Naturgas

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der findes i undergrunden på samme måde som råolie. Naturgas består fortrinsvist af metan, men den indeholder også ethan, propan, butan og andre længere kulstofkæder, samt en række andre sporstoffer såsom SOx-forbindelser, NOx-forbindelser og COx-forbindelser.

Leverandører af og viden om naturgas:


Mere viden om naturgas:

Naturgassens sammensætning og dermed kvalitet varierer meget ved forskellige felter.

Naturgas stammer fra plante- og dyrerester, der gennem millioner af år under enormt pres fra overliggende jordlag, er omdannet til en luftformig brændbar gas, der hovedsagelig består af metan. Dansk naturgas består af 89 pct. metan. Naturgas er lettere end luft og stiger derfor til vejrs ved udslip. Naturgas er usynlig, lugtfri og ugiftig. Den velkendte gaslugt stammer fra et tilsætningsstof -odorant- som netop tilsættes, så man kan lugte udstrømmende gas fra eventuelle utætheder.

Verdens samlede kendte reserver af naturgas anslås til 172 billioner kubikmeter, hvor mere end en fjerdedel alene findes i Rusland. Verdens samlede forbrug af naturgas ligger på 3 billioner m3. Det betyder at der er kendte reserver til omkring 50 års globalt forbrug af naturgas med det nuværende forbrug. Forbruget af naturgas forventes dog at stige til 5 billioner m3 frem mod år 2030 ifølge prognoser fra EIA. Det er svært at gisne om hvor store de ukendte reserver af naturgas er, men udforskningen er i de senere år blandt andet rykket ud på dybhavet og op i polaregnene, hvor det forventes at der er store ukendte forekomster. Naturgas bliver transporteret over lange afstande gennem internationale transmissionssystemer. Langt hovedparten af Europas naturgasforbrug bliver således produceret i det nordlige Rusland og pumpet tusinder af kilometer frem til forbrugerne i Europa. Naturgassen kan også sejles hvis den omformes til LNG (Liquid Natural Gas). Det sker ved afkøling til en temperatur på minus 176 °C, hvilket får naturgassen til at optræde i flydende form. Dette gør dog LNG-transport energiineffektiv og dermed dyr, og denne transportform er derfor ikke særligt udbredt.


DCC Energi – Asfaltgigant dropper diesel til gavn for arbejdsmiljøet
En af landets store vejentreprenører, Pankas A/S, tager nu et opgør med luft- og partikelforureningen fra selskabets mange dieselmaskiner

Fremover kører store dele af Pankas' ca. 300 anlægsmaskiner på renere, syntetisk diesel lavet på naturgas.

For at sænke luftforureningen fra sine mange dieselmaskiner dropper vejentreprenøren Pankas nu brugen af diesel i store dele af sin omfattende maskinpark. Til gavn for medarbejdere og naboer til de vejstrækninger rundt om i landet som Pankas anlægger og vedligeholder, kører hovedparten af maskinerne nu på det renere GTL-brændstof - et diesellignende brændstof lavet på naturgas.

"Vi har en række ISO-certificeringer inden for miljø og arbejdsmiljø, og vi forsøger konstant at vælge de mindst belastende produkter i vores drift. Når det kommer til arbejdsmiljøet, kan vi med skiftet til GTL-brændstof reducere luftforureningen fra vores maskiner betragteligt. GTL giver ingen udstødningslugt, og den renere forbrænding gør, at vi fjerner op mod 30 procent af de skadelige partikler fra vores maskiners udstødning," siger David Bredahl, teknisk chef i Pankas A/S.

"Når der findes oplagte alternativer til diesel, er det kun naturligt, at vi afvikler dieslen i det omfang, vi kan. GTL-brændstof kan hældes direkte på vores maskiner, og det giver væsentlig færre gener for vores folk og for trafikanter og naboer til vores anlægsarbejder," tilføjer han.

Det meste af dieselforbruget udskiftet
David Bredahl vurderer, at Pankas har erstattet hovedparten af dieselforbruget på asfaltudlæggere, vejtromler og andet tungt grej med GTL. På årsbasis svarer det til, at omkring 500.000 liter diesel bliver udskiftet med det rene, naturgasbaserede brændstof. Lige nu er det primært de store asfaltafdelinger i Sorø og Funder ved Silkeborg, som har afviklet diesel. Men der er potentiale for at skære endnu mere af dieselforbruget væk, forklarer han.

"Der er stadig et par afdelinger, som endnu ikke har mulighed for at tanke fra de hjemmetanke, hvor vi har GTL. Sammen med DCC Energi, som leverer brændstoffet, arbejder vi på en løsning, så vi kan få endnu flere af vores maskiner over på GTL. Herunder en del ældre materiel i vores Remix-afdeling, hvor vi forventer at se store reduktioner i udledningen af NOx, sod, svovl og andre skadelige partikler".

Selv i nyere dieselmotorer kan GTL-brændstof reducere udledningen af skadelige partikler fra maskiner, busser og lastbilers udstødning. Alt efter motor- og filtersystem udleder GTL helt op 38 procent færre skadelige partikler, NOx, mm. GTL kan anvendes på alle dieselmotorer præcis som diesel og uden forudgående tilpasning.

"I en tid, hvor der er stort fokus på klima og miljø, mærker vi en stigende interesse for en løsning, der her og nu kan erstatte diesel - og det kan GTL. Det gælder både i bygge- og anlægsbranchen og inden for transport. Men vi oplever også, at flere kommuner er begyndt at se GTL-brændstof som en hurtig vej til at nedbringe luftforureningen fra f.eks. busser, fejemaskiner og andet materiel i byerne," siger Christian Heise, adm. direktør i DCC Energi.