Niveauovervågning

Niveauovervågning henviser til processen med at kontinuerligt overvåge og måle væskeniveauer i tanke, beholdere eller systemer. Det indebærer brugen af niveausensorer eller måleinstrumenter til at registrere og overvåge væskeniveauet og levere relevante oplysninger om niveauet i realtid.

Leverandører af og viden om Niveauovervågning:


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


HH Instruments A/S

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 89 04 88
E-mail: info@hhinstruments.dk

www.hhinstruments.dk

Kompetencer: Flowmålere, Coriolis masseflowmålere, Ultralydsflowmåler bærbar, Ultralydsflowmåler stationær, Magnetiske flowmålere, Tryk- og temperaturswitche, Stationær gasalarm, Bærbar gasdetektor, Impulsaftaster, Tachometer og tachoomformer, Motorovervågning, Display, Registreringssystemer, Tilstands- og vibrationsovervågning, Trådløs signaloverførsel, Strain gauges til test og proces, Strain gauge forstærkere og dataopsamling, Trådløs momentmåling

Læs mere om HH Instruments A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


LØWENER Industri ApS

Smedeland 2
2600 Glostrup
Tlf.: 43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk

web

Kompetencer: Procesteknik, analyseudstyr, blæsersystemer, filtersystemer, flowmålere og instrumentering, niveaumålere, pumper, tætninger, vakuumsystemer, vandmålere, varmeenergimålere, afgratningsmaskiner, autogenudstyr, centralsmøring, honeudstyr, hydraulisk løfteudstyr, komponentvaskere, måleværktøj, måleudstyr, maskinværktøj, save, skæremaskiner, svejseudstyr/tråd, værkstedsudstyr, undervogn og hjul, karosseri, udsugning, ventilation, indretning, inventar, batteriteknik, kompressorer, rens og vask, OEM

Læs mere om LØWENER Industri ApS


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Mere viden om Niveauovervågning:

Formålet med niveauovervågning er at sikre, at væskeniveauet holdes inden for ønskede grænser eller at give advarsler eller alarmer, når niveauet når kritiske punkter. Det spiller en vigtig rolle i flere industrielle og kommercielle applikationer, herunder processtyring, lagerstyring, vandbehandling, olie- og gasindustrien, fødevareproduktion og mange andre.

Niveauovervågning kan være afgørende for at opretholde sikkerhed, effektivitet og driftsstabilitet i systemer. Ved at overvåge væskeniveauet kan man undgå overfyldning eller tørring ud af beholdere, sikre korrekt dosering eller påfyldning af væsker, opdage lækager eller fejl, og optimere lagerstyringen ved at sikre rettidig genopfyldning.

Niveauovervågning kan udføres ved hjælp af forskellige teknologier og niveausensorer, såsom flydesensorer, kapacitive sensorer, ultralydssensorer, tryksensorer, optiske sensorer og mange andre. Disse sensorer genererer signaler baseret på væskeniveauet, som kan anvendes til at udløse alarmer, aktivere pumper eller ventiler, styre processer eller visualisere niveauet på et kontrolpanel.

Ved at implementere niveauovervågningssystemer kan man opnå bedre kontrol, forhindre unødvendige driftsstop, reducere risici og forbedre effektiviteten i forskellige industrielle og kommercielle miljøer, hvor væsker skal overvåges og styres nøje.


Aquasense – Permanent niveau-overvågning af grundvand, spildevand m.v.
STS har udviklet en ny serie niveautransmittere, kaldet ATM.ECO/N, som er specielt designede for langtidsovervågning af vandniveauer som f. eks. grundvand eller i spildevandsbassiner

Tryktransmitterne, som er beregnet til neddykning, anvender 4-20 mA output, fås med rustfri stål- eller titan-kappe og kan forsynes med Kevlar-belagt kabel. Optioner er ballastvægte samt datalogger, hvilket i høj grad udvider installationsmulighederne. Den modulære opbygning giver mulighed for hurtig levering for alle trykområder og standardversioner.

Anvendelsesområderne inkluderer brønde, søer og vandreservoirer, borehuller, overfladevand, overrislingskanaler og åer, spildevand og renseanlæg samt tankanlæg.

For yderligere information kontakt Aquasense, Søren Torsbjerg Møller,
Telefon 42 42 50 30 – E-mail: stm@aquasense.dk - Se også www.aquasense.dk