pH-måling

pH-måling dækker over processen med at måle og kvantificere surhedsgraden eller alkaliniteten i en opløsning ved hjælp af pH-skalaen. pH-værdien angiver koncentrationen af hydrogenioner (H+) i opløsningen og angiver, om opløsningen er sur, neutral eller alkalisk. pH-måling spiller en vigtig rolle i mange forskellige områder og industrier, herunder kemi, biologi, medicin, fødevareindustrien, vandbehandling, miljøovervågning og mange flere.

Leverandører af og viden om pH-måling (pH-måler, pH-føler, pH-meter):


Eberhardt Procesinstrumentering

eberh

Baldersbuen 15 A
2640  Hedehusene
Telf.: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk

www.eeberhardt.dk

Kompetencer: Procesinstrumentering, niveaumåling, flowmåling, trykmåling, vakuum, temperaturmåling, analysemåling

Læs mere om Eberhardt Procesinstrumentering


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Hamilton Nordic AB

Kistagången 20B
SE-164 40 Kista
Tel.: +46 8 410 273 73
E-mail: Info.nordic@hamilton.ch

www.hamiltoncompany.com

Kompetencer: Ledningsevnemåling, pH måling, ph sensorer

Læs mere om Hamilton Nordic AB


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Mere viden om pH-måling og pH-målere:

Nogle vigtige anvendelser af pH-måling inkluderer:

  1. Vandkvalitet: pH-måling bruges til at vurdere surhedsgraden eller alkaliniteten i vandprøver, hvilket er afgørende for vurdering af vandkvaliteten. Det hjælper med at overvåge syre-basetilstanden i søer, floder, drikkevand og spildevand for at sikre, at pH-værdien er inden for acceptable grænser for levende organismer og miljøet.
  2. Kemiske processer: pH-måling er vigtig i kemiske processer, hvor den rette surhedsgrad er nødvendig for at sikre effektive reaktioner og produktkvalitet. Det anvendes i laboratorier, farmaceutiske produktioner, syre- og basekatalyserede processer og mange andre industrier.
  3. Fødevareproduktion: pH-måling bruges til at overvåge og kontrollere surhedsgraden i fødevarer som f.eks. mejeriprodukter, saft, fermenterede produkter og konserveringsmidler. Det er afgørende for at opnå den ønskede smag, sikkerhed og holdbarhed af fødevarer.
  4. Jordanalyse: pH-måling af jordprøver hjælper med at vurdere jordens surhedsgrad, hvilket er vigtigt for at bestemme egnet vækst for planter og afgrøder. Det påvirker næringsstofoptagelsen og jordkvaliteten.

pH-måling udføres ved hjælp af pH-elektroder, der måler den elektriske potentialeforskel mellem elektroden og opløsningen. Resultaterne vises normalt som en numerisk værdi på pH-skalaen, der strækker sig fra 0 (meget sur) til 14 (meget alkalisk), hvor 7 er neutral.

Til pH måling anvendes måleudstyr som pH meter, pH elektrode eller lign. måleudstyr. pH målere anvendes for at måle og registrere surhedsgraden af en væske og normalt på en skala fra 2-12 pH. hvor 7 pH betegnes som neutralt - alt under benævnes som surt og alt over som basisk. pH-målere findes både som stationære og håndholdte.

pH værdien ligger normalt mellem 8,8-9,6. En høj pH værdi giver den bedste korrosionsbeskyttelse, men en alt for høj pH kan give hudgener. Normalt falder pH kun lidt ved brug, men et for stort fald øger risikoen for rust og bakterievækst. Det er derfor nødvendigt at følge pH. Falder pH til omkring 8,5, kan det betyde, at køle/smøremidlet skal kasseres. man bør her kontakte leverandøren af køle/smøremidlet.

En pH-måler er et elektronisk apparat der anvendes til måling af pH ( surhedsgrad eller alkalinitet ) af en væske (dog særlige prober undertiden anvendes til at måle pH af halvfaste stoffer).  En typisk pH-måler består af en speciel målesonde (en glaselektrode )forbundet til en elektronisk måler, der måler og viser pH-aflæsningen.

