Solcelleanlæg

Et elproducerende solcelleanlæg består af et antal jævnstrømsproducerende solcellemoduler og en vekselretter, der omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm. Elproducerende solcelleanlæg kan udføres med vekselretter på hvert modul, med vekselretter i hver streng eller med en central vekselretter - Hjælpeværktøj til solcelleberegninger - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om solcelleanlæg:


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


BUCCMA ENERGY ApS

Hørsøvej 3A
8830 Tjele
Tlf.: 87 50 01 10
E-mail: info@buccmaenergy.com

www.buccmaenergy.com

Kompetencer: Ventilation, Kaloriferer, Lufttæpper, Solcelleanlæg, Brandspjæld, Decentral ventilation, Solenergi, Varmeflader, Ventilationsaggregater, Ventilationsanlæg, Ventilationskanaler

Læs mere om BUCCMA ENERGY ApS


Max Weishaupt A/S

Erhvervsvej 10
2600 Glostrup
Tel 43 27 63 00
E-Mail: info@weishaupt.dk

www.weishaupt.dk

Max Weishaupt A/S har mere end 40 års erfaring med varmeløsninger i Danmark. Firmaet har afdelinger i hele landet og rådgiver erfarent og kompetent om bl.a. varmepumper og jordvarme.

Læs mere om Max Weishaupt A/S


Solar Partner ApS
Sønderborggade 1
2100 København Ø
Tlf.: 33690100
E-mail: ag@solarpartner.dk

www.solarpartner.dk

Kompetencer: Integrerede løsninger i tag og facade, HVIDE paneler med solceller, Rådgivning – Industrianlæg placeret på jord eller tagflader

Læs mere om Solar Partner ApS


Ekstra solbeskyttelse – igus udvikler solarmaterialer der tredobler UV-modstanden


28.okt 2021


To nye smørefri tribopolymerer udvider lejers levetid i enkeltakse solcelleanlæg

Solarmid og iglidur P UV er navnene på de to nye materialer som igus har udviklet specielt for glideblokke i enkeltakse solcelleanlæg De nye polymerers slidstyrke er specielt demonstreret i 2P (to-i-portræt) tracker applikationer, hvor lejerne er udsat for direkte sollys i timevis. Materialerne var overbevisende i test under realistiske betingelser, og viste op til tre gange UV-modstand.

Det er det samme i alle solparker i hele verden: stadig flere operatører benytter dobbeltsidede solmoduler der fanger lysindfaldet ikke kun på forsiden, men også på bagsiden af modulet. For at holde modulerne sikkert på kvadratiske rør, leverer igus en driftssikker løsning med sine igubal glideblokslejer, der har været overbevisende i tusindvis af applikationer gennem mere end seks år. Lejerne har hidtil været anvendt klassisk, installeret bag modulet, og derfor kun sporadisk udsat for sollys. For yderligere at fremme brugen af solparker, benytter operatørerne i stigende grad to dobbeltsidede moduler anbragt oven på hinanden, også kendt som 2P (to-i-portræt) konfiguration. Der er efterladt lidt plads mellem de to, og her er glideblokken anbragt, nu udsat for højere UV stråling. igus har nu udviklet to nye tribopolymerer, solarmid og iglidur P UV, specielt for denne applikation (for brug i hus og sfærisk kugle). Materialerne kræve hverken smøring eller vedligeholdelse, og de er resistente mod snavs og støv, så de er ideelle for brug i solarbranchen. De har også ekstra UV beskyttelse.

