Vakuumanlæg

Opfølgningen på et vakuumanlægs drift skal sikre, at vakuumforsyningen opretholdes til anlæggets forbrugssteder, energieffektiviteten af vakuumanlægget under drift opretholdes eller forbedres, drift & vedligehold udføres i henhold til de instruktioner, der er givet fra leverandørerne. BEREGN TRYKTAB – når du arbejder med vakuum /vacuum - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om vakuumanlæg:


Aerzen Scandinavia Danmark

Aerzen

Postboks 291
2630 Taastrup
Tlf.: +45 2310 0203
E-mail: Kenth.Lindgaard@aerzen.com

www.aerzen.dk

Kompetencer: Blæsere, Kapselblæsere, Kompressorer, Oliefri-luft, Turbo, Vakuum

Læs mere om Aerzen Scandinavia Danmark


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.skafte.as

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


Busch Vakuumteknik A/S

Parallelvej 11
8680 Ry
Tlf.: +45 87880777
E-mail: Info@busch.dk

www.buschvacuum.com

Kompetencer: Vakuumpumper, Systemer, Service, Kapselblæsere Sidekanalblæsere, Væskeringspumper, Lamelvakuumpumper, Rootspumper, Pneumatisk transport, Klovakuumpumper, Skruevakuumpumper, Vakuumboostere, Scrollvakuumpumper, Vakuumejektorer, Vakuum teknik

Læs mere om Busch Vakuumteknik A/S


Granzow A/S

Ejby Industrivej 26
2600 Glostrup
Tlf.: 4320 2600
E-mail: info@granzow.dk

www.granzow.dk

Kompetencer: Flanger, Generatorer, Højtrykspumper, Kompressorer, Lamelkompressorer, Membranpumper, Mobile kompressorer, Nitrogen generatorer, Oliefrie kompressorer, Pressostater, Skruekompressorer, Slangepumper, Stempelkompressorer

Læs mere om Granzow A/S


Metal Work Danmark A/S

Korskildelund 1
2670 Greve
Tlf.: 70 22 23 11
E-mail: metalwork@metalwork.dk

www.metalwork.dk

Kompetencer: Magnetventiler, pneumatiske cylindre, luftbehandling, fittings, lynfittings, drøvleventiler, vakuum ejektorer, sugekopper, pneumatiske aktuatorer, rustfri cylindre, drejecylindre, kompaktcylindre, lineære aktuatorer, vakuumløftere, støddæmpere, reguleringsventiler, trykregulatorer, sikkerhedsventiler, vakuumpumper, dyser, messingfittings, vakuumtransport, vakuumstik, vakuumstater, vakuumspeeder, sugeplader, sugekopper, spiralslanger, snapkoblinger, rotationsdæmpere, regulatorer, PUR slanger, plastslanger

Læs mere om Metal Work Danmark A/S


Panelbyg ApS

Industriparken 16
6880 Tarm
Tlf.:88 32 17 70
E-mail: info@panelbyg.dk

www.panelbyg.dk

Kompetencer: sandwichpaneler, isolering, hulmursisolering, galvaniseret rionet, befæstelse, skruer, vakuumlifte, gitter, teknisk skum, ståltage, panelskruer, stållåse, stålplader

Læs mere om Panelbyg ApS


SKANACID A/S


Lunikvej 7
2670 Greve
Tlf: 39 40 13 14
E-mail: mail@skanacid.dk

www.skanacid.dk

Kompetencer: Vakuumisolering, Aerogel isolering, Højtemperaturisolering, Foamglas isolering, Renrum-isolering, T-FIT, TechLite, Korrosion under isolering, CUI, Keramisk isolering, Beregning af isolering, Superwool, Brandisolering, Afstandsisolering, Glasklæde, Mica, Vacupor, Varmevekslere

Læs mere om SKANACID A/S


TAWI Danmark A/S

Arresøvej 7
8240 Risskov
Tlf.: 86 17 22 66
E-mail: eh.dk.mail@piab.com / eh.dk.sales@piab.com

www.tawi.dk

Kompetencer: løfteudstyr, ergonomi, løftegrej, gribeudstyr, mobile vakuumløftere, vakuumløftere, løftevogne, elektriske kæde og wiretaljer, kransystemer, mobilt løfteudstyr, vakuumåg, Udførelse af lovpligtigt serviceeftersyn samt montage

