2D måling

2D måling anvendes når der ønskes måling af 2 dimensioner, modsat det lidt mere kendte 3D måling, hvor man måler i 3 dimensioner. 2D-måling refererer til processen med at måle og beskrive objekter eller fænomener i to dimensioner, nemlig længde og bredde. Det indebærer at indsamle data og kvantificere egenskaberne ved et objekt eller et område i et todimensionalt rum.

Leverandører af 2D målere og 2D måling:


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


ZEISS Industriel Måleteknik

Bregnerødvej 133A 1. Sal
3460 Birkerød
Tlf.: 70 15 70 15
E-mail: info.metrology.dk@zeiss.com

www.zeiss.dk/maaleteknik/home.html

Kompetencer: 3D CT scanning, Formtolerancer, Geometrisk produktspecifikationer, Præcision, Længdemåling, Computertomografi, Koordinatmålemaskiner, Målemaskiner, Positionstolerancer, Produktionsmåling, Kvalitetskontrol, Proceskontrol, Optisk måling

Læs mere om ZEISS Industriel Måleteknik


pro-måling

Bag Vænget 2
3400 Hillerød
Tlf.: +45 21 670 036
Email

www.pro-maaling.dk

Kompetencer: Lasermåleudstyr, 3D DISTO, Afstandsmålere, Digital vinkelmålere og vaterpas, Endoskopkameraer, Fugtighedsmålere, GeoSLAM 3D scanning, GIS produkter, GNSS systemer, Kabelsøgere, Maskinstyring/sensorer, Metalsøgere, Trådløs Monitorering, Målehjul, Niveller Instrumenter, Rotationslasere, Rørlægningslasere, 3D Scannere, Streg- og Punktlasere, Teodolitter, Termometre, Totalstationer, Tilbehør til opmåling m.m.

Læs mere om pro-måling


Mere viden om 2D målere og 2D måling:

2D-målinger anvendes i mange forskellige områder og industrier. Her er nogle eksempler:

  1. Geometri: 2D-målinger bruges til at beregne længder, vinkler og arealer af geometriske figurer som linjer, trekanter og cirkler.
  2. Kartografi: I kortlægning og geografiske informationssystemer (GIS) bruges 2D-målinger til at opmåle og repræsentere jordoverfladen, herunder kortlægning af landegrænser, vejnet og terrænkonturer.
  3. Bygge- og ingeniørvirksomhed: I byggeri og ingeniørvirksomhed bruges 2D-målinger til at tage præcise dimensioner af bygninger, anlæg og infrastruktur, herunder tegninger, grundplaner og konstruktionsdiagrammer.
  4. Produktion og fremstilling: I produktionsindustrien bruges 2D-målinger til at kontrollere kvaliteten og dimensionerne af komponenter og produkter, såsom længden og bredden af en metalplade eller tykkelsen af en film.
  5. Billedanalyse og computer vision: I billedbehandling og computer vision bruges 2D-målinger til at ekstrahere information fra billeder og identificere objekter, mønstre og konturer i billedet.

Generelt set bruges 2D-målinger til at kvantificere og repræsentere egenskaberne ved objekter og områder i et todimensionalt rum, hvilket er nyttigt i en bred vifte af fagområder og applikationer.