Tre gange levetiden i UV tests
En test i henhold til ASTM-G154, en standard test for plast, afslørede at efter 2.000 timers ekstrem UV stråling, var bøjningsegenskaberne for de nye materialer kun ændret med 5 %. Til sammenligning var tallet for de hidtil anvendte materialer i solarbranchen 14 %. "Testen viser, at vi har udviklet nye succesfulde materialer for solarbranchen der vil gøre soltrackere endnu mere slidstærke og driftssikre", siger Richard Won, Leder af Vedvarende Energi hos igus GmbH. "De nye materialer, solarmid og iglidur P UV, gør os i stand til at tilbyde kundespecifikke lejeløsninger specielt for storskala projekter. De er meget UV resistente, så de vil reducere vedligeholdelsesarbejdet kraftigt."


STENI DANMARK A/S – Usynlige solceller i taget sænker energiforbrug med mere end 100.000 kr. på få måneder
På kursus- og konferencecenteret, Fuglsangcentret i Fredericia, er 6.000 kvadratmeter tag blevet udskiftet med en tagintegreret solcelleløsning. Resultatet er en tagløsning, hvor solcellerne ikke kan ses, og som på få måneder har sænket energiforbruget med over 100.000 kroner.

Kursus- og konferencecenteret, Fuglsangcentret, ligger i Fredericia og ejes af Dansk Blindesamfund. I dag dækker solceller 1.400 kvadratmeter af Fuglsangcentrets næsten 6.000 kvadratmeter store tag.

Ved installationen blev den forventede ydelse fra solcelleløsningen estimeret til 148.000 kilowatt-time pr. år, men allerede på få måneder har solcelleanlægget produceret over en tredjedel af den forventede årlige produktion.

"Fra slutningen af marts til slutningen af maj er der produceret over 60.000 kilowatt-timer, hvilket svarer til en besparelse på vores energiforbrug på over 100.000 kroner. Det er langt over det forventede," fortæller Fuglsangcentrets ejendomsservicetekniker, Bo Ravn, og fortsætter: "Jeg viser ofte taget frem for vores gæster, der nogle gange har svært ved at tro på, at der overhovedet er solceller på taget." Usynlig og æstetisk løsning Danske Blindesamfund valgte at udskifte taget på Fuglsangcentret, da undertaget og tagets oprindelige fibercementplader var udtjente og skrøbelige. Vedligeholdelsesudgifterne steg i takt med, at pladerne gik i stykker, og det var en uholdbar løsning. I forbindelse med renoveringen af taget, ønskede Dansk Blindesamfund at bevare og respektere Fuglsangcentrets arkitektoniske særkende, der var præget af kvadratiske mørkegrå tagplader, monteret diagonalt i samme mønster på tag og facade. Det betød, at der blev stillet særligt to krav til den nye tagløsning. Det fortæller Grethe Andersen, hoteldirektør på Fuglsangcentret: "Vi er glade for vores karakteristiske bygninger, og det nye tag skulle derfor respektere bygningernes æstetik. Samtidig ønskede Dansk Blindesamfund en energivenlig løsning, og det var derfor oplagt at undersøge muligheden for at placere solceller på vores mange sydvendte tage." Solceller er integreret i taget Dansk Blindesamfunds ønske om en æstetisk solcelleløsning, der harmonerede med den originale arkitektur betød, at flere løsninger blev valgt fra undervejs. "Vi præsenterede forskellige løsninger, og bygherre valgte løsningen, hvor tagpladerne integreres med solceller, der ligner tagpladerne, i tagkonstruktionen. Det var den mest æstetiske løsning," siger Søren Schaldemann Hansen, projekteringsleder ved ISAGER Arkitekter og rådgiver på projektet, og tilføjer: "Taget ser imponerende ud. Det er kun, når solen står højt på himlen, at man fornemmer, at det ikke er den samme tagbeklædning, der dækker hele taget, fordi solcellerne får et mørkeblåligt skær. Ellers ser man det ikke." Solcellerne fra Solartag.dk er kvadratiske og har samme størrelse som tag- og facadepladerne fra STENI. Derfor er det det muligt at montere tagplader og solceller i samme diagonale mønster, som på det gamle tag, og derved bevare den originale arkitektur. "Vi er stolte af den løsning, som vi har fået, og samtidig er selve tagpladernes holdbarhed også en stor fordel. De gamle fibercementplader knækkede, når vi skulle tilse taget, men tagpladerne fra STENI kan vi faktisk hoppe på uden, at der sker noget. Tagpladernes 40 års garanti betyder, at vi fremover forventer at spare en masse penge på vedligehold," Siger Bo Ravn. Solceller skaber nye energirigtige muligheder På Fuglsangcentret handler renoveringen af taget dog ikke kun om økonomi. Ifølge Grethe Andersen arbejder Dansk Blindesamfund løbende på at styrke Fuglsangcentrets bæredygtighed, og her er investeringen i en tagintegreret solcelleløsning et godt udgangspunkt for det fremtidige arbejde: "Det er vigtigt for os, at nedbringe vores energiforbrug, og allerede i dag drives airconditionanlæggene i vores konferencelokaler udelukkende af solenergi. Derudover står vi overfor en renovering af vores svømmehal, og derefter forventer vi også at kunne bruge energien fra solcellerne til at drive svømmehallen mere energirigtigt. Solcelleanlægget har givet os mulighed for at tænke energirigtigt, når vi udvikler Fuglsangcentret, og det forventer vi os meget af."