PH-probe måler pH som aktiviteten af hydrogenkationer omkring et tyndvægget glaskugle på sin spids.  Sonden danner en lille spænding (omkring 0,06 volt pr pH-enhed), der måles og vises som pH-enheder fra måleren.


Tech Instrumentering – Optimering med fuldautomatisk pH-system
pH er en særdeles vigtig parameter i en lang række industrielle fremstillingsprocesser. Det at have fuldstændig styr på pH-værdien i produktionsforløbet sikrer en ensartet og høj kvalitet af slutproduktet. Et tysk firma har udviklet et fuldautomatisk og effektivt system, der nøje overvåger pH-værdien i produktionsprocesser.

Læs artiklen her


Insatech – Kan du stole på din pH-måling?
Ved in-line måling af pH er der flere faktorer, som afgør om den målte pH-værdi er valid. Først og fremmest skal den rigtige sensortype udvælges

Dette gøres ud fra medie, tem pe ratur, tryk og montageforhold. Foruden de fysiske parametre kan der være restriktioner i form af lovgivning – for eksempel fødevarekontaktmaterialer, resistensovervejelser og rengøringsmuligheder. Endelig er pH afhængig af kalibrering og håndtering – begge afgørende kriterier for en optimal pH-måling.

Der skal dermed tages hensyn til flere aspekter, når du skal sikre dig, at den målte pH-værdi er valid. Usikkerhed, fejlhåndtering og tidsforbrug på fejlsøgning er alt sammen noget, som vi kan hjælpe dig med.
Derudover kan vi tilbyde dig:

• Salg og rådgivning af komplette pH-løsninger samt buffere til kalibrering

• En gennemgang af dine eksisterende installationer

• Kurser i pH-teori – enten hos dig eller hos os

• En gratis prøvepakke af Hamiltons Duracal buffere (så længe lager haves)

Vil du vide mere, så kontakt Sarah Omø Nielsen +45 2761 4517 son@insatech.com

 


Insatech – Optimeret pH-måling med Exners udtræksarmaturer og automatiserede rengøringssystem
I alle processer, hvor der anvendes væsker, er pH-måling et typisk måleparameter og oftest et af de styrende parametre. De operatører, der til dagligt arbejder med pH ved ydermere, hvor meget manuel vedligeholdelse det kræver, hvis pH-målingen skal være korrekt

Et tidskrævende vedligeholdelsesparameter

I nogle processer vælger man at tage en prøve ud, for at få den målt på laboratoriet under kontrollerede forhold. Men i de fleste processer er ønsket dog at udføre en on-line pH-måling for at opnå den mest pålidelige måling, samt at udnytte muligheden for at styre sin proces herefter – eventuelt for at optimere eller forhøje sit udbytte.

Når det kommer til vedligeholdelse, er pH-måling desværre stadig et meget tidskrævende parameter. Sensoren kræver rengøring samt kontrol og justeringer i buffere, ved hver enkelt håndtering – og det er til trods for, at signalstyringen bag pHmålingen bliver smartere og smartere. Derfor er det blevet en vane, for de fleste pH-operatører, at vedligehold af pH-elektroder er tidskrævende, og desværre er det ikke alle, der er bekendte med, at der findes smartere og sikrere måder at håndtere vedligehold på.

For at en pH-elektrode skal kunne levere pålidelige resultater, er det afgørende, at pH-glasset bliver rengjort og vedligeholdt. Jo bedre du vedligeholder din pH-elektrode, jo længere levetid vil den have, og jo mere præcist vil den måle. Dette sker allerede på laboratoriet, ved at elektroden nedsænkes i kort tid i den procesvæske, der skal bestemmes. Derefter bliver den rengjort ved et grundigt skyl, og den opbevares herefter i en speciel væske. Netop denne behandlingsproces betyder, at levetiden på en laboratorieelektrode ikke kan sammenlignes med levetiden på en on-line proces pH-elektrode, da denne er i konstant produktkontakt, og derfor ikke bliver skånet for eksempelvis høje temperaturer og tryk.

