Lækagesøgninger

Lækagesøgninger foretages de steder, hvor man ikke med alm. udstyr eller det blotte øje kan se evt. rørlækager, brud og lign. Lækagesøgninger har til formål at finde og udbedre skader som ellers ville være svære at opklare

Leverandører af og viden om lækagesøgninger:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.bruggpipes.com

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


CORYHEX PLATE HEAT EXCHANGER

Essen 43
6000 Kolding
Tlf.: +45 77 660 000
E-mail: corydon@coryhex.com

www.coryhex.com

Kompetencer: industriservicemanpowerrenovering af vekslervarmevekslere, Pladevekslere, loddede vekslere, Veksler, Fjernvarme, Køl, Fejlsøgning, lækagetest, Trykprøvning, Renovering, Service , On- site, Teknikker, Pakninger, Udsyring, CIP , Marine, Industri, Proces, Kondensator, Fordamper, Røggasvarmevekslere, NH3, Fouling, snavs, kalk

Læs mere om Coryhex ApS


HYTOR Fluid Solutions A/S

Guldborgsundvej 1
DK - 6705 Esbjerg
Telf.: 79 13 00 00
E-mail: infofluid@hytor.com

www.hytor.com

Kompetencer: Hydraulisk styresystemer, Wellhead panel, Hydraulisk power pack, analysepanel, tryktest systemer, proces kontrol, automatisk tryksystemer, kemikalie dosering, kemikalie pumper, pumper, doseringspumper, kompressorservice, lækagesøgning, olienalayse, konstantflow ventiler, surveys hydrauliksystemer, surveys kemikaliesystemer, slanger, manometre, manifolds, ventiler, kontrol ventiler, hydrauliske slanger, gasboostere, pneumatiske cylindre, luftbehandling, kompressorer, fittings, instrumentrør, Parker, Fitok, BuTech, Haskel, Parker Origa, Parker Legris, Milton Roy, Bifold, Sandvik, Armaturenbau, Alco Valves, Delta Controls, Sigma valves, Williams, SOR

Læs mere om HYTOR Fluid Solutions A/S


Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Kompetencer: Aut. Kloakmester. Strømpeforing opgravningsfri renovering, medlem af No Dig kontrol ordning. Renovering af faldstammer. TV-inspektion: medlem af DTVK. Aut. Rottebekæmper, Kloakspuling, Brønd renovering, Højvandslukke: Kessel installatør

Læs mere om Peter Meyer A/S


Selandia Lækagesporing

Østerled 6
4300 Holbæk
Tlf.: 70 70 19 15
Email: info@70701915.dk

www.selandialaekagesporing.dk

Kompetencer: Lækagesporinger, Lækagesporing på alle former for skjulte rør, ledningslokalisering, spindelsøgning, fejlfinding på el gulvvarme, påvisning af gulvvarmeslanger, rørtætning med mere

Læs mere om Selandia Lækagesporing


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: 82303020
E-mail: 

web

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


Holeby Vandværk – ”Det er sjovere at putte penge i ledningsnettet end at sende dem til staten”




De små private andelsvandværker i landkommunerne har lave omkostninger, fordi de er drevet af frivillige. Til gengæld er de driftsmæssigt nødt til at være i tip-top form, ellers risikerer de at blive lagt ind under de store forsyningsselskaber

Vandværket i Holeby på Lolland skulle betale en afgift til staten hvert eneste år på 65.000 kroner, fordi der på vandledningsnettet var et svind på over 10 procent.

Men nu har Benny Hermann, som er bestyrelsesformand i Vandværket, sørget for at svindet er stoppet. Benny bruger 2-3 timer hver eneste dag på at drive og administrere vandværket, og han er lettet over, at vandledningsnettet nu er i tip-top form. For snart er det tid til generationsskifte i Holeby og Omegns Vandforsyning, hvor han efter 40 år som formand for bestyrelsen skal overgive stafetten til sin efterfølger.

