Salpetersyre

Salpetersyre

Salpetersyre, også kendt som hydrogenoxidnitrat, er en stærk og ætsende kemisk forbindelse med den kemiske formel HNO3. Det er en farveløs til let gul væske, der har en karakteristisk skarp lugt. Salpetersyre er en vigtig kemikalie inden for industri, laboratoriearbejde og produktion af forskellige produkter. Kemikalieresistens – Vælg mellem flere hundrede forskellige kemikalier – find programmet her – Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af Salpetersyre:

Borup Kemi I/S

Bækgårdsvej 53
4140 Borup
Tlf.: 57 56 00 20
E-mail: kontakt@borupkemi.dk

www.borupkemi.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

RAMCON

Bregnerødvej 132
3460 Birkerød
Tlf.: 45 94 20 00
E-mail: ramcon@ramcon.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Anvendelser:

  1. Gødning: Salpetersyren anvendes som en vigtig komponent i fremstillingen af ​​kunstgødning, især kvælstofgødning.
  2. Produktion af kemikalier: Det bruges som en forløber for fremstilling af forskellige kemiske forbindelser, herunder eksplosiver som nitroglycerin og TNT.
  3. Syntetiske fibre: Salpetersyren anvendes i produktionen af ​​visse syntetiske fibre som nylon.
  4. Galvanisering: Det bruges i galvaniseringsprocessen, hvor en tynd lag metal påføres en overflade for at beskytte den mod korrosion.
  5. Laboratoriearbejde: Salpetersyre bruges i laboratorier til analytiske og kemiske procedurer.
  6. Rengøring og ætsning: På grund af sin stærke ætsende karakter bruges salpetersyre også til rengøring og fjernelse af rust og skala fra overflader.

Sikkerhedsmæssige forhold:

  • Salpetersyren er meget ætsende og kan forårsage alvorlige forbrændinger på hud og øjne. Det skal håndteres med omhu, og passende sikkerhedsforanstaltninger skal træffes, når man arbejder med det.
  • Det bør opbevares i tætsluttende beholdere væk fra varme og brændbare materialer.
  • Brug af beskyttelsesudstyr som handsker, beskyttelsesbriller og laboratoriefrakker anbefales ved håndtering af salpetersyre.
  • Hvis det indåndes eller kommer i kontakt med huden eller øjnene, bør der straks søges lægehjælp.

Salpetersyren er en af ​​de mest almindelige og vigtige syrer i kemisk industri. Det er vigtigt at respektere de sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer, der er anbefalet ved arbejde med denne kemiske forbindelse.

Cookie-indstillinger