Lækagesøgningsapparater

Lækagesøgningsapparater er specialiseret udstyr, der bruges til at detektere og lokalisere lækager af gasser eller væsker i forskellige miljøer. Disse apparater spiller en vigtig rolle i forskellige industrier og anvendelser, hvor det er afgørende at identificere og afhjælpe lækager for at sikre sikkerhed, kvalitet og effektivitet.

Leverandører af og viden om lækagesøgningsapparater:


Buhl & Bønsøe A/S

Hassellunden 11 A
2765 Smørum
Tlf.: 45 95 04 10
E-mail: info@buhl-bonsoe.dk

www.buhl-bonsoe.dk

Kompetencer: Kalibrering, Kalibrering af måleudstyr, Validering, CO2, CO, Datalogger/dataovervågning, El måleudstyr, Elektroder, Fugtmåler, Inspektionskamera / Endoskopi, Køleinstrumenter, Lyd-og lysmåler, Lækagesøger / Lækagesporing, Omdrejningstæller, pH måler og væskeanalyse, Røggastester, Partikelmåler, Temperaturmåler / Temperaturmåling, Termografi, Transmitter, Tryk og lufthastighed, Ultralydsmåler, Overvågning, Inkubatorer, Klimaskabe, Temperaturstrips, Radonmålere, Tryktransmittere, Spektrometre, Pitotrør, Dataloggere, Flowmålere, Multimetre

Læs mere om Buhl & Bønsøe A/S


GasDetect

Sadelmagervej 14
7100 Vejle
Tlf: +45 42 42 50 70
Mail: info@gasdetect.dk

www.gasdetect.dk

Kompetencer: Gasanalysator, Gasdetektor, CO målere, CO2 målere, Flowmålere

Læs mere om GasDetect


Selandia Lækagesporing

Østerled 6
4300 Holbæk
Tlf.: 70 70 19 15
Email: info@70701915.dk

www.selandialaekagesporing.dk

Kompetencer: Lækagesporinger, Lækagesporing på alle former for skjulte rør, ledningslokalisering, spindelsøgning, fejlfinding på el gulvvarme, påvisning af gulvvarmeslanger, rørtætning med mere

Læs mere om Selandia Lækagesporing


Ultrafilter Skandinavien ApS

Glasvænget 6
5492 Vissenbjerg
Tlf.: 82303020
E-mail: 

web

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


ppm Industrial ApS

Engelsborgvej 31
2800 Kongens Lyngby
Tlf.: +46 31-742 08 77
Mobil: +45 26 700 962
E-mail: robert.bogekaer@ppmindustrial.com

web

Kompetencer: Gasmålinger, gasdetektorer, gasalarmer, gasanalyser, gasdataloggere, gasudtag, gaskølere, gaspumper, kondensatpumper, filtre, flowmålere, afskærmninger, varmeslanger, gasser, kalibreringsgasser, reagensglas, reagensrørpumpegastester, flammedetektorer

Læs mere om ppm Industrial ApS


Mere viden om lækagesøgningsapparater:

 1. Gassporemålere: Disse apparater bruger spordetekteringsteknikker til at finde små mængder af gasser, der afgives fra lækager. De er ofte brugt til at opdage gaslækager, især i industrier som olie og gas, kemisk produktion og vedligeholdelse af gasledninger.
 2. Trykforskel detektorer: Disse måleudstyr overvåger trykforskellen mellem omgivelserne og det område, der skal testes. Enhver signifikant trykforskel kan indikere en lækage. Dette anvendes ofte i renrumsmiljøer og laboratorier.
 3. Ultralydslækagedetektorer: Disse apparater bruger ultralydssignaler til at opdage lækager. De kan finde højfrekvente lyde, der afgives af lækagen, selv hvis det er uden for det menneskelige hørebånd.
 4. Væskefarvestoffer: For at opdage lækager i væsker bruges farvestoffer ofte. Farvestofferne tilsættes væsken, og hvis der er en lækage, kan farvestoffet følges for at finde kilden.
 5. Termiske kameraer: Termiske kameraer kan bruges til at opdage lækager ved at observere temperaturforskelle. Hvis en gas lækker, kan den nogle gange forårsage en temperaturændring i det omgivende område.
 6. Vanddetektorer: Disse bruges primært til at opdage vandlækager. De kan være aktive (udsender en lyd eller en advarsel), når de kommer i kontakt med vand, eller passive (registrerer fugtighed og sender en advarsel).
 7. Heliumlækagedetektorer: Disse anvendes ofte til at opdage mikroskopiske lækager, især i vakuumsystemer eller forseglede komponenter. Helium bruges som sporingsgas, da det er let og trænger gennem mindste revner.

