Meteorologi

I meteorologien beskriver man de fysiske årsager og sammenhænge, der gælder for vejrsystemernes opståen, udvikling og forsvinden samt deres geografiske fordeling. Meteorologi er den videnskabelige disciplin, der studerer atmosfærens fysiske og kemiske processer samt vejret og klimaet på Jorden. Det omhandler studiet af atmosfæriske fænomener, herunder temperatur, lufttryk, fugtighed, nedbør, vind, skydække, atmosfærisk sammensætning og andre atmosfæriske variabler.

Leverandører af og viden om Meteorologi:


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Hexagon Metrology Nordic AB

Svista 7
SE-635 02 Eskilstuna

Ruskvädersgatan 8
SE-418 34 Göteborg
Tlf.: +46 16 160800
E-mail: info.se@hexagon.com

www.hexagonmi.com

Kompetencer: Berøringsfri måleudstyr, Dimensionsmåling, Lasermåling, Meteorologi, Metrologi, Målemaskiner

Læs mere om Hexagon Metrology Nordic AB


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Mere viden om Meteorologi:

Her er nogle af de vigtigste områder, som meteorologi omhandler:

  1. Vejrudsigt: Meteorologi er nøglen til at forudsige vejret på kort sigt, typisk inden for timer til dage. Vejrudsigt omfatter analysen af atmosfæriske data og anvendelsen af matematiske modeller for at forudsige vejrforhold som temperatur, nedbør, vindhastighed og retning, skydække og meget mere. Vejrudsigter er afgørende for at planlægge aktiviteter, tage forholdsregler for ekstremt vejr og støtte i landbrug, luftfart, søfart og mange andre industrier.
  2. Klimatologi: Klimatologi er studiet af klimaet, som er det gennemsnitlige vejr over en længere periode, typisk 30 år eller mere. Klimatologi analyserer og forklarer de langsigtede klimatiske mønstre, herunder variationer, tendenser og ændringer over tid. Det hjælper med at forstå klimasystemet, klimaændringer og deres indvirkning på miljøet, økosystemer og menneskelige aktiviteter.
  3. Atmosfærisk dynamik: Meteorologi involverer også studiet af atmosfærens dynamik og de fysiske processer, der styrer vejr- og klimafænomener. Dette inkluderer undersøgelsen af atmosfærisk bevægelse, atmosfæriske trykændringer, atmosfæriske cirkulationssystemer som lavtryk og højtryk, frontsystemer, jetstrømme og vindmønstre. Atmosfærisk dynamik bidrager til forståelsen af vejrfænomener og atmosfæriske fænomener som orkaner, tordenvejr og tornadoer.
  4. Atmosfærisk kemi og luftkvalitet: Meteorologi omfatter også undersøgelsen af atmosfærisk kemi og luftkvalitet. Dette involverer måling og overvågning af atmosfæriske gasarter, partikler og forurenende stoffer samt undersøgelse af deres kilde, transport og virkninger på miljø og sundhed. Det bidrager til forståelsen af atmosfærens sammensætning, luftforurening, ozonlaget, drivhusgasser og andre relaterede emner.
  5. Klimaændringer og global opvarmning: Meteorologi spiller en vigtig rolle i studiet af klimaændringer og global opvarmning. Det omfatter undersøgelsen af atmosfærens respons på øgede niveauer af drivhusgasser, måling af temperaturstigninger, havniveaustigninger, issmelting, ekstremt vejr og klimamodellering. Det hjælper med at vurdere og forudsige de potentielle konsekvenser af klimaændringer og understøtter indsatsen for at reducere udledningen af drivhusgasser og tilpasse sig en ændret klimatilstand.

Meteorologi er en tværfaglig disciplin, der bruger observationer, eksperimenter, teoretiske modeller og datateknologi til at studere og forstå atmosfæriske fænomener og deres indvirkning på jorden og samfundet. Den bidrager til vores viden om vejr, klima, miljøbeskyttelse, ressourcestyring og sikkerhed og spiller en vigtig rolle i mange industrier og samfundssektorer.


KPH-Handel – CALIPRI
CALIPRI er et digitalt måleinstrument til måling af geometriske egenskaber for vilkårlige objekter. Det optiske målehoved sender 2D profiler som kan anvendes til kvalitetsstyring og sikkerhedskontrol.

Produkters anvendes i jernbane industrien til at opnå objektive målinger af hjulprofiler, bremseskiver, skinner etc. men kan også anvendes i andre industrier, bla. hos støberier.

Calipris innovative software tillader målinger med stor præcision på trods af det håndholdte målehoved. Softwaren kan let adapted til kundens behov.

Ønsker du mere info om Calipri så kontakt Casper.Hansen@KPH-Handel.dk