Laboratorieudstyr

Laboratorieudstyr

Laboratorieudstyr: En guide til instrumenter og apparater

Laboratorieudstyr er essentielt for at udføre præcise og pålidelige eksperimenter i forskellige videnskabelige discipliner. Det omfatter en bred vifte af instrumenter og værktøjer, der bruges til at måle, analysere og manipulere prøver. Udstyret kan variere fra simple glasvarer til avancerede elektroniske apparater.

Glasvarer er en grundlæggende del af ethvert laboratorium. Kolber, bægerglas og pipetter er nogle af de mest almindelige glasvarer. Disse bruges til at opbevare, blande og overføre væsker. Glasvarer er populære på grund af deres kemiske resistens og gennemsigtighed, hvilket gør det nemt at observere reaktioner.

Laboratorieudstyr omfatter en bred vifte af apparater, instrumenter og redskaber, der bruges til at udføre eksperimenter, analyser og videnskabelig forskning i laboratoriemiljøer. Laboratorieudstyr er ofte produceret i plast eller rustfrit stål.

Leverandører af Laboratorieudstyr:

Avantor, delivered by VWR

Tobaksvejen 21
2860 Søborg
Tlf.: +45 43 86 87 88
E-mail: info.dk@vwr.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Drifton A/S

Drifton

Industriholmen 51
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 3679 0000
E-mail: info@drifton.dk

www.drifton.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

RAMCON

Bregnerødvej 132
3460 Birkerød
Tlf.: 45 94 20 00
E-mail: ramcon@ramcon.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Laboratorieudstyr:

Mikroskoper er et andet vigtigt stykke laboratorieudstyr. De bruges til at forstørre små objekter, så de kan studeres i detaljer. Mikroskoper kan være optiske, elektroniske eller digitale. Optiske mikroskoper bruger lys til at forstørre objekter, mens elektroniske mikroskoper bruger elektronstråler.

Centrifuger er også en vigtig del af laboratorieudstyr. De bruges til at separere stoffer baseret på deres densitet ved at rotere prøver med høj hastighed. Dette er især nyttigt i biokemiske og medicinske laboratorier, hvor det er nødvendigt at adskille blodkomponenter eller celler fra væsker.

Spektrofotometre er instrumenter, der måler lysabsorption i prøver. De bruges til at bestemme koncentrationen af stoffer i en opløsning. Spektrofotometre er uundværlige i kemiske og biokemiske analyser, hvor præcise målinger er afgørende.

Vægt og balance er også kritiske i laboratorier

De bruges til at måle massen af prøver med høj præcision. Analytiske vægte kan måle meget små mængder med stor nøjagtighed, hvilket er vigtigt i kemiske reaktioner og formuleringer.

Pipetter og dispensere er nødvendige for præcis overførsel af væsker. De findes i forskellige typer, herunder manuel og elektronisk. Pipetter bruges ofte i molekylærbiologi og biokemi til at overføre små mængder væske.

Laboratorieovne og inkubatorer er også vigtige. Ovne bruges til at opvarme prøver til høje temperaturer, mens inkubatorer holder prøver ved konstante temperaturer. Inkubatorer er essentielle i mikrobiologi og cellekultur, hvor kontrollerede miljøer er nødvendige.

Sikkerhedsudstyr er også en vigtig del af laboratorieudstyr. Dette inkluderer handsker, beskyttelsesbriller og nødbrusere. Sikkerhedsudstyr beskytter forskere mod farlige kemikalier og biologiske agenser.

Laboratorieudstyr spiller en afgørende rolle i videnskabelig forskning og udvikling

Det muliggør præcise målinger og analyser, der er nødvendige for at forstå komplekse processer. Uden det rette udstyr ville mange videnskabelige fremskridt være umulige.

