Temperaturfølere

Temperaturfølere skal sikre en præcis kontrol og regulering af temperaturen, da denne kan være meget vigtig i produktion processen inden for flere industrier. Temperaturfølere kan derfor siges at være en nødvendighed for en succesfuld proces, hvorfor nøjagtige målinger spiller en væsentlig rolle i mange industrielle processer.

Leverandører af og viden om Temperaturfølere:


Ametek Denmark A/S

Gydevang 32-34
3450 Allerød
Tlf.: 48168000
E-mail: jofra@ametek.dk

www.ametekcalibration.dk

Kompetencer: Kalibreringsudstyr, Temperatur kalibrator, Tryk kalibrator, Trykmålere, Signal kalibrator, Temperaturfølere, Digitale trykmålere, Dødvægtstestere, Pumpesystemer

Læs mere om Ametek Denmark A/S


AutomatikCentret ApS

Strandvejen 42
Saksild 8300 Odder
Tlf.: 86626364
E-mail: info@automatikcentret.dk

www.automatikcentret.dk

Kompetencer: Blandeventil, Blandeventil gulvvarme, Energioptimering, Flowmåler, Flowswitch, Fugtalarm, Gulvvarmestyring, Honeywell spjældmotor, Hydrostat, Hygrostat, Kontraventil, Lækagealarm vand, Pressostater, Rumtermostat, Sikkerhedsventil, Snavssamler, Tbs service, Tbs ventil, Tbs ventil service, Test ba ventil, Termostatstyring, Vand komponenter, Varme komponenter, Ventilations komponenter

Læs mere om AutomatikCentret ApS


Baumer A/S

Runetoften 19
8210 Aarhus V
Tlf.: +45 89317611
E-mail: info.dk@baumer.com

www.baumer.com

Kompetencer: Encodere, Fotoelektriske sensorer, Induktive Sensorer, Kapacitive sensorer, Ledningsevne målere, Magnetiske sensorer, Niveau switch, Speed switche, Tachogeneratorer, Temperaturfølere, Temperaturtransmittere, Tryktransmittere, Ultralyd sensorer, Vinkel sensorer, Vision sensorer

Læs mere om Baumer A/S


Celsius Scandinavia

Skovgade 14F
6760 Ribe
Tlf.: +45 93 80 70 55
E-mail: bertold.fechte@celsius-scandinavia.dk

www.celsius-scandinavia.dk

Kompetencer: Temperaturføler, Temperature sensor, Modstandstermometer, Modstandtemperaturføler, Pt100 føler, Pt1000 føler, Termoelement, Thermocouple, Kappetermoelement, Mineralisoleret termoelement, Kompensationskabel, Compensation Cables, Termokabel, Thermoelectric Cables, Temperaturtransmitter, Tempertur instrumentering, Temperature instrumentation

Læs mere om Celsius Scandinavia


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Fugtkontrol

Charlottevej 2
4270 Høng
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


ICS A/S

Holkebjergvej 79
5250 Odense SV
Telf.: 66 17 10 74
E-mail: ics@ics.as

www.ics.as

Kompetencer: Encodere, fotoceller, Atex, dørkontakter, ultralydssensorer, lasere, display, endestop, temperaturfølere, sensorer, klemlister, lysbomme og lysgitre, måtter, niveaumåling, optisk fibre, pulsgivere

Læs mere om ICS A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Medico Support A/S

Marielundvej 46C 2.TH.
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 00
E-mail: kontakt@medico-support.dk

www.medico-support.dk

Kompetencer: Temperaturloggere, Tryk- og fugtloggere, Trådløse dataloggere, Partikeltællere, Airsampler, Dugpunktstransmittere, Iltmålere, Gasanalysatorer, RH og temperatur kalibratorer, Hygrometre, Processudstyr, Flowkalibratorer, Kalibrering af temperatur, Kalibrering af fugt, Kalibrering af tryk/vacuum, Kalibrering af ledningsevne, Kalibrering af gas flow, Kalibrering af airsamplers, Validering af køle/-fryseskab, klimarum, inkubator, frysetørrer og temperaturbade, kvalificering, validering

Læs mere om Medico Support A/S


Newtronic ApS

Ove Jensens Alle 35F
DK-8700 Horsens
Tlf.: +45 7669 7090
E-mail: info@newtronic.dk

www.newtronic.dk

Kompetencer: Kundedesignede løsninger, grøn omstilling, teknisk elvarme, varmelegemer, kanalvarmelegemer, rørvarmelegemer, varmeflader, varmekabler, varmepatroner, varmemåtter, inline heatere, automatik, Bygningsautomatik, HVAC, styring og regulering, tavler, køleprofiler, termisk ledende materiale.

