Procesanlæg

Procesanlæg - at fremstille et sanitær procesanlæg stiller høje krav til udførsel, dokumentation og hygiejnisk design. Det skal man tage højde for gennem hele processen. Et procesanlæg kan udfærdiges efter kundens krav og forventninger, og monteres oftest på stedet hos kunden. Mange procesanlæg produceres i rustfrit stål.

Leverandører af og viden om Procesanlæg:


ArneCo - DA Group ApS

Upsalagade 18, 2th
2100 København
Tlf.: +45 31 12 21 41
E-mail:: aj@arneco.dk

www.arneco.dk

Kompetencer: Dampkedler, Dampkomponenter, Desinfektion af fødevareanlæg, Filtre, Filtersystemer, Fødevareprocesanlæg, QC udstyr, Sikkerhedsventiler

Læs mere om ArneCo – DA Group ApS


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.skafte.as

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


HYTOR Fluid Solutions A/S

Guldborgsundvej 1
DK - 6705 Esbjerg
Telf.: 79 13 00 00
E-mail: infofluid@hytor.com

www.hytor.com

Kompetencer: Hydraulisk styresystemer, Wellhead panel, Hydraulisk power pack, analysepanel, tryktest systemer, proces kontrol, automatisk tryksystemer, kemikalie dosering, kemikalie pumper, pumper, doseringspumper, kompressorservice, lækagesøgning, olienalayse, konstantflow ventiler, surveys hydrauliksystemer, surveys kemikaliesystemer, slanger, manometre, manifolds, ventiler, kontrol ventiler, hydrauliske slanger, gasboostere, pneumatiske cylindre, luftbehandling, kompressorer, fittings, instrumentrør, Parker, Fitok, BuTech, Haskel, Parker Origa, Parker Legris, Milton Roy, Bifold, Sandvik, Armaturenbau, Alco Valves, Delta Controls, Sigma valves, Williams, SOR

Læs mere om HYTOR Fluid Solutions A/S


MOLITH Engineering ApS

Vester Gydejevej 5
9750 Østervrå
Tlf.: 21 76 70 75
E-mail: mlt@molith.dk

www.molith.dk

Kompetencer: Maskinkonstruktioner, produktudvikling, hydrauliksystemer, hydrauliske pumpestationer, hydraulikkomponenter, dokumentation, komponentspecifikationer, 3D konstruktioner

Læs mere om MOLITH Engineering ApS


Nordic Engineering ApS

Københavnsvej 261
4000 Roskilde
Tlf.: +45 45948000
E-mail: info@nordic-engineering.dk

www.nordic-engineering.dk

Kompetencer: Engineering, systemløsninger, røreværker, omrørere, mixere, blandeanlæg, centrifugalpumper, mekaniske akseltætninger, rustfrie tanke, centrifuger, dispergering, homogenisatorer, fermentorer, sanitære pumper, magnetdrevne røreværker, vakuumtørrer, pulverblandere, filtertørrer, reaktorer, kolonner, varmevekslere, procesanlæg, procesudstyr og fittings i titanium.

Læs mere om Nordic Engineering ApS


Process Engineering A/S

Strevelinsvej 36
7000 Fredericia
Tlf: 76240470

www.proeng.dk

Kompetencer: Arbejdsmiljø, ATEX, Beregning, CE-mærkning, Dimensionering, Dokumenthåndtering, Energi, Food, PI Diagram, Konstruktion, Pharma, Procesanlæg, Procesdesign, Projektledelse, Processimulering, Rørdesign, Rådgivende ingeniører, Site supervision, Økonomi

Læs mere om Process Engineering A/S


Rotec Production ApS

Rotec

Bygmarken 5
3520 Farum
Tlf.: +45 44994280
E-mail: christian@rotec.dk

www.rotec.dk

Kompetencer: Automatisering, Palletering, Robotløsninger, Industrirobotter, StyretavlerSpecialmaskiner, Specialmaskiner medico

Læs mere om Rotec Production ApS


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


CIP-anlæg til fødevareindustrien


11.okt 2021


”Cleaning in Place” (CIP) er en vigtig rengøringsproces i fødevareindustrien, hvor indvendige overflader bliver rengjort uden at åbne udstyret. Læs her, hvordan Process Engineering af designet et CIP-anlæg for en kunde, der leverer procesløsninger.

I Process Engineering er vi ofte designpartner i udarbejdelsen af CIP-anlæg. CIP, der er en forkortelse af ”Cleaning in Place”, er rengøring af de indvendige overflader af rør, beholdere, filtre og procesudstyr i anlæg uden at demontere eller åbne udstyret og uden manuel betjening fra operatørens side. I rengøringsprocessen bliver overfladerne rengjort ved, at rengøringsvæske bliver cirkuleret igennem anlægget under stor flowhastighed.

For en kunde, der leverer procesløsninger til fødevareindustrien, detail projekterede vi et CIP-anlæg med item liste, PI Diagram og styringsbeskrivelse.

