Lækagesøgninger

Lækagesøgninger – Opdag og lokalisér lækager effektivt

Lækagesøgninger er en vigtig proces, der anvendes til at opdage og lokalisere lækager i rørledninger, systemer og konstruktioner. Denne procedure er afgørende for at forhindre spild af ressourcer såsom vand, gas eller væsker og kan også bidrage til at opretholde sikkerheden og integriteten af infrastrukturer.

Typiske metoder til lækagesøgning omfatter visuel inspektion, akustisk overvågning, termografisk scanning og brug af gasdetektorer. Disse metoder anvendes individuelt eller i kombination afhængigt af typen af lækage og de specifikke forhold på stedet.

Leverandører af Lækagesøgninger:

Dansk Lækagesporing ISOTOP ApS

Kaptajn Bangs Vej 3
7000 Fredericia
Tlf.: +45 20 10 00 04​
E-mail: mail@dansklaekagesporing.dk
​​
www.dansklaekagesporing.dk​

Se hele vores produktprogram og profil her

Termosyn - Dansk termografi A/S

Rebslagervej 7
4300 Holbæk
Tlf. 70 20 43 20
E-mail: mail@termosyn.dk

www.termosyn.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Drone Systems

Finlandsgade 25F
Aarhus N
Tlf.: +45 2068 5500
E-mail: gina.nielsen@dronesystems.dk

www.dronesystems.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

HYTOR Fluid Solutions A/S

Guldborgsundvej 1
DK - 6705 Esbjerg
Telf.: 79 13 00 00
E-mail: infofluid@hytor.com

www.hytor.com

Se hele vores produktprogram og profil her

NordicSub ApS

Flintager 11
5330 Munkebo
Tlf.: 41 42 09 01
E-mail: jesper@nordicsub.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Selandia Lækagesporing

Østerled 6
4300 Holbæk
Tlf.: 70 70 19 15
Email: info@70701915.dk

www.selandialaekagesporing.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

ppm Industrial ApS

Engelsborgvej 31
2800 Kongens Lyngby
Tlf.: +46 31-742 08 77
Mobil: +45 26 700 962
E-mail: robert.bogekaer@ppmindustrial.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Lækagesøgninger:

Her er nogle almindelige metoder til lækagesøgning:

  1. Visuel inspektion: Visuel inspektion er den mest grundlæggende og indledende metode til lækagesøgning. Det indebærer at inspicere det berørte område visuelt for synlige tegn på lækager, såsom vanddråber, fugtige pletter, korrosion eller damp. Visuel inspektion kan være nyttig til at opdage åbenlyse lækager, men det kan være begrænset til områder, der er let synlige eller tilgængelige.
  2. Trykprøvning: Trykprøvning er en metode, hvor systemet forsegles, og trykket øges for at påvise lækager. Ved at observere trykfald over tid kan man identificere lækager. Det kan udføres ved hjælp af luft, vand eller gas som testmedium afhængigt af systemets egenskaber. Trykprøvning kræver normalt specialudstyr og ekspertise for at udføre korrekt.

Og flere metoder

  1. Gasdetektorer: Gasdetektorer bruges til at opdage og måle koncentrationen af gaslækager. De er nyttige til at identificere lækager af gasser som naturgas, propan eller kulilte. Gasdetektorer kan registrere tilstedeværelsen af gasser i luften og udsende alarmsignaler, når en lækage opdages. De bruges ofte i industriel, kommerciel og boligapplikationer.
  2. Vanddetektorer: Vanddetektorer er designet til at opdage vandlækager i områder som kældre, gulve eller vægge. Disse enheder bruger forskellige metoder, herunder fugtighedssensorer, trykfølere eller elektriske kredsløb, til at registrere tilstedeværelsen af vand. Vanddetektorer kan udsende alarmsignaler eller give advarsler for at indikere en vandlækage.
  3. Termografisk inspektion: Termografisk inspektion eller termografi bruger infrarødt kamera eller termiske sensorer til at opdage temperaturforskelle, der kan indikere lækager. Når en lækage opstår, kan den resultere i en temperaturændring i det omkringliggende område, som kan visualiseres ved hjælp af termografisk udstyr. Dette kan være nyttigt til at identificere lækager i isolering, rørledninger eller andre strukturer, hvor temperaturændringer er synlige.
  4. Røgtests: Røgtests indebærer at indføre kunstig røg eller tåge i et rørsystem eller en struktur for at opdage lækager. Røgen vil sive ud af eventuelle lækagepunkter og skabe synlige indikatorer. Dette kan være nyttigt til at identificere lækager i ventilationssystemer, rørsystemer eller tæthedstest af konstruktioner.

Visuel inspektion

Visuel inspektion indebærer en grundig undersøgelse af rørledninger eller strukturer for at identificere synlige tegn på lækager såsom vanddråber, rust eller korrosion. Denne metode er ofte den første trin i lækagesøgningsprocessen.

Det er vigtigt at vælge den mest hensigtsmæssige metode til lækagesøgning baseret på det specifikke system, mediet og lækagens karakteristika. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at kombinere forskellige metoder for at identificere og lokalisere lækagen præcist. For mere komplekse eller specialiserede situationer kan det være nødvendigt at konsultere professionelle lækagesøgningsfirmaer, der har ekspertise og specialudstyr til at udføre en nøjagtig lækagesøgning.


Holeby Vandværk – ”Det er sjovere at putte penge i ledningsnettet end at sende dem til staten”
De små private andelsvandværker i landkommunerne har lave omkostninger, fordi de er drevet af frivillige. Til gengæld er de driftsmæssigt nødt til at være i tip-top form, ellers risikerer de at blive lagt ind under de store forsyningsselskaber

Vandværket i Holeby på Lolland skulle betale en afgift til staten hvert eneste år på 65.000 kroner, fordi der på vandledningsnettet var et svind på over 10 procent.

Men nu har Benny Hermann, som er bestyrelsesformand i Vandværket, sørget for at svindet er stoppet. Benny bruger 2-3 timer hver eneste dag på at drive og administrere vandværket, og han er lettet over, at vandledningsnettet nu er i tip-top form. For snart er det tid til generationsskifte i Holeby og Omegns Vandforsyning, hvor han efter 40 år som formand for bestyrelsen skal overgive stafetten til sin efterfølger.

For et par måneder siden frygtede Benny Hermann, at et større og dyrere reparationsarbejde ventede, som ville ruinere det lille vandværk og ødelægge hans livsværk.

25.000 m3 vand forsvandt sporløst

Ud af 170.000 m3 vand, der pumpes op hvert år i Holeby, forsvandt 25.000 m3 sporløst.

Men lækagen var ikke sådan til at finde. I Holeby og Omegn er vandledningen nemlig 140 km lang og lækagen kunne ikke ses nogen steder på jordoverfladen. Vandet forsvandt tilsyneladende direkte ned i jorden. Det krævede lidt af et detektivarbejde at finde hullet – eller hullerne. Et lækagesporingsfirma med de mest avancerede lytte- og sporingsinstrumenter, Leif Koch AS, blev hyret.

Detektivarbejdet går i gang

Efter tre ugers detektivarbejde på det 140 km lange ledningsnet var der fangst. Lækagesporings-eksperterne lyttede om natten, når de fleste vandforbrugere sover, og brugte det nyeste og mest avancerede lytte- og sporingsudstyr.

Det viste sig at svindet på de 25000 m3 heldigvis skyldtes én stor lækage: ved en bebyggelse fra 1970’erne var vandledningen blevet mast mellem to store kloakrør. År for år, stille og roligt, var vandledningen blevet klemt mere og mere i stykker. Lækagen havde derfor været længe undervejs. Der var intet at se på jordoverfladen. Vandet forsvandt nemlig direkte ned langs kloakrørene, ned i jorden. Heldigvis var ingen sprækker i kloakrørene.

Hullet på vandledningen blev hurtigt lukket – og 65.000 kroner til staten er sparet hvert år.

Benny Hermann kunne ånde lettet op. ”Det er sjovere at putte pengene i ledningsnettet, end at sende dem ind til statskassen”, siger han.

Småt er godt – og billigt

Med en god økonomi i vandværket kan de 2000 vandforbrugere i Holeby beholde deres lille vandværk, som de er glade for. De små vandværker tager ofte en lavere pris for vand, fordi de drives billigere. Og når ledningsnettet er godt vedligeholdt, slipper forbrugerne på sigt endnu billige.

”Det er vigtigt at vedligeholde et vandværk. Hvis først et vandværk ikke er vedligeholdt, bliver det pludselig meget dyrt for forbrugerne. Og er økonomien i vandværket dårlig, risikerer det lille vandværk at blive opslugt af de store vandforsyningsselskaber”, forklarer Jørgen Koch fra Leif Koch A/S.

Fremover er der både bedre forsyningssikkerhed og økonomi i Holeby Vandværk.

Der er over 2500 små private andelsejede vandværker i Danmark, og de populære hos forbrugerne. Det er frivillige ildsjæle som Benny, der klarer tilsyn, vedligeholdelse og drift. Og derfor er der ikke mange udgifter. ”Vi kan hurtigere træffe en beslutning, flytte lidt rundt på pengene og få ordnet ting løbende, når der er brug for det”, siger Benny Hermann.

De små vandværker har ikke dyre ingeniører ansat, så når der opstår et større eller mindre teknisk problem, fx en lækage, som man ikke selv kan løse, hyrer man et firma ind. Derfor er de små private vandværker også ivrige deltagere på brancheudstillinger og -messer: ”Jeg holder meget af de relationer som man opbygger til de små vandværker”, siger Jørgen W. Koch fra familiefirmaet Leif Koch AS. ”Jeg er fx kommet på Holeby Vandværk siden 80’erne. Det giver god mening at hjælpe de små vandværker”.Cookie-indstillinger