Kalibrering af måleudstyr

Kalibrering af måleudstyr omfatter for eksempel akkrediteret kalibrering af måleudstyr inden for blandt andet elektronik, geometri, moment, temperatur, fugt, tryk, vægte, lodder, akustik, pipetter, gasflow, ledningsevne, kuldioxid, fiberoptik samt medicobranchen. Kalibrering af måleudstyr tilbydes af en del akkrediterede firmaer og flere tilbyder også on site kalibrering, samt på eget laboratorie Kalibrering af udstyr til trykmåling - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger

Leverandører af og viden om kalibrering af måleudstyr:


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Eupry ApS

Dortheavej 59, 3.
2400 København NV
E-mail: contact@eupry.com

www.eupry.com

Kompetencer: Dataloggere, Kalibrering, Kalibrering af måleudstyr, WFI datalogning, Eupry wifi temperaturovervågning, Trådløs temperaturmåling, Temperaturmåler, Årlig kalibrering, Trådløs temperaturlogger

Læs mere om Eupry ApS


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Medico Support A/S

Marielundvej 46C 2.TH.
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 00
E-mail: kontakt@medico-support.dk

www.medico-support.dk

Kompetencer: Temperaturloggere, Tryk- og fugtloggere, Trådløse dataloggere, Partikeltællere, Airsampler, Dugpunktstransmittere, Iltmålere, Gasanalysatorer, RH og temperatur kalibratorer, Hygrometre, Processudstyr, Flowkalibratorer, Kalibrering af temperatur, Kalibrering af fugt, Kalibrering af tryk/vacuum, Kalibrering af ledningsevne, Kalibrering af gas flow, Kalibrering af airsamplers, Validering af køle/-fryseskab, klimarum, inkubator, frysetørrer og temperaturbade, kvalificering, validering

Læs mere om Medico Support A/S


NORDIC ApS

Korskildelund 4
2670 Greve
Tlf.: 73 706 706
E-mail: info@nordic.nu

www.nordic.nu

Kompetencer: Målemaskiner, metrologi, positioneringsudstyr, encodere, impulsgivere, profilmåling, vibrationsmåleudstyr, maskinkomponenter, automatik, automation, strain-gauges, dcac-invertere, driftovervågningssystemer, el-motorer, elektronikkomponenter, elektronikkonstruktioner, elektronikmoduler, elektronikudvikling, elektronisk styring og automatik, elmotorer, invertere, kalibreringsinstrumenter, kalibreringssystemer, dybdemåling, kalibreringsudstyr, maskinovervågning

Læs mere om NORDIC ApS


Scherers Elektro ApS

Valhøjs Alle 171
2610 Rødovre
Tlf.: 44 84 37 38
E-mail: steffen@scel.dk

www.scherers-elektro.dk

Kompetencer: Elværktøj, håndværktøj, Reparation af el-værktøj og el-hydraulisk, udlejning, diverse test, måling og afprøvning, kalibrering, salg af værktøj og pumper

Læs mere om Scherers Elektro ApS


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Teknologisk Institut
Kalibreringslaboratorier

Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf.: 72 20 20 00

E-mail: kalibrering@teknologisk.dk

web

Kompetencer: Kalibrering af måleudstyr, måleteknik, rådgivning, prøvning, kurserPræstationsprøvning og Ringkalibrering

Læs mere om Teknologisk Institut – Kalibreringslaboratorier


UniPoint A/S

Industriparken 19, Lind
7400 Herning
Tlf.: 97 17 57 77
E-mail: mail@unipoint.dk

www.unipoint.dk

Kompetencer: Flugtvejsskilte, Nødstrømsanlæg, Panikarmaturer, Sikkerhedsbelysning, Nødbelysning, Nødstrømsanlæg, Talevarslingsanlæg, kalibrering

Læs mere om UniPoint A/S


Mere viden om Kalibrering af måleudstyr:

Kalibrering af måleudstyr tilbydes af mange firmaer, herunder store teknologivirksomheder som Teknologisk Institut og FORCE. Kalibrering af måleudstyr udføres nogle gange on-site og andre gange i et laboratorium - Og disse laboratorier vil ofte være krediteret ifht. DANAK, Dansk Standard eller lign. som sikkerhed og garanti for præcis og troværdig kalibrering.