Teknologisk Institut – SolarChill – den direkte vej fra sol til kulde
Miljøvenlige og driftssikre køleskabe drevet med solceller skal være med til at fremme korrekt opbevaring af vacciner og fødevarer i ulande og dermed sikre et mindre spild af varer i klinikker samt hos erhvervsdrivende og i husholdninger

SolarChill er et nystartet internationalt projekt, hvor deltagere som UNICEF, UNEP og Teknologisk Institut m.fl. skal være med til at udvikle og teste ny teknologi til solcelledrevne køleskabe.

Videreudvikling af dansk teknologi
I områder uden elforsyning var man tidligere henvist til at bruge private benzin-generatorer eller gasdrevne køleskabe, som begge er dyre i drift og belaster miljøet. Faldende solcellepriser gør det nu realistisk at overveje soldrift, ligesom kompressorer til naturlige kølemidler muliggør skrotning med lav miljøbelastning. Projektet stiller derfor specifikke krav til bl.a. anvendelse af miljøvenlige kølemidler.

Projektet gør brug af en teknologi, som blev udviklet i Danmark for cirka 15 år siden til vaccinekølere med støtte fra Energistyrelsen og som siden er anvendt af flere fabrikanter, herunder Vestfrost Solutions i Esbjerg. Princippet bag teknologien er at drive en jævnstrømskompressor direkte fra solcellepaneler - uden brug af et batteri som mellemlager.

Vand og is erstatter batterier
Batterier er notorisk kendt for at have en kort levetid i tropevarme og er dyre at skaffe i den rigtige kvalitet. Kasserede blybatterier udgør desuden et miljøproblem, hvis de ikke bliver behandlet korrekt.

Den nye teknologi anvender is som energibank, så bl.a. medicin også kan holdes kold om natten. Ved at droppe batterierne bliver enhederne langt mere driftssikre og også billigere i drift. Danske Vestfrost Solutions er i dag en af de største leverandører af SolarChill vaccinekølere på verdensplan.

Køling reducerer madspild
Det er hensigten, at der skal opstilles mere end 200 køleskabe fordelt på de tre lande Columbia, Swaziland og Kenya. En del af stederne vil der blive set på muligheden for køling af fødevarer, f.eks. hos små erhvervsdrivende og i husholdninger.
Der er på globalt plan meget store muligheder for at reducere spildet af fødevarer, hvis disse kan holdes kølet - ifølge FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) går cirka 1/3 tabt undervejs fra mark til bord. Projektet skal vise, hvordan man i praksis kan mindske madspild gennem køling af fødevarer.