Læs mere om TAWI Danmark A/S


Mere viden om vakuumanlæg:

I forbindelse med anskaffelse af et vakuumanlæg bør man stille en leverandør følgende spørgsmål: vurdere hvilke målere, der er nødvendige for indregulering, energistyring og vedligehold af vakuumanlægget ? vurdere hvorledes energistyring skal foretages i praksis? identificere de kritiske forhold vedrørende vedligehold ? forankre energistyrings- og vedligeholdsaktiviteter via faste arbejdsprocedurer?


Armatec – Udlejning af vekslerunit og vakuumaflufter


19.aug 2021


Er der udfordringer med luften i anlægget eller er der brug for en midlertidig løsning til centralvarmen eller varmtvandsproduktionen, så har man nu mulighed for at leje en vakuumaflufter eller en vekslerunit hos Armatec.

VEKSLERUNITS TIL FORSKELLIGE BEHOV

Vekslerenhederne kan fås med en række forskellige kW-effekter og kan derfor tilpasse sig mange forskellige anlæg. Enhederne kan bruges til både centralvarme, centralkøl og varmtvandsproduktion.

 • Lejeveksler nr. 1: 100 kW
 • Lejeveksler nr. 2: 200 kW
 • Lejeveksler nr. 3: 300 kW
 • Lejeveksler nr. 4: 500 kW
 • Lejeveksler nr. 5: 500 kW
 • Lejeveksler nr. 6: 600 kW

*overstående effekter er baseret på et temperatursæt 95/55 – 50/70

Alle units indeholder temperatur og trykmåler, centralvarmepumpe, reguleringsventil og gearmotor, samt afspærringsventiler.

armatec-nyhed-servimat.jpg
VAKUUMAFLUFTER / AFGASNING

Aflufteren sørger for at afgasse vandet i anlægget. Pumpen skaber vakuum i sprayrøret, og når vandet forstøves i selve sprayrørets dyser, afgasses det grundet vandets store overflade. Skulle anlægstrykket falde så meget, at beholderens minimum vandstand aktiveres, åbnes der for spædevandspåfyldningen, indtil der opnås det ønskede niveau i anlægget. Dette programmeres/indtastes blot i styringen.

VAKUUMAFLUFTER PROGRAMMER:

 • Enhedens styring regulerer aflufterprocessen
 • Driftstilstandene overvåges af styringen på displayet

Der kan vælges og indstilles 2 forskellige aflufterprogrammer:

 • Permanent afluftning: Permanent afluftning i flere timer eller dage uden pauser mellem afluftningsintervallerne. Dette program skal vælges efter idriftsætning eller reparation.
 • Interval afluftning: Dette består af et begrænset antal intervaller. Dette er det normale program ved permanent drift

Dagspris 300,- gælder alle dage

Kontakt os her: Vi sidder altid klar til at hjælpe dig! - Armatec DK, tlf. 46 96 00 00.

Læs mere om prefab, vekslerløsninger og blandesløjfer her.


V. LØWENER A/S – Komplet vakuumanlæg Minivac til opgaver hvor der kræves højt flow


19.apr 2021


Det komplette vakuumanlæg Minivac fra Mil’s henvender sig til opgaver, hvor der kræves højt flow og samtidigt en kompakt løsning.

Et Minivac-anlæg består af:

 • En vakuumpumpe: afhængigt af kundens anvendelse kan vakuumsystemet være med; en oliefri stempelvakuumpumpe, oliefri lamelvakuumpumpe eller olielamelvakuumpumpe (med kapacitet på 2,8-47,7 m3/timen)
 • En vakuumtank på 70 liter
 • En grundlæggende elinstallation med tænd / sluk-knapper, timetæller og en mekanisk vakuumafbryder med 2 vakuumholdepunkter.