Det er yderst vigtigt at måleudstyr altid er kalibreret, så der ikke opstår fejl eller unøjagtigheder i måleresultatet.


Teknologisk Institut – Praktisk kalibrering af vægte og lodder
Få styr på det teoretiske og praktiske på disse koncentrerede kursusdage med både øvelser og undervisning! Du får på kurset en grundlæggende introduktion til vejning og så lærer du bl.a. at kalibrere vægte og lodder samt om usikkerheder i forbindelse med kalibrering af vægte og lodder

Se mere her


Insatech – Ny flowvogn til kalibrering af flowmålere
Vi har netop leveret denne helt nye flowvogn til en kunde, som
skal kalibrere flowmålere til vand. Med denne flowvogn kan det gøres uden, at du skal afmontere procesflowmåleren, hvilket kan spare dig både tid og penge ⏳💰

Flowvognen er udstyret med en vandtank, som er tryksat med luft
via en kompressor. Reguleringen af trykket i tanken betyder, at der sikres et meget stabilt flow ned til 1 l/h eller 1 kg/h. Flowvognens referencemåler er en Coriolis flowmåler fra Yokogawa, som kan måle både masse- og volumenflow med stor nøjagtighed!

Kalibreringen sker via et operatørpanel, hvor alle flow- og
kalibreringsværdier kan overvåges, ligesom de nødvendige parametre for skalering af mA eller impulssignalet kan indtastes. Derudover er vognen mobil, så du kan transportere den rundt i din produktion.


Teknologisk Institut – Kalibrering og måleteknik – Lab-Tour
Metrologi - viden om målinger - Gå på virtuel opdagelse i vores metrologilaboratorier

Vigtigheden af målinger

Du sidder måske og tænker: Hvad er metrologi, og hvorfor er det så vigtigt? Eller måske er du procesansvarlig eller måletekniker og beskæftiger dig med metrologi i din hverdag. Uanset hvad, så har du her muligheden for at blive klogere på, hvilke ydelser Teknologisk Institut kan tilbyde indenfor metrologi. Helt overordnet er metrologi viden om målinger og deres anvendelse, dvs. alt fra det tidspunkt, hvor du indser, at du har behov for en måling, til det tidspunkt, hvor du har måleresultatet foran dig. 

Hvorfor er kalibrering og måleteknik vigtigt?

Har du tænkt over, hvorfor det er vigtigt, at målinger er nøjagtige?

Hvis målinger ikke er nøjagtige, hvordan kan vi så vide, om vores vandmåler måler korrekt? Eller at vægten ved bland-selv-slikket ikke viser for meget? Eller om vi får de drikkevarer, vi bestiller på en restaurant, i de rette mængder?

Det meste af det udstyr, vi omgiver os med i hverdagen, er en del af den metrologiske infrastruktur. For at vi kan stole på målingerne, er det vigtigt, at vores måleudstyr bliver testet og kalibreret, uanset om det er en vandmåler, en insulinpumpe eller et termometer. Stort set alle produktionsvirksomheder benytter sig i et eller andet omfang af udstyr, der har behov for at blive kalibreret. 

Folk, der beskæftiger sig med metrologi har følgende roller, der alle er kritiske, for at få en værdifuld måling: 

 • Definition af enheder: Der skal være enighed om, hvad en meter eller et sekund er. 
 • Realisering af enheder: De definerede enheder skal realiseres, så de eksisterer i den virkelige verden med så lille usikkerhed som muligt. 
 • Sporbarhed: Et målebånd i en fabrikshal skal gennem ét eller flere kalibreringsled være sammenholdt med realiseringen af en meter. 

Den virtuelle-lab-tur i vores metrologilaboratorier starter her:


UniPoint – forhandler af Embedded Acoustics BV STI-PA måleinstrumenter
UniPoint har i flere år været autoriseret forhandler af Embedded Acoustics BV STI-PA måleinstrumenter forhandlet under navnet Bedrock.