Læs mere om Newtronic ApS


NivoTech Trading Company

Nøddelunden 54
6800 Varde
Tlf.: (+45) 4673 0008
E-mail: info@nivotech.dk

www.nivotech.dk

Kompetencer: Flowmåling, Niveaumåling, Temperaturfølere, Temperaturregulatorer, Trykmåling, Tryktransmittere

Læs mere om NivoTech Trading Company


Produal

Generatorvej 8H
2860 Søborg
Tlf: +45 70 26 03 04
E-mail: salg@produal.dk

web

Kompetencer: Automatik, Bygningsautomatik, Elektronisk styring og regulering, CO2 føler, CO2 sensor, Fugtføler, Røgdetektor, Kanalrøgdetektor, Vejrstation, Temperaturføler, Rumregulator, Ventiler, Tryktransmitter, Differenstryktransmitter, Pressostat, Luftflow, Zonestyring, Gassensor

Læs mere om Produal


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Mere viden om temperaturfølere:

Ikke præcise temperaturer kan være skyld i både alvorlige og farlige konsekvenser, som eks. kortere levetid af udstyret. Dette kan undgås ved brug af den rigtige temperaturføler.

Temperaturfølere er et termometer, som udleder temperatur fra en del af varmestrålingen kaldes sortlegemestråling udsendes af det objekt, der måles. De kaldes Temperaturfølere, hvis en sensor bruges til at hjælpe sigte termometeret, eller berøringsfri termometre eller temperatur pistoler, til at beskrive enhedens evne til at måle temperaturen på afstand. Ved at kende mængden af infrarød energi, der udsendes af objektet og dets emissivitet, kan objektets temperatur ofte bestemmes. Temperaturfølere er en delmængde af enheder kendt som "termisk stråling termometre."

Nogle gange, især i nærheden af omgivelsestemperaturer, vil der blive aflæst der tegn på forkert temperatur. Dette er oftest på grund af andre varmestråling reflekteres fra objektet, der måles, men som har sit udspring andetsteds, ligesom en varmere væg eller en anden genstand i nærheden - selv den person, termometeret kan være en fejlkilde i nogle tilfælde. Det kan også skyldes en forkert emissivitet på emissivitet kontrol eller en kombination af de to muligheder.

Den mest grundlæggende design består af en linse til at fokusere infrarød varmestråling på en detektor, der konverterer den strålingseffekt til et elektrisk signal, der kan vises i enheder af temperatur efter at blive kompenseret for den omgivende temperatur. Denne konfiguration letter temperaturmåling fra en afstand uden kontakt med objektet, der skal måles. Som sådan er det Temperaturfølere anvendeligt til måling af temperatur under omstændigheder, hvor termoelementer eller andre sonden type sensorer ikke kan anvendes eller ikke producerer nøjagtige data for en række forskellige årsager.

Nogle typiske omstændigheder, hvor objektet, der skal måles, er bevægelse, hvor objektet er omgivet af et elektromagnetisk felt, som i induktionsopvarmning, hvor objektet er indeholdt i et vakuum eller anden kontrolleret atmosfære, eller i applikationer, hvor en hurtig respons, kan er en nøjagtig overfladetemperatur ønsket eller genstanden temperatur er over den anbefalede brug point for en kontakt sensorer, eller kontakt med en sensor ville skæmmer objektet eller sensor, eller indføre en betydelig temperaturgradient på objektets overflade.

Temperaturfølere kan bruges til at betjene en bred vifte af temperatur overvågningsfunktioner. Der er mange udgaver af Temperaturfølere og sensorudstyr til rådighed i dag, herunder konfigurationer designet til fleksibel og bærbar håndholdt brug, såvel mange til montering i en fast position for at tjene en dedikeret formål for lange perioder.