Processen i projektet

En af vores ingeniører projekterede et CIP-anlæg ud fra kundens ønsker til anlæggets omfang og kapacitet.

I designet af CIP-anlægget tog vores medarbejder højde for antal anlæg/proceslinjer, der skulle rengøres, hvordan anlægget var skruet sammen ift. flow, og hvor store tankene til syre, lud og varmt vand skulle være. Ud fra dette beregnede han kapaciteten til CIP-processen, specificerede alle komponenterne ift. størrelsen på rørene og vekslerne og udarbejdede en styringsbeskrivelse for hele anlægget.

Process Engineerings ydelse og omfanget af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Item liste
 • PI Diagram
 • Styringsbeskrivelse

Process Engineering – Udvikling af ny procesløsning i mikseanlæg til is


15.sep 2021


Hennig-Olsen Is er i gang med en omfattende udbygning af deres produktionsanlæg for at opruste sig til fortsat vækst. Læs her om projektet, hvor Process Engineering Norge AS er valgt som rådgiver og projektleder.

Hennig-Olsen Is er en ledende producent og markedsfører af is og frosne desserter – med en markedsandel på over 50% i Norge. De er kendt for innovativ produktudvikling – ”Cremen af iscreme” – og er rangeret som en af de stærkeste i Norge.

Hennig-Olsen Is er i gang med en omfattende udbygning af produktionsanlægget for at opruste sig til fortsat vækst, og de har ambitioner om at blive verdensledende inden for produktion af iscreme.

Læs også: Process Engineering – Forprojekt af Protein Pilot Plant

Process Engineering Norge AS er valgt som rådgiver på procesanlægget under udbygningen. Vores projektleder bistår Hennig-Olsen Is med tekniske kompetencer inden for hygiejniske procesanlæg, granskning af løsningsforslag, valg af leverandører og opfølgning på leverancer for økonomi, tidsplan og valgte leverandører.

Vi har bistået kunden med projektet siden opstarten, hvor vores team hos Hennig-Olsen Is har hjulpet med at udarbejde Conceptual Design, budgetter, udbudsmateriale samt kontrahering af leverancer. Efterfølgende er vi blevet valgt til at stå for projektledelsen i realiseringsfasen af projektet.

Processen i projektet

Process Engineering Norge AS blev hyret ind som konsulent for at bistå med følgende:

 • Projektledelse af projektet.
 • Deltagelse i projektets styregruppe.
 • Fastlæggelse af teknologisk løsning af procesløsningen for udskiftning/modernisering af mikseanlægget til iscreme.
 • Udvikling af processen og definition af udstyrsbehov.
 • Budgettering af kapitalbehov for projektet.
 • Fastlæggelse af tidsplan for projektet.
 • Udvikling af udbudsmateriale og identificere potentielle leverandører sammen med kunden.
 • Definition af leverancebetingelse.
 • Review af indkomne tilbud og gennemgang med udvalgte leverandører.
 • Valg af leverandører.
 • Design review med de valgte leverandører i løbet af Detailed design fasen.
 • Opfølgning på leverandørerne.
 • Opfølgning på budget og behandling af ændringsordrer.

Projektet startede i 2019 og forventes at være færdig i starten af 2022.

I samarbejde med kunden bliver der afholdt ugentlige koordineringsmøder, hvor der bliver gjort status på projektet og det videre forløb. Eventuelle ændringer i kapitalbehovet bliver forelagt projektets styregruppe for beslutning.

Process Engineerings ydelse og omfanget af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Projektledelse
 • Engineering
 • Leverandøropfølgning
 • CAPEX
 • Tidsplan

Process Engineering – Forprojekt af Protein Pilot Plant


19.aug 2021


Aker BioMarine producerer omega-3 krill olie og processerer restproduktet til ingrediens i bl.a. fiskefoder. Gennem nogle år har de forædlet dette og udviklet INVI™. Læs her om projektet, hvor Process Engineering har hjulpet med at skalere processen.

Aker BioMarine AS (Norsk Antarktisk Krill fiskeri- og biotek virksomhed) er ledende leverandør og producent af omega-3 krill olie og den eneste leverandør hvis værdikæde spænder fra fangst af krill til processering af den færdige omega-3 krill olie. Processering af krill omega-3 olie giver et proteinrigt restprodukt, der i dag bliver brugt som ingrediens i bl.a. fiskefoder. For at forædle dette restprodukt til en højværdi fødevareingrediens har Aker BioMarine igennem nogle år i laboratorie/R&D skala udviklet og forfinet et novel food krill protein hydrolysat pulverprodukt (kaldet INVI™). INVI™ er rettet mod bl.a. sports nutrition segmentet og differentierer sig ved at være et klart og letopløseligt produkt med en unik aminosyre sammensætning med alle de essentielle aminosyrer.

