CAS-Numre

CAS-numre

CAS-numre står for “Chemical Abstracts Service Numbers”, og de er unikke identifikationsnumre, der bruges til at identificere specifikke kemiske forbindelser. CAS-numre er tildelt af Chemical Abstracts Service. Det er en afdeling af American Chemical Society. De de bruges i videnskabelig og teknisk litteratur samt i kemisk forskning og industri.

Find CAS-numre nedenunder her:

50-00-0Formaldehyd 56-23-5Carbontetrachlorid 56-35-9Tributyltinoxid 57-55-61,2-Propandiol 60-00-4Ethylendiamintetraeddikesyre 60-29-7Diethylether 62-53-3Anilin 62-56-6Thiourinstof 64-17-5Ethanol 64-18-6Myresyre 64-19-7Eddikesyre 67-56-1Methanol 67-63-02-Propanol 67-64-1Acetone 67-66-3Chloroform 67-68-8Dimethylsulfoxid 68-12-2N,N-Dimethylformamid 71-23-81-Propanol 71-36-31-Butanol 71-43-2Benzen 71-55-61,1,1-Trichlorethan 74-83-9Methylbromid 74-85-1Ethen 74-86-2Acetylen 74-87-3Methylchlorid 74-88-4Methyliodid 74-89-5Methylaminer, gas 74-89-5Methylaminer i vandig opløsning 74-90-8Hydrogencyanid 74-98-6Propan 75-05-8Acetonitril 75-07-0Acetaldehyd 75-09-2Dichlormethan 75-15-0Carbondisulfid 75-20-7Calciumcarbid 75-21-8Ethylenoxid 75-28-5Isobutan 75-31-0Isopropylamin 75-34-31,1-Dichlorethan 75-35-41,1-Dichlorethen 75-44-5Phosgen 75-50-3Methylaminer, gas 75-50-3Methylaminer i vandig opløsning 75-56-9Propylenoxid 75-63-8Haloner 75-65-0tert-Butylalkohol 75-71-8Haloner 75-83-2Hexanisomere 75-91-2tert-Butylhydroperoxid

Flere CAS-Numre

76-05-1Trifluoreddikesyre 77-78-1Dimethylsulfat 78-59-1Isophoron 78-78-4Pentan 78-79-5Isopren 78-83-1Isobutanol 78-87-51,2-Dichlorpropan 78-88-62,3-Dichlorpropen 78-93-3Methylethylketon 79-01-6Trichlorethen 79-06-1Acrylamid 79-09-4Propionsyre 79-10-7Acrylsyre 79-11-8Chloreddikesyre 79-20-9Methylacetat 79-21-0Pereddikesyre 79-29-8Hexanisomere 79-41-4Methacrylsyre 80-62-6Methylmethacrylat 84-66-2Diethylphthalat 84-74-2Dibutylphthalat 87-66-11,2,3-Trihydroxybenzen 88-89-12,4,6-Trinitrophenol 90-04-0o-Anisidin 91-08-7Diisocyanatotoluen 91-20-3Naphthalen 92-87-5Benzidin 94-36-0Dibenzoylperoxid 95-47-6Xylen 95-48-7Cresol 95-53-4o-Toluidin 95-63-61,2,4-Trimethylbenzen 95-65-8Xylenol 95-87-4Xylenol 96-14-0Hexanisomere 96-29-72-Butanonoxim 97-64-3Ethyllactat 98-82-8Cumen 98-86-2Acetophenon 98-95-3Nitrobenzen 100-37-82-Diethylaminoethanol 100-41-4Ethylbenzen 100-42-5Styren 100-51-6Benzylalkohol 101-68-8Diphenylmethan-4,4′-diisocyanat 101-77-94,4′-Methylendianilin 102-71-6Triethanolamin 103-11-72-Ethylhexylacrylat 104-40-5Nonylphenol