Her er nogle almindelige typer laboratorie-udstyr:

  1. Mikroskop: Et mikroskop bruges til at forstørre små objekter, så de kan undersøges i detaljer. Der findes forskellige typer mikroskoper, herunder lysmikroskoper, elektronmikroskoper og konfokalmikroskoper.
  2. Autoklav: En autoklav er en enhed, der bruges til sterilisering af laboratorieudstyr og materialer ved at anvende høj temperatur og tryk. Den er afgørende for at forhindre kontaminering i laboratoriearbejde.
  3. Centrifuge: En centrifuge bruges til at adskille forskellige komponenter i en blanding ved at rotere den med høj hastighed. Dette er nyttigt i separation af celler, proteiner og andre stoffer.
  4. Spektrofotometer: Dette instrument måler, hvordan en substans absorberer eller udsender lys ved forskellige bølgelængder. Det er vigtigt i kemiske analyser og kvantitativ spektroskopi.
  5. pH-meter: Et pH-meter måler surhedsgraden (pH-værdien) af en opløsning. Det bruges til at overvåge og justere pH-niveauer i kemiske reaktioner og biologiske eksperimenter.
  6. Volumenmåleudstyr: Dette inkluderer forskellige typer glasbeholdere som målecylindre, pipetter og buretter, der bruges til at måle og overføre præcise mængder af væsker.
  7. Termometer: Et termometer måler temperaturen i en prøve eller i laboratorierummet. Præcise temperaturkontroller er afgørende i mange eksperimenter.
  8. Frysetørremaskine: Dette apparat bruges til at fjerne vand fra prøver ved at fryse dem og derefter sublimere isen til damp. Det bruges ofte til at bevare prøver og materialer.
  9. Elektroforeseapparat: Dette anvendes til at adskille makromolekyler som DNA, RNA og proteiner baseret på deres størrelse og ladning.
  10. Sikkerhedsudstyr: Dette omfatter laboratoriefrakker, handsker, beskyttelsesbriller og nødsprøjtebruser, der er afgørende for at beskytte laboratoriepersonalet mod kemikalier og farlige situationer.

Dette er blot nogle eksempler på laboratorieudstyr, og der findes mange flere specialiserede instrumenter afhængigt af det specifikke område af forskning og eksperimenter. Laboratorieudstyr spiller en central rolle i videnskabelig forskning, medicinsk diagnostik, farmaceutisk udvikling og meget mere.

For at beskytte personalet skal laboratorier være forsynet med en række personlige værnemidler og laboratorieudstyr. Endvidere skal laboratoriet være forsynet med arbejdspladsbrugsanvisninger til de stoffer og produkter, som anvendes i laboratoriet.


3 timer til at gøre bæredygtighed konkret – Sådan bliver laboratorier grønnere
Mulighederne for en mere bæredygtig drift og produktion i laboratoriebranchen er endnu relativt uudforskede. Som en del af eventen DiaLabXpo inviterer DiaLabs kundeudvalg derfor både indkøbere og leverandører til Indkøbernes Dag med en grøn agenda. Her er målet, at indkøbere hver især skal tage hjem med idéer til, hvordan dagligdagen i laboratoriet kan blive mere klimavenlig og bæredygtig. Samtidig får leverandørerne mulighed for at forberede sig på at imødekomme en efterspørgsel på mere bæredygtige løsninger.

Leverandører af bloktermostater

Kan vi genbruge nogle produkter? Kan emballagen reduceres? Kan vi gå fra engangsudstyr, der kan rengøres og anvendes flere gange? Hvad har vi af spild, vi kan reducere?

Laboratorierne og deres leverandører har en rejse foran sig, men den skal ikke foregå i højtflyvende varmluftsballoner med tomme ord om klimabevidsthed; Den skal være helt nede på jorden og handle om, hvad det enkelte laboratories indkøbere allerede nu og i nær fremtid kan gøre anderledes for at reducere deres CO2-aftryk.