Efter en organisatorisk ændring i Embedded Acoustics BV forhandler set-up kan vi nu med glæde informere vores Danske kunder om, at vi har gennemgået en certificeret uddannelse så vi nu kan lave den lovbefalede kalibrering af både måleinstrumenterne samt Talkbox.

Det betyder helt konkret at kalibreringen foregår på Dansk jord og du som kunde derved sparer både tid og penge.

Der vil i forbindelse med kalibreringen blive medsendt gyldigt certifikat som skal kunne fremvises ved 3. parts kontrol af byggerierne.

UniPoint har i den forbindelse lavet en sommerkampagne på et komplet STI-PA

måleinstrument sæt som består af følgende.

 1. SM50 STI-PA meter
 2. BTB65 Talkbox
 3. Hardcase kuffert.

Kontakt UniPoint hvis du er interesseret.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.


HH Instruments A/S – Vidste du, at vi I HH har dygtige folk til at vedligeholde og kalibrere dit bærbare- eller stationære gasdetekteringsudstyr?
Her er Frederik i gang med zero og span kalibrering af multigasdetektoren GfG 450. Vi har alle de nødvendige gasarter og leverer naturligvis et certifikat på kalibreringen. For mere info kontakt steffen@hhinstruments.dk eller på tlf.: 2868 6113


Caltech – Er du fan af lange leveringstider, udgiftstunge kalibreringer og produktionsstop?
- når dine instrumenter skal til kalibrering...så er dette tilbud ikke noget for dig!
Vi kan nu med glæde tilbyde dig en helheds løsning hvor du først lejer og frikøber et EL eller tryk kalibreringssystem. Disse kan være budgettunge poster at investere i på en gang, derfor tilbyder vi nu denne løsning, hvor vi leverer det ønskede instrument inklusiv kalibreringssoftwaren MET/CAL med indbyggede kalibreringsrutiner, og instrument asset management softwaren MET/TEAM som kan holde orden på inventaret. Den samlede pris for denne løsning svarer til prisen på at sende mindre end 10 multimetre/måleinstrumenter til kalibrering hver måned, alt andet du kalibrerer udover hver måned er en bonus for din virksomhed. Så vi fjerner de lange ventetider som let opstår når du skal sende dit instrument afsted, og frustrationen over ikke at vide hvornår det kommer retur. Dette er nogle af de instrumenter du kan kalibrere:
 • Multimetre
 • AVO-metre
 • Strømtænger
 • Dataloggers
 • Proceskalibratorer
 • Panel instrument
Alt sker hurtigt og nemt via softwaren MET/CAL og asset management softwaren MET/TEAM, som guider dig gennem hele kalibreringsprocessen og dokumenterer alt i forhold til standarder, og der generes et komplet kalibrerings certifikat, en kalibrerings sticker og en instrument label. MET/TEAM hjælper dig med at holde styr på status på dine instrumenter i virksomheden via lister og email, og ikke kun de instrumenter du kalibrerer med MET/CAL Under hele aftaleperioden indgår der 1 årlig fri kalibrering af din reference udrustning ligesom der er fuld garanti og support på. Kontakt os for mere info, samt hvordan vi kan hjælpe dig med at skræddersy en løsning for dig. Ønsker du en tilsvarende løsning for et tryk kaliberingssystem så lad os hjælpe dig med denne også. Efter aftaleperiodens udløb kan du vælge at beholde asset management systemet MET/TEAM, og MET/CAL kalibrerings softwaren uden beregning.

BS Specialslanger tilbyder mobil kalibrering af manometre
Viser dine manometre rigtigt? Lad BS Specialslanger teste det for en sikkerheds skyld
BS Specialslanger kan nu tilbyde mobil kalibrering af manometre med testcertifikat over hele Danmark. Transmittere og termometre kalibreres hos vore europæiske leverandører.

