Røggaskølere

Røggaskølere er en type af varmevekslere. Røggaskølere er som oftest en del af et integreret kedelsystem med enten olie- eller gasfyrede kedler. Røggaskølere og deres ydelse afhænger i nogen grad af størrelse og design af selve enheden, men også af ydre faktorer som røggastemperaturer, røggasmængder og de termiske størrelser på den "kolde" side, spiller en relativ stor rolle i røggaskølerens effektivitet.

Leverandører af og viden om Røggaskølere:


CHR. MØLLER A/S

chr møller

Tåsingevej 4
5800 Nyborg
​Tlf.: ​​​65 99 10 99
E-mail: info@chrmoeller.dk

www.chrmoeller.dk

Kompetencer: Dampkedler, Dampgenerator, Energioptimering, Hedtoliekedler, Kedler, Røggaskøling, Sikkerhedsventiler

Læs mere om CHR. MØLLER A/S


NISSEN energy a/s

Godthaabsvej 1
8660 Skanderborg
Tlf.: +45 75 75 65 00

www.nissenenergy.com

Kompetencer: gasmotorer, dieselmotorer, gasbrændere, oliebrændere, generatoranlæg, gaskedler, kedler, styringer, termografi, service, biogas, gasmotoranlæg, røggasvekslere, varmefordelingsanlæg

Læs mere om NISSEN energy a/s