Lækagesøgningsapparater er nødvendige i industrier, hvor selv små lækager kan have alvorlige konsekvenser, såsom farlige gaslækager, spild af væsker eller potentielle økonomiske tab. De spiller en vigtig rolle i at opretholde sikkerhed og effektivitet i forskellige industrier, herunder olie og gas, kemisk produktion, fødevareproduktion, HVAC (opvarmning, ventilation og aircondition) og mere.


Elma Instruments – Find lækagen når det siver og ikke først når det vælter ud!
På VVS´23 messen stand C-4127 præsenterer Elma Instruments nyheden Seba SmartEar, som er en gamechanger i forebyggende vedligehold af vores vanddistributionsnet, da den hører og indrapporterer lækagen allerede i ”sive-fasen”.

Helt unikt kommunikerer SmartEar via både LTE-M og NB-IoT, som er indbygget i den enkelte logger. Derfor er systemet helt uafhængig af eget netværk – plug-and-play installation gør produktet super nemt at arbejde med. Erfaring viser allerede, at kommunikationen opretholdes uden problem selv i dybe stophanehuller. Med flere års batterilevetid sikres stabil indrapportering til cloud software, som via AI tolker signaler, og giver varsel ved første tegn på brud. Efter udskiftning af de let udskiftelige batterier opretholdelse IP68, hvilket fremtidssikrer produktet. Installation med smartphone app giver det komplette overblik - mulighed for indlæsning af eget rørnetværk i Poseyedon cloud software sikrer let tilgang og lokalisering ved alarm.

Sænk SmartEar ned på stophanen, fastgør f.eks. med den kraftige magnet og lad softwaren identificere lækagen for dig - inden den bliver alvorlig. Det sparer mistet drikkevand, strafafgifter og forhindrer brud og forurening og opretholdelse af IP68 selv efter udskiftning af de let udskiftelige batterier

Se mere på www.elma.dk eller ring på 70 22 10 00.


Scanmaster præsenterer Leak-Detect – Stop med at betale for spildt el!
Gå på jagt efter utætheder og formindsk elregningen betydeligt.

Som følge af den igangværende energikrise er vi alle blevet mere bevidste omkring vores forbrug, herunder vores elforbrug, privat såvel som professionelt. Elregningerne er hos de fleste virksomheder mangedoblet og flere må lave store besparelser i form af nedskæringer i personale, lukning af afdelinger og nogle må desværre lukke helt som følge heraf.

For at undgå at havne i sådanne situationer er det selvfølgelig alfa omega, at man har fokus på sit forbrug. At man forsøger at minimere spild og dermed minimere sit elforbrug og sine omkostninger.

De fleste produktionsvirksomheder benytter sig af trykluft- og/eller vakuumsystemer. For at sikre en pålidelig og økonomisk drift af ethvert lufttæt system kræves regelmæssige eftersyn og udbedringer af utætheder, uanset om det drejer sig om over- eller undertryk.

LEAK-DETECT lækagesøger kan det hele i ét og samme instrument: Selv den mindste utæthed vil udsende ultrasoniske lyde, som øjeblikkeligt opfanges af apparatet, også i støjende produktionshaller og værksteder.

Generelt spildes typisk 25-70 % af det samlede elforbrug til trykluft-/vakuumproduktion pga. utætheder, men et periodisk lækagecheck sandsynliggør en ganske betragtelig årlig besparelse, se bare nedenstående eksempler eller denne tabel

6 bar:

Har man et hul på 1 mm, tabes der 54 liter luft i minuttet. Det svarer til 0,3 kWh og et spildt elforbrug/meromkostning på 7.647,48 kr. pr. år. 

Har man et hul på 10 mm, tabes der 5393 liter luft i minuttet. Det svarer til 30,74 kWh og et spildt elforbrug/meromkostning på 783.611,78 kr. pr. år. 

10 bar: 

Har man et hul på 1 mm, tabes der 89 liter luft i minuttet. Det svarer til 0,6 kWh og et spildt elforbrug/meromkostning på 15.295,00 kr. pr. år. 

Har man et hul på 10 mm, tabes der 8949 liter luft i minuttet. Det svarer til 63,9 kWh og et spildt elforbrug/meromkostning 1.628.913,00 kr. pr. år. 

