Flammehæmmende midler

Flammehæmmende midler

Flammehæmmende midler er kemiske forbindelser, der anvendes til at reducere eller forhindre antændelse, spredning og brændbarheden af materialer. Disse midler spiller en vigtig rolle i brandsikkerhed ved at forhindre eller forsinke ildens udbredelse og dermed beskytte mennesker, ejendom og miljø.

Leverandører af Flammehæmmende midler:

Lotek A/S

Rønsdam 10
6400 Sønderborg
Tlf.: 70 13 52 00​
E-mail: info@lotek.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Borup Kemi I/S

Bækgårdsvej 53
4140 Borup
Tlf.: 57 56 00 20
E-mail: kontakt@borupkemi.dk

www.borupkemi.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

RAMCON

Bregnerødvej 132
3460 Birkerød
Tlf.: 45 94 20 00
E-mail: ramcon@ramcon.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Der er forskellige typer af flammehæmmende midler, og de kan anvendes på forskellige måder afhængigt af materialet og applikationen:

  1. Intumescent Coatings: Disse er malinger eller belægninger, der påføres overfladen af materialer som træ eller stål. Når de udsættes for varme eller ild, udvider de sig og danner en beskyttende isolerende lag, der forsinkes varmeoverførslen og forhindrer ildens spredning.
  2. Flame Retardant Fabrics: Stoffer og tekstiler kan gennemgå behandlinger for at gøre dem flammehæmmende. Disse behandlinger kan reducere stoffets brandbarhed og forsinke antændelse og spredning af ilden.
  3. Flame Retardant Additives: Kemiske forbindelser kan tilsættes materialer som plastik, gummi eller skum for at gøre dem mere brandsikre. Disse additiver ændrer materialets kemiske reaktion på varme og ild, hvilket resulterer i en lavere brændbarhed.
  4. Inorganic Flame Retardants: Disse er mineralbaserede forbindelser, der kan tilsættes materialer for at forbedre deres brandmodstand. For eksempel kan ammoniumphosphater og aluminiumhydroxid anvendes som flammehæmmende midler.
  5. Flame Retardant Gases: Nogle gasser, såsom haloner, blev tidligere brugt som brandslukningsmidler på grund af deres evne til at kvæle ilden. Dog er mange haloner nu blevet forbudt på grund af deres skadelige virkninger på miljøet.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle midler er ens, og nogle kan have potentielle sundheds- eller miljørisici. Derfor er der en vedvarende forskning på området for at udvikle mere effektive og sikre flammehæmmende midler. Brandsikkerhed er en afgørende faktor i byggeri, transport, elektronik og mange andre industrier for at beskytte mod brandulykker og minimere skader.

Cookie-indstillinger