Svovlsyre

Svovlsyre

Svovlsyre, også kendt som brændende svovl, har den kemiske formel H2SO4 og er en stærk syre med mange industrielle og laboratorieapplikationer. Det er en farveløs til let gul væske med en skarp og karakteristisk lugt. Svovlsyre er en af de mest vigtige og anvendte kemikalier i verden på grund af dens mange applikationer. Kemikalieresistens – Vælg mellem flere hundrede forskellige kemikalier – find programmet her – Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af Svovlsyre:

Borup Kemi I/S

Bækgårdsvej 53
4140 Borup
Tlf.: 57 56 00 20
E-mail: kontakt@borupkemi.dk

www.borupkemi.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

RAMCON

Bregnerødvej 132
3460 Birkerød
Tlf.: 45 94 20 00
E-mail: ramcon@ramcon.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

  1. Kemisk produktion: Svovlsyren er en vigtig komponent i fremstillingen af en bred vifte af kemiske produkter, herunder gødning, plast, farvestoffer, tekstiler, farmaceutiske produkter og meget mere.
  2. Galvanisering: Den bruges i galvaniseringsprocesser til at forberede metaloverflader inden for overfladebelægning.
  3. Rengøring og ætsning: På grund af sin stærke ætsende karakter bruges svovlsyre til at rense overflader, fjerne rust og korrosion samt ætse materialer i laboratoriearbejde.
  4. Batteriproduktion: Svovlsyren anvendes som elektrolyt i bly-syre-batterier, der ofte bruges i køretøjer og backup-strømforsyninger.
  5. Petroleumsraffinering: Det bruges til at forberede råolie til videre forarbejdning ved at fjerne urenheder.
  6. Vandbehandling: I vandbehandlingssystemer bruges syren til justering af pH-niveauet og neutralisering af alkalinitet.

Sikkerhedsmæssige forhold:

  • Svovlsyren er en stærk ætsende syre og bør håndteres med ekstrem forsigtighed. Kontakt med hud, øjne eller slimhinder bør undgås.
  • Det bør opbevares i tætsluttende beholdere væk fra varme og brændbare materialer.
  • Brug af beskyttelsesudstyr som handsker, beskyttelsesbriller og laboratoriefrakker er nødvendigt ved håndtering af svovlsyre.

På grund af sin stærke kemiske karakter og brede anvendelser er svovlsyre en kemikalie, der kræver omhyggelig håndtering og opmærksomhed på sikkerhedsforanstaltninger for at undgå uheld og skader.


Parker Hannifin – Overholdelse af nye svovlgrænser for skibsbrændstof
Med muligheden for at foretage stikprøvekontrol af svovlindholdet i skibsbrændstof ombord på skibet bliver det nemmere for redere og operatører at overholde de nyeste IMO-regler (MARPOL).

I januar 2020 blev der indført strengere svovlgrænser for skibsbrændstoffer: I alle områder uden for de eksisterende SOx-emissionskontrolområder (SOx-ECA) blev den aktuelle grænse på 3,50 % m/m svovlindhold reduceret til kun 0,50 %. Den internationale søfartsorganisation IMO har indført de nye svovlgrænser over hele verden, og de gælder for alle skibsbrændstoffer, der anvendes i hoved- og hjælpemotorer samt i kedler. Havnestatskontrollen (Port State Control) overvåger at de nye regler bliver overholdt.

De nye svovlgrænser levner meget få muligheder for fejl for redere og operatører. Den traditionelle metode, hvor man kontrollerer svovlniveauet på bunkerleveringsattesten, øger markant risikoen for manglende overholdelse og efterfølgende bøder. Ligeledes er metoden, hvor man afventer analyseresultater fra et laboratorie, heller ikke optimal, da skibet kan være sejlet, inden resultaterne foreligger og afslører et for højt svovlniveau. Med Parkers XRF-analysator kan der tages prøver at brændstoffet, mens det bliver leveret, og manglende overholdelse kan dermed fastslås inden for få minutter efter levering (eller inden for ethvert andet tidsrum), og man undgår dermed dyr udtømning og betaling for ulovligt brændstof.

"Brændstofmængden varierer meget fra havn til havn, og desuden er der også stor forskel på de bøder, der i øjeblikket gives til fartøjer, der ikke overholder reglerne inden for SOx-ECA-områderne. Derfor er det en udfordring at sikre en ensartet håndhævelse af reglerne."

Scott Herring, marine account manager, Parker Hannifin

Det er vigtigt, at hvert enkelt fartøj kender og overholder svovlgrænserne på 0,10 % inden for SOx-ECA-områderne og 0,50 % i alle andre dele af verden. En af de mest effektive måder at kontrollere, om brændstoffet overholder svolvgrænserne, er ved at analysere brændstoffet ombord på skibet.Cookie-indstillinger