Lækagesporinger

Lækagesporinger – Identifikation og lokalisering af utætheder

Lækagesporinger er en kritisk proces, der anvendes til at identificere og lokalisere utætheder i rørledninger, systemer og strukturer. Denne metode spiller en afgørende rolle i at forhindre spild af ressourcer og opretholde sikkerheden og integriteten af infrastrukturer.

Typiske metoder til lækagesporing inkluderer farvestoftest, tryktestning, ultralydssporing og brug af tracergasser. Disse metoder anvendes individuelt eller i kombination afhængigt af lækagens art og omstændighederne på stedet.

Leverandører af Lækagesporinger:

Dansk Lækagesporing ISOTOP ApS

Kaptajn Bangs Vej 3
7000 Fredericia
Tlf.: +45 20 10 00 04​
E-mail: mail@dansklaekagesporing.dk
​​
www.dansklaekagesporing.dk​

Se hele vores produktprogram og profil her

Termosyn - Dansk termografi A/S

Rebslagervej 7
4300 Holbæk
Tlf. 70 20 43 20
E-mail: mail@termosyn.dk

www.termosyn.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Selandia Lækagesporing

Østerled 6
4300 Holbæk
Tlf.: 70 70 19 15
Email: info@70701915.dk

www.selandialaekagesporing.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Lækagesporinger:

Her er nogle almindelige metoder til lækagesporing:

  1. Visuel inspektion: Denne enkle metode indebærer at inspicere systemet visuelt for synlige tegn på lækager, såsom våde pletter, vanddråber, korrosion eller gasudslip. Visuel inspektion kan være nyttig til at opdage åbenlyse lækager, men det kan være begrænset til områder, der er let synlige eller tilgængelige.
  2. Trykprøvning: Trykprøvning er en metode, hvor systemet forsegles, og trykket øges for at påvise lækager. Ved at observere trykfald over tid kan man identificere lækager. Det kan udføres ved hjælp af luft, vand eller gas som testmedium afhængigt af systemets egenskaber. Trykprøvning kræver normalt specialudstyr og ekspertise for at udføre korrekt.

2 andre metoder:

  1. Ultralydsdetektering: Ultralydsdetektering involverer brugen af ultralydssensorer eller mikrofoner til at opfange de lyde, der genereres af en lækage. Når en lækage opstår, producerer den ofte lyde, der ikke kan høres af det menneskelige øre, men kan opfanges af specialiseret udstyr. Ved at bevæge sensorerne langs rørledningen eller det mistænkte område kan man lokalisere lækagen ved at lytte efter karakteristiske lydsignaler.
  2. Termografisk inspektion: Termografisk inspektion eller termografi bruger infrarødt kamera eller termiske sensorer til at opdage temperaturforskelle, der kan indikere lækager. Når en lækage opstår, kan den resultere i en temperaturændring i det omkringliggende område, som kan visualiseres ved hjælp af termografisk udstyr. Dette kan være nyttigt til at identificere lækager i isolering eller rørledninger, hvor temperaturændringer er synlige.
  3. Indsugnings- eller følermetoder: Disse metoder involverer brugen af specielle instrumenter eller følere, der kan detektere tilstedeværelsen af gasser eller kemikalier, der siver ud fra lækagen. Det kan omfatte brugen af gasdetektorer, kemiske følere eller lugtsporstoffer for at finde lækager ved at følge den kemiske signatur.

En kompleks opgave

Det er vigtigt at bemærke, at lækagesporing kan være en kompleks opgave, og det kan kræve specialuddannelse og -udstyr for at opnå nøjagtige resultater. Afhængigt af situationen kan det være nødvendigt at kombinere forskellige metoder og teknikker for at identificere og lokalisere lækager præcist. Det anbefales altid at involvere fagfolk eller specialister med erfaring inden for lækagesporing for at sikre en korrekt og effektiv undersøgelse.

Lækagesporinger - Elektroakustisk lytteudstyr kan bruges, hvor der er en rimelig udstrømning af vand, der giver en målbar lyd til omgivelserne. Lækagesporinger er især anvendeligt, hvis der ex. skal findes skjulte rørskader og lign. som ellers ikke kan ses


BL Termografi – Energieffektiv investering – Sådan kan produktionsvirksomheder opnå store besparelser
BL Termografi – Energieffektiv investering – Sådan kan produktionsvirksomheder opnå store besparelser

Mange virksomheder står i dag over for energieffektivisering og nye krav til miljørapportering. Det får flere til at søge intensivt efter innovative løsninger, men én mulighed går ofte overset: lækagesøgning på trykluft.

I kølvandet på energikrisen og inflation er øget økonomisk effektivitet i højsædet for danske produktionsvirksomheder. Mange søger energibesparende løsninger, og her kan ultralydslækagesporing på trykluftanlæg være en oplagt, men ofte overset, mulighed.

Leverandører af lækagesøgningsapparater

Langt de fleste trykluftlækager kan ikke høres. Virksomheder risikerer derfor et unødvendigt højt energiforbrug i deres produktion, fortæller Jacob Ramsgaard, afdelingschef i BL Termografi.

"Trykluft er en af de vigtigste komponenter i industrielle processer. Det er samtidigt langt dyrere end el og varme. Derfor giver det utroligt god mening at få foretaget en grundig måling og evaluering af sit system," siger Jacob Ramsgaard. Han fortsætter:

"Ofte finder man små huller, som kræver en simpel reparation, men fører til store besparelser. Det kræver som regel blot en ny pakning eller et spændebånd til en utæt slange. Der er altså tale om små utætheder, som i nogle tilfælde kan føre til besparelser på flere hundredetusinde kroner – endda uden at produktionen skal sættes på pause."

Ifølge Jacob Ramsgaard kan en gennemsnitlig produktionsvirksomhed spare op til 200.000 kWh/år. Alt efter svingende priser svarer det til en besparelse på omtrent 200.000-500.000 kroner om året.

Mindsker CO2-udledningen
Foruden de finansielle fordele ved at detektere utætheder i sin produktion, har det også andre vigtige fordele.

"Når vi taler om en mere energieffektiv drift, er det ikke altid de store, spektakulære initiativer, der gør den største forskel. Mange virksomheder står over for nye miljømæssige krav, og i den forbindelse kan det have en betydelig indvirkning at få fikset trykluftlækager. På den måde udleder man ikke unødvendigt meget CO2," fortæller Jacob Ramsgaard.

Han peger derudover på, at løbende vedligeholdelse af trykluftsystemer sikrer længere levetid og dermed færre omkostninger til udskiftning, ligesom produktionsprocesserne optimeres med mindre nedetid til følge.

"Vedligeholdelse er ikke blot en teknisk nødvendighed, men nøglen til en stærk, effektiv og vedvarende fremdrift i produktionen. Det er en langsigtet investering, der betaler sig i både tid og økonomi," siger Jacob Ramsgaard.  

Faktaboks: Derfor kan trykluftsmålinger betale sig

  • Besparelser: Gennem en mere effektiv brug af trykluft kan produktionsvirksomheder opnå besparelser på op til 500.000 kroner om året.
  • Reduktion af CO2-udledning: Ved at evaluere og effektivisere energiforbruget sikrer virksomheder, at de ikke udleder unødvendig CO2.
  • Forlænget udstyrslevetid: Ved at vedligeholde trykluftssystemerne kan virksomheder forlænge levetiden på udstyr og undgå større udskiftninger.
  • Forbedret produktionskapacitet: Optimering af trykluftsystemer kan resultere i mere pålidelige produktionsprocesser og mindre nedetid.


Cookie-indstillinger