Kemikalier

Kemikalier

Kemikalier er et grundstof eller en forbindelse af grundstoffer. I almindelig tale betegner ordet en substans, som fremstilles eller forarbejdes i kemisk industri og på kemiske laboratorier. Når stoffer i daglig tale kaldes kemikalier, er det normalt ud fra den betragtningsvinkel, at de er stoffer, der er kunstigt fremstillede/udvundne. F.eks. når man siger, at mad er fuld af kemikalier, så mener man kunstige tilsætningsstoffer.

Leverandører af Kemikalier:

Acton A/S

ACTON

Torbenfeldvej 3
2665 Vallensbæk Strand
Tlf.: 43 73 70 43

Gunnar Clausens Vej 66
8260 Viby J
Tlf.: 86 75 26 00

E-mail: Acton@Acton.DK

www.acton.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Avantor, delivered by VWR

Tobaksvejen 21
2860 Søborg
Tlf.: +45 43 86 87 88
E-mail: info.dk@vwr.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Borup Kemi I/S

Bækgårdsvej 53
4140 Borup
Tlf.: 57 56 00 20
E-mail: kontakt@borupkemi.dk

www.borupkemi.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

OFFSHORE Equipment & Services

Fiskerihavnsgade 10
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 79 30 60 90
E-mail: sales@o-es.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

ProMinent Doserteknik AB

Box 8933
402 73 GÖTEBORG
Tlf.: +45 7872 9630 / Mobil +45 2521 4535
E-mail: info-dk@prominent.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

RAMCON

Bregnerødvej 132
3460 Birkerød
Tlf.: 45 94 20 00
E-mail: ramcon@ramcon.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Teknidan Handelsselskab ApS

Lundsbjerg Industrivej 29
6200 Aabenraa
Telf.: 74 61 36 36
E-mail: salg@teknidan.dk

www.teknidan.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Kemikalierne er et grundstof eller en forbindelse af grundstoffer. I almindelig tale betegner ordet en substans, som fremstilles eller forarbejdes i kemisk industri, herunder på kemiske laboratorier. Når stoffer i daglig tale kaldes kemikalier, er det normalt ud fra den betragtning, at de er stoffer, der er kunstigt fremstillede eller udvundne, f.eks. som når man siger, at maden er fuld af det, så mener man kunstige tilsætningsstoffer. Grænserne er svævende.

Ganske almindeligt bordsalt er et naturligt dannet kemikalie (NaCl - natriumchlorid), som derefter er blevet raffineret på en fabrik, men de færreste tænker på det som et kemikalie. Peber er både et kemikalie og et granuleret naturprodukt; se også naturmateriale. Fint metalpulver bruges i laboratorier og er altså et kemikalie, selv om mange måske har den opfattelse, at det ligger uden for grænserne. Fra en kemikers synspunkt er det meningløst at skelne mellem kemikalierne og naturprodukter. Naturen er opbygget af naturligt frembragte kemikalier. Hvoraf nogle er uskadelige for mennesker og andre er dødeligt giftige (fx er der (meget lidt) cyankalium i bl.a. æbler, mest koncentreret i kernerne - dødelig dosis er ca. 2½ deciliter kerner)


Teknologisk Institut – Akut brug for viden om PFAS i byggematerialer
Ved en lille stikprøveundersøgelse af bygninger inden nedrivning fandt eksperter fra Teknologisk Institut PFAS i “betydelige mængder”.

Stikprøveundersøgelse fra Teknologisk Institut viser betydelige koncentrationer af PFAS i byggematerialer. Stofferne stammer fra den maling, der er anvendt og giver udfordringer i forhold til genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

PFAS – også kaldet evighedsstoffet - er fundet i jord, grundvand, overfladevand, drikkevand, spildevand og endda i regnvand.  Nu har Teknologisk Institut gennemført en stikprøveundersøgelse med ti stikprøver af bl.a. linoleum, tapet, vinyl og maling på træværk i fire forskellige bygninger. Det var uden de store anstrengelser, at eksperterne fandt PFAS i de undersøgte materialer.

Betydelige koncentrationer
- Vi kan konstatere, at vi ret nemt finder PFAS i materialerne, når vi leder efter det - og også, at koncentrationerne er betydelige, når vi sammenligner med gældende jordkvalitetskriterier, som er det bedste bud på en sammenligning, som vi har lige nu. Derfor er der brug for en omfattende kortlægning af PFAS i byggematerialer, så vi kan få fastslået, hvor stort omfanget er, og hvad det kan betyde for omstillingen til øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer, siger seniorkonsulent Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut.

Ved stikprøveundersøgelsen fandt Teknologisk Institut koncentrationer, som betegnes som "forholdsvis høje" i maling på vinduer og træværk. Det kan skyldes, at malingen her skal være slidstærk og har en høj glans. Hvis man ser på fire udvalgte PFAS-forbindelser (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS), hvor der er sat et særskilt skærpet jordkvalitetskriterium på 0,01 mg/kg, så fandt man koncentrationer på 0,02-0,43 mg/kg i malingsprøver på træværk. Jordkvalitetskriterierne anvendes til kortlægning af forurenede grunde.

