Maskinovervågning

Maskinovervågning dækker over processen med at overvåge og analysere forskellige parametre og tilstande for at vurdere og kontrollere maskiners præstation, drift og integritet. Formålet med maskinovervågning er at identificere eventuelle unormale eller kritiske tilstande, der kan indikere fejl, nedbrud eller behovet for vedligeholdelse, og dermed forhindre utilsigtede driftsstop eller skader på udstyr. Introduktion til begrebet “maskiner”, med udgangspunkt i maskindirektiv (2006/42/EF) og EN 60204-1 - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Maskinovervågning:


Mejlshede Gruppen A/S

Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf: 35 39 39 39
E-mail: info@mejlshede.dk

web

Kompetencer: Adgangssikring, adgangskontrol, alarmsystemer, dørtelefoner, elektroniske låse, pakkepostanlæg, låse til hoveddøre, låsesystemer, sikringsniveauer og forsikringskrav, videoovervågning

Læs mere om Mejlshede Gruppen A/S


TME Solutions ApS


Myhlenbergvej 62
9510 Arden
Tlf.: 81 611 116
E-mail: kb@tmesolutions.dk

www.tmesolutions.dk

Kompetencer: Vibrationsmåleudstyr, Vibrationssensorer, Accelerometer, Transducere, Temperaturmålinger, Dataopsamling, Vibrationsanalyse, Software til vibrationsanalyse, Industri balancering, Balancering af køleanlæg, Online Maskinovervågning, ADASH

Læs mere om TME Solutions ApS


Mere viden Maskinovervågning:

Maskinovervågning kan omfatte følgende aspekter:

  1. Tilstandsovervågning: Dette indebærer overvågning af vitale parametre og tilstande af maskinens komponenter, såsom vibrationer, temperatur, tryk, strømforbrug, hastighed og støjniveau. Ved at analysere og sammenligne disse data med kendte standarder eller grænseværdier kan man identificere afvigelser, der kan indikere begyndende fejl eller problemer.
  2. Vibrationsovervågning: Vibrationsovervågning er en vigtig del af maskinovervågning. Det indebærer måling og analyse af maskiners vibrationsmønstre for at vurdere deres mekaniske tilstand. Ændringer i vibrationer kan indikere ubalancer, løse komponenter, aksialforfald, slidte lejer eller andre problemer, der kan forårsage fejl eller nedbrud.
  3. Oliemåling: Ved at analysere olien i maskinens smøresystem kan man vurdere tilstanden af bevægelige dele, såsom lejer eller tandhjul. Oliemålinger kan afsløre forekomsten af partikler, forurening, slid eller kemiske ændringer, der kan indikere behovet for vedligeholdelse eller udskiftning.
  4. Termisk overvågning: Termisk overvågning involverer overvågning af temperaturen på forskellige steder i maskinen for at identificere overophedning, overbelastning, kølesvigt eller andre termiske problemer. Unormale temperaturstigninger kan indikere ineffektiv køling, forhindret luftstrøm eller overbelastning.
  5. Online diagnose og analyser: Moderne maskinovervågningssystemer anvender ofte online diagnose- og analyseteknikker, der kombinerer dataopsamling, databehandling og algoritmer for at identificere og rapportere problemer i realtid. Disse systemer kan give advarsler, rapporter og anbefalinger til vedligeholdelse eller handling baseret på de indsamlede data og analyser.

Maskinovervågning er afgørende for at opnå højere driftssikkerhed, forlænge levetiden for maskiner, reducere nedetid og optimere vedligeholdelsesplaner. Ved at identificere potentielle fejl eller behovet for vedligeholdelse på et tidligt tidspunkt kan man foretage rettidige reparationer eller justeringer for at undgå kostbare nedbrud og unødvendig udskiftning af komponenter. Det bidrager også til at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen og effektiviteten i produktions- og driftsmiljøer.