Globalt marked og overkommelig pris
I stedet for at udvikle en helt ny type af produkter ser SolarChill projektet på mulighederne for at modificere eksisterende køleskabe. Dette skal bl.a. bidrage til at holde produktions-
omkostninger nede og sikre konkurrencedygtige produkter, der er overkommelige i pris - også i udviklingslande.

Globalt samarbejde
Teknologisk Instituts rolle i projektet er at teste produkterne fra de forskellige fabrikater i deres køletekniske laboratorium, hvor der bl.a. er faciliteter til at teste denne produkttype iht. gældende internationale procedurer. Herudover er Teknologisk Institut ansvarlig for et omfattende dataopsamlingssystem, som følger den daglige drift i hver enkelt af de installerede anlæg. Data vil blive indsamlet fra de tre lande via mobilnettet og sendt hjem til Danmark for videre analyse af temperaturforløb, energiforbrug m.v.

Projektet er støttet af det internationale organ Global Environment Facility (GEF) og har en samlet bevilling på USD 2,7 mio. Teknologisk Institut har et budget på ca. DKK 1,4 mio., og de øvrige partnere er organisationerne UNEP og UNICEF samt GIZ (Tyskland), HEAT (Tyskland) og SKAT (Schweiz). Projektet slutter ved udgangen af 2018. 

Læs mere om projektet

www.teknologisk.dk/38190


TEKNIQ – Solcelleparker falder 25 procent i pris
Det store dansk-tyske udbud af solcelleparker bliver langt billigere end ventet, viser den første del af udbuddet

Med det er solcellerne blevet en stærk konkurrent til de udbredte havvindmøller, fortæller brancheorganisationen TEKNIQ.

Danske European Energy med hovedkvarter i Søborg har vundet det første, grænseoverskridende europæiske udbud af et solcellekraftværk. Anlæggene opføres på dansk jord og skal levere strøm til de tyske forbrugere til en pris, der ligger hele 25 procent under, hvad tilsvarende anlæg kostede for bare tre måneder siden - i august i år.

"Det viser, at solceller i Danmark nu kan producere grøn strøm i stærk konkurrence til havvindmøller. Det er godt nyt og viser at det betaler sig at fastholde høje ambitioner i energipolitikken. Det driver en udvikling, der gør det stadigt billigere at gennemføre omstillingen til grøn energi," siger underdirektør Simon O. Rasmussen, TEKNIQ Installatørernes Organisation.

"De kraftige prisfald, vi ser i år, skyldes først og fremmest, at teknologien udvikles med meget stor hastighed. Solcellerne og det materiel, som indgår, bliver hastigt billigere. Samtidig opbygger vi i Danmark stor ekspertise i at projektere, bygge og drive solcelleanlæg. Til sammen fører det til de bemærkelsesværdige prisfald, der opleves for solceller," siger Simon O. Rasmussen.

"Den modning ser vi også for vindmøller – men solcellerne udvikler sig bare hurtigere, bl.a. fordi teknologien er halvlederteknologi baseret på silicium - samme materiale som indgår i computere," siger Simon O. Rasmussen.

Den danske virksomhed European Energy vandt det tyske udbud ved at tilbyde at levere solcellestrøm til 5,38 cent/kWh på anlæg, som opstilles i Danmark. Prisen er 25 procent lavere end det seneste, tyske udbud i august, hvor den vindende pris lød på 7,25 cent/kWh. Omregnet svarer European Energys vinderbeløb til 40 øre/kWh – 14 øre lavere end prisen fra august.

Danskerne vandt det tyske udbud i konkurrence med 43 andre virksomheder, heraf 17 danske bud og 26 tyske bud.

Den danske del af udbuddet har deadline 8. september. Afgørelsen forventes offentliggjort den 9. december, og udbuddet ventes mødt af stor interesse fra både dansk og tysk side.