DiaLabXpo sætter på Indkøbernes Dag om formiddagen 22. september rammen om denne dialog og refleksion, når indkøbere fra hospitaler, universiteter, biotek, pharma og fødevareindustri mødes på Docken i København. Her har de 3 timer til at finde ud af, hvordan laboratorier kan blive grønnere.

Anders Ruskov fra DiaLabs Kundeudvalg har inviteret en række interessante oplægsholdere til at dele deres erfaringer og overvejelser om bæredygtighed i laboratoriet.

Bæredygtighedsbølgen vil rulle uanset hvad, og coronapandemien synes blot at have forstærket tempoet i denne udvikling.  I laboratorie- og diagnostikbranchen kan vi lige så godt være med til at tage initiativet og hjælpe med at finde de bedste løsninger, i stedet for at lade andre forsøge sig med hvordan bæredygtighed skal udmønte sig i vores branchen. Vi må forventes at kende vores branche bedst, og det kan med fordel komme bæredygtighedsinitiativet til gode. På leverandør- og grossistsiden, som jeg tilhører, kan vi på Indkøbernes dag blive inspireret til at udfordre hele værdikæden i et bæredygtighedsperspektiv, siger Anders Ruskov, der til daglig er Sales Manager i AH diagnostics.

Mikkel Wisborg Møller, Global Category Manager ved Chr. Hansen, deler sine perspektiver på bæredygtig indkøb med deltagerne på Indkøbernes Dag. Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, fortæller om om generelle bæredygtighedstrends, som kommer til at præge de næste fem år set fra forskellige vinkler. Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtigt Indkøb giver indsigt i, hvad man får ud af at være medlem af et forum med fokus på bæredygtighed, og hvordan man kan blive inspireret af allerede eksisterende læringer. Fra Region Hovedstaden kommer Rasmus Nielsen, specialkonsulent i Grønne og Innovative Indkøb og deler ud af sine erfaringer. Bo Bach Boddum, Founder og CEO hos Re-Zip giver inspiration til bæredygtig cirkulær emballage, og hvordan CO2 reduceres yderligere, når emballage cirkuleres fremfor kun genbruges.

En af pharma-industriens store producenter som Novo Nordisk har allerede opstillet ambitiøse mål i sin bæredygtighedsstrategi Circular for Zerohvori der blandt andet stilles krav om at selskabets leverandører skal være CO2-neutrale i år 2030. Novo Nordisk er muligvis frontløber på en bæredygtighedsagenda, men flere vil følge efter, og det illustrerer formentlig meget godt, hvad der kommer af forventninger indenfor bæredygtighed også til laboratorie- og diagnostikbranchen i de kommende år.

Efter talernes oplæg samles de til en paneldebat, hvor både laboratoriefolket og deres leverandører kan debattere og inspirere hinanden til at tage mere bæredygtige beslutninger fremadrettet. Overskriften på paneldebatten er: Hvordan tager vi næste konkrete skridt ifm bæredygtigt indkøb i lab- og diagnostik-branchen, og hvilke krav, implikationer og muligheder medfører det for de involverede parter?'

Det er anden gang, Indkøbernes Dag løber af stablen. Forrige gang var også på DiaLabXpo, men her var det et VIP-arrangement forbeholdt indkøbere. I år har arrangørerne valgt en anden tilgang:

Vi synes i bund og grund, det er ærgerligt, hvis det kun er indkøberne, der må deltage, for der skal jo to til en tango, og leverandørsiden har derfor også brug for at blive klædt på til nye krav og kriterier for indkøb, hvor klima og miljø tæller, siger Anders Ruskov fra DiaLabs Kundeudvalg.

Indkøbernes Dag er en del af aktivitetsprogrammet på DiaLabXpo, som finder sted 22.-23. september 2021 på Docken i København. Læs mere på www.dialabxpo.dk


Anmasi investerer i avanceret laboratorium
Når Anmasi sælger sine vaskeanlæg, sker det naturligt nok med løfter om rene emner efter en tur igennem vaskeanlægget.

Nu kan Grindsted-virksomheden imidlertid for alvor dokumentere sine påstande. Det kan man, fordi man har investeret op mod 1 mio. kr. i et nyt laboratorium, hvor man kan måle renheden på de emner, som virksomhedens anlæg vasker.

Investeringen skyldes, at flere og flere kunder møder høje krav til dokumentation.

– ISO 16232 og VDA 19.1 er to standarder, der handler om teknisk renlighed efter produktion. Vi har mærket, at flere vil have den dokumentation i Danmark, forklarer Anders Hedeby Sørensen fra Anmasi.

Pres fra bilindustrien

Som med så mange andre kvalitetskrav er det bilindustrien, der har drevet udviklingen fremad.

– Kravene i dag er simpelthen så høje grundet, at alting i automobilindustrien skal være mere effektivt, altså i forhold til at vi skal have nogle meget renere brændselsmotorer, og alting bliver mere finmekanisk. Det betyder, at hvis man for eksempel samler en motor, og der er nogle partikler på hvert emne, så ved vi godt, at mange små partikler de bliver store, og dermed er den standard kommet, siger Anders Hedeby Sørensen.

Selve laboratoriet har Anmasi etableret i forlængelse af byggeriet af et nyt domicil i Grindsted. Allerede ved projekteringen gjorde man plads til laboratoriet.

Finder små partikler

Nu er der så blevet indkøbt udstyr til laboratoriet, der dermed er fuldt funktionsdygtigt.

– Vi har fået udstyr fra Zeiss, hvor vi har købt et stort mikroskop, som vi kan måle de her standarder med. Renhedsanalysen foregår ved, at vi, når vi i er salgsprocessen af et vaskeanlæg, tager et emne ud, tager det ind i laboratoriet og vasker det igen med et specielt opløsningsmiddel i et specielt kammer. Den væske, der er i det kammer, ryger ned gennem et specielt biologisk membranfilter på 0,65 micron, som de også bruger i laboratorier, forklarer Anders Hedeby Sørensen.

– Så tørrer vi membranfiltret i en laboratorieovn, og så går vi ind på en fintfølende vægt og vejer filtret inden og efter vask. Dermed kan vi se, hvor mange milligram smuds, der er på emnet. Når vi har gjort det, går vi over i vores mikroskop, lægger membranfiltret ind og kører en analyse. Den analyse fungerer på den måde, at vi identificerer størrelsen på partiklerne ned til 5 micron. Så går vi ind og fortæller, hvilke materialer det er; om det er fibre, metalpartikler eller andre materialer. Det gør vi ved, at mikroskopet har indbygget lys. Når vi kører analysen, lyser vi ned på partiklerne, og lyset gør, at metallet giver genskær, hvorefter vi kører en analyse uden lys til identifikation af de andre partikler. Bagefter genererer mikroskopet automatisk en rapport, jævnfør den standard vi har valgt, fortsætter han.

Skal følge med kunderne

Anders Hedeby Sørensen forklarer, at der er tale om udstyr, som man normalt kun finder hos meget store virksomheder med eget kvalitetslaboratorium.

– Jeg er rimelig sikker på, at vi er de første i vores branche i Skandinavian, der har det her, og det er en investering, vi gør for at gøre det bedre og kunne følge med vores kunder. En af vores store kunder har for eksempel haft det udstyr i mange år, og de har stillet krav om, at vores anlæg lever op til de her krav. Vi er nødt til at være på samme niveau som vores store kunder, siger Anders Hedeby Sørensen.

– Men udover det bruger vi også udstyret til, at hvis man har en lille maskinfabrik, så kan vi tilbyde at lave analysen og dokumentere, at deres vaskeanlæg vasker i henhold til kravene hos deres kunder, slutter hanCookie-indstillinger