Alle komponenterne er samlet, så slutbrugeren skal bare fastgøre anlægget på jorden og forbinde strøm og det pneumatiske netværk.

Minivac fås i forskellige størrelser alt efter behov. Anlægget kan også modificeres til særlige krav: 2 eller 3 pumper, mobil version og mm.


Busch Vakuumteknik – Ekstrudering af slanger med tørtløbende vakuumteknologi
Produktionen af undersøiske kabler er kernekompetence for Norddeutsche Seekabelwerke, der tilhører General Cable. Isoleringslaget og den gelcoat omkring kabelstrengene er lavet af polyethylen (PE). Disse PE coatings påføres direkte på kabelstrengene ved ekstrudering.
tørtløbende MINK klovakuum teknologi er anvendt i denne proces, og kun efterspørgselskontrolleret MINK MV klovakuumpumper bruges, da de pålideligt opretholder det ønskede vakuumniveau under hele produktionsprocessen og dermed yder et væsentligt bidrag til den høje produktkvalitet.

Norddeutsche Seekabelwerke (NSW) blev grundlagt allerede i 1899. Det første undersøiske kabel med en længde på 7.993 kilometer blev lagt i 1904. NSW har været fuldt ejet af General Cable Corporation siden 2007 og er kompetencecenter for undersøiske kabler inden for denne internationale koncern, NSW har stadig beliggenhed hvor det blev oprettet i Nordenham/Weser (fig. 1). Med sin egen mole og kabellægningsskibe kan de undersøiske kabler "vikles" fra fabrikken direkte på skibene, fragtes til driftsområdet og lægges der.
I dag producerer NSW undersøiske kabler med en længde på op til 10.000 kilometer.

NSWs vigtigste produkt er mellem- og højspændingsledninger, der er lagt under vand.
Området strækker sig fra transatlantiske kabler, til kabler fra havvindmølleparker, forbindelser fra øer til fastlandet og kabler lagt over søer eller floder. Kabler til telekommunikation eller optiske kabler samt kobberkabler til motorviklinger er også en del af produktsortimentet.

NSW bruger i øjeblikket tre enkelskruede ekstrudere til ekstrudering af slangerne, de har alle en skruediameter på 45 til 150 mm. Dette bruges hovedsageligt til fremstilling af mellemprodukter, dvs. individuelle kabler, der senere behandles sammen med andre kabler til dannelse af et undersøisk kabel. Afhængigt af produktet (fig. 2) påføres tre forskellige PE-coatings samtidigt omkring en kobberstreng ved hjælp af en form. Det første lag er en tynd PE- coatings, der glatter overfladen på kobberstrengen. Det egentlige isoleringslag er lavet af en anden PE-plast.
Som yderlige beskyttelse ekstruderes endnu et PE-plastlag på kobberlederen som en tredje coating. Under denne proces påføres vakuum kontinuerligt direkte i formen i hulrummet mellem strengen og coatingen. Det sikrer, at de tre lag klæber direkte til strengen eller direkte til hinanden, og at der ikke forekommer luft i slangerne.

Tidligere brugte NSW væskeringsvakuumpumper på ekstruderne, hvilket viste sig at være ekstremt vedligeholdelseskrævende og vakuumpumperne var meget upålidelige.
Disse vakuumpumper havde hver en 7,5 kW motor som ikke kunne ikke justeres. Det var kun muligt at indstille vakuumniveauet manuelt via en sikkerhedsventil som lukkede falsk luft ind. Vandet, der blev brugt til at betjene vakuumpumper, skabte flere problemer. Der blev installeret en tank i vandkredsløbet for at holde mængden af vand så høj som muligt. Idet ekstruderne arbejder ved temperaturer fra 200 til 210 grader celsius, opvarmes vandet stadig i næsten 100 grader celsius. En større tank blev installeret, og vandmængden blev således yderligere forøget, dette hjalp dog ikke rigtig med at løse problemet. Det opnåelige vakuumniveau direkte afhængig af vandtemperaturen, når man bruger en væskeringsvakuumpumpe.

