Metrologi

Industriel Metrologi dækker over måleteknik og kalibrering, hvor man søger at optimere processen af produktionen gennem kvalitetsstyring, måleteknik og dataopsamling. Metrologi er videnskaben og praksisområdet for målinger. Det omfatter teorien, metoderne, teknikkerne og præcisionsinstrumenterne, der bruges til at foretage målinger af fysiske størrelser, som f.eks. længde, masse, tid, temperatur, tryk, elektrisk strøm og mange andre.

Leverandører af og viden om udstyr til Metrologi:


Hexagon Metrology Nordic AB

Svista 7
SE-635 02 Eskilstuna

Ruskvädersgatan 8
SE-418 34 Göteborg
Tlf.: +46 16 160800
E-mail: info.se@hexagon.com

www.hexagonmi.com

Kompetencer: Berøringsfri måleudstyr, Dimensionsmåling, Lasermåling, Meteorologi, Metrologi, Målemaskiner

Læs mere om Hexagon Metrology Nordic AB


ZEISS Industriel Måleteknik

Bregnerødvej 133A 1. Sal
3460 Birkerød
Tlf.: 70 15 70 15
E-mail: info.metrology.dk@zeiss.com

www.zeiss.dk/maaleteknik/home.html

Kompetencer: 3D CT scanning, Formtolerancer, Geometrisk produktspecifikationer, Præcision, Længdemåling, Computertomografi, Koordinatmålemaskiner, Målemaskiner, Positionstolerancer, Produktionsmåling, Kvalitetskontrol, Proceskontrol, Optisk måling

Læs mere om ZEISS Industriel Måleteknik


Zebicon a/s

Hedegårdsvej 11
7190 Billund
Tlf. 76 50 91 52
E-mail: info@zebicon.com

www.zebicon.com

Kompetencer: 3D scanning, 3D opmåling, CT scanning, Materialeanalyse, Analyse af komponenter, Optisk 3D koordinatmåling, Emneopmåling, Kvalitetskontrol, 3D software, Inspektion, Måleudstyr, Uddannelse og træning

Læs mere om Zebicon a/s


Mere viden om Metrologi:

Metrologi har flere aspekter:

  1. Videnskabelig metrologi: Dette område omhandler udviklingen af teorier og metoder til at opnå præcise og pålidelige målinger. Det indebærer grundlæggende forskning inden for måleteknik, udvikling af nye måleteknologier og forbedring af eksisterende metoder.
  2. Industriel metrologi: Industriel metrologi fokuserer på præcisionsmålinger og kalibrering af måleudstyr og instrumenter i industriel produktion, kvalitetskontrol og produktionsprocesser. Det involverer sikring af, at måleinstrumenter er nøjagtige, pålidelige og sporbar til internationale standarder.
  3. Legal metrologi: Legal metrologi omhandler regulering og lovgivning vedrørende målinger, især for handel og økonomiske transaktioner. Det sikrer, at målinger, der anvendes i handel og samfund, er retfærdige, præcise og pålidelige. Dette omfatter lovgivning om måleenheder, kalibrering, mærkning af produkter og krav til instrumenter, der bruges til kommercielle formål.
  4. Videnskabelig metrologi: Videnskabelig metrologi fokuserer på udvikling og forbedring af måleteknikker og metoder inden for forskellige videnskabelige discipliner som fysik, kemi, biologi, medicin og mere. Det sikrer præcise og sammenlignelige resultater i videnskabelig forskning og bidrager til udviklingen af nye teknologier og forståelsen af naturen.

Metrologi er afgørende for en bred vifte af områder og industrier, herunder industriproduktion, sundhedspleje, miljøovervågning, energi, byggeri, transport og videnskabelig forskning. Præcise og pålidelige målinger er grundlaget for kvalitetssikring, effektiv drift, sikkerhed og nøjagtige videnskabelige resultater.

For at sikre ensartede og sammenlignelige målinger er der etableret nationale og internationale standarder og referencerammer. Internationale organisationer som International Bureau of Weights and Measures (BIPM) og International Organization of Legal Metrology (OIML) arbejder på at definere og vedligeholde standarder og metoder inden for metrologi for at sikre konsistens og gensidig accept af målinger på tværs af lande og industrier.


ZEISS – Den direkte vej til meningsfyldte resultater
ZEISS CALYPSO – Universal software for dimensional metrology applications

With ZEISS CALYPSO, you will measure standard geometries easily, quickly and reliably. A single click on the required characteristics is all that is needed for programming. In combination with measuring machines and sensors from ZEISS, you receive a high-performance system from a single source. Thanks to a large number of options, ZEISS CALYPSO also offers the right tools for special requirements.

Highlights

Control of all coordinate measuring machines and sensors from the ZEISS portfolio
Creation of measurement plans without programming knowledge
Remote optimization of measurement programs
Detailed 3D data evaluations and meaningful reports

See what’s new in ZEISS CALYPSO here.


Zebicon er dansk distributør af ZEISS’ produktportefølje HandsOnMetrology
Tidligere på året lancerede ZEISS en ny platform for 3D scanning, som målevirksomheden Zebicon i Billund nu er blevet en del af.

HandsOnMetrology er et koncept, der forener de håndholdte 3D laserscannere fra ZEISS med de mindste GOM 3D scannere. Dermed er der skabt en produktportefølje, som økonomisk er lettere tilgængelig og dækker behovet for en endnu bredere målgruppe.

"Med HandsOnMetrology fokuserer vi på afdelinger og virksomheder, der har et større behov for mobilitet og et ønske om at komme hurtigt i gang med 3D scanning til eksempelvis modelarbejde, reverse engineering og enkle måleopgaver," udtaler direktør for Zebicon, Jeppe H. Laursen.

Reverse engineering, vedligeholdelse og kvalitetskontrol

Produktporteføljen HandsOnMetrology dækker behov inden for både reverse engineering, vedligeholdelse og kvalitetskontrol. Det betyder, at disse 3D scannere er relevante for alt fra designere, museumsforskere og udviklingsafdelinger til kvalitetsafdelinger med mange forskellige emner eller små emneserier.

I kraft af mobiliteten og et skarpt prispunkt er systemerne særligt attraktive i teams, hvor scanningsopgaver er udviklingsorienterede og løses ad hoc.

Jeppe H. Laursen udtaler, "Vi er glade for, at vi nu også kan tilbyde håndholdte 3D scannere, da vi især ser et stort potentiale for disse produkter på reverse engineering området. Det bliver spændende at få opbygget erfaring med muligheder og begrænsninger for de håndholdte systemer, så vi står stærkt til at vejlede kunderne til den rette løsning ud fra deres behov."