Desinfektionsmidler

Desinfektionsmidler

Desinfektionsmidler er kemiske stoffer eller produkter, der anvendes til at dræbe eller inaktivere mikroorganismer på overflader og genstande. De bruges til at reducere eller fjerne skadelige bakterier, vira, svampe og andre patogener.

Desinfektionsmidler indeholder aktive ingredienser, såsom alkoholer, klorforbindelser, peroxider eller kvaternære ammoniumforbindelser, der har antimikrobielle egenskaber. Disse stoffer virker ved at ødelægge mikroorganismernes cellevægge eller hindre deres vækst og reproduktion.

Leverandører af Desinfektionsmidler:

Avantor, delivered by VWR

Tobaksvejen 21
2860 Søborg
Tlf.: +45 43 86 87 88
E-mail: info.dk@vwr.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Curant Teknik ApS

Egestubben 4C
5270 Odense N
Tlf.: +45 9292 1453
E-mail: salg@curantteknik.dk

www.curantteknik.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

D-S Sikkerhedsudstyr A/S

Menstrupvaenge 10
4700 Næstved
Tlf.: 55 44 66 44
E-mail: info@d-s.dk

www.d-s.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Edialux/Pelsis

Glentevej 11
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 75 14 48 00
E-mail: tanaco@pelsis.com

www.edialux.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

NATDIS

Brunbjerg 70, Halk
6100 Haderslev
Tlf.: 22 68 06 80
E-mail: mail@natdis.dk

www.natdis.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Nordisk Radon Måling/TESTdinBOLIG.dk

Hadsten Alle 47
2770 Kastrup
Tlf.: 29 71 84 23
E-mail: info@RadonFri.dk

www.testdinbolig.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

ProMinent Doserteknik AB

Box 8933
402 73 GÖTEBORG
Tlf.: +45 7872 9630 / Mobil +45 2521 4535
E-mail: info-dk@prominent.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

SILHORKO-EUROWATER A/S

Jylland/Fyn (Skanderborg): 87 93 83 00
Sjælland (Hillerød): 48 20 10 00
E-mail: info.dk@silhorko.dk

www.silhorko.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Tork®

Gydevang 33
3450 Allerød
Tlf: +45 48 16 82 44
e-mail: tork.dk@essity.com

www.tork.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Alkoholbaserede desinfektionsmidler, såsom isopropylalkohol eller ethanol, er effektive mod en bred vifte af bakterier og vira. De virker ved at denaturere proteiner og opløse lipider, hvilket fører til mikroorganismernes død.

Klorbaserede desinfektionsmidler, såsom hypochlorit (blegemiddel) eller klorhexidin, er effektive mod bakterier, vira og svampe. Disse midler frigiver klor, som oxiderer mikroorganismernes cellevægge og proteiner, hvilket fører til deres død.

Peroxidbaserede desinfektionsmidler, såsom hydrogenperoxid eller pereddikesyre, virker ved at oxidere mikroorganismernes cellevægge og forårsage skader på deres DNA eller RNA. Dette resulterer i deres død eller inaktivering.

Kvaternære ammoniumforbindelser, såsom benzalkoniumchlorid eller cetrimoniumchlorid, er overfladeaktive stoffer, der forstyrrer cellemembranerne hos mikroorganismer og forårsager deres død. Disse midler er effektive mod en række bakterier og vira.

Desinfektionsmidlerne anvendes i forskellige miljøer og applikationer, herunder sundhedspleje, fødevarebehandling, dyrehospitaler, laboratorier, offentlige faciliteter og husholdninger. De spiller en afgørende rolle i at forhindre spredning af infektioner og bevare hygiejnen i forskellige miljøer.

Det er vigtigt at vælge det rigtige desinfektionsmiddel baseret på dets effektivitet mod specifikke mikroorganismer, anvendelsesområder og sikkerhedsmæssige hensyn. Korrekt brug og anvendelse af desinfektionsmidlerne er afgørende for at opnå ønskede resultater og minimere risikoen for skade eller toksicitet.


SC Johnson – Spred det ikke, stop det: Infektionsforebyggelse denne vinter
Med vintermånedernes komme er det vigtigere end nogensinde at sikre, at planer for god infektionsforebyggelse og håndhygiejnefaciliteter er på plads i din facilitet. For sundhedspersonale i lokalsamfundet er det afgørende at opmuntre både personale og patienter til at tage en aktiv rolle i infektionsforebyggelse. Personalefravær kan være et reelt problem i form af negativ indvirkning på den enkelte medarbejders velbefindende samt en reduktion af din kapacitet og dermed forbundne øgede omkostninger. Med dette i tankerne er det altafgørende at forhindre spredning af infektion blandt dine patienter og personale.

Tilfældene af infektioner kan stige markant i vintermånederne[1], og epidemier kan hvert år være almindelige mellem november og april[2]. Det er indlysende, at der er en bekymring omkring infektioner og de alvorlige sygdomme de kan forårsage – men de økonomiske konsekvenser, der er i forbindelse med sygefravær, skal heller ikke undervurderes[3].

Et casestudie fra et hospital i Italien konkluderede, at der gik 11.100 arbejdsdage tabt i løbet af vintersæsonen, hvilket resulterede i et gennemsnitligt arbejdstab på €327 pr. person[4]. Personalefravær kan føre til manglende produktivitet og øget pres og omkostninger for dit sundhedscenter eller praksis.