Aker BioMarine ønskede at få INVI™ produceret i stor skala, men var udfordret af, at deres eksisterende laboratorie/R&D skala facilitet ikke var designet med fokus på skalerbarhed til kommerciel produktion. Derfor ønskede de at få etableret en pilot facilitet, som kapacitetsmæssigt kunne benyttes til produktlancering til markedet, samt procesoptimering, udvikling og verificering for den større fabrik. Process Engineerings rolle i projektet var derfor at udarbejde et forprojekt af procesanlægget til protein hydrolysat, samt assistere med teknisk ekspertviden inden for bl.a. design, opførelse og ombygning af fabrikker til produktion af fødevareingredienser.

Processen i projektet
Protein hydrolysat processen er meget forskellig fra omega-3 krill olie processen, og derfor havde Aker BioMarine brug for teknisk ekspertviden inden for bl.a.:

 • Skalering af R&D proces til et pilot/kommercielt procesdesign.
 • Proces- og hygiejniske designkrav til produktion af højværdi fødevareingredienser.
 • Teknisk assistance (på kundesiden) i etablering af designgrundlag og kravsspecifikationer for udbud af EPC-kontrakt på processen.
 • Udbud og indkøb af forsyningssystemer (damp, køl, luft, vand mv.).
 • Assistance ifm. hygiejniske og procesmæssige krav til produktionsfacilitet (bygning).

I projektet har Process Engineering leveret knowhow særligt på:

 • Procesdesign, herunder bl.a. udarbejdelse af Proces Flow Diagrammer, produktionstidsplaner for design og beregning af fabrikskapacitet, skalering af forsyningssystemer og estimering af bemanding.
 • Udbudsmateriale, herunder bl.a. udarbejdelse af generelle og specifikke kravsspecifikationer for alle enhedsoperationer inkl. procesintegration og forsyningssystemer mv. (Installation og User Requirement Specifications).
 • CAD-design, herunder bl.a. udarbejdelse af Blok Flow Diagrammer, Proces Flow Diagrammer, udbuds P&I Diagrammer, maskinplaner, produkt- og mandskabs flowplaner.
 • Teknisk tilbudsevaluering, herunder bl.a. review af tilbud, afklaring og udfordre tilbud, sparring med kunde for intern afklaring, vurdering og score tilbud, sparring vedr. kommercielle betingelser mv.

Gennem projektet har vi haft et tæt samarbejde med kunden. Projektet var forankret igennem vores norske kontor, Process Engineering Norge AS, men blev gennemført fra vores kontor i Aarhus. Når det har været nødvendigt, har vi også indgået i det daglige på kundens kontor i Oslo.

Fabrikken er et anlæg, hvor procesanlægget består af højteknologiske enhedsoperationer som f.eks. hydrolyse, separationer og spraytørring.

Process Engineerings ydelse og omfanget af projektet
Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Proces Flow Diagram
 • Massebalance
 • Afklaring af designkriterier
 • Teknologianbefalinger
 • Koordinering af automationsløsning (kontrolsystem)
 • Udbudsmateriale
 • Tilbudsevaluering
 • Bygnings footprint
 • Maskinplan
 • Forbrugstal på procesanlægget
 • Installationsdesign specifikation

Dansk Ventil Center A/S leverer procesudstyr til stort projekt i Skagen
Fiskernes Fiskeindustri i Skagen investerer millioner i bæredygtighed og energibesparelse

FF Skagen investerer, i modernistering af deres maskinpark, omkring 80 mio. kr. i Skagen. Dette skal styrke effektiviteten, give besparelser på energien samt forbedre driften. Hele produktionen har været lukket ned siden. 1. juni 2016 og flyttet midlertidigt til Hanstholm. FF Skagen fremstiller årligt ca. 170.000 tons fiskemel og fiskeolie på et af verdens mest avancerede procesanlæg. Kvalitet, miljø, energi og bæredygtighed er i højsædet hos FF Skagen. Derfor stilles der store krav til leverandører til deres procesanlæg.

FF Skagen har produceret fiskemel på fabrikken ved havnen i Skagen siden 1972.
Dansk Ventil Center A/S leverer manuelle og automatiske ventilløsninger til projektet i Skagen. DVC satser i høj grad på bæredygtige og innovative løsninger, til sikring af lang og problemfri drift af kundernes installationer.

DVC har gennem de seneste mange år leveret ventiler til FF Skagen. Det var derfor et naturligt valg at kontakte DVC, da fabrikken stod for den nuværende modernisering, udtaler værkfører Jonas Løth. DVC leverer produkter af høj kvalitet og har et højt niveau af teknisk know-how. Dette kombineret med hurtige leveringstider og kompetent rådgivning, gjorde DVC til et oplagt valg. Jonas Løth forventer en stigning i produktionen af fiskemel- og olie i fremtiden, men den primære årsag til moderniseringen er at skabe bedre kvalites- produkter og forbedre energi- besparelsen. Dette sker med 4 effektive produktionslinier mod tidligere 6 mindre linier