Insatech kalibreringslaboratorium
I forbindelse med flytningen af Insatech til nye faciliteter i efteråret 2016 fik vi bygget et splinter nyt 180 m2 stort kalibreringslaboratorium

Da vi udfører akkrediterede kalibreringer, er det vigtigt for os at kunne styre miljøet i laboratoriet ned til mindste detalje, derfor er det designet efter boks i boks princippet. Dette gør, at der ikke er nogle ydre påvirkninger, og at temperaturen i rummene kan holdes helt stabilt.

Et laboratorium i topklasse

Laboratoriet er opdelt i tre rum. En sluse med adgangskontrol, der dels sørger for, at der ikke kommer uventede gæster, og dels at holde temperaturen stabil, når personalet går ind og ud af laboratoriet. Når du er kommet igennem slusen, kommer du ind i et stort lokale, hvor de fleste af vores kalibreringer foretages. I et mindre tilstødende lokale har vi vores stinkskab og referenceudstyr til temperaturkalibrering. De to lokaler har hver sit ventilationsanlæg, der sørger for at holde temperaturen stabil, derudover er der på grund af varmeudviklingen fra temperaturkalibreringerne installeret specialudsugning i dette lokale.

Til overvågning af miljøparametrene anvender vi den højtydende GM10 datalogger fra Yokogawa, som logger temperatur 10 steder i rummene, tryk både før og efter kompressoren samt dugpunkt. Derudover logger den temperaturen i køleskabet (BioMidi type), hvor standarderne til TOC (Total Organic Carbon) kalibreringerne opbevares. Miljødata sendes direkte til skærme på hvert arbejdsbord, så kalibreringsteknikerne lynhurtigt kan aflæse miljøparametrene og påføre dem på kalibreringscertifikaterne. Alle disse tiltag er med til at sikre, at vi altid yder den bedste kalibrering og overholder krav til akkreditering. Med laboratoriet er det muligt at tilbyde dig et bredt udvalg af ydelser, der udover er laboratoriet omfattet af 4 akkrediteringer, der overvåges af DANAK for at sikre overholdelse af den internationale standard ISO/IEC 17025:2005.

1. Ledningsevnekalibrering (cellekonstant) udføres ved at anvende akkrediterede standard-opløsninger fra DFM (Danish Fundamental Metrology), og vores sammenligningskalibrering bliver udført i.h.t. akkrediterede sammenligningsmetoder.

2. Kalibrering af termiske masseflowmålere og controllere – gasflow.

3. Temperatur kalibrering 4. TOC kalibrering.

Vi er de første i verden til at få on-site TOC akkreditering, hvilket vi er meget stolte af.

Kalibreringsteamet

Alle i vores kalibreringsteam har en teknisk uddannelsesbaggrund indenfor blandt andet den farmaceutiske industri og har arbejdet med elektriske installationer, udvikling og fremstilling af måleinstrumenter. Derudover har vores kalibreringsteknikere mange års erfaring med kalibrering. Dette giver os en god ballast og forståelse for de udfordringer vores kunder står overfor. Det kan oftest være tidskrævende at kalibrere selv, men vi oplever at vores kalibreringsteknikere oftest kalibrerer hurtigere og billigere, end vores kunder selv kan gøre det. Grunden er, at de jævnligt udfører kalibreringer, og derfor kan gøre det hurtigere, men også fordi vores kunder slipper for alt papirarbejdet efterfølgende. Har du brug for hjælp med kalibrering, rådgivning, fejlfinding, kontrol, kurser, uddannelse, opstart og meget mere så kontakt os – eller kig forbi og se vores nye laboratorium.

Vil du vide mere, så kontakt Lars Christiansen tlf. +45 2085 6083 lc@insatech.com


METTLER TOLEDO – Nye massekomparatorer fra METTLER TOLEDO – Udfør effektiv, fejlfri og sporbar kalibrering for vægte op til 64 g
METTLER TOLEDOs nye serie af XPR-komparatorer giver kalibreringslaboratorier og klienter i industrien usædvanlig præcis, hurtig og sporbar massemåling. Komparatorernes nye alt-i-en-kalibreringssoftwareløsning, MC Link, øger effektivitet og gør det nemmere for laboratorier og relaterede organisationer at opfylde kravene til præcist kalibrerede vægte og standarder

Den moderne virksomheds nærmest universelle opgave er at øge kvaliteten, samtidig med at gennemløbstiden reduceres. Vægtkalibrering er ingen undtagelse, da det bliver sværere og sværere for kunder i højt regulerede industrier at vente på kalibrerede vægte. 