Manglende vedligeholdelse er årsagen til, at de fleste problemer opstår. Nogle on-line elektroder kræver rengøring op til flere gange ugentligt – og andre flere gange dagligt. Det kræver, at elektroden tages ud af processen, og et almindeligt skyl med vand er ikke altid tilstrækkeligt. En rengøring med enten stærk syre eller base i længere tid kan være en nødvendighed, for at få elektroden ren, men ikke alle operatører føler sig trygge ved håndteringen af sådanne kemikalier. Den manglende tryghed kan være en af årsagerne til, at vedligeholdelse bliver nedprioriteret, og elektroden bliver derfor ikke rengjort så ofte som det ellers er påkrævet. Nedprioriteret vedlige holdelse betyder dårligere pH-måling og kortere levetid på elektroden.

Automatiseret rengøring er løsningen

Løsningen på denne problemstilling kan være at få installeret et automatisk rensesystem, hvor elektroden placeres i et pneumatisk styret armatur, og sensoren kan trækkes tilbage til et rengøringskammer. Vælger du denne løsning, og den bliver sat korrekt op, i forhold til den pågældende proces, kan den være vedligeholdelsesfri i flere år, og har du først fjernet det manuelle arbejde, så ønsker du ikke at gå tilbage til det.

Extract produktseriens armaturer kan bruges til stort set alle applikationer. Nogle af fordelene ved armaturerne er blandt andet deres meget robuste PTFE-skraber, de ekstremt korte bevægelser selv ved dyb nedsænkning, samt de vedligeholdelsesfrie drev. Alt sammen egenskaber, der tilsammen danner grundlag for et pålideligt målepunkt. Extract produktseriens patenterede rensekammer leverer fremragende rengøring af glassensorer, og garanterer samtidig den bedst mulige behandling af dine sarte sensorer. Exmatic 460 er skræddersyet til det pneumatiske armatur, hvilket gør det til det perfekte rensekontrolsystem. Kontrolsystemet kobles til armaturet med en multislange. Installationen er desuden nem og hurtig at udføre, takket være dets størrelse og de farvekodede slangetilkoblinger. Derudover er rensesekvensen forprogrammeret i controlleren, og den skal derfor kun justeres til den enkelte applikation, og det bliver operatøren guidet igennem.

Længere sensor levetid

Hvordan kan et pneumatisk styret armatur samt rensekontrolsystem forbedre nøjagtigheden for pH-målingen og sensorens levetid, mens den samtidig reducerer behovet for manuel servicering? Den automatiserede, periodiske og vedvarende rensning af sensoren samt niveauet af pleje, er nøglen til dette. Rensekontrolsystemet er specifikt designet til denne rengøringsprocedure og samtidig tilpasset til de forskellige procesbehov. Takket være den regelmæssige rensning af sensoren med vand og eventuelt rengøringsmiddel, er det næsten umuligt for belægning og urenheder at sætte sig på sensoren.

I mange applikationer renses sensoren hver anden time, og de aflejringer, der dannes under målingen, bliver ganske enkelt vasket af. Besværlig manuel håndtering med kemiske rengøringsmidler bliver derfor afskaffet, fordi sensoren er ren når den vender tilbage til mediet, ligesom under laboratoriemålinger.

Ved installationen af det fuldautomatiske system bliver sensoren rengjort med en regelmæssighed, som ikke kan udføres af vedligeholdelsespersonalet, og når en pH-sensor bliver passet på, på denne måde, bliver kalibreringsintervallerne betydeligt nedsat. Kigger man derfor samlet set på levetiden af sensoren, og reduceringen af de manuelle aktiviteter, betyder det at tilbage betalingstiden i de fleste tilfælde kun er få måneder. Alle drifts betingelser, målinger, service og fejlmeddelelser bliver selvfølgelig sendt direkte til proceskontrolsystemet, så operatørerne hele tiden har det fulde overblik over pH-målingen. Under rengøringen vil de målte værdier blive ”frosset”, så de ikke påvirker processens normale forløb.

Alt i alt er denne løsning robust, nem at bruge og næsten vedligeholdelsesfri – og det betyder, at man næsten glemmer, at man har en pH-måling i sin proces.

