Basiskemikalier

Basiskemikalier

Basiskemikalier, også kendt som grundlæggende kemikalier eller råmaterialer, er kemiske stoffer, der anvendes som byggesten i produktionen af en bred vifte af produkter. Disse kemikalier udgør grundlaget for mange industrielle processer og produkter inden for forskellige sektorer, herunder kemisk industri, farmaceutisk industri, landbrug, fødevareindustri, tekstilindustri og mere

Leverandører af Basiskemikalier:

Borup Kemi I/S

Bækgårdsvej 53
4140 Borup
Tlf.: 57 56 00 20
E-mail: kontakt@borupkemi.dk

www.borupkemi.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

OFFSHORE Equipment & Services

Fiskerihavnsgade 10
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 79 30 60 90
E-mail: sales@o-es.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Basiskemikalierne er normalt ikke det færdige produkt i sig selv, men de bruges som udgangspunkt for at skabe mere komplekse kemiske forbindelser. Eksempler på basiskemikalier inkluderer råolie, naturlig gas, mineralske råstoffer som jernmalm og kul, samt kemikalier som ammoniak, saltsyre, natriumhydroxid (kaustisk soda), svovlsyre og meget mere.

Kemikalierne

Disse kemikalier fungerer som byggesten, der gennemgår forskellige kemiske processer for at blive omdannet til mellemprodukter eller slutprodukter. Disse mellemprodukter kan derefter bruges som råmaterialer til at fremstille forskellige færdige produkter, lige fra plastik og medicin til tekstiler og elektronik.

Natriumhydroxid, også kendt som kaustisk soda, er en basiskemikalie, der anvendes til fremstilling af papir, sæbe og rengøringsmidler. Det bruges i papirmasse- og papirindustrien til at nedbryde træ til papirmasse. Natriumhydroxid er også en vigtig ingrediens i mange rengøringsprodukter, da det effektivt opløser fedt og snavs.

Ethylen er en anden central basiskemikalie, der fungerer som en byggesten for plast og andre syntetiske materialer. Ethylen polymeriseres for at danne polyethylen, en af de mest anvendte plasttyper i verden. Polyethylen bruges i alt fra emballage og poser til rør og husholdningsartikler.

Propylenglycol, et derivat af propan, anvendes i produktionen af polypropylen, en anden vigtig plasttype. Polypropylen bruges i bildele, tekstiler, emballage og mange andre produkter. Propylenglycol anvendes også i kosmetik, fødevarer og farmaceutiske produkter som fugtighedsbevarende middel.

Chlor er en basiskemikalie, der anvendes til vandbehandling, desinfektion og produktion af plast. Chlor bruges til at fremstille polyvinylchlorid (PVC), som er en vigtig plasttype anvendt i byggeri, rør og elektriske kabler. Chlor anvendes også i produktionen af mange rengørings- og desinfektionsmidler.

Benzene, en organisk kemikalie, anvendes som udgangsmateriale i produktionen af en række kemikalier, herunder styren og fenol. Styren polymeriseres for at danne polystyren, der anvendes i emballage, isolering og engangsservice. Fenol bruges i produktionen af bisphenol A, en komponent i epoxyharpikser og polycarbonatplast.

Methanol

Methanol, også kendt som træsprit, anvendes som opløsningsmiddel, brændstof og råmateriale i kemisk syntese. Methanol bruges til fremstilling af formaldehyd, der er en vigtig bestanddel i harpikser, lim og byggematerialer. Det anvendes også som tilsætningsstof i benzin for at forbedre forbrænding og reducere emissioner.

Basiskemikalierne er afgørende for moderne industri og økonomi, da de danner grundlaget for en bred vifte af produkter, vi bruger i vores dagligdag

 

Cookie-indstillinger