Autoklaver

Autoklaver

Autoklaver – Sterilisering af mikrobiologiske substrater

Autoklaver er en beholder, der kan lukkes tæt, trykkoger, og som ved forhøjet tryk og temperatur benyttes til at sterilisere mikrobiologiske substrater, inficeret materiale og udstyr, for eksempel instrumenter til injektion inden for lægeverdenen. Autoklavering anvendes ligeledes ved fremstilling af konserves til food pharma.

I sundhedssektoren anvendes autoklaver til at sterilisere kirurgiske instrumenter, hvilket er afgørende for at forhindre infektioner under operationer. Autoklaver sikrer, at genbrugelige instrumenter, som skalpeller, pincetter og kirurgiske klæder, er helt sterile inden brug. Processen involverer typisk eksponering af instrumenterne for mættet damp ved høje temperaturer, ofte omkring 121-134 grader Celsius.

Leverandører af Autoklaver:

Avantor, delivered by VWR

Tobaksvejen 21
2860 Søborg
Tlf.: +45 43 86 87 88
E-mail: info.dk@vwr.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

LH Laboratorie Service A/S

Lyngsiesvej 14B
8210 Aarhus
Tlf.: 86 92 37 71
E-mail: info@lhlab.dk

www.lhlab.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

I laboratorier er autoklaver nødvendige for at sterilisere glasvarer, medier og biologiske affald. Dette forhindrer kontaminering af eksperimenter og sikrer, at kulturer og prøver ikke påvirkes af uønskede mikroorganismer. Sterilisering af affald eliminerer farlige patogener før bortskaffelse, hvilket beskytter både personale og miljø.

Inden for farmaceutisk produktion bruges autoklaver til at sterilisere medicinsk udstyr, emballage og visse lægemidler. Autoklavering sikrer, at produkter er sterile og sikre for patienter, hvilket er kritisk for at opretholde høje standarder for lægemiddelkvalitet. Farmaceutiske autoklaver er designet til at håndtere store mængder og er ofte udstyret med avancerede overvågningssystemer.

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien bruges autoklaver til at pasteurisere og sterilisere fødevarer samt emballage. Dette forlænger holdbarheden og sikrer, at produkterne er fri for skadelige mikroorganismer. Autoklavering er almindelig i produktionen af konserverede fødevarer, hvor høje temperaturer dræber patogener og forhindrer fordærv.

De er også vigtige i veterinærklinikker til sterilisering af kirurgiske instrumenter og udstyr. Dette sikrer, at dyr modtager behandling med sterile redskaber, hvilket reducerer risikoen for postoperative infektioner. Ligesom i menneskelige medicinske indstillinger er sterilitet afgørende for dyresundhed og sikkerhed.

Typer

Der findes forskellige typer autoklaver, herunder bordautoklaver, lodrette autoklaver og horisontale autoklaver, hver tilpasset forskellige behov og mængder. Bordautoklaver er kompakte og bruges ofte i mindre klinikker og laboratorier, mens større, industrielle autoklaver anvendes i hospitaler og farmaceutiske fabrikker.

Det opererer ved at pumpe damp ind i kammeret og øge trykket, hvilket hæver temperaturen og dræber mikroorganismerne. De har sikkerhedsforanstaltninger som trykventiler og temperaturkontroller for at sikre en effektiv og sikker steriliseringsproces. Regelmæssig vedligeholdelse og kalibrering er nødvendig for at sikre, at autoklaver fungerer korrekt og opfylder de nødvendige steriliseringsstandarder.

Autoklaver fra Avantor

Cookie-indstillinger