"Vi håber og forventer, at de danske forbrugere får en aftale, der leverer solcellestrøm til samme, lave priser som de tyske. Det betyder, at vi står med et gennembrud for solcelleteknologien, som betyder, at husstands- og erhvervsanlæg også bliver billigere, fordi produktionspriserne falder i takt med, at efterspørgslen og konkurrencen stiger," siger Simon O. Rasmussen.

Kommer prisen i det danske udbud på niveau med det tyske, bliver solceller reelt den samfundsøkonomisk mest fordelagtige, grønne strøm i Danmark. Kun vindmølleparker på land kan opføres med samme gode økonomi.

"Solen skinner ikke i døgndrift og det blæser ikke altid. Men sol og vind supplerer hinanden godt, og derfor skal energipolitikken fremme begge teknologier, som tilsammen sikrer den mest energi- og omkostningseffektive grønne omstilling. Hverken sol eller vind kan gøre det alene," siger Simon O. Rasmussen.


Gaia Solar og Steni – Harmonisk og flot tagbeklædning kommer til at producere strøm
På årets Building Green messe præsenterer solcelle-virksomheden Gaia Solar og tag- og facadeproducenten Steni en strømproducerende tagløsning.

Gaia Solar har udviklet solcellepaneler, der passer til dimensionerne på Stenis tagplader.

Gaia Solar kan dermed levere en solcelleløsning, der kan bruges sammen med Stenis tagplader i en flot og harmonisk løsning, som samtidig er meget let og hurtig at montere sammen med Stenis tag.

Gaia Solar har videreudviklet deres eget produkt, solcellepaneler, for at skabe en arkitektonisk sammenhæng med Stenis tagplader, Steni Protego. De to produkter giver helt nye muligheder for at lave bæredygtigt byggeri, hvor taget fremstår med et harmonisk udtryk, selvom det består af forskellige produkter med hver deres funktion.

"Vi er nu klar til at montere de første anlæg, hvor solcellepaneler og tagplader lægges sammen. Samspillet mellem de to produkter er optimeret, så man som kunde ikke mærker, at der er tale om produkter fra forskellige virksomheder. Solcellerne monteres i samme arbejdsgang som tagpladerne, og man sparer derfor både montagetid og udstyr," fortæller arkitekt Bjørn Gubbe fra Gaia Solar.

Besøgende på Building Green messen kan ved selvsyn se en mock up af et tag, hvor Steni Protego anvendes sammen med solcellepaneler fra Gaia Solar. Det findes på stand 102. Præsentationen af denne mock up markeres den 28. oktober kl. 11 på standen.

"Tidspunktet for at anvende solcellepaneler med Steni Protego er det helt rigtige. Solcelleteknologi har været i hastig udvikling de seneste år og tilbyder i dag professionelle aktører et bæredygtigt alternativ til traditionel el i form af prismæssigt konkurrencedygtige løsninger med en meget høj æstetisk værdi," siger Peter Terman Petersen, CEO i Gaia Solar.

"Gaia Solar er nytænkende og har tilpasset solcellepanelerne, så de udseendemæssigt ligner Stenis tagpladeprodukter. Det er vi meget glade for, da det giver bygherre og arkitekter helt nye muligheder for at få en helstøbt og bæredygtig tagløsning, hvor Steni leverer tagpladerne, og Gaia Solar leverer solcellerne. De bedste byggematerialer, med hver deres funktion, kan nu anvendes sammen på en flot måde," siger Claus Bøgeskov, direktør i Steni Danmark A/S, og fortsætter:

"Vores grundlag for at samarbejde er, at både Steni og Gaia Solar er orienteret mod at producere byggematerialer på en grønnere og mere æstetisk måde." 

Idéen om solcellepaneler, der er tilpasset og ligner Stenis tagplader, blev præsenteret for første gang på Building Green messen 2014. Siden har Gaia Solar videreudviklet solcellepanelerne med fokus på den arkitektoniske sammenhæng mellem tagpladerne.