Det dybeste ultimative tryk opnås ved temperaturer på cirka 15 grader Celsius. Højere temperaturer har en negativ indvirkning på det ultimative tryk.
En yderligere komplikation var, at vandet ofte skulle skiftes, fordi monomerer og partikler samlede sig i det. De havde en negativ effekt på både vakuumpumperne og materialet i hele vandkredsløbet, hvilket betød, at dele gentagne gange måtte udskiftes.
Vakuumpumpefejl forårsagede også nedetid i ekstruderings processen.

To MINK MV 0080 C klovakuumpumper (fig. 3) er nu installeret på hver af de tre ekstrudere.
NSW valgte denne vakuumteknologi, fordi den allerede var blevet brugt i mange år indenfor pneumatisk transport af de materialer, ekstruderne blev fodret med.
MINK klovvakuumpumper bruges i denne proces til at generere vakuumet til transporten af granulatet. Dette har vist, hvor pålidelige og økonomiske MINK vakuumpumper er.
MINK MV-størrelserne, der nu bruges til ekstrudering, fungerer fuldstændigt redundant og styres på en sådan måde, at de betjenes skiftevis.

På grund af længden på de producerede kabler kan en ekstruderings proces tage op til en uge. Dette betyder, at vakuummet opretholdes permanent i dette tidsrum, og det forudindstillede ultimative tryk opretholdes nøjagtigt. Lækager under tilførsel af strengene i ekstruderingsformen kan forårsage større eller mindre mængder luft lækager. Det frekvensstyrede drev på MINK MV vakuumpumper sikrer, at indstillingspunktet opretholdes ved at ændre hastigheden. Manuel styring er ikke længere nødvendig. Hver individuel vakuumpumpe er efterfulgt af en separator, der sikrer, at ingen medfølgende plastpartikler kan trænge ind i vakuumpumperne. Drivkraften for MINK MV vakuumpumper er hver 2,1 kilowatt, hvilket er væsentligt lavere end væskeringsvakuumpumperne med 7,5 kilowatt tidligere brugte.

Beslutningen om at installere de nye MINK MV vakuumpumper i maj 2017 har vist sig at være den rigtige. De seks MINK MV klovakuumpumper fungerer fuldstændigt problemfrit og effektivt. Vedligeholdelse er begrænset til tømning eller rengøring af separatorer og til et årlig olieskift i gearene på vakuumpumperne.


Busch Vakuumteknik – Fastholdelse af ortopædiske indlægssåler med hjælp af vakuum
KOORDYNACJA i Radom, Polen, har med deres innovative ideer, skabt sig et navn inden for pædiatrisk ortopædi

Foruden en ortopædi klinik udvikler og markedsfører KOORDYNACJA også ortopædiske apparater. Den seneste udvikling er et CNC Center, der læser patientens data og automatisk fremstiller ortopædiske indlægssåler af skummateriale med de krævede dimensioner og massefylde. Under fræseprocessen fastholdes skummaterialet sikkert ved hjælp af vakuum. Mariusz Strzecha, indehaver af KOORDYNACJA og udvikler af fræsecentret, valgte en Busch SECO tørtløbende lamelvakuumpumpe til forsyningen af vakuum. Adskillige forsøg med andre vakuumgeneratorer blev gennemført, men kun SECO systemet opfyldte alle kravene til serieproduktion.

KOORDYNACJA blev grundlagt i 2010 og var oprindeligt specialiseret i pædiatrisk ortopædi til atleter. Mariusz Strzecha brugte sidenhen hans erfaring på dette område til at udvikle nye diagnose systemer, som han nu fremstiller og markedsfører ved hjælp af sine medarbejdere.
De patienter, der besøger hans klinik, drager fordel af det nyeste diagnostiske udstyr.
Mariusz Strzecha er overbevist om, at de fleste mennesker på et tidspunkt i deres liv oplever ryg- eller led problemer forårsaget af forkert justerede eller asymmetriske fødder eller forskellige benlængder. Disse problemer kunne undgås ved at kompensere for fod- og ben afvigelser ved hjælp af specialfremstillede ortopædiske såler.