For et par måneder siden frygtede Benny Hermann, at et større og dyrere reparationsarbejde ventede, som ville ruinere det lille vandværk og ødelægge hans livsværk.

25.000 m3 vand forsvandt sporløst

Ud af 170.000 m3 vand, der pumpes op hvert år i Holeby, forsvandt 25.000 m3 sporløst.

Men lækagen var ikke sådan til at finde. I Holeby og Omegn er vandledningen nemlig 140 km lang og lækagen kunne ikke ses nogen steder på jordoverfladen. Vandet forsvandt tilsyneladende direkte ned i jorden. Det krævede lidt af et detektivarbejde at finde hullet – eller hullerne. Et lækagesporingsfirma med de mest avancerede lytte- og sporingsinstrumenter, Leif Koch AS, blev hyret.

Detektivarbejdet går i gang

Efter tre ugers detektivarbejde på det 140 km lange ledningsnet var der fangst. Lækagesporings-eksperterne lyttede om natten, når de fleste vandforbrugere sover, og brugte det nyeste og mest avancerede lytte- og sporingsudstyr.

Det viste sig at svindet på de 25000 m3 heldigvis skyldtes én stor lækage: ved en bebyggelse fra 1970’erne var vandledningen blevet mast mellem to store kloakrør. År for år, stille og roligt, var vandledningen blevet klemt mere og mere i stykker. Lækagen havde derfor været længe undervejs. Der var intet at se på jordoverfladen. Vandet forsvandt nemlig direkte ned langs kloakrørene, ned i jorden. Heldigvis var ingen sprækker i kloakrørene.

Hullet på vandledningen blev hurtigt lukket – og 65.000 kroner til staten er sparet hvert år.

Benny Hermann kunne ånde lettet op. ”Det er sjovere at putte pengene i ledningsnettet, end at sende dem ind til statskassen”, siger han.

Småt er godt – og billigt

Med en god økonomi i vandværket kan de 2000 vandforbrugere i Holeby beholde deres lille vandværk, som de er glade for. De små vandværker tager ofte en lavere pris for vand, fordi de drives billigere. Og når ledningsnettet er godt vedligeholdt, slipper forbrugerne på sigt endnu billige.

”Det er vigtigt at vedligeholde et vandværk. Hvis først et vandværk ikke er vedligeholdt, bliver det pludselig meget dyrt for forbrugerne. Og er økonomien i vandværket dårlig, risikerer det lille vandværk at blive opslugt af de store vandforsyningsselskaber”, forklarer Jørgen Koch fra Leif Koch A/S.

Fremover er der både bedre forsyningssikkerhed og økonomi i Holeby Vandværk.

Der er over 2500 små private andelsejede vandværker i Danmark, og de populære hos forbrugerne. Det er frivillige ildsjæle som Benny, der klarer tilsyn, vedligeholdelse og drift. Og derfor er der ikke mange udgifter. ”Vi kan hurtigere træffe en beslutning, flytte lidt rundt på pengene og få ordnet ting løbende, når der er brug for det”, siger Benny Hermann.

De små vandværker har ikke dyre ingeniører ansat, så når der opstår et større eller mindre teknisk problem, fx en lækage, som man ikke selv kan løse, hyrer man et firma ind. Derfor er de små private vandværker også ivrige deltagere på brancheudstillinger og -messer: ”Jeg holder meget af de relationer som man opbygger til de små vandværker”, siger Jørgen W. Koch fra familiefirmaet Leif Koch AS. ”Jeg er fx kommet på Holeby Vandværk siden 80’erne. Det giver god mening at hjælpe de små vandværker”.


119.100 kWh årligt sparet efter lækagesøgning fra HYTOR




”Et utæt trykluftsystem koster dyrt” slår Ole Friis fra Aller Aqua fast.

Med en energipris på 0,70 kr./kWh giver de reparationer, der er foretaget, en årlig besparelse på 83.370 kr.
Hertil kommer en yderligere besparelse på omkostninger til vedligeholdelse af det system, som Aller Aqua nu ender med at koble fra, hvilken anslås til 40.000 kr.

Vi sidder på Ole Friis’ kontor hos Aller Aqua i Christiansfeld. Ole Friis fortæller, at virksomheden i en lang årrække har forsøgt at holde fokus på energibesparelser, men ikke har formået at følge dem helt til dørs.

Energioptimeringen hos Aller Aqua tager sin spæde start i 2008, men først da man i 2013 kommer i en situation, hvor der i daglig tale ”mangler luft” for at kunne producere, kommer energioptimering for alvor i fokus. Aller Aqua er på daværende tidpunkt havnet i en situation, hvor der ikke er kapacitet (trykluft) nok til produktionen, og Aller Aqua får derfor behov for yderligere en kompressor (30-37 kWh). Ole Friis fortæller, at en opgradering til i alt fire kompressorer som udgangspunkt virkede voldsomt med den daværende produktion taget i betragtning. Derfor vælger Aller Aqua at sætte fokus på eventuelle utætheder i det eksisterende anlæg, før der investeres i endnu en kompressor. Det skal vise sig at være en klog beslutning. Aller Aqua indgår derfor et samarbejde med HYTOR og SE Energi & Klima med henblik på at få foretaget en lækagesøgning og energiberegning på trykluftanlægget for netop at kunne tage en kvalificeret beslutning om, hvorvidt en investering i endnu en kompressor er nødvendig.

HYTOR’s professionelle lækagesøgning og systematiske gennemgang af det pågældende trykluftsystem kombineret med en gennemgribende måling og beregning fra SE Energi & Klima viste, at Aller Aqua ved hjælp af reparationer og tætning af det eksisterende trykluftsystem kunne opnå det ønskede tryk uden at skulle investere i den fjerde kompressor.

Aller Aqua indgik derfor en aftale med HYTOR om udbedring af utætheder samt reparation og ombygning. Ved slutmålingen på trykluftanlægget blev de beregnede besparelser fastslået med en reel måling, der viste en besparelse på 119.100 kWh på årsbasis.

Lækagemålingen og de efterfølgende tætninger, reparationer og ombygninger har yderligere bevirket, at Aller Aqua i dag har kapacitet nok med to kompressorer og kan have den tredje kompressor stående som backup.

SE Energi & Klima
Under projektet bidrog SE Energi og Kima med kortlægningen af energibesparelsen i form af målinger og beregninger. SE Energi og Klima kunne ikke alene fastslå besparelsen men samtidig også guide Aller Aqua igennem gældende tilskudsordninger til energibesparende projekter.

Kontakt Kim Falck Grony på kfg@se.dk for yderligere information om tilskud.

HYTOR
HYTOR har flere årtiers erfaring med etablering, service og reparation af trykluftsystemer samt opbygning og salg af avancerede kompressorløsninger til olie og gas industrien og industrien generelt.
Med en systematisk og professionel lækagesøgning fra HYTOR’s erfarne og uddannede servicemontører kan der sikkert også findes besparelser i dit trykluftsystem.

Kontakt Preben Nielsen på pn@hytor.com eller ring 7913 0000 for at høre mere om dine muligheder.


Lækagesøgning
HYTOR har specialiseret sig i lækagemåling på trykluftanlæg med ultralydsmåler. Udstyret er så fintfølende, at målingen kan foretages, selvom der er støj fra produktionen.

Lækagemålingen foretages af en specialist med mange års erfaring i reparation, service og opbygning af trykluftanlæg. Hos HYTOR dokumenteres lækagemålingen med en energirapport, som gør det muligt hurtigt at få et overblik over besparelsespotentialet samt et overslag på, hvad det koster at udbedre lækagen.