Baggrund for beregninger:

Lækagetab gennem hul i trykluftforsyning, hvor hullet regnes for cirkulært og skarpkantet.
Det er angivet, hvor mange liter luft der mistes pr. minut ved 6  og 10 bar tryk og hvor stor en kompressoreffekt, der skal til for at kompensere for tabet.
I sidste kolonne (DKK/år) er angivet, hvad lækagen koster i forøget elforbrug om året. Der regnes med en kWh-pris på 2,91 DKK*
*Gennemsnitlig pris 09.10.2022

Systemet kan også bruges til forbrændingsmotorers indsugnings- og udstødningssystemer. Luftstrømmens retning (ud eller ind) er uden betydning.

LEAK DETECT er nem at bruge, og du vil kunne gå på jagt efter utætheder, og dermed spildte penge, i løbet af ganske få minutter.

Læs mere om produktet på vores hjemmeside

Kampagnepris 5.937 DKK

Normalpris 7.915 DKK

Kampagnen er gældende indtil 31.12.2022

Ordrer og spørgsmål sendes til info@scanmaster.dk (Oplys varenummer 60500215)

Leveringstid: 1 – 2 uger.

God jagt!

SCANMASTER

Scanmaster er Skandinaviens mest udviklings- og serviceorienterede leverandør af unikke doseringsløsninger til ethvert industrielt behov i rette tid og kvalitet.

Du har behovet, vi har løsningen!

www.scanmaster.dk

leak detect box

Elma Instruments – Nedsæt dit energiforbrug!
Spar tusindvis af kroner - Find utætheder på trykluft

For første gang er udtrykket at ”Høste de lavthængende frugter først” også det mest effektive. Industrien smider bogstaveligt vis tusindvis af kroner ud i den blå luft. Bruger din virksomhed trykluft, så har du sikkerhed utætheder i dit anlæg og jo hurtigere du får lokaliseret og tætnet disse, jo flere penge kan du spare på din elregning.

FLIR Si124 ser og viser dine utætheder selv på lang afstand og i larmende miljøer. En lækage i et trykbårent anlæg afgiver ultralyd, som ikke er hørbart af det menneskelige øre. FLIR Si124 er opbygget med 124 super følsomme mikrofoner, som er placeret, så det er muligt at bestemme retning af lækagen, samt lækagens størrelse når rummet skannes. Denne metode er typisk 10 gange hurtigere end traditionelle skanninger foretaget med ultralydsudstyr og ”sniffermetoden”. Instrumentet arbejder fra 0,3 til 100 meters afstand, og finder superhurtigt en eventuel lækage af gasser, luft eller damp på trykbårne anlæg.

Si124 kvantificer lækagestørrelsen for at indikere, hvor meget energi der gik tabt, og hvor mange penge der spares ved at opdage/reparere problemet.

Se mere på www.elma.dk eller ring på 70 22 10 00.


Elma – Find gas- og trykluftlækager 10 gange hurtigere end tidligere
Elma Instruments udstiller på El og Teknik 2020 stand C4822. På messen, lanceres en række nye spændende produkter.

Distran Ultra M Pro – et nyt agentur hos Elma Instruments…

Den traditionelle sniffer metode til detektering af lækager på trykbårne anlæg er normalt en langsommelig affære. Med Distran Ultra M Pro fra Elma Instruments skanner du nemt for lækager i op til 50 meters afstand - får du en lækage indikation på skærmen, som en farvet spot, går du tættere på lækagen, og kan nøjagtigt lokalisere, hvor utætheden er. Instrumentet arbejder fra 0,3 til 50 meters afstand, og finder super hurtigt en eventuel lækage af gasser, luft eller damp på trykbårne anlæg – samt vakuum ved reduceret afstand.

En lækage i et trykbårent anlæg afgiver ultralyd, som ikke er hørbart for det menneskelige øre. Ultra M Pro er opbygget med 124 super følsomme ultralydssensorer, som er strategisk placeret, så det er muligt at bestemme både retning og størrelse af lækagen. Trykket på anlægget skal være minimum 50 mbar, for at instrumentet kan detektere en eventuel lækage. I et stille miljø kan Ultra M Pro detektere en utæthed på ned til 2 liter/time, og i et industrimiljø ned til 10 liter/time.

 • Finder gaslækager 10 gange hurtigere end tidligere
 • Angiver beregnet lækage i liter/time
 • Skanner på op til 50 meters afstand og 180⁰ view
 • Finder lækage af gasser, luft, damp eller vakuum på trykbårne anlæg
 • 124 højfølsomme ultralyd sensorer indbygget
 • Dokumentation som akustiske billeder (JPEG) eller video (AVI)
 • Rapportering via Distran Audalytics (Cloud-baseret)

Udover de omtalte nyheder vil Elma Instruments vise hele sit spændende produktprogram indenfor håndholdt test- og måleudstyr. Se mere på www.elma.dk eller ring på 70 22 10 00.