Flere CAS-Numre

104-78-93-(Diethylamino)-propylamin 104-94-9p-Anisidin 105-59-9N-Methyldiethanolamin 105-67-9Xylenol 106-42-3Xylen 106-44-5Cresol 106-49-0p-Toluidin 106-51-4p-Benzoquinon 106-89-8Epichlorhydrin 106-97-8Butan 106-99-01,3-Butadien 107-02-8Acrolein 107-06-21,2-Dichlorethan 107-13-1Acrylonitril 107-15-3Ethylendiamin 107-18-6Allylalkohol 107-21-11,2-Ethandiol 107-22-2Glyoxal 107-31-3Methylformiat 107-83-5Hexanisomere 107-92-6Smørsyre 107-98-21-Methoxy-2-propanol 108-05-4Vinylacetat 108-08-7Heptan 108-10-1Methylisobutylketon 108-21-4Isopropylacetat 108-24-7Eddikesyreanhydrid 108-31-6Maleinsyreanhydrid 108-32-7Propylencarbonat 108-38-3Xylen 108-39-4Cresol 108-44-1m-Toluidin 108-65-62-Methoxy-1-methylethylacetat 108-67-8Mesitylen 108-68-93,5-Xylenol 108-87-2Methylcyclohexan 108-88-3Toluen 108-91-8Cyclohexylamin 108-93-0Cyclohexanol 108-94-1Cyclohexanon 108-95-2Phenol 109-60-4Propylacetat 109-66-0Pentan 109-86-42-Methoxyethanol 109-87-5Dimethoxymethan 109-89-7Diethylamin 109-99-9Tetrahydrofuran 110-00-9Furan 110-49-62-Methoxyethylacetat 110-54-3n-Hexan 110-80-52-Ethoxyethanol 110-82-7Cyclohexan 110-85-0Piperazin 1

Flere CAS-Numre

10-86-1Pyridin 110-91-8Morpholin 111-15-92-Ethoxyethylacetat 111-30-8Glutaraldehyd 111-42-2Diethanolamin 111-76-22-Butoxyethanol 111-77-32-(2-Methoxyethoxy)ethanol 112-07-22-Butoxyethylacetat 112-24-3Triethylentetramin 112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol 115-10-6Dimethylether 117-81-7Di(2-ethylhexyl)-phthalat 117-84-0Dioctylphthalat 120-82-11,2,4-Trichlorbenzen 121-44-8Triethylamin 123-31-9Hydroquinon 123-38-6Propanal 123-42-2Diacetonealkohol 123-73-9Crotonaldehyd 123-86-4n-Butylacetat 123-91-11,4-Dioxan 124-38-9Carbondioxid 124-40-3Methylaminer, gas 124-40-3Methylaminer i vandig opløsning 126-73-8Tributylphosphat 126-76-1Methylethylketonperoxid 126-99-8Chloropren 127-18-4Tetrachlorethen 127-65-1Chloramin T 141-43-5Ethanolamin 141-78-6Ethylacetat 141-97-9Ethylacetoacetat 142-82-5Heptan 143-33-9Natriumcyanid 144-62-7Oxalsyre 151-50-8Kaliumcyanid 156-59-21,2-Dichlorethen 156-60-51,2-Dichlorethen 287-92-3Cyclopentan

Flere CAS-Numre

302-01-2Hydrazin 353-59-3Haloner 464-06-2Heptan 526-75-0Xylenol 540-59-01,2-Dichlorethen 562-49-2Heptan 563-58-61,1-Dichlorpropen 565-59-3Heptan 576-26-1Xylenol 584-84-9Diisocyanatotoluen 589-34-4Heptan 590-35-2Heptan 591-76-2Heptan 630-08-0Carbonmonoxid 687-47-8Ethyllactat 784-82-8Methan 789-94-7Tetrabrombisphenol A 872-50-4N-Methyl-2-pyrrolidon 1300-71-6Xylenol 1305-62-0Calciumhydroxid 1309-60-0Blydioxid 1309-64-4Antimontrioxid 1310-58-3Kaliumhydroxid 1310-73-2Natriumhydroxid 1313-13-9Mangandioxid 1313-82-2Natriumsulfid 1313-83-3Natriumsulfid 1313-84-4Natriumsulfid 1314-13-2Zinkoxid 1314-41-6Dibly(II)bly(IV)-oxid 1314-62-1Divanadiumpentaoxid 1317-36-8Bly(II)oxid 1319-77-3Cresol 1321-38-6Diisocyanatotoluen 1330-20-7Xylen 1333-74-0Hydrogen 1333-82-0Chromtrioxid 1336-21-6Ammoniakvand 1338-23-4Methylethylketonperoxid 1569-02-4Ethoxy-2-propanol