Sebalog N-3 støjlogger system til permanent vandlækage overvågning




med revolutionerende mini GSM modem! Vand er en knap og dyr resurse for alle, både for vandværker og ikke mindst for forbrugerne. Det er derfor i alles interesse at nedbringe vandspild og samtidig minimer forureningsrisikoen ved lækager

Vandværker, små som store, bruger mange ressourcer på at finde vandlækager og de vil naturligvis gerne finde dem, før de bliver et problem. Ved at finde dem i tide undgås også akutte og kostbare reparationsarbejder. Hos Elma Instruments på stand C3036 kan du se det nyeste udstyr til vandlækage overvågning.
Ved at vælge det rigtige system til permanent vandlækage overvågning, øges driftssikkerhed og samtidig optimeres økonomien for vandværker og forbruger. Sebalog N-3 noiseloggere revolutionerer vandlækage overvågning med helt nye muligheder, for online overvågning og korrelation for præcis lokalisering af vandlækagen. Sebalog N-3 anvender 2 vejs kommunikation, så alt forarbejde foretages fra kontoret, ligesom du kan modtage en alarmmail- eller sms ved mistanke om lækage. Derefter kan komplet overvågning foregår i din internet browser så der ikke køres forgæves. Dét sparer både tid og penge.
Revolutionerende simpel kommunikation
Sebalog N-3 har mulighed for at benytte GSM nettet, og da hele systemet er batteridrevet er montagen let som en leg - typisk med kraftig magnet direkte på f.eks. spindel eller stophane. Med det revolutionerende, nye mini GT-3 modem, kan kommunikationen foregå direkte fra f.eks. stophane- eller målerbrønd.
Det vil være at foretrække, hvor det ikke er muligt at opbygge et radionetværk til kommunikationen, ligesom hvert eneste målepunkt vil kommunikere stand alone, uafhængigt af netværkskommunikation. GT-3 modemmet kan pga. af den lille størrelse normalt placeres i en standard brønd, sammen med noiseloggeren og da den kommunikerer trådløst skal der ikke laves kabelforbindelser. Det giver mindre installations omkostninger og større driftsikkerhed.  
Ellers kan det klassiske radionetværk naturligvis også anvendes, hvor flere loggere kommunikerer via repeatere placeret i f.eks. lygtepæle til én GSM boks. Derved kan mange loggere anvende ét simkort, og de løbende driftsomkostninger holdes i bund. Elma Instruments vil på messen også præsentere vores program til manuel lækagesøgning. Her er udstyr lige fra små "lommelækagesøgere"´, hovedsageligt til søgning indendørs i bygninger, til marklyttere og sporgasdetektorer som kan anvendes i terræn, f.eks. når en lækage er indikeret af N3 netværket, til at lokalisere lækagen med 100% nøjagtighed før opgravning


Produktnyhed: Lækagestøjskorrelator




MicroCorr Touch MicroCorr Touch lækagestøjskorrelator til pinpointing af lækager på jordlagte vandledninger

• Unikt filtreringssystem der sikre præcise målinger
• Ultra sensitive sensorer for høj ydeevne
• VGA touch screen giver en overskuelig præsentation af data

MicroCorr Touch lækagestøjskorrelator anvender en helt ny teknologi med ultra sensitive sensorer, som sikrer en højere ydeevne- selv på svært fremkommelige områder. Forbedrede sensorer sikre præcise målinger, uafhængigt af materiale og diameter for vandledningen.
MicroCorr Touch er den første håndholdte korrelator med VGA touch-screen.  Skærmen er i høj kvalitet som sikrer, at du let kan danne overblik over data. MicroCorr Touch har en enkel og logisk opsætning så du intuitivt kan opererer korrelatoren.
Et unikt filtreringssystem kører automatisk op til 55 forskellige filterkombinationer på hver måling, plus optimering af filtrene til det bedste resultat er opnået.
For yderligere information, kontakt venligst Leif Koch A/S 7023 9898 www.leifkoch.dk