Mariusz Strzecha bruger et utal af diagnostiske enheder i sin klinik.
Patientens fødder bliver 2D-scannet, fotograferet, forme er lavet i skum, og trykpunkterne identificeres af patienten, der går på en trykplatform eller løbebånd udstyret med trykføler. Tilpasningen af knæ og hofter måles også, og til sidst udføres en 3D-scanning af fødder.

Oplysninger indsamlet via disse undersøgelser, og indtastes ved hjælp af en speciel softwarepakke udviklet af virksomheden. Softwaren beregner den perfekte form på den nødvendige indersål og overfører dataene til CNC fræsecenter.

I CNC Centeret “CNC Foot Insole” blev udviklet i 2014 og sælges over hele Polen, men snart spreder markedet sig til nabolandene. Mariusz Strzecha er sikker på, at denne innovative teknologi vil blive brugt af mange andre over hele verden. I Polen samarbejder KOORDYNACJA med ortopædiske specialister, der stiller deres egen diagnose, foretager målinger og sender data for den indersål, der skal produceres af KOORDYNACJA.

Inden indersålen formes, skal det bedst egnede skummateriale vælges. KOORDYNACJA bruger en række forskellige materialer, der indeholder lag med forskellig hårdhed, hvilket gør det muligt at fremstille et perfekt match til patientens. En blok af det valgte skummateriale anbringes på CNC maskinen og fastholdes sikkert ved hjælp af vakuum, der genereres af en Busch SECO tørtløbende lamelvakuumpumpe. Vakuumpumpen skal anvende tilstrækkelig kraft til at forhindre, at materialet bevæger sig. For Mariusz Strzecha var det vigtigt at finde en vakuumpumpe med tilstrækkelige ydelsesreserver, der fungerede roligt, pålideligt og uden olie. Efter et antal eksperimenter med andre vakuumgeneratorer fandt han, at Busch SECO tørtløbende lamelvakuumpumpe gav den perfekte løsning.

SECO tørtløbende lamelvakuumpumpe fungerer uden driftsvæsker, hvilket betyder, at de ikke bruger nogen olie og vedligeholdelsesopgaver som olie og filterudskiftning er ikke påkrævet. Vakuumsystemets kompakte dimensioner gør det muligt at installere det i CNC fræserens hus. SECO vakuumpumpen kører meget stille og er uhørlig over støj fra fræsearbejder.

Vakuumpumpens output var et vigtigt punkt for Mariusz Strzecha. Alle lag af skum, der bruges til indlægssålerne, er til en vis grad gennemtrængelige for luft, så der opleves en vis lækage under fræseprocessen. SECO vakuumpumpen har en pumpehastighed på 5 m3/h, hvilket gør det muligt at fastholde skummaterialet til bordet, på trods af det nødvendige tab af luft og den efterfølgende reduktion i klemkraft. Den høje gennemstrømning reducerer også den tid, det tager at udføre spændeoperationen.

KOORDYNACJA's præstationer inden for fremstilling af ortopædiske indersåler er blevet anerkendt af to priser. En gang i 2014 af PTOiPr (polske foreningens ortopædiske teknologi og protetik) på Rehabilitation Trade Fair i Lódź og en guldmedalje (årets rehabiliteringsprodukt) på Rehmed Plus, rehabiliteringsudstilling i april 2015.

Begge priser anerkendte den innovative karakter af det nye fræsecenter “CNC Foot Insole”.


Armatec – Kompakt vakuumenhed fra SIHI
Har du brug for et komplet vakuumsystem?

Tjek vores kompakte PLC-enhed med pumpe, separator og forskellige tilbehør såsom varmevekslere, ventiler, termostater og niveaufølere monteret på fællesplade. Trykområde 33m-1013 bar, kapacitet 22-473 m3 /h.

Vakuumenheden bruges til evakuering og pumpning af tørre gasser og mættede dampe i for eksempel kemikalier, farmaceutiske produkter, fødevarer, plastik- og gummiindustrier. Vakuum anvendes til destillation, tørring, afgasning, påfyldning og kogning.

Vil du vide mere? Se nærmere her eller kontakt os.