Vandregnskab

Vandregnskab er en del af forbrugsregnskabet og foretages/måles ved anvendelse af vandmålere, som enten placeres centralt i boligen eller decentralt i bygningen. Vandregnskaber kan oftest også foretages ved fjernaflæsning, hos udbyderen af vandmåling.

Leverandører af og viden om Vandregnskab: