EF-Numre

EF-numre - På denne side finder du leverandører af EF-numre, produktnyheder om EF-numre og viden om EF-numre. Kemikalieresistens – Vælg mellem flere hundrede forskellige kemikalier - find programmet her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

EF-Numre

Nyheder kemikalier – MIM

Stærk dansk kemikalieindsats fortsætter

EF – Numre. Aftalekredsen bag kemikaliehandlingsplanen er enig om fortsat stærk, dansk indsats på kemikalieområdet. Samt at midlerne skal prioriteres anderledes.

Den eksisterende kemikaliehandlingsplan udløber i 2013. Aftalekredsen, som består af alle Folketingets partier, er enig om, at det er centralt at fastholde en ambitiøs kemikalieindsats.

For samtidig at skabe rum for nye prioriteringer er aftalekredsen allerede nu blevet enig om, at den midlertidige bevilling til Informationscenter for Miljø og Sundhed samt Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed ikke forlænges efter 2013.

– Danskerne ikke skal udsættes for risiko fra skadelige kemikalier. Og derfor fortsætter vi indsatsen på kemikalieområdet. I aftalekredsen er vi desuden blevet enige om, at vi kan bruge penge på kemiområdet bedre. Det det skal vi sammen finde ud af efter sommer, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Forhandlingerne om de konkrete indsatser i en ny kemikalieindsats begynder til efteråret.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Tine Lund-Bretlau, tlf.: 91 36 58 52, E-mail: tilun@mim.dk (mailto:tilun@mim.dk)

EF-numre 

200-001-8Formaldehyd 200-262-8Carbontetrachlorid 200-268-0Tributyltinoxid 200-338-01,2-Propandiol 200-449-4Ethylendiamintetraeddikesyre 200-467-2Diethylether 200-539-3Anilin 200-543-5Thiourinstof 200-578-6Ethanol 200-579-1Myresyre 200-580-7Eddikesyre 200-659-6Methanol 200-661-72-Propanol 200-662-2Acetone 200-663-8Chloroform 200-664-3Dimethylsulfoxid 200-679-5N,N-Dimethylformamid 200-746-91-Propanol 200-751-61-Butanol 200-753-7Benzen 200-756-31,1,1-Trichlorethan 200-812-7Methan 200-813-2Methylbromid 200-815-3Ethen 200-816-9Acetylen 200-817-4Methylchlorid 200-819-5Methyliodid 200-820-0Methylaminer, gas 200-821-6Hydrogencyanid 200-827-9Propan 200-835-2Acetonitril 200-836-8Acetaldehyd 200-838-9Dichlormethan 200-843-6Carbondisulfid 200-848-3Calciumcarbid 200-849-9Ethylenoxid 200-857-2Isobutan 200-860-9Isopropylamin 200-863-51,1-Dichlorethan 200-864-01,1-Dichlorethen 200-870-3Phosgen 200-875-0Methylaminer, gas 200-879-2Propylenoxid 200-887-6Haloner 200-889-7tert-Butylalkohol

Flere EF-Numre

200-893-9Haloner 200-906-8Hexanisomere 200-915-7tert-Butylhydroperoxid 200-929-3Trifluoreddikesyre 201-058-1Dimethylsulfat 201-126-0Isophoron 201-142-8Pentan 201-143-3Isopren 201-148-0Isobutanol 201-152-21,2-Dichlorpropan 201-153-82,3-Dichlorpropen 201-159-0Methylethylketon 201-167-4Trichlorethen 201-173-7Acrylamid 201-176-3Propionsyre 201-177-9Acrylsyre 201-178-4Chloreddikesyre 201-185-2Methylacetat 201-186-8Pereddikesyre 201-193-6Hexanisomere 201-204-4Methacrylsyre 201-236-9Tetrabrombisphenol A 201-297-1Methylmethacrylat 201-550-6Diethylphthalat 201-557-4Dibutylphthalat 201-762-91,2,3-Trihydroxybenzen 201-865-92,4,6-Trinitrophenol 201-963-1o-Anisidin 202-039-0Diisocyanatotoluen 202-049-5Naphthalen 202-199-1Benzidin 202-327-6Dibenzoylperoxid 202-422-2Xylen 202-423-8Cresol 202-429-0o-Toluidin 202-436-91,2,4-Trimethylbenzen 202-439-5Xylenol 202-461-5Xylenol 202-481-4Hexanisomere 202-496-62-Butanonoxim 202-598-0Ethyllactat 202-704-5Cumen 202-708-7Acetophenon 202-716-0Nitrobenzen 202-845-22-Diethylaminoethanol 202-849-4Ethylbenzen 202-851-5Styren 202-859-9Benzylalkohol

Flere EF-Numre

202-966-0Diphenylmethan-4,4′-diisocyanat 202-974-44,4′-Methylendianilin 203-049-8Triethanolamin 203-080-72-Ethylhexylacrylat 203-199-4Nonylphenol 203-236-43-(Diethylamino)-propylamin 203-254-2p-Anisidin 203-312-7N-Methyldiethanolamin 203-321-6Xylenol 203-396-5Xylen 203-398-6Cresol 203-403-1p-Toluidin 203-405-2p-Benzoquinon 203-439-8Epichlorhydrin 203-448-7Butan 203-450-81,3-Butadien 203-450-8Butan 203-450-8Isobutan 203-453-4Acrolein 203-458-11,2-Dichlorethan 203-466-5Acrylonitril 203-468-6Ethylendiamin 203-470-7Allylalkohol 203-473-31,2-Ethandiol 203-474-9Glyoxal 203-481-7Methylformiat 203-523-4Hexanisomere 203-532-3Smørsyre 203-539-11-Methoxy-2-propanol 203-545-4Vinylacetat 203-548-0Heptan 203-550-1Methylisobutylketon 203-557-9Cresol 203-561-1Isopropylacetat

Flere EF-Numre

203-564-8Eddikesyreanhydrid 203-571-6Maleinsyreanhydrid 203-572-1Propylencarbonat 203-576-3Xylen 203-583-1m-Toluidin 203-603-92-Methoxy-1-methylethylacetat 203-604-4Mesitylen 203-606-53,5-Xylenol 203-624-3Methylcyclohexan 203-625-9Toluen 203-629-0Cyclohexylamin 203-630-6Cyclohexanol 203-631-1Cyclohexanon 203-632-7Phenol 203-686-1Propylacetat 203-692-4Pentan 203-713-72-Methoxyethanol 203-714-2Dimethoxymethan 203-716-3Diethylamin 203-726-8Tetrahydrofuran 203-727-3Furan 203-772-92-Methoxyethylacetat 203-777-6n-Hexan 203-804-12-Ethoxyethanol 203-806-2Cyclohexan 203-808-3Piperazin 203-809-9Pyridin 203-815-1Morpholin 203-839-22-Ethoxyethylacetat 203-856-5Glutaraldehyd 203-868-0Diethanolamin 203-905-02-Butoxyethanol 203-906-62-(2-Methoxyethoxy)ethanol 203-933-32-Butoxyethylacetat 203-950-6Triethylentetramin 203-961-62-(2-Butoxyethoxy)ethanol 204-065-8Dimethylether 204-211-0Di(2-ethylhexyl)-phthalat 204-214-7Dioctylphthalat 204-428-01,2,4-Trichlorbenzen 204-469-4Triethylamin 204-617-8Hydroquinon 204-623-0Propanal 204-626-7Diacetonealkohol

Flere EF-Numre

204-647-1Crotonaldehyd 204-658-1n-Butylacetat 204-661-81,4-Dioxan 204-696-9Carbondioxid 204-697-4Methylaminer, gas 204-800-2Tributylphosphat 204-818-0Chloropren 204-825-9Tetrachlorethen 204-854-7Chloramin T 205-483-3Ethanolamin 205-500-4Ethylacetat 205-516-1Ethylacetoacetat 205-563-8Heptan 205-599-4Natriumcyanid 205-634-3Oxalsyre 205-792-3Kaliumcyanid 205-859-71,2-Dichlorethen 205-860-21,2-Dichlorethen 206-016-6Cyclopentan 206-114-9Hydrazin 206-537-9Haloner 207-346-3Heptan 208-395-3Xylenol 208-750-21,2-Dichlorethen 209-230-8Heptan 209-253-31,1-Dichlorpropen 209-280-0Heptan 209-400-1Xylenol 209-544-5Diisocyanatotoluen 209-643-3Heptan 209-680-5Heptan 209-730-6Heptan 211-128-3Carbonmonoxid 211-694-1Ethyllactat 212-828-1N-Methyl-2-pyrrolidon 215-089-3Xylenol 215-137-3Calciumhydroxid 215-174-5Blydioxid 215-175-0Antimontrioxid 215-181-3Kaliumhydroxid 215-185-5Natriumhydroxid 215-202-6Mangandioxid 215-211-5Natriumsulfid 215-222-5Zinkoxid 215-235-6Dibly(II)bly(IV)-oxid 215-239-8Divanadiumpentaoxid 215-267-0Bly(II)oxid 215-293-2Cresol 215-535-7Xylen 215-605-7Hydrogen 215-607-8Chromtrioxid 215-647-6Ammoniakvand 215-661-2Methylethylketonperoxid 216-374-5Ethoxy-2-propanol 216-381-34-Chlor-o-cresol 216-653-1Methyl-tert-butylether 220-666-8Isophorondiamin 222-068-2Nikkelcarbonat 223-289-7Kaliumchlorat 224-551-3Glyoxal 229-347-8Ammoniumnitrat 229-912-9Natriummetasilicat 231-100-4Bly 231-106-7Kviksølv 231-132-9Natrium 231-147-0Argon 231-168-5Helium 231-195-2Svovldioxid 231-442-4Iod 231-555-9Natriumnitrit 231-595-7Saltsyre 231-595-7Hydrogenchlorid 231-633-2Phosphorsyre 231-634-8Flussyre 231-634-8Hydrogenfluorid 231-635-3Ammoniak, vandfri 231-639-5Svovlsyre 231-668-3Natriumhypochloritopløsning 231-714-2Salpetersyre 231-748-8Thionylchlorid 231-760-3Kaliumpermanganat 231-765-0Hydrogenperoxid 231-768-7Hvidt phosphor 231-768-7Rødt phosphor 231-778-1Brom 231-783-9Nitrogen 231-829-8Kaliumbromat 231-846-0Blychromat 231-847-6Kobbersulfat 231-853-9Sølvnitrat 231-887-4Natriumchlorat 231-890-0Natriumdithionit 231-906-6Kaliumdichromat 231-956-9Oxygen 231-959-5Chlor 231-977-3Hydrogensulfid 232-089-9Mangansulfat 232-089-9Mangansulfat 232-089-9Mangansulfat 232-104-9Nikkelsulfat 232-234-6Chlorsulfonsyre 232-287-5Creosot 232-350-7Vegetabilsk terpentin 232-361-7Stenkulstjære 232-419-1Creosot 232-489-3Mineralsk terpentin 232-490-9Bitumen 233-032-0Dinitrogenoxid 233-069-2Ozon 233-109-9Hydrogeniodid 233-113-0Hydrogenbromid 233-271-0Nitrogenoxid 233-272-6Nitrogendioxid 234-126-4Nitrogendioxid 234-190-3Natriumdichromat 234-190-3Natriumdichromat 235-186-4Ammoniumchlorid 236-669-2Nikkelcarbonyl 236-675-5Titandioxid 236-878-9Zinkchromat 237-410-6Cryolit 239-148-8Cryolit 240-841-2Nikkelsulfid 242-940-6Diboran 246-672-0Nonylphenol 247-722-4Diisocyanatotoluen 247-977-1Diisodecylphthalat 249-079-5Diisononylphthalat 252-104-2Dipropylenglycolmonomethylether 263-047-8Creosot 264-151-6Benzalkoniumchlorid 265-151-9Ekstraktionsbenzin 265-151-9Petroleumsether 265-185-4Krystalolie 265-199-0Solventnaphtha 266-019-3Creosot 266-026-1Creosot 266-028-2Kultjærebeg 274-565-9Creosot 276-245-4Xylenol 283-484-8Creosot 284-325-5Nonylphenol 292-602-7Creosot 292-605-3Creosot 292-606-9Creosot 310-191-5Creosot

Cookie-indstillinger