Stenis produkter kan du se på Stand 56B. Gaia Solar findes på stand 102.


IPU – Udvikling af fuldstændig matsort solcellepanel
IPU er netop begyndt på et nyt projekt for Energistyrelsen (EUDP), som handler om at udvikle et nyt solcellepanel der er mere æstetisk og som derfor i højere grad end i dag vil blive anvendt ved opførelse af nye bygninger.

Projektet tager udgangspunkt i en solcelle udviklet af DTU Nanotech, der har en matsort overflade (såkaldt "black silicon"). IPU's opgave bliver at udvikle kemiske og elektrokemiske processer der kan sortfarve de metaller som en solcelle indeholder (typisk sølv, tin og kobber), således at metaller får det samme matsorte udseende. Den sværeste opgave i den sammenhæng bliver at sortfarvningen skal være kompatibel med de processer og produktionssystemer der allerede findes i branchen. Det er nemlig også et klart mål for projektet at de matsorte paneler skal være ligeså effektive og heller ikke væsentligt dyrere end de eksisterende blålige og sølvskinnende paneler.

Dernæst skal solcellerne indbygges i et komplet solcellepanel og testes. Denne del af projektet varetages af Gaia Solar A/S. Projektet ledes at DTU Fotonik og har således fire partnere i alt.

Projektet varer et år, med mulighed for en forlængelse hvis der er lovende resultater i foråret 2016.


Gartnerier bliver bæredygtige med solcellepanel til væksthuse
Danske væksthusgartnerier har de sidste årtier med succes arbejdet på at nedbringe deres CO2-udledning gennem diverse energibesparende initiativer. Med nyt integreret solcelleprodukt til væksthuse får gartnerierne nu mulighed for at gå skridtet videre og integrere bæredygtig el i deres produktion.

Det har længe været kendt at danske væksthusgartnere har haft store udfordringer med at drive en rentabel forretning pga. et stort prispres fra udenlandske producenter samt et øget krav om bæredygtighed fra aftagerne af produkterne. Der har derfor været behov for at nytænke væksthusenes forretningsplaner mod en bæredygtig produktion, og et af de store fokusområder har været branchens energiforbrug.

Produktionen i væksthuse er en meget energiintensiv produktion, på trods af flere årtiers energibesparende initiativer. Danmark huser 400 væksthuse med et samlet energiforbrug på 5267 TJ, hvoraf ca. 20 % anvendes til el*. Ved at erstatte den traditionelle el med vedvarende energi er det muligt for væksthusene at reducere deres CO2-udledning markant og for alvor tage skridtet mod bæredygtighed.

Den danske producent af solcellepaneler, Gaia Solar, har udviklet et solcellepanel specielt til integration i væksthuse. Panelet findes i to varianter. En type til standard væksthuse, hvor cellerne udfylder hele panelet, og en type med færre celler til såkaldte hollænderhuse, der tager højde for skygge i den nederste region af tagfladen. Panelet er udviklet i samarbejde med Viemose-Driboga, men passer også til andre væksthusfabrikater.

Panelerne minimerer mængden af direkte solindstråling, og er ideelle til områder af væksthuse, hvor der er behov for et reduceret komfortabelt lysniveau. For eksempel arealer til vækst af moderplanter, i pakningsarealer mv.

Danmark er i forvejen kendt verden over for vores bæredygtige løsninger. Ved at integrere solenergi i væksthus kan dette potentiale udnyttes til at skabe grønne konkurrencefordele for væksthusgartnerier. Da panelet kan integreres direkte i væksthuskonstruktionen, er det tilmed et meget synligt bevis på gartneriets bæredygtighed.

Del af et forskningsprojekt
Løsningen er udviklet af Gaia Solar i samarbejde med rådgivningsvirksomheden AgroTech og væksthusproducenten Viemose-Driboga under projektet Bæredygtig Væksthus-produktion, og er støttet af Markedsmodningsfonden