Kalibrering

Kalibrering

Kalibrering: Vigtigheden af nøjagtige målinger

Kalibrering er afgørende for at opnå nøjagtige og pålidelige målinger, der er afgørende for kvalitetskontrol. Men også for procesoptimering og overholdelse af reguleringsstandarder. Kalibrering af måleudstyr omfatter for eksempel akkrediteret kalibrering af måleudstyr inden for blandt andet temperatur, fugt, tryk, og er med til at sikre, at måleudstyret måler meget præcist og inden for nogle meget små marginer.

Inden for procesindustrien dækker kalibrering en bred vifte af aktiviteter, der sikrer, at måleudstyr og instrumenter i produktionsprocesserne er præcise, pålidelige og overholder specifikationerne. Kalibrering er afgørende for at opnå nøjagtige og pålidelige målinger. Disse er afgørende for kvalitetskontrol, procesoptimering og overholdelse af reguleringsstandarder.

KalibreringKalibrering

Kalibrering

Leverandører af Kalibrering:

AVN Teknik A/S

Dalager 1
2605 Brøndby
Tlf.: 70 20 04 11
E-mail: avn.teknik@avn.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Buhl & Bønsøe A/S

Hassellunden 11 A
2765 Smørum
Tlf.: 45 95 04 10
E-mail: info@buhl-bonsoe.dk

www.buhl-bonsoe.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

www.insatech.com - - Tilmeld Nyhedsbrev

Se hele vores produktprogram og profil her

LTM Instruments A/S

Broager 28
2600 Glostrup
Telf.: 70 20 28 48
E-mail: info@ltm.as

www.ltm.as

Se hele vores produktprogram og profil her

Norsonic Danmark

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf: 71 96 12 10
E-mail: info@norsonic.dk

www.norsonic.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Scherers Elektro ApS

Valhøjs Alle 171
2610 Rødovre
Tlf.: 44 84 37 38
E-mail: steffen@scel.dk

www.scherers-elektro.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Teknologisk Institut
Kalibreringslaboratorier

Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf.: 72 20 20 00

E-mail: kalibrering@teknologisk.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Tormatic AS

Skreppestadveien 24
3261 Larvik
Norge
Tlf.: +47 33 16 50 20
E-mail: info@tormatic.no

www.tormatic.no

Se hele vores produktprogram og profil her

UniPoint A/S

Industriparken 19, Lind
7400 Herning
Tlf.: 97 17 57 77
E-mail: mail@unipoint.dk

www.unipoint.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

VibrAkustik ApS

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf.: 60 63 12 10
E-mail: mt@vibrakustik.dk

www.vibrakustik.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Kalibrering:

Nogle af de vigtigste aspekter af kalibrering inden for procesindustrien inkluderer:

  1. Justering af måleudstyr: Kalibrering indebærer at justere måleudstyr, så det leverer præcise målinger i overensstemmelse med en kendt referencestandard. Dette sikrer, at måleudstyret er korrekt kalibreret til at kompensere for eventuelle afvigelser eller unøjagtigheder.
  2. Verifikation af måleudstyrets ydeevne: Kalibrering involverer at kontrollere og verificere, om måleudstyret fungerer korrekt og leverer pålidelige målinger. Dette gøres ved at sammenligne måleudstyret med en kendt referencestandard eller ved at udføre sammenlignende målinger.
  3. Periodisk kalibrering: Måleudstyr skal kalibreres regelmæssigt for at sikre, at det opretholder præcision og nøjagtighed over tid. Periodiciteten afhænger af måleudstyrets krav, brugsmønsteret, industrien og eventuelle reguleringskrav. Det kan variere fra månedlige, årlige eller længere intervaller.
  4. Kalibreringscertifikater og dokumentation: Efter kalibrering udstedes kalibreringscertifikater, der dokumenterer resultatet af kalibreringen og angiver, at måleudstyret er i overensstemmelse med de specificerede krav. Dokumentationen er vigtig for kvalitetskontrol, reguleringsoverholdelse og auditeringsformål.
  5. Kalibreringsstyring: I procesindustrien er det vigtigt at have et system til styring af kalibrering af måleudstyr. Dette inkluderer at opretholde kalibreringsplaner, registrere kalibrationshistorik, overvåge kalibreringsstatus, identificere afvigelser og tage nødvendige korrektive handlinger.

En introduktion

Alle måleinstrumenter ældes som følge af mekanisk, kemisk eller termisk stress, det er påvirkninger som betyder at de målte værdier ændrer sig med tiden

Dette kan ikke forhindres, men ved rettidig sammenligning med faste referencer kan effekten detekteres og de nødvendige tilpasninger foretages.

I dag er kalibrering af ​​måleinstrumenter en essentiel del af virksomhedernes kvalitetssikringsprogram og i yderste konsekvens kan det være relevant for sikkerheden på denne. Eksempelvis vil temperatur sensorer i den kemiske industri, der ikke giver korrekte værdier, kunne det resultere i en forkert styring af kemiske processer, hvilket i yderste konsekvens kan medføre eksplosionsfare på grund af overophedning.

Kalibrering af udstyr til trykmåling - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger

Verifikation eller justering?

