Gasmålere

De tre mest anvendte gasmålere er: en bælg gasmåler, rotations gasmåler, turbine gasmåler. En gasmåler eller gas meter er en måleanordning til bestemmelse af gasmængden i en given periode. Gasmålere anvendes hovedsageligt inden for gasforsyning men bruges også til præcis kvantificering i laboratorieundersøgelser. Gasdetektion – Montage og anvendelse - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger

Leverandører af og viden om Gasmålere:


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB

Åkervägen 3
149 45 NYNÄSHAMN, Sverige
Tlf.: +46 8 520 205 00
E-mail: info@flamkontroll.se

www.flamkontroll.se

Kompetencer: Kugleventiler, Gaskugleventiler, Gasfiltre, Gasmålere, Magnetventiler, Dobbeltmagnetventiler, Gasregulatorer, Trykregulatorer, Sikkerhedsblæser, SBV, Sikkerhedsafspærringsventiler, SAV, Multiblok, Pressostater, Gaspressostater, Lækagekontrol, Kompensatorer, Spjæld, Gasslanger, Manometre, Gasmanometre, Flammeskærme, Flammeovervågning, Brænderkontrol, Naturgas, Biogas, LPG, Propan, LPG, Bygas, Brint

Læs mere om Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


ppm Industrial ApS

Engelsborgvej 31
2800 Kongens Lyngby
Tlf.: +46 31-742 08 77
Mobil: +45 26 700 962
E-mail: robert.bogekaer@ppmindustrial.com

web

Kompetencer: Gasmålinger, gasdetektorer, gasalarmer, gasanalyser, gasdataloggere, gasudtag, gaskølere, gaspumper, kondensatpumper, filtre, flowmålere, afskærmninger, varmeslanger, gasser, kalibreringsgasser, reagensglas, reagensrørpumpegastester, flammedetektorer

Læs mere om ppm Industrial ApS


Mere viden om Gasmålere:

Enheden er omfattet af gasmåleren kubikmeter i driftstilstand af forliget er at blive omdannet til standard kubikmeter. En gasmåler består, afhængig af teknologi, af mekaniske eller elektroniske midler til detektering af gasstrømmen og generelt fastsat af en tæller. Gasmålere, som anvendes i forretningstransaktioner, er genstand for juridisk kontrol. I kalibreringen er gasmålerne i respektive perioder fastsat i henhold til hvilken der skal underkastes en gasmålers tilbagevendende kalibrering.

For fjerntliggende måleraflæsninger, er det muligt, at udstrye gasmålere med interfaces. Dette kan allerede være fra fabrikantens side og i nogle tilfælde også gøres senere. For gaskunder med normalt indenlandsk gasforbrug, er det som regel ikke muligt med fjernaflæsning, men der sidder en gasmåler i huset. I den kommercielle sektor, med større gasforbrugere, såsom kedelanlæg på gasmålere, der anvender en tør kontakt til videre behandling af de målte kubikmeter, dvs er fælles.

Hvis gastrykket i huset er mere end 23 til 25 mbar, er de fleste tællere har en gastrykregulator opstrøms (en særlig trykreduktionsventil), som reducerer det høje tryk af gassen netværket.


Brdr. Jørgensen Instruments – Robust føler til kontrol af biogas kvalitet
Brdr. Jørgensen Instruments A/S er stolte af at kunne præsentere MGP261 fra Vaisala, som er en multigasføler til måling af metan, kuldioxid og fugt
Målesonden er velegnet til applikationer som anaerob nedbrydning af losseplads, industri- og kommunalt affald, spildevandsbehandling, overvågning af CHP-motorer samt aktiv kulfilterovervågning. MGP261 sonden er kompakt i størrelse, den er Ex-certificeret og kan installeres direkte i gasledningen. Ved on-line overvågning af biogassen opnås merværdi af affaldet. Optimering/ forbedre på processen samt beskyttelse af CHP motoren. Reducere driftomkostninger For at undgå korrosion og nedbrud er det for de fleste biogasfabrikanter og integratorer af afgørende betydning at beskytte kraftvarme motoren fra overskydende fugt under processen. Forlæng udskiftningsintervallet for aktive kulfiltre ved at holde fugtighedsbetingelserne inden for specifikationerne. Forhindre CHP-motoren fra slitage og afbrydelse på grund af vådgas – en motor ude af drift er dyr Derfor er det nødvendigt at kende gaskvaliteten bedre ved en on-line måling. Overlegen stabilitet -Kombineret probe der måler CH4, CO2 og H2O -Automatisk kalibrering reducerer dyre kalibreringsarbejde betydeligt -Opvarmet sonde tåler høj luftfugtighed -Korrosionsbestandigt materiale med slidstærkt filter

Cookie-indstillinger