Specifikationer for bærbare håndholdte sensorer / Temperaturfølere til rådighed til hjemmet brugeren vil omfatte vurderinger af temperatur nøjagtighed (som regel med måleusikkerhed på ± 2 ° C / ± 4 ° F) og andre parametre.


Balluff – Hårdføre følere til procesteknologi i lille skala
Mål temperaturen ved hjælp af direkte kontakt til emner

Balluff udvider rækken af deres temperaturfølere til måling af temperatur med direkte kontakt til emner i f.eks. hydrauliske kraftenheder. Nyt er en temperaturføler med display, en temperatur transmitter samt en PT1000 føler. Udgaven uden display er speciel kompakt og modstandsdygtig overfor vibrationer, mens udgaverne med det drejelige og meget letlæselige display er bekvemt at bruge og de kan installeres fleksibelt.

Afhængig af udgaven har BFT følerne PNP kontakt output, analoge signaler 0…10V / 4...20 mA eller de kan arbejde som en PT1000 føler. De er enkle at installere ved at fortråde til processen ved hjælp af en standard procesforbindelse med G- og NPT ledninger. Integrering af dem kræver blot et 4-bens M12 stik på føleren.

Kontinuerlig overvågning af procesmedier på maskiner og udstyr bidrager i høj grad til sikkerhed i processen. De værdier, der skal opretholdes, er tryk, niveau og temperatur. Hvis man har brug for at overvåge temperaturen af hydraulikvæsken i f.eks. et hydraulisk system, kan man gøre dette pålideligt ved at bruge vor BFT medie-kontakt temperatur føler. Ved at overvåge temperaturen i det hydrauliske kredsløb er der garanti for, at væsken har korrekt viskositet, og maskinen dermed yder optimalt. Kritiske tilstande i en proces, som eksempelvis grænsetemperatur, kan kontrolleres direkte via kontakt output. Et analogt output viser kontinuerlige måleresultater. BFT temperaturfølere skiller sig også ud, når det drejer sig om overvågning af kølevand, smøremidler og komprimeret luft, hvilket gør dem ideelle til mange forskellige applikationer.


Balluff – Hårdføre følere til procesteknologi i lille skala
Balluff udvider rækken af deres temperaturfølere til måling af temperatur med direkte kontakt til emner i f.eks. hydrauliske kraftenheder
Nyt er en temperaturføler med display, en temperatur transmitter samt en PT1000 føler. Udgaven uden display er speciel kompakt og modstandsdygtig overfor vibrationer, mens udgaverne med det drejelige og meget letlæselige display er bekvemt at bruge og de kan installeres fleksibelt. Afhængig af udgaven har BFT følerne PNP kontakt output, analoge signaler 0…10V / 4...20 mA eller de kan arbejde som en PT1000 føler. De er enkle at installere ved at fortråde til processen ved hjælp af en standard procesforbindelse med G- og NPT ledninger. Integrering af dem kræver blot et 4-bens M12 stik på føleren. Kontinuerlig overvågning af procesmedier på maskiner og udstyr bidrager i høj grad til sikkerhed i processen. De værdier, der skal opretholdes, er tryk, niveau og temperatur. Hvis man har brug for at overvåge temperaturen af hydraulikvæsken i f.eks. et hydraulisk system, kan man gøre dette pålideligt ved at bruge vor BFT medie-kontakt temperatur føler. Ved at overvåge temperaturen i det hydrauliske kredsløb er der garanti for, at væsken har korrekt viskositet, og maskinen dermed yder optimalt. Kritiske tilstande i en proces, som eksempelvis grænsetemperatur, kan kontrolleres direkte via kontakt output. Et analogt output viser kontinuerlige måleresultater. BFT temperaturfølere skiller sig også ud, når det drejer sig om overvågning af kølevand, smøremidler og komprimeret luft, hvilket gør dem ideelle til mange forskellige applikationer.

Innovationsagenterne – Når den korrekte temperatur betyder alt
På apoteker, laboratorier og i den farmaceutiske industri er den korrekte temperatur altaf-gørende. F.eks. skal vævs- og blodprøver opbevares ved præcist fastsatte temperaturer og en stor del af det udstyr, der anvendes, kræver nøjagtig temperaturstyring.