- Der er ikke den kontaktrisiko, når man taler om PFAS i byggematerialer, men der findes ikke grænseværdier der vurderer den reelle risiko. Jordkvalitetskriteriet giver et fingerpeg om, hvor vi er henne, når vi skal vurdere værdiernes størrelse. Men der mangler viden om, hvilken risiko, der kan være forbundet med PFAS i byggematerialer, når man vil genanvende eller genbruge og et vidensgrundlag for håndtering af PFAS i byggematerialer. Sammenligningen med jordkvalitetskriteriet giver et fingerpeg om hvor vi er henne, når vi skal vurdere værdiernes størrelse, siger Katrine Hauge Smith.

Brug for mere viden, når vi genbruger materialer
Selvom undersøgelsen er for lille til at være repræsentativ, så mener Katrine Hauge Smith fra Teknologisk Institut ud fra fundene, at det er et område, som bør undersøges nærmere, så vi bliver klogere på den risiko, der kan være forbundet med PFAS i byggematerialer ved genbrug og genanvendelse.

- På Teknologisk institut arbejder vi bl.a. med at gøre det lettere at genbruge og genanvende vores byggematerialer. Derfor er vi interesserede i at skabe et vidensgrundlag, som kan sikre, at vi træffer de mest rigtige beslutninger om håndtering af PFAS i byggematerialerne. Vi har derfor brug for meget mere viden om, hvilke byggematerialer, der gennem tiderne er anvendt PFAS i og hvor høje koncentrationer, vi kan forvente. Vi har også brug for, at der tages mange flere analyser af bygninger, så vi kan vurdere om PFAS skal være en fast analyseparameter ved miljøkortlægninger af bygninger før nedrivning, siger Katrine Hauge Smith.

Manglende grænseværdier for PFAS-forbindelser
De ti prøver er også blevet analyseret i forhold til tilgængelige analysepakker på 33 konkrete PFAS-stoffer. For 22 PFAS-stoffer fandt eksperterne koncentrationer fra 0,55-1,25 mg/kg, hvilket overskrider jordkvalitetskriteriet for de 22 stoffer på 0,400 mg/kg. Måles der på yderligere 11 stoffer er koncentrationerne meget højere på 10-50mg/kg. Men for disse 33 PFAS-stoffer findes der ikke en samlet grænseværdi på nuværende tidspunkt.

De stoffer, hvor der især blev fundet høje koncentrationer er polyfluorerede stoffer, som diPAP'er,. Der findes ikke nogen grænseværdier for de stoffer, men samtidig er stofferne forstadier til visse PFAS-forbindelser, hvilket betyder, at de kan omdannes til andre PFAS-stoffer.

- Vi ved, fra litteraturen, at der har været anvendt PFAS i maling og nogle gange i mængder, der overstiger de kriterier, vi har sat for jord. Vi ved også, at der er fundet PFAS i grundvandet ved gamle lossepladser, som netop kan stamme fra deponeret byggeaffald med maling. Alligevel mangler vi viden og grænseværdier for stofferne. Når vi arbejder med cirkulær økonomi og ønsker at genanvende og genbruge byggematerialer, så bliver vi nødt til at få undersøgt det her område nærmere, så vi kan håndtere PFAS bedst muligt. Derfor vil vi klart opfordre til, at der bliver afsat flere midler til at undersøge det her område meget mere i dybden, og vi er ærlig talt bagefter med viden på området, så jo før der kan komme mere viden om emnet, jo bedre, siger Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut.

 
Fakta: PFAS er en samling af fluorholdige miljøskadelige kemikalier, som er svære at nedbryde, og derfor kaldes evighedsstoffer. Stofferne ophobes i dyr og mennesker, og man kan måle PFAS i blodet på befolkningen overalt i verden – også i Danmark. PFAS medfører ifølge Sundhedsstyrelsen ikke akut sygdom, men der er bekymring for, hvordan stofferne kan påvirke vores helbred på lang sigt.


Avidenz – Arbejdstilsynet kontrollerer sikkerhedsdatablades kvalitet
Arbejdstilsynet gennemfører i øjeblikket en kampagne for at kontrollere, om virksomhederne overholder reglerne vedrørende udarbejdelse af kemiske sikkerhedsdatablade.

I 2020 kom der nye regler, hvor der bl.a. blev skærpede krav til oplysninger om nanoformer, hormonforstyrrende stoffer og fysisk/kemiske egenskaber i sikkerhedsdatabladet. Disse skulle være implementeret fra den 1. januar 2023.

Sådan tjekker I efter

I kan tjekke datoen for udarbejdelse/seneste revision af sikkerhedsdatabladet. Ved henvendelse til jeres leverandører kan I spørge efter et sikkerhedsdatablad, der er udarbejdet iht. forordning 2020/878.

Vi oplever dog, at der er mange sikkerhedsdatablade, der endnu ikke er udarbejdet iht. de nye formkrav.

I kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Kontakt os for hjælp

Har I spørgsmål eller ønsker, at vi kommer ud og gennemgår jeres sikkerhedsdatablade og kemiske produkter sammen med jer, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.Cookie-indstillinger