Vil du vide mere, så kontakt Sarah Omø Nielsen +45 2761 4517 son@insatech.com


Krüger – ALK fokuserer på kerneforretningen
ALK har overladt dele af driften og servicen af virksomhedens pH-reguleringsanlæg til Krüger, så ALK kan fokusere på kerneforretningen: allergiforskning og udvikling af vacciner mod allergi

ALK er en pharmavirksomhed, der forsker i allergi og producerer vacciner. Det stiller store krav til virksomhedens anlæg, der skal fungere 100 pct. optimalt. Det gælder også spildevandsbehandlingen, som omhandler en pH-regulering.

Krüger har været leverandør til ALK i flere omgange. Krüger har blandt andet været bygherrerådgiver på leverance af et pH-reguleringsanlæg med tilhørende pumpestation på medicinalvirksomhedens adresse i Hørsholm. Anlægget har til opgave at regulere pH-værdien i ALKs spildevand ved at dosere den rette mængde syre eller base i spildevandet. På den måde neutraliseres pH-værdien, så spildevandet kan imødekomme myndighedernes krav før afledning til den offentlige kloak.

Tilbagevendende problemer
Anlægget har stået færdigt i et par år, men på grund af manglende kapacitet til at vedligeholde anlægget besluttede ALK at entrere med Krüger, som har den relevante viden og de rette kompetencer til at drive og servicere pH-neutraliseringsanlægget.
– Anlægget kørte ikke optimalt, og der blev ved med at være problemer, forklarer Tom K. Jørgensen, chef for Serviceafdelingen i Krüger. Problemerne blev løst med nødreparationer, men det var jo ikke ideelt. Efter en detaljeret kortlægning fandt vi ud af, at problemerne skyldtes indtrængen af grundvand i brøndvæggen på pumpebrønden. Pumpebrønden i jorden var trykket skæv, og det gik naturligt nok ud over driften af hele anlægget – især i forbindelse med de dykkede pumper. Samtidig var der problemer med gentagne tilstopninger af pumperne.

Efter reparation af pumpebrønd og udskiftning af pumper er anlægget i normal drift og fungerer som planlagt.
– Krüger har hjulpet os med drift, service og tilretninger på anlægget, så vi er kommet sikkert i hus, fortæller tekniker Niels Poul Johansen fra ALK. Derfor vil det naturligt også være Krüger, der står for tilretninger fremadrettet, fordi de har den nødvendige ekspertise på området og supplerer os godt.
Krüger overtager dele af driften og servicen 
Nu er anlægget på ret køl igen – og Krüger er entreret til at tilse, servicere og trimme anlægget, så der sikres en kontinuert drift. 
– ALK er gode til at udvikle vacciner og forske i allergier. Krüger er gode til at drifte og servicere anlæg, for det er en af Serviceafdelingens kernekomptencer. Ved at overdrage dele – eller hele driften og servicen til en ekstern partner kan ALK fokusere på deres egen forretning. Krüger sikrer, at pH-anlægget kører, som det skal. Vi tilser anlægget 4-6 gange om året og tester forskellige funktioner grundigt. Derudover står vi standby, hvis ALK oplever problemer med anlægget i det daglige. På den måde sikres en optimal og sikker drift året rundt, slutter Tom K. Jørgensen.


Amerikanske Sensorex, som i Danmark repræsenteres af Grønbech & Sønner A/S, kan nu præsentere en ny smart sensor, SAM-1, til måling af vandkvalitet
SAM-1 (en forkortelse for Smart Aqua Meter) kan tilsluttes en smartphone eller tablet via lydstikket, og så har man et instrument til præcis måling af pH, ORP eller ledningsevne og temperatur.

Sensortype og kalibreringsdata opdateres automatisk.

Oplysninger som tid, dato og GPS-koordinater bliver nemt og hurtigt registreret sammen med stednavne og kommentarer. Der kan foretages målinger af prøver på laboratoriet, i marken eller på et anlæg, hvorefter disse data straks kan deles med andre via e-mail. Det er også muligt at udvælge data og eksportere dem til et regneark for at analysere eller opbevare dem. I nær fremtid vil yderligere sensortyper blive understøttet med fuldt integrerede softwareopdateringer.

For yderligere information kontakt Grønbech & Sønner A/S, tlf. 33266300.