Lækagesporinger

Lækagesporinger - Elektroakustisk lytteudstyr kan bruges, hvor der er en rimelig udstrømning af vand, der giver en målbar lyd til omgivelserne. Lækagesporinger er især anvendeligt, hvis der ex. skal findes skjulte rørskader og lign. som ellers ikke kan ses

Leverandører af og viden om lækagesporinger:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.bruggpipes.com

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Kompetencer: Aut. Kloakmester. Strømpeforing opgravningsfri renovering, medlem af No Dig kontrol ordning. Renovering af faldstammer. TV-inspektion: medlem af DTVK. Aut. Rottebekæmper, Kloakspuling, Brønd renovering, Højvandslukke: Kessel installatør

Læs mere om Peter Meyer A/S


Selandia Lækagesporing

Østerled 6
4300 Holbæk
Tlf.: 70 70 19 15
Email: info@70701915.dk

www.selandialaekagesporing.dk

Kompetencer: Lækagesporinger, Lækagesporing på alle former for skjulte rør, ledningslokalisering, spindelsøgning, fejlfinding på el gulvvarme, påvisning af gulvvarmeslanger, rørtætning med mere

Læs mere om Selandia Lækagesporing


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: 82303020
E-mail: 

web

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


Leif Koch – Danmarks world-class vandløsninger
Begrænsede vandressourcer og vandtab, det såkaldte Non-revenue water (NRW), er i de seneste år blevet et hyppigt diskussionsemne verden over

Løsninger på dette globale problem fremlægges den 20.-22. september 2016 af Leif Koch A/S ved stand nr. 1036 på VandTek i Lokomotivværkstedet, København SV.

Her bydes på innovative løsninger til bl.a. lækagesporing på dybe vandledninger, som hidtil har været tæt på umuligt. Derudover har softwareprogrammer som ALMOS Leak i samspil med højteknologisk udstyr muliggjort online lækageovervågning til forebyggelse af vandspild.

Partnerskaber som State of Green har desuden været med til at muliggøre internationale samarbejder som bl.a. WTA (Water Technology Alliance) mellem USA og Danmark. Herved kan dansk erfaring og viden om vandteknologi blive brugt i amerikanske tørkeområder. Disse partnerskaber sikrer derved, at danske firmaers bæredygtige løsninger kan komme i brug verden over i kampen mod vandtab. Som illustration af dette udstilles Lego-modellen ”Waterville” ved konferencen.

Leif Koch A/S glæder sig til at se dig ved stand nr. 1036 og ved stand nr. 4050, hvor en af firmaets unikt designede biler fremvises, til VandTek16.

Ved spørgsmål kontakt venligst Kroeze Andersen på tlf. 70239898, eller e-mail mailto@leifkoch.dk. Information om guidede ture, foredrag, ”speed information” og standplacering kan findes på www.vandtek.dk


Leif Koch – Ny teknologi til lokalisering af lækager på store hovedledninger
Flere danske vandforsyninger oplever store vandtab i forbindelse med lækager på drikkevandsledningsnettet.

Specielt de store hoved- og forsyningsledninger er svære at inspicerer, hvorfor regelmæssig status på disse ikke op følges. I mange tilfælde vil forsyningen vælge en total udskiftning af rørledningerne, da konstant levering er magtpåliggende for privatforbrugerene, virksomheder og industrien.

Danmarks ældste og mest erfarne lækagesporingsfirma Leif Koch A/S introducere dette efterår en ny teknik til at inspicere store rørledninger (Ø250à). Ved at indføre en SmartBall i rørledningen, inspiceres denne indefra ved indsamling af data til en tilstandsrapport. Denne teknik muliggør intelligent planlægning af udbedringsarbejdet for de store hoved- og forsyningsledninger, som er til gavn for samfundet. SmartBallen lokalisere både små og store lækager på store og lange ledninger - og er materialeuafhængig. Derudover indsamles information om abnormaliteter indvendigt på røret (kun metal).

Torsdag d. 12. november 2015 afholdt Leif Koch A/S i samarbejd med HOFOR en succesfuld demonstrationsdag af SmartBall-teknikken. Der var et stærkt fremmøde fra vandforsyninger fra Skandinavien.        

For mere information venligst kontakt: mailto@leifkoch.dk