Elma – Lækker biogassen? FLIR GF77 til visualisering af Metangaslækager
Elma Instruments præsenterer FLIR GF77 det første ”ikke kølede” kamera, som kan detektere og visualisere gaslækager
Gasarter udstråler termisk energi på forskellige bølgelængder, og FLIR GF77 er udviklet specifikt til detektering af metangas CH4 (Biogas). FLIR GF77 - er i samme kabinet som det nye FLIR T840 med en 4” højtopløselig touchskærm, mulighed for at rotere linsen 180° for maksimal visning af skærm i forhold til linsens placering og ”Viewfinder” til brug ved udendørs opgaver. FLIR GF77 har, som sine brødre i GF-serien, mulighed for at anvende High Sensitivity Mode (HSM), hvilket gør detektering af gas endnu tydeligere. Lækagesøgning af gasser foregår ofte med en ”sniffer”. Men hvis man først visuelt ser hvordan lækager bevæger sig i forhold til vindturbulens og bygningskonstruktion, vil man se, at gassens vandring er uforudsigelig, og det derfor vil være væsentlig nemmere at detektere med et termisk kamera. FLIR GF77 leveres med en 25° linse, hvilket gør lækagesøgning på afstand muligt. Ønsker du mere info omkring ovenstående kamera kontakt Per Braad hos Elma Instruments på peb@elma.dk eller på T: 60 92 59 59

Elma – Infrarødt termometer og UV lækagedetektor
– Med intelligent laservisning af målepunktet, lommelygte og justerbar emissionsfaktor

Elma 616UV kombinerer den nyeste teknologi inden for infrarød temperatur måling med UV lækagedetek-tering. Dette giver dig helt nye muligheder, hvis du arbejder med køleanlæg, både i bygninger og inden for auto branchen. Med det specielle blå lys kan sporstoffer til registrering af lækager detekteres.

Elma 616UV har indbygget lommelygte med hvidt LED lys og indstillelig emissionsfaktor fra 0,1 til 1,00, hvilket gør instrumentet unikt til måling på emner med forskellig overflade. Elma 616UV har både min/max/middel måling samt HI/LOW alarm funktion, som gør spotmålinger til en formssag. Ved at indta-ste maximum- eller minimumstemperatur kan der foretages hurtige målinger, uden overhovedet at kigge på displayet, idet instrumentet vil afgive en høj hyletone, hvis maximum- eller minimumstemperaturen opnås.

Elma 616UV har belyst display og er udstyret med nyeste teknik, hvor en smart laser angiver omkredsen samt afstanden til målepunktet.

For yderligere oplysninger kontakt Elma Instruments på 70 22 10 00 eller se mere på www.elma.dk


Spiderlogger – Effektiv lækageovervågning til brug mod vandspild
Sparer vand, tid og penge

Vi ønsker et bæredygtigt og ansvarligt Danmark. Vi skal gøre brug af midler, teknikker og viden inden for miljørigtige løsninger. Her er kampen for mindskelse af ressourcespild en vigtig del. Flere og flere vandforsyninger er allerede med i kampen mod spildet af rent drikkevand. Vi har en høj kvalitet af grundvand i Danmark og det gør netop vandet til en af Danmarks vigtigste ressourcer. Med brug af vores viden inden for lækagesporingsteknikker, kan vi undgå at store mængder rent drikkevand går til spilde dagligt.

Den nye Spiderlogger muliggør en helt ny og effektiv lækagesporingsteknik. Sammen med ALMOSLEAK© online overvågningssystem, er de et perfekt teknisk makkerpar i kampen mod miljøbelastende vandspild. Med stigende urbanisering, ses et øget pres på drikkevandsledningsnettet i byerne. Ved vedligeholdelse er det problematisk, at tage en "time out" i et pulserende byliv. For at undgå gene af beboer, turister og arbejdere, er det vigtigt med en hurtig identificering af lækageområder. På den måde kan forsyningen planlægge arbejdet ved reparation, sådan at gene så vidt muligt kan undgås.

