Solvarmeanlæg

Det årlige solindfald i Danmark er gennemsnitligt ca. 1200 kWh/m2 på en sydvendt flade med en hældning på 45 grader med vandret. I et solvarmeanlæg udnyttes 25-50% af solindfaldet.

Leverandører af og viden om solvarmeanlæg:


BG Biovarme ApS

Egegårdsvej 5
5260 Odense S
Tlf.: +45 65 99 49 95

www.biovarme.dk

Kompetencer: Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Akkumuleringstanke, Brændefyr, Jordvarme, Pillefyr, Solvarme, Varmepumper

Læs mere om BG Biovarme ApS


GEMINA TERMIX A/S

Navervej 15-17
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 14 44
E-mail: mail@termix.dk

www.termix.dk

Kompetencer: Vandvarmere, Fjernvarme, Varmevekslere, Compactstationer, Vekslere, Fjernvarmeunits, Beholdere, Fjernvarme anlæg, Fjernvarmestationer, Varmeanlæg

Læs mere om GEMINA TERMIX A/S


Klimadan A/S

Rømersvej 30
7430 Ikast
Telf: +45 96277070
E-mail: info@klimadan.dk

Valdemarshaab 18
4600 Køge
Telefon: +45 96277070
E-mail: info@klimadan.dk

www.klimadan.dk

kompetencer: varmepumper, jordvarme, solvarme, solvarmeanlæg, solfangere, varmegenvinding, energioptimering, energistyring

Læs mere om Klimadan A/S


NEWTEK ApS

Kærvej 39
5220 Odense SØ
Tlf.: 21 24 24 54
E-mail: mny@newtek.dk

www.newtek.dk

Kompetencer: Byrum, urban, pullerter, cykelstativer, ladestationer til el-cykler, bænke, soldrevne løsninger, LED belysning

Læs mere om NEWTEK ApS


Viessmann Danmark

Guldalderen 2
2640 Hedehusene
Telf: 46 55 95 10
E-mail: info-dk@viessmann.com

www.viessmann.dk

kompetencer: kedler, træpillekedler, hybridanlæg, hybridløsning, kondenserende kedler, gaskedler, oliekedler, totrækskedler, tretrækskedler, støbejernskedler, lavtryksdampkedler, reguleringsteknik for kedler, reguleringsteknik for solvarme, solvarme, varmtvandsbeholdere til solvarme, solceller, solcelleanlæg, dampkedelanlæg, industrikedler, storkedler, varmtvandskedler, lavtryksdampkedler, højtryksdampkedler, varmepumpervarmtvandsbeholdere, vekslere, varmevekslere, røggasvarmevekslere, pladevarmevekslere, varmesystemkomponenter, ventilation, boligventilation, solceller

Læs mere om Viessmann Danmark


De mest almindelige anvendelser af solvarme er i forbindelse med brugsvandsopvarmning, rumopvarmning, fjernvarme, svømmebadsopvarmning, industrielle lavtemperaturprocesser.