gyllefibre, men et nyt anlæg udviklet af Purfil, Frichs og Radijet vil kunne separere gyllen og termisk forgasse gyllefibre til el og varme, så der kommer mere energi og jordforbedringsmiddel (biochar) ud af det. Anlægget i en udviklingsfase vises også frem den 21. august.

-          Vi vil gerne vise hvordan man kan gøre det i praksis på en stor gård i Danmark, siger projektleder Anne Luise Skov Jensen, Agro Business Park. Vi vil gerne fremvise to forskellige teknologier til landmandens energifremtid på én og samme gård. Vi håber på at nogle skarpe faglige indlæg og derefter ud for at 'sparke dæk', kan tiltrække mange teknologi -  og landbrugsinteresserede.

Demoen af halmbrikketering og termisk forgasning i praksis foregår det torsdag den 21. august kl. 9.30-14 i Havndal. Se program og tilmelding på www.inbiom.dk   http://www.inbiom.dk/dk/invitation_til_demonstration_energi_fra_halm_og_gyllefibre.htm