Måleure

Måling med måleur er også en indirekte måling. Man stiller uret efter en kendt størrelse og aflæser så afvigelsen fra denne størrelse.

Leverandører af og viden om måleure:


Dan·Time

Læs mere om Dan·Time


Recab Danmark

Hassellunden 14
2765 Smørum
Tlf.: +45 70 300 310
E-mail: sales@recab.com

web

Kompetencer: Advanced Modular Computers, antistatisk udstyr, maskinsikkerhed, kameraer, stregkodelæsere, dataloggere, Embedded Computers og skærme, Industri PC'ere, måleudstyr, laserudstyr, netværk og kommunikation, sensor teknologi, visionssystemer

Læs mere om Recab


ZEISS Industriel Måleteknik

Bregnerødvej 133A 1. Sal
3460 Birkerød
Tlf.: 70 15 70 15
E-mail: info.metrology.dk@zeiss.com

www.zeiss.dk/maaleteknik/home.html

Kompetencer: 3D CT scanning, Formtolerancer, Geometrisk produktspecifikationer, Præcision, Længdemåling, Computertomografi, Koordinatmålemaskiner, Målemaskiner, Positionstolerancer, Produktionsmåling, Kvalitetskontrol, Proceskontrol, Optisk måling

Læs mere om ZEISS Industriel Måleteknik


Mere viden om måleure:

Måleure bruges til at måle afvigelser fra et kendt mål, opretning af værktøjsmaskiner og opretning af emner i værktøjsmaskiner. De bruges til indirekte måling. Måleuret opspændes i et særligt opspændingsværktøj, der skal være solidt og stift for at undgå målefejl. I opspændingsværktøjet må man passe på ikke at forspænde uret. Ved opspænding på værktøjsmaskiner bruges der tit opspændingsklods med magnet, så den kan fastgøres alle steder på maskinen. Måleuret har en gennemgående følerstift. På denne føler er der en tandstang, som trækker et urværk gennem en udveksling. På urværket kan man på en viser aflæse følerens stilling. Skalainddelingen er som regel  således, at der er 1/100 mm mellem hver streg, og en omgang på skalaen svarer til 1 mm. Der findes en mindre viser, hvor man kan se antal af omgange. I uret er der en fjeder, der sørger for et konstant måletryk.
Da det er mekaniske dele, der hele tiden bevæges og slides, kan man ikke regne med en nøjagtighed på mere end 0,02 mm på hele måleurets vandring. Derfor skal indstillingen, som foregår med måleklodser, ikke være for langt fra det mål, der skal udmåles.

Indirekte målinger - Når man skal tage mål på et vanskeligt tilgængeligt sted, er man nogle gange nødt til at bruge indirekte måling. Dette kan foretages ved flere forskellige måleværktøjer.