Skorstene

Skorstenen skal sikre at der opnås en tilstrækkelig fortynding i atmosfæren af de kvælstofilter mv. der dannes ved forbrænding af f.eks. naturgas. Herudover skal skorstenen sikre, at der er stabile trykforhold i brændkammeret. Til beregning af skorstenshøjden der sikrer en tilstrækkelig fortynding, anvendes den såkaldte OML-model.

Leverandører af og viden om skorstene:


Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S

Lucernemarken 7-9
5260 Odense S
Tel. 70 26 83 26
Fax. 70 26 84 26
E-mail: info@anteco.dk

www.anteco.dk

Kompetencer: Affugtning, Affugtningsanlæg, Centralstøvsuger, Decentral ventilation, Energioptimering, HVAC, Industristøvsuger, Kalorifere, Loftventilatorer, Lufttæpper, Stålskorstene, Varmegenvinding, Varmekanoner, Varmesparere, Varmluftaggregater, Varmeventilatorer, Ventilationsanlæg

Læs mere om Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S


Polysan A/S

Industrivej 17
5672 Broby
Tlf.: 62 66 12 21
E-mail: polysan@polysan.dk

www.polysan.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afvandingsløsninger, Skybrudsrender, Indgangspartiskåle, Polymerbetonprodukter, Sålbænke, Murafdækning, Sokkelaffugtere, skorstensafdækninger, Gesims

Læs mere om Polysan A/S


VL Staal a/s

Storstrømsvej 1
6715 Esbjerg N
Tlf.: +45 7610 5555
E-mail: Vlstaal@vlstaal.dk

www.vlstaal.com

Kompetencer: Skorstene, Stålskorstene

Læs mere om VL Staal a/s


Mere viden om skorstene:

OML er introduceret sammen med miljøstyrelsens luftvejledning: begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

En skorsten er en konstruktion, der giver ventilation til varme røggasser eller røg fra en kedel, komfur, ovn eller pejs i det fri. Skorstene er typisk lodret eller så tæt som muligt på lodret, for at sikre, at gasserne/røgen flyder glat, trækker luft ind i forbrændingskammeret i hvad der er kendt som stakken eller skorsten.Den plads inde i en skorsten kaldes en flue. Skorstene kan findes i bygninger, damplokomotiver og skibe. I USA, er udtrykket skorsten også anvendt, når der henvises til lokomotiv skorstene eller skibets skorstene, og udtrykket tragt kan også anvendes.

Højden af en skorsten påvirker dets evne/effekt til at overføre røggasser til det eksterne miljø gennem stakken. Derudover kan spredningen af forurenende stoffer i de højere luftlag reducere deres indvirkning på de umiddelbare omgivelser. I tilfælde af kemisk aggressivt udgang, kan en tilstrækkelig høj skorsten forhindre en delvis eller fuldstændig selvstændig neutralisering af luftbårne kemikalier, før de når jordoverfladen. Spredningen af forurenende stoffer over et større område kan reducere deres koncentration og lette overholdelsen af de lovbestemte grænser.

Som et resultat af den begrænsede evne til at håndtere tværgående belastninger med mursten, blev skorstene i ofte bygget i en "stak", med en pejs på hver etage af huset deler en fælles skorsten, ofte med sådan en stak på forsiden og bagsiden af huset. Nutidens centralvarmesystemer har gjort skorsten placering mindre kritisk, og anvendelsen af ikke-strukturel gasudluftningsåbning rør tillader en røggas ledning skal installeres omkring forhindringer og gennem vægge.

Faktisk kræver de fleste moderne høj-effektiv varmeapparater ikke en skorsten. Sådanne apparater er generelt installeret i nærheden af en ydervæg og en ikke-brændbar væg tillader en udluftningsrør løber direkte gennem ydervæg.

På et skråtag, hvor en skorsten trænger et tag, blinker anvendes til at forsegle leddene. Nedadgående stykke kaldes et forklæde, siderne får trin blinkende og en cricket bruges til at aflede vand omkring den øvre side af skorstenen under inddækningen.

Industrielle skorstene er almindeligvis omtales som røggas stakke og har normalt eksterne strukturer, i modsætning til dem, der bygges ind i væggen af en bygning. De er generelt placeret støder op til en damp-genererende kedel eller industriel ovn, og gasserne føres til dem med kanalsystem. I dag er brugen af armeret beton har næsten helt erstattet mursten som et strukturelt element i opbygningen af industrielle skorstene. Ildfaste sten er ofte brugt som en foring, især hvis den type brændstof, der forbrændes genererer røggasser, der indeholder syrer. Moderne industrielle skorstene nogle gange bestå af en konkret forrude med en række aftræk på indersiden.

De 300 meter skorsten på Sasol Tre består af en 26 meter diameter forruden med fire 4,6 meter i diameter konkrete aftræk, som er foret med ildfaste sten bygget på ringe af corbels fordelt med 10 meter mellemrum. Den armeret beton kan støbes ved konventionel forskalling eller glidende forskalling. Højden er at sikre de forurenende stoffer er spredt over et større område for at opfylde lovmæssige eller andre sikkerhedskrav.


Ventilationsskorsten fra Falster til Nordjylland
KM-Skorstene har leveret 1 stk. 15 m ventilationsskorsten med Ø500 mm til røgeri i Nordjylland.

Det Nordjyske røgeri havde en ældre ventilationsskorsten der grundet røgprocessen og det aggressive miljø lige ud til Kattegat, var tæret op samt flækket 3,5 m på langs i toppen.

Ordren og monteringen forløb godt, det var også vigtigt for kunden at minimere driftstoppet af deres procesanlæg, for at udskifte den gamle ventilationsskorsten med den nye.

KM-Skorstene har siden 1967 fremstillet forskellige skorstensanlæg f.eks. industriskorstene, fritstående stålskorstene, indtag og afkast.

Se mere på www.km-skorstene.dk

Certificeret leverandør af bygningsstål efter DS/EN 1090

-        Stålkonstruktioner og stålkomponenter som f.eks. altaner, trapper, spær, stålrammer, gangbroer etc.