XPR-massekomparatorer hjælper laboratorier og klienter inden for industrien med at levere intuitive, effektive og sikre vægtkalibreringsprocesser og større gennemløb. Komparatorernes høje repeterbarhed og evne til at understøtte lave minimumvægtværdier gør dem til det foretrukne valg, ikke kun for vægtkalibrering, men også for præcis måling af meget små varer ved høj emballagevægt. 

XPR's følsomme, problemfrie massemåling er sikret igennem en række METTLER TOLEDO-funktioner, der forbedrer både præcision og behandlingstid: 

LevelMatic er yderst pålidelig, når den reducerer hjørnelasteffekter til et absolut minimum. 

MC Link-kalibreringssoftware tilbyder fleksibel kalibreringsproces konfiguration, brugervejledning på skærmen, automatiske beregninger og omfattende datahåndtering for nemmere og hurtigere processer. MC Link administrerer også måleusikkerheder. Alle procesoplysninger og kalibreringsdata er sikkert lagret i en central database for at opfylde de højeste processikkerhedskrav. Udskriv kalibreringscertifikater med et enkelt klik. 

Tilføjelsen af StatusLightTM betyder, at operatører ikke kommer til at veje, når komparatoren er ude af kalibrering eller ude af niveau. En indbygget indikator lyser grønt, når det er sikkert at kalibrere, gult, når et problem kræver opmærksomhed, og rødt, når en bestemt test er forældet. Brugeren kan trygt stole på, at alle påkrævede resultater lever op til de foruddefinerede proceskrav og relevante forskrifter. 

Overordnet er sådanne funktioner med til at strømline den daglige opgaveliste og sikre den nøjagtighed, din branche og dine kunder kræver. Dette hjælper dig med at forbedre målekvaliteten, samtidig med at gennemløbstiden reduceres. 

Få mere at vide om, hvordan XPR-massekomparatorer kan være med til at skabe markante driftsforbedringer inden for vejning og kalibrering, og få detaljerede oplysninger om MC Link-softwaren


Erik Blichfeld A/S har pr. 1 august 2017 overtaget forhandlingen af OMICRON på det danske marked
Produktsortimentet er opdelt i to hovedgrupper som dækker sekundær test og kalibrering samt primær test og monitorering

OMICRON’s produkter er kendetegnet ved det høje kvalitet og det brugervenlige software.
Erik Blichfeld A/S vil løbende afholde seminar og træning i brug af udstyret både i Kolding og hos OMICRON i Østrig.

Erik Blichfeld A/S flyttede i nye lokaler 1. december 2016 og har opgraderet deres seminar faciliteter og udvidet med en test og kabelbane


Klinger – Rekalibrering af tryk- og temperaturkalibratorer
På ethvert skib er der behov for udstyr til kalibrering af temperatur- og trykmålere, og derfor indgår der et sæt af kalibreringsenheder i servicepakken til skibet

Disse kalibreringsenheder skal rekalibreres minimum en gang om året, for at sikre at de fungerer korrekt.

Klinger Danmark er netop blevet autoriseret SIKA kalibrering servicepartner, og vi kan, som en del af et internationalt netværk, tilbyde at komme om bord på dit skib og rekalibrere dit udstyr, mens skibet ligger i havn, eller du kan vælge at sende dit udstyr til os, så vil vi udføre opgaven på vort eget serviceværksted.

Vi tester temperaturkalibratorer op til 650oC, og trykreferencer op til 40 bar, ligesom vi har mulighed for at justere og reparere udstyr der ikke lever op til specifikationerne.

Til rekalibreringen benytter vi selvfølgelig akkrediteret udstyr, der er godkendt og sporbart iht. de krav der er gældende for at være en del af netværket.

Se mere her