Til dette formål har danske Eupry udviklet en trådløs temperatur- og fugtighedsmåler. Nu øger Eupry systemets præcision med digitale sensorer, der letter laboranternes arbejde endnu mere.

På laboratorier, hospitaler og laboratorier bruger personalet en stor del af deres arbejdstid på at kontrollere temperaturen i køleskabe, frysere, autoklaver og inkubatorer. Arbejdet skal gøres, ikke mindst fordi der er skrappe myndighedskrav på området, og fordi de skal dokumentere, at kravene overholdes.
Den trådløse temperaturføler fra Eupry automatiserer dette tidkrævende arbejde. I stedet for at personalet aflæser termometre og noterer temperaturen i et skema, sender temperaturføleren automatisk sine data videre til Euprys it-system. Systemet gemmer data til senere brug, og det sender en alarm til personalet, hvis noget er galt.

Stor interesse fra danske apoteker
Den tidsbesparelse Eupry opnår er så markant, at over 20 procent af danske apoteker har investeret i systemet, lige som veterinærlaboratoriet på Danmarks Tekniske Universitet og andre store laboratorier bruger systemet.
InnovationsAgent Kai Ormstrup Jensen har bistået Eupry med input til, hvordan virksomheden håndterer udviklingen af næste generation af systemet, bl.a. udvikling af services der giver brugerne endnu mere udbytte af systemet.

Systemet optimerer og effektiviserer arbejdsprocesser
- Vi har besluttet at videreudvikle systemet, så vi kan optimere arbejdsprocesserne omkring temperaturovervågning endnu mere, fortæller Adam Hartmann, direktør i Eupry.
- I begyndelsen fokuserede vi på at sælge vores moduler til trådløs temperatur- og fugtighedsmåling. Siden har vi lavet grundige undersøgelser af, hvordan laboranter og andre fagpersoner bruger deres arbejdstid. Derigennem har vi fundet ud af, at det vigtigste, vi kan tilbyde vores kunder, er at optimere deres rutiner og reducere den tid, de skal bruge på temperaturovervågning. Derfor vil vi fremover fokusere på at tilbyde en service omkring regelefterlevelse, dvs. det der i fagsproget hedder Compliance. Vi vil gøre det nemmere for vores kunder at dokumentere, at de overholder lovgivningen.

Myndighedskrav overholdes via digitalisering
Compliance indebærer, at laboratorier og apoteker skal leve op til en række myndighedskrav. Og ikke mindst skal man kunne dokumentere, at man lever op til kravene.

- Den næste generation af vores produkt fokuserer på automatiseret hjælp til Compliance. F.eks. handler det om, at man nemt kan sammensætte en rapport, der over for myndighederne dokumenterer, at alle kravene er overholdt.
En vigtig del af overholdelsen af diverse myndighedskrav er, at de temperaturmålere, man anvender, måler korrekt. Derfor skal de kalibreres én gang årligt. Hidtil har denne proces været tung og tidskrævende. Men med en ny patenteret teknologi er Eupry i stand til digitalisere processen. Det øger sporbarheden af udstyret og letter det man i fagsproget kender som kalibreringen af data loggeren. Teknologien er så vidtrækkende, at man i praksis vil være i stand til at levere valideret temperaturovervågning fra producent til patient, hvilket ikke er muligt i dag.

Enkelthed og kundens behov i fokus
- Det er endnu et element i vores strategi om at gøre det så enkelt for vores kunder som muligt. Fra at sælge moduler fokuserer vi nu på at sælge en service, der letter vores kunders arbejde med Compliance og sparer den dyreste ressource, de har, nemlig deres tid. Det er en løsning, der differentierer os markant fra konkurrenterne, fortæller Adam Hartmann, direktør i Eupry.
Blandt Euprys kunder findes Region Syddanmarks Hospitaler, Freja Transport & Logistics A/S, DonsLab Vandanalytisk Laboratorium, det Nationale Veterinære Laboratorium DTU VET og ReaMed, dansk leverandør af produkter til diabetikere.


Endress+Hauser præsenterer verdens første selvkalibrerende temperaturføler
Endress+Hauser lancerer iTHERM TrustSens TM37x kompakt temperaturføler til fødevareindustrien og life science

Den er udstyret med en unik sensor-teknologi med fuldt automatiseret inline selvkalibrerende funktion til hygiejniske og aseptiske applikationer.