Det er ingen overraskelse, at sundhedspersonale har en højere risiko for infektion sammenlignet med raske voksne, der ikke arbejder indenfor sundhedspleje[5]; det er derfor særligt vigtigt, at du har et effektivt program til infektionsforebyggelse på plads. Håndhygiejne er en kritisk del af en institutions program for infektionsforebyggelse; hænderne er en af de primære måder at overføre infektion på [6]. Det er grunden til, at essentielle håndhygiejneprodukter skal være til rådighed på det rigtige sted og tidspunkt for at sikre, at de er tilgængelige for personale og besøgende, når der er behov for dem.

Rette tid og rette sted

Med henvisning til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) '5 Moments for Hand Hygiene'[7] er der en vejledning for, hvornår man helt præcist skal udføre håndhygiejne. Denne vejledning er forskellig afhængig af sundhedsmiljøet, men det er afgørende, at sundhedsprofessionelle udfører håndhygiejne:

  • Før kontakt med en patient
  • Før rene/antiseptiske procedurer
  • Efter eksponeringsrisiko for kropsvæske
  • Efter kontakt med en patient
  • Efter kontakt med patientens omgivelser

Disse situationer er designet til at hjælpe med at beskytte dig selv, patienten og de andre i sundhedsplejemiljøet mod potentielt skadelige mikroorganismer, der bæres på hænderne. Hvorvidt man skal vaske eller desinficere hænderne, afhænger af graden af tilsmudsning; som en regel skal du vaske dine hænder med sæbe og vand, når hænderne er synligt snavsede[8]. Læs mere om hvornår du skal vaske hænder og hvornår du skal desinficere dem her.

Den rigtige teknik

Et godt hudplejeprogram er ligesom håndhygiejne afgørende. Sundhedspersonale er i risiko for at udvikle håndeksem[9], og irriteret hud anses for at være en af hovedårsagerne til manglende overholdelse af retningslinjerne for håndhygiejne[10]. Bevidstheden om de korrekte håndhygiejneteknikker og rutiner bør øges for at sikre, at dit personale desinficerer eller vasker hænder på det rigtige tidspunkt, samt sikre at deres hud er tilpas velkonditioneret.

Det er desuden vigtigt at opfordre personalet til at bruge fugtgivende cremer i pauser og sidst på dagen. Her hos SC Johnson Professional viser vores forskning, at det er almindeligt for mange sundhedspersonaler at bruge deres egen personlige tube med fugtgivende creme[11]. Imidlertid er disse cremer designet til den brede offentlighed som produkter til personlig pleje, snarere end til at imødekomme behovene hos den professionelle, der arbejder inden for et medicinsk, sundhedsfagligt miljø. Her er behov for mere målrettet hudpleje, især da huden ofte belastes ekstra på grund af hyppig håndvask, og mange forbrugercremer er ikke designet til at håndtere dette. Derfor anbefales det, at sundhedspersonale bruger professionelle cremer, der er formuleret specifikt til sundhedsfaglige miljøer[12].

Håndhygiejne kræver en fælles front

Hvis god håndhygiejne skal udgøre en effektiv parameter i et infektionsforebyggende program, skal alle besøgende, patienter og personale gøre deres del og være opmærksomme på bedste praksis.

Hvis sundhedspersonale ikke føler sig støttet i at udføre håndhygiejne på de rigtige tidspunkter med de rigtige produkter, er de ifølge WHO[13] mere tilbøjelige til at føle, at deres organisation eller facilitet ikke værdsætter deres egen eller deres patienters sikkerhed.

I vintermånederne kan antallet af infektioner stige, og dine medarbejdere og besøgende kan blive mere sårbare. Du kan kontakte [os/SC Johnson Professional] for at finde ud af mere om vores oplysningskampagner, gratis ressourcer og vores håndhygiejneløsninger, specielt tilrettet din facilitet.


Tork VR Rene Hænder træning
Den prisvindende Tork VR Rene Hænder træning er nu tilgængelig til pc. Vores interaktive simulering er særligt udviklet til at gøre træningen i håndhygiejne mere inspirerende og engagerende.

Online træning hjælper med at skabe opbakning til håndhygiejnen

Få bedre håndhygiejne i sundhedsfaciliteterne med korrekte håndvaske- og hånddesinficeringsprocedurer for sygeplejersker, læger og sundhedspersonale. Vores træning tager udgangspunkt i håndhygiejnens fem momenter defineret af WHO og hjælper dig og dit personale til at øge kompliansen.

Tilgå træning her


Kiilto – Donation til Blossom Project
Vi er utrolig glade og stolte over at få muligheden for at støtte organisationen Blossom Project, der hjælper kvinder i hjemløshed og kvinder i gadeprostitution med de mest basale hygiejneprodukter.

Kiilto har doneret hånddesinfektion og håndcreme til Blossom Projects hygiejnetasker WeCare. 

Kvinder i hjemløshed og kvinder i gadeprostitution møder en ekstra udfordring i menstruationsperioden. Blossom støtter op om kvindernes sundhed og trivsel med WeCare hygiejnetasker, som indeholder de basale hygiejneprodukter til menstruationsperioden, herunder bind, intimvaskeservietter og hånddesinfektion.

Ud over at opfylde et grundlæggende hygiejnisk behov for kvinderne, giver WeCare hygiejnetaskerne også relationsmedarbejdere på herberger, væresteder og gadeplan en anledning til at komme i kontakt med kvinderne og starte en tillidsfuld dialog.


Nyheder og Indlæg om Desinfektionsmidler


Seneste om Desinfektionsmidler
Cookie-indstillinger