Flere CAS-Numre

1570-64-54-Chlor-o-cresol 1634-04-4Methyl-tert-butylether 2625-67-4Methylethylketonperoxid 2855-13-2Isophorondiamin 3333-67-3Nikkelcarbonat 3811-04-9Kaliumchlorat 4405-13-4Glyoxal 6153-56-6Oxalsyre 6484-52-2Ammoniumnitrat 6834-92-0Natriummetasilicat 7080-50-4Chloramin T 7439-92-1Bly 7439-97-6Kviksølv 7440-23-5Natrium 7440-37-1Argon 7440-59-7Helium 7446-09-5Svovldioxid 7553-56-2Iod 7632-00-0Natriumnitrit 7647-01-0Saltsyre 7647-01-0Hydrogenchlorid 7664-38-2Phosphorsyre 7664-39-3Flussyre 7664-39-3Hydrogenfluorid 7664-41-7Ammoniak, vandfri 7664-93-9Svovlsyre 7681-52-9Natriumhypochloritopløsning 7697-37-2Salpetersyre 7719-09-7Thionylchlorid 7722-64-7Kaliumpermanganat 7722-84-1Hydrogenperoxid 7723-14-0Rødt phosphor 7726-95-6Brom 7727-37-9Nitrogen 7758-01-2Kaliumbromat 7758-97-6Blychromat 7758-98-7Kobbersulfat 7758-98-7Kobbersulfat 7761-88-8Sølvnitrat 7775-09-9Natriumchlorat 7775-14-6Natriumdithionit 7778-50-9Kaliumdichromat 7782-44-7Oxygen 7782-50-5Chlor 7783-06-4Hydrogensulfid 7785-87-7Mangansulfat 7786-81-4Nikkelsulfat 7789-12-0Natriumdichromat 7790-94-5Chlorsulfonsyre 8001-54-5Benzalkoniumchlorid 8001-58-9Creosot 8006-64-2Vegetabilsk terpentin 8007-45-2Stenkulstjære 8014-95-7Oleum 8021-39-4Creosot 8052-41-3Mineralsk terpentin 8052-42-4Bitumen 10024-97-2Dinitrogenoxid 10028-15-6Ozon 10034-85-2Hydrogeniodid 10034-96-5Mangansulfat 10035-10-6Hydrogenbromid 10101-68-5Mangansulfat 10101-97-0Nikkelsulfat 10102-43-9Nitrogenoxid 10102-44-0Nitrogendioxid 10257-54-2Kobbersulfat 10544-72-6Nitrogendioxid 10588-01-9Natriumdichromat

Flere CAS-Numre

12125-02-9Ammoniumchlorid 12185-10-3Hvidt phosphor 12338-12-4Methylethylketonperoxid 13463-39-3Nikkelcarbonyl 13463-67-7Titandioxid 13517-24-3Natriummetasilicat 13530-65-9Zinkchromat 13755-53-6Cryolit 15096-52-3Cryolit 16812-54-7Nikkelsulfid 19287-45-7Diboran 25154-52-3Nonylphenol 26471-62-5Diisocyanatotoluen 26761-40-0Diisodecylphthalat 27610-45-3Natriumsulfid 28553-12-0Diisononylphthalat 34590-94-8Dipropylenglycolmonomethylether 61789-28-4Creosot 63449-41-2Benzalkoniumchlorid 64742-49-0Ekstraktionsbenzin 64742-49-0Petroleumsether 64742-82-1Krystalolie 64742-95-6Solventnaphtha 65996-85-2Creosot 65996-91-0Creosot 65996-93-2Kultjærebeg 68391-01-5Benzalkoniumchlorid 70321-79-8Creosot 71975-58-1Xylenol 84650-04-4Creosot 84852-15-3Nonylphenol


Mere viden:

mere viden om CAS-numre

CAS-numrene er talkombinationer, som benyttes til at genkende kemiske forbindelser. Ethvert kemikalium, der beskrives i litteraturen, bliver tildelt et CAS-nummer af "Chemical Abstract Service". Det er en afdeling af "The American Chemical Society". P.t. er der tildelt over 43 millioner CAS-numre, og der kommer dagligt nye til. CAS-numrene har ingen mening i sig selv. De kan betragtes som et serienummer, og formålet med dem er, at de skal gøre søgninger i kemiske databaser lettere, da flere stoffer har flere navne.

Cookie-indstillinger