100% Overensstemmelse – 0% arbejde
Den nye iTHERM TrustSens TM371 (også tilgængelig som imperial udgave TM372) muliggør kontinuerlig, sporbar monitorering takket være dens fuldt automatiserede inline selvkalibrerende funktion uden procesafbrydelse. Dette resulterer i høj produkt sikkerhed og kvalitet, øget anlægstilgængelighed og bidrager til at reducere risiko og omkostninger. Den hygiejniske temperaturføler er designet til brugere i farmaceutiske, og føde- & drikkevare industrier som kræver absolut overensstemmelse med FDA og/eller GMP regulativer.
I hjertet af temperatur-sonden sidder et unikt sensor instrument bestående af en primær Pt100 temperaturføler og en yderst præcis integreret reference med langsigtet stabilitet. Referencen bruger et fysisk fikseret punkt på baggrund af Curie temperaturen og derved tjener det formål at kalibrere den primære sensor på regulær basis. Selvkalibreringen udløses fuldstændigt automatisk ved en temperatur på 118 °C (Curie punkt af integreret reference), en proces der typisk forekommer under hver damp sterilisering (SIP) af anlægget. Dette sikrer en konstant høj målepræcision af temperaturføleren, da den er under permanent monitorering hele vejen igennem hele den livscyklus.

"Heartbeat Technology™" i temperaturmåling
Den integrerede elektronik har flere diagnostik funktioner, som er standardiseret i overensstemmelse med NE107 NAMUR anbefalingen og transmitteres via HART® kommunikation. Ydermere, bliver status signaler angivet lokalt ved brug af en LED integreret i instrumentet. I tilføjelse til den automatiserede kalibrering, og derved verificering af temperaturfølerens målenøjagtighed, bliver data fra de sidste 350 kalibreringer lagret direkte i instrumentet (FIFO hukommelse). Dette gør det muligt at tilgå en lang instrument- og proceshistorik, som kan benyttes som et grundlag for forudsigelser og tidlig determinering af tendenser.

Disse funktioner garanterer kontinuerlig, fuldt selvstyrende instrument selvdiagnostik. iTHERM TrustSens er derfor klar til industri 4.0 applikationer.

Tjekket, testet og bekræftet
Tillid er godt, men kontrol er bedre! Hvilket er grunden til at iTHERM TrustSens TM37x er forsynet med et kalibreringscertifikat for den reference-kalibrering, der er integreret i sensoren. Dette sikrer fuldt sporbarhed af alle kalibreringer i henhold til ITS-90 International Temperatur Skala. Flere års omfattende belastningstests over flere tusinde cyklusser, både i laboratoriet og on-site, har bekræftet at løsningen er veludviklet.

Instrumentet har også følgende internationale godkendelser og certifikater: hygiejniske retningslinjer i henhold til EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, TSE, CSA General Purpose.

Væsentlige fordele i fødevareindustrien og life science
Den selv-kalibrerende TrustSens teknologi er en revolutionerende nyhed, især i det strengt regulerede GMP miljø. Den højner ikke blot processikkerheden takket være en selv-kalibrering før hver ny batch, men også tilgængeligheden af anlægget bliver øget signifikant. Dette resulterer igen i et enormt potentiale for at reducere arbejdsressourcer og omkostningerne og samtidigt opnå et højere produktionsudbytte. På basis af den høje frekvens af kalibreringscyklusser, gør iTHERM TrustSens det muligt at opnå et hidtil uset niveau af proces gennemsigtighed. Revisions-eftergivende kalibreringsdata er til enhver tid tilgængeligt for en fuldstændigt dokumentation: Et gyldigt kalibreringscertifikat kan produceres med et simpelt museklik (f.eks. med Endress+Hauser FieldCare Software).

Spydspidsen af en fuldstændig portefølje
Med lanceringen af iTHERM TrustSens, er Endress+Hauser den første producent på markedet, der kan tilbyde et fuldstændigt, globalt tilgængeligt produktsortiment af temperaturmåleteknologi, system produkter og services, specielt udviklet til hygiejniske og aseptiske krav i farmaceutiske, og føde- og drikkevare industrier. Den omfattende portefølje, bestående af kompakte, modulære