Saltsyre

Saltsyre

Saltsyre, også kendt som muriatic acid, er en stærk og ætsende kemisk forbindelse med den kemiske formel HCl. Det er en farveløs til let gul væske med en skarp og karakteristisk lugt. Saltsyre dannes ved kombination af hydrogen og klor og er en af de mest almindelige syrer, der bruges i industrien og laboratorier.

Leverandører af Saltsyre:

Borup Kemi I/S

Bækgårdsvej 53
4140 Borup
Tlf.: 57 56 00 20
E-mail: kontakt@borupkemi.dk

www.borupkemi.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

RAMCON

Bregnerødvej 132
3460 Birkerød
Tlf.: 45 94 20 00
E-mail: ramcon@ramcon.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

  1. Kemisk produktion: Saltsyren bruges som en vigtig kemisk forbindelse i fremstillingen af ​​forskellige kemikalier, herunder klor, der igen bruges i fremstilling af plast og kemikalier.
  2. Syrebehandling: Saltsyren anvendes i industrielle processer til ætsning, rengøring og overfladebehandling af metaller og materialer.
  3. Laboratoriearbejde: Saltsyren bruges i laboratorier til analytiske procedurer og eksperimentelle reaktioner.
  4. Fjernelse af kalkaflejringer: Syren bruges nogle gange til at fjerne kalkaflejringer og rust fra overflader som toiletter, rør og metalgenstande.
  5. Justering af pH: Saltsyre bruges til at justere pH i forskellige industrier og processer.

Sikkerhedsmæssige forhold:

  • Saltsyren er en stærk ætsende syre, der kan forårsage alvorlige forbrændinger på huden og øjnene. Det skal håndteres med omhu, og passende sikkerhedsforanstaltninger skal træffes under arbejdet med det.
  • Det bør opbevares i tætsluttende beholdere væk fra varme og brændbare materialer.
  • Ved arbejde med syren bør der anvendes beskyttelsesudstyr som handsker, beskyttelsesbriller og laboratoriefrakker.
  • Hvis det indåndes eller kommer i kontakt med huden eller øjnene, bør der straks søges lægehjælp.

På grund af dets stærke ætsende egenskaber og potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet er korrekt håndtering og opbevaring af saltsyre afgørende for at undgå ulykker og skader.Cookie-indstillinger