Mobilvarme

Mobilvarme dækker oftest over mobile varmecentraler, som kan opsættes individuelt på byggepladser, on site og andre steder hvor en varmeløsning er ønsket/påkrævet. Mobilvarme dækker eksempelvis over kedelcentraler, kalorifere, varmekanoner mv. og er enten gas eller oliefyrede.

Leverandører af og viden om Mobilvarme:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.skafte.as

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


Mobilvarme danmark

Tlf.: 40 18 26 90
E-mail: jj@mvdk.dk

www.mobilvarmedanmark.dk

Kompetencer: Mobilvarme, mobile varmecentraler, varmekanoner, mobile varmeanlæg, kalorifere, byggeplads opvarmning, opbygning af varmecentraler, teltopvarmning, affugtning, korntørring, mobile fyringsanlæg,

Læs mere om Mobilvarme danmark


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30B
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 88 88
E-mail: info@san-as.com

www.san-as.com

Kompetencer: El-varme, el varme, elvarme, Elektriske Heatere, Varmelegemer, Varmepatroner, Værktøjsvarmepatroner, Varmeblæsere, Gennemstrømsvarmere, Belastningsmodstande, Varmekabler, Varmemåtter og -tæpper, Antikondensvarmere, Belysning, Ventilation, Termostater og Styring, Koblingsbokse, Ex Applikationer, Jernbanesystemer, Industriovne, Kirkeovne, Radiatorer, Håndklædetørrere

Læs mere om San Electro Heat A/S


Scanboiler Varmeteknik

Vangvedvænget 1
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 63 55
E-mail: info@scanboiler.dk

www.scanboiler.dk

Kompetencer: Kedler, akkumuleringstanke, biobrændselskedler, El-kedler, oliekedler, varmtvandsbeholdere, varmtvandsproduktion, laddomat, halmkedler, træpillefyr, pillefyr, mobilvarme

Læs mere om Scanboiler Varmeteknik


Ska-Dan A/S

Ole Rømers Vej 25
7000 Fredericia
Tlf.: +45 70 26 70 46
E-mail: solgaard@ska-dan.dk

www.ska-dan.dk

Kompetencer: Affugtning, Elvarmere, Generatorer, Kalorifere, Kedelcentraler, Mobilvarme, Mobile varmecentraler, Ventilatorer

Læs mere om Ska-Dan A/S


Scanboiler – Fyrrummet behøver ikke optage kvadratmeter i ejendommen
Det kan virke både besværligt og pladskrævende at indrette nyt fyrrum med mere klimavenlige varmeløsninger, men med en mobil varmeløsning fra Scanboiler Varmeteknik kan det gøres uden indgreb i selve ejendommen

Der kan være store omkostninger at spare ved at skifte den nuværende varmekilde ud med enten varmepumpe, pillefyr eller anden klimavenlig varmeløsning, som både vil kunne ses på el- og vandregningen samt være positiv for miljøet.

Derfor er det for mange heller ikke argumenterne for at skifte varmekilden ud, der mangler. Derimod vil plads ofte dukke op på minuslisten, for der skal sættes noget plads af til kedel, siloer eller akkumuleringstank.

Men hvorfor ikke skille den del fra resten af bygningen og få fyrrummet installeret i en separat container, som både kan stilles et mere diskret sted og desuden kan tages med, hvis man en dag skal flytte?

Hos Scanboiler Varmeteknik mellem Silkeborg og Aarhus designer vi containerløsninger i samarbejde med kunden. Vi monterer containeren på vores værksted i Voel og leverer det som et nymalet, isoleret og komplet fyrrum, som nu blot skal tilsluttes det eksisterende varmeanlæg.

Sådan en løsning valgte Peter Andersen og Jakob Rasmussen, som sammen driver IS Tornegården ved Brædstrup, hvor de også har en satellitejendom.

- Vi havde brug for en løsning der krævede minimal vedligeholdelse, og det lever containerløsningen op til. Den er stort set vedligeholdelsesfri, det kører bare af sig selv, og siloen er så stor, at vi blot skal hælde piller på to gange om året, siger Peter Andersen, som tidligere måtte bruge en del tid på at holde halmfyret kørende.

- Samtidig er det en ejendom, som på sigt sikkert skal udfases, og produktionen bliver flyttet til en anden ejendom, så hvis vi begyndte at indrette et nyt fyrrum, ville de penge hurtigt kunne være spildte, tilføjer Peter Andersen.

Når produktionen på sigt skal flyttes til en anden ejendom, kan containeren let flyttes med blot ved at kappe nogle få rør, der binder løsningen sammen med det eksisterende varmeanlæg.

Løsningen består af en container, et Fröling P4 pillefyr, en akkumuleringstank og styring.

Vi indretter containeren i samarbejde med kunden og kan også leveres med træfliskedler