Ved kalibreringen fastlægges sammenhængen mellem et måleinstruments visning og en referenceværdi, en sammenhæng der etableres op mod en ”master”, der er overvåget af et officielt organ (og som er sporbart til SI enhedssystemet). Resultatet af en kalibrering kan udtrykkes ved oplysning om de visninger instrumentet giver for de tilhørende referenceværdier. I mange tilfælde opgives også fejlvisningen på måleinstrumentet, som er givet ved forskellen på visningen på måleinstrumentet og referenceværdien.

Denne verifikation benyttes udelukkende til at bestemme kvaliteten af ​​de viste værdier og der foretages ingen indgriben i det testede måleinstrument. En verifikation er ofte gældende for en begrænset periode og gyldighedsperioden kan være fastsat ved lov.

Kalibrering forveksles ofte med justering. Ved justering foretages der et indgreb i det instrument der bliver testet, med det formål at indstille fejlvisningen til at være så tæt på nul som muligt. Justering er underlagt praktiske specifikationer f.eks. producentens anvisninger, krav om en standard for kvalitetssikring, eller mere kundespecifikke regler.

Såfremt et måleinstrument justeres, skal det aftales, og kalibreringslaboratoriet skal kalibrere måleinstrumentet både før og efter justering. For brugere af måleinstrumenter er kalibreringsresultaternes historik nemlig afgørende for at kunne fastlægge tidsintervallet mellem kalibreringer og for at kunne vurdere de værdier, der måles med måleinstrumentet i det daglige arbejde.

Sporbarhed og kalibrerings hierarki

For at kunne sammenligne måleresultater, skal de være "sporbare" til en national eller international standard via en kæde af sammenlignende målinger - det anvendte instrument sammenlignes således over en eller flere etaper til denne standard. Ved hvert af disse trin, refereres til en tidligere kalibrering med en standard der igen er kalibreret mod en overordnet standard. I overensstemmelse med den prioriterede rækkefølge af standarderne kan der derfor opstilles et kalibrerings hierarki. Dette spænder fra et lokalt kalibreringslaboratorium, via akkrediterede kalibreringslaboratorier, til de internationale standarder.

Da masteren, som benyttes til kalibreringen, altid skal være mere nøjagtig end det instrument der testes – typisk 5 til 10 gange bedre – vil anskaffelsesprisen for sådan en master selvfølgelig stige jo højere man kommer op i hierarkiet, et faktum der også afspejles i prisen for rekalibrering op mod en højere standard.

Kalibrering i egen virksomhed

Ønsker en virksomhed at opbygge sit eget kalibreringssystem, så står det frit for hvordan man opstiller sit in-house kalibreringssystem. Udstyret der benyttes til at kalibrere måle-og testudstyr i virksomheden, bør dog være kalibreret, så det kan spores til den nationale standard for at opnå sammenlignelighed.

Som dokumentation skal der ved afsluttet kalibrering udstedes et certifikat, hvor sporbarheden fremgår. Det vil typisk være i form af en henvisning til det instrument, der er benyttet til kalibreringen (type og serie nummer), samt en reference til det dokument der fulgte med sidste kalibrering af dette.


Insatech – Etabler et stabilt tryk under kalibrering
Den typiske kalibreringsmetode er en sammenligningskalibrering. En sammenligningskalibrering kræver en stabil kilde (pumpe/trykgenerator) samt en referenceindikator.

Vi tilbyder et bredt udvalg af trykpumper blandt andet Additel Corporations ADT901B, som er en pneumatisk lavtrykspumpe til trykkalibrering, der kan genere tryk fra -400… +400 mbar(g). Den er desuden designet til præcisions finjustering helt ned til 0,001 mbar

ADT901B er yderst stabil, og med sit isotermiske kammer er den optimeret til at reducere mulige termiske påvirkninger fra omgivelserne – og dens termiske isolation sikrer desuden stabilt tryk, selv ved berøring af pumpen.

Har du spørgsmål så kontakt os endelig


Teknologisk Institut – Webinar: Kend dit kalibreringscertifikat
Sidder du også nogle gange og undrer dig over de tal og stempler, som du kan finde på dit kalibreringscertifikat? Hvorfor de er der og hvad de betyder?

Den 13. december 2022 kl. 10:00 - 11:00 afholder vi et spændende webinar, hvor du får mulighed for - én gang for alle - at få styr på alle informationerne på dit flow-kalibreringscerfikat.

På webinaret vil sektionsleder Anders Koustrup Niemann gennemgå et kalibreringscertifikat, så du kan blive endnu klogere på, hvordan vi har udregnet de forskellige tal, der fremgår på certifikatet og hvorfor certifikatet indeholder de oplysninger, det nu engang gør.

Så mød op online og bliv klogere og ikke mindst stil alle de spørgsmål til certifikatet, som du måtte have.


HH Instruments – Tjek og kalibrering af Gasdetektering
Vi udfører tjek og kalibrering af både fastmonterede anlæg, samt transportable personbårne detektorer.
På billedet ses et eftersyn på detektorer, anvendt som overvågning af gaskoncentrationen i tankene.

Kontakt os endelig, for en uforpligtende snak om tjek, kalibrering og eventuelt nyt udstyr:
Tlf.: 86 89 04 88
Mail: info@hhinstruments.dk


Nyheder og Indlæg om Kalibrering


Seneste om Kalibrering


Cookie-indstillinger