Iltmålere

Iltmålere anvendes til at måle / registrere ilt indholdet i ex. væsker og gasser. Iltmålere kan være stationære enheder, men også bærbare som tages med på farten

Leverandører af og viden om Iltmålere:


Eberhardt Procesinstrumentering

eberh

Baldersbuen 15 A
2640  Hedehusene
Telf.: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk

www.eeberhardt.dk

Kompetencer: Procesinstrumentering, niveaumåling, flowmåling, trykmåling, vakuum, temperaturmåling, analysemåling

Læs mere om Eberhardt Procesinstrumentering


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Medico Support A/S

Marielundvej 46C 2.TH.
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 00
E-mail: kontakt@medico-support.dk

www.medico-support.dk

Kompetencer: Temperaturloggere, Tryk- og fugtloggere, Trådløse dataloggere, Partikeltællere, Airsampler, Dugpunktstransmittere, Iltmålere, Gasanalysatorer, RH og temperatur kalibratorer, Hygrometre, Processudstyr, Flowkalibratorer, Kalibrering af temperatur, Kalibrering af fugt, Kalibrering af tryk/vacuum, Kalibrering af ledningsevne, Kalibrering af gas flow, Kalibrering af airsamplers, Validering af køle/-fryseskab, klimarum, inkubator, frysetørrer og temperaturbade, kvalificering, validering

Læs mere om Medico Support A/S


Metrohm Nordic ApS

Smedeland 7
2600 Glostrup
Tlf.: 70 200 561
E-mail: mail@metrohm.dk

www.metrohm.dk

Kompetencer: Spektrometre, titratorer, lonkromatografi, pH/ioner og konduktivitet, voltametri/CVS, procesanalysatorer, potentiostater, stabilitetsmåling, væskehåndtering

Læs mere om Metrohm Nordic ApS


Elma Instruments – Personbeskyttelse til antennearbejde
Når du arbejder i antenner, er det ikke kun højden du skal passe på. Arbejder du med, eller blot nær ved tele, tv, radio og andre sendere, er den elektromagnetiske sendeeffekt en reel personfare. TV og radio antenner er typisk placeret i master, men f.eks. basestationer til mobilkommunikation placeres i vid udstrækning også på hustage og andre bygningskonstruktioner, så her skal alle faggrupper være opmærksomme.

Personbeskyttelse ved antenner
Hidtil har man typisk anvendt små, håndholdte feltstyrkemålere med display, hvor montøren skal forholde sig til en værdi, men da påvirkningen af kroppen varierer med frekvensen, er det ikke ligetil at tolke resultatet uden avanceret måleudstyr og stor baggrundsviden. Fieldsense 2.0 fra Elma instruments revolutionerer denne tankegang, da instrumentet er tænkt som ægte personbeskyttelse fremfor et måleinstrument. I mange år har det været helt ufravigeligt at anvende bl.a. iltdetektor som personbeskyttelse ved brøndarbejde, som alarmerer hvis iltniveauet bliver for lavt eller andre gaskoncentrationer, bliver for høje. Personbeskyttelse skal nemlig ikke være sværere end en alarm ved fare! Ingen værdier og tolkninger, bare ”løb hvis den hyler”. Det er netop dét Fieldsense 2.0 kan.

Avanceret måling i simpel indpakning
Fieldsense 2.0 er en avanceret feltstyrkemåler, som med sin isotropiske antenne er retningsuafhængig og med frekvensvægtning vurderer farligheden af signalet. Det lyder avanceret, men instrumentet har én knap og anvendes som personbeskyttelse, håndholdt, i bæltet, klatreselen eller endda monteret i liften. Der er ingen indstillinger, tal eller tolkninger, blot en alarm ved farligt niveau. Som en ekstra sikkerhed har Fieldsense 2.0 faldalarm, så tabes den, eller falder montøren, udsender den en høj, akustisk alarm.

Fornyet fokus og det perfekte værktøj
Med stadig mere trådløs kommunikation og udbredelsen af bl.a. direktiv 2013/35/EU m.fl. for elektromagnetiske felter er der fornyet fokus på det elektromagnetiske arbejdsmiljø, men desværre har det hidtil været set som besværligt, dyrt og tidskrævende at måle. Men spænd en Fieldsense 2.0 i bæltet, så er du sikret. Instrumentet er vandtæt IP64 og leveres med kalibreringscertifikat i beskyttende taske med batterier, håndledsrem og fastgørelsesbeslag til f.eks. bælte eller klatresele.

Se mere på www.elma.dk eller ring på 70 22 10 00