Spiderloggeren er et kompakt lækageovervågningssystem,  som kan placeres under en langt større del ventildækseler. Elementerne er sepereret fra hinanden, hvilket gør placering  under trange forhold mulig. Spiderloggeren giver lækagealarm via ALMOSLEAK© onlinesystem, som gør det muligt for lækageoperatørerne, at reagere hurtigt når en mulig lækage registreres. Det vil samlet set reducere vandspild, som er godt for både miljøet, forbrugerne og vandforsyningerne.


Håndlytter til aflytning af lækager – T-mic
T-mic er en elektronisk håndlytter til akustisk aflytning af lækager

• Godt og hurtigt overblik over om der er lækage i området
• Høj kvalitet og klar lyd
• Let og bærbar med trådløs hovedtelefon for større bevægelsesfrihed

T-mic elektronisk håndlytter er perfekt til, at have med når man er ude i marken. T-mic er let, bærbar og giver dig et godt overblik over mulige lækager i området. LED-display viser støjtal og batteristatus. Derud-over er der indbygget lygte i T-mic, så du kan se ned i eksempelvis målerbrønde.

T-mic anvendes når du tilser husinstallationer, ventilspindler, centralvarmeanlæg, målerbrønde, tekniske installationer og fjernvarmerør.

T-mic er handy og er nem at anvendelse ved hjælp af trykknap betjening.

For yderligere information, kontakt venligst Leif Koch A/S 7023 9898 www.leifkoch.dk


Emballagen sælger varen – men holder emballagen tæt?
Ny hurtig og ikke-destruktiv lækagetester til produktion eller laboratorium Strenometers nye lækagetester TS-E fra Rycobel nv. er en bordmodel der hurtigt og effektivt kan afgøre om der er utætheder i dit produkt hvad enten det er en lille eller en stor prøve, og uanset hvilken størrelse lækage man kan acceptere.

Indstil dine parametre, læg prøven ned i prøveposen, og luk til - under 15 sekunder senere giver instrumentet besked om prøven er godkendt, begrænset godkendt eller forkastet.
Emballagen trykkes hverken sammen eller pustes op under testen som desuden er både tør og ikkedestruktiv. Hvis man under testen skulle være så uheldig at en prøve ligefrem går itu, kan man let og på få øjeblikke udskifte prøveposen med en ren - eller en større hvis man har behov for at teste både små og store emner.

Alle parametre sættes let op, og der er plads til 20 forskellige testopsætninger. De menustyrede diagnostiske funktioner og kalibreringsrutinerne garanterer nem betjening og sporbarhed og hvis man ønsker at gemme data - for eksempel med henblik på at måle performance over tid - kan instrumentet gemme data for 30 dage.

Instrumentet har Danmarkspremiere nu, og kan i oktober måned afprøves på ikke mindre end 2 udstillinger i Danmark, nemlig CPH LabMed d. 7-9 oktober i København og på Foodtech d. 28-30 oktober i Messecenter Herning.
Yderligere information om lækagetester TS-E kan hentes hos
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk


Buckleys lækagesøgningsapparater – Bergstrøm Plastteknik
Lækagesøgningsapparater eller hulsøgningsapparater, vi kan kalde dem det vi vil, men uanset hvad vi kalder dem, så har de det formål, at finde huller i tagdækninger af tagpap eller tagfolie.
Buckleys lækagesøgningsapparater Lækagesøgningsapparater eller hulsøgningsapparater, vi kan kalde dem det vi vil, men uanset hvad vi kalder dem, så har de det formål, at finde huller i tagdækninger af tagpap eller tagfolie. Men de kan også anvendes til kontrol af RADON-spærrer, badeværelsesmembraner, geomembraner, svømmebassinfolier, i princippet alle steder hvor der er en ikke ledende membran udlagt på et underlag med elektrisk ledende egenskaber. Man skelner mellem lækagesøgningsapparter til tørre overflader, og apparater til våde/fugtige overflader. BUCKLEYS som vi er distributører for, er vel verdens førende udvikler indenfor netop denne type af apparater. Kendskabet til apparaterne herhjemme, er relativt begrænset, men ikke desto mindre, yderst velegnede for både tagdækningsvirksomheder, ingeniører, arkitekter og virksomheder, der enten drifter bygninger eller virksomheder med egen bygningsdrift afdeling. Lækagesøgning på flade tage: Fælles for begge systemer/apparater er, at der på flade tage skal være konstateret en lækage i bygningen, som forudsætning for at de virker. Desuden skal tagkonstruktionen være bygget helt traditionelt, med en tagdækning af enten tagpap eller tagfolie udlagt på mineraluld/polystyren med en bærende konstruktion af betondæk eller ståltrapez plader.

Cookie-indstillinger