Mineralsk terpentin

Mineralsk terpentin

Mineralsk terpentin, også kendt som mineralsk terpentinolie eller hvid ånd, er en farveløs eller let gul væske. Det er en type opløsningsmiddel udvundet fra råolie. Det bruges i forskellige applikationer som opløsningsmiddel, fortyndingsmiddel og rengøringsmiddel inden for industrien, kunsten og andre områder. Mineralsk terpentin ligner terpentinolie, men den er fremstillet ved destillation af råolie og indeholder færre harpikser og aromatiske forbindelser end terpentinolie. Kemikalieresistens – Vælg mellem flere hundrede forskellige kemikalier – find programmet her – Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af Mineralsk terpentin:

 

Borup Kemi I/S

Bækgårdsvej 53
4140 Borup
Tlf.: 57 56 00 20
E-mail: kontakt@borupkemi.dk

www.borupkemi.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

RAMCON

Bregnerødvej 132
3460 Birkerød
Tlf.: 45 94 20 00
E-mail: ramcon@ramcon.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

  • Terpentinen er brandfarlig og bør opbevares og håndteres med forsigtighed.
  • Brug af den mineralske terpentin kan udsætte brugeren for dampe, der kan være irriterende for luftvejene og huden. Det anbefales at arbejde i et godt ventileret område og bruge personlige beskyttelsesmidler.
  • I miljøsammenhænge kan bortskaffelse af brugt mineralsk terpentin kræve særlig opmærksomhed for at undgå forurening af jord og vand.

Det er vigtigt at læse og følge producentens anbefalinger og sikkerhedsanvisninger, når man arbejder med terpentin eller andre kemikalier.

I industriel produktion anvendes terpentinen som et opløsningsmiddel i formuleringen af produkter som lim, klæbemidler, smøremidler og kemikalier. Det hjælper med at opnå den ønskede konsistens og viskositet af produkterne samt at opløse og blande ingredienserne effektivt. Terpentin bruges også i tekstil- og læderindustrien til behandling og rengøring af materialer.

Inden for medicinsk og kosmetisk anvendelse bruges mineralsk terpentin i nogle topiske produkter som linimenter og salver til at lindre smerter og muskelspændinger. Det bruges også i nogle hudplejeprodukter som ansigtsrensere og makeupfjernere på grund af dets evne til at fjerne olie og snavs fra huden.

I nogle tilfælde kan mineralsk terpentin også anvendes som et pesticid til bekæmpelse af skadedyr og insekter. Det har visse kemiske egenskaber, der kan skade eller afskrække visse typer skadedyr, selvom dets anvendelse til dette formål er mindre almindelig sammenlignet med andre pesticider.

Det er vigtigt at bemærke, at det er en kemisk forbindelse, der kan være giftig, hvis den indåndes eller indtages i store mængder. Derfor skal den bruges med forsigtighed og i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne på produktetiketten. Det anbefales at anvende terpentinen i godt ventilerede områder og undgå direkte kontakt med huden eller indånding af dampe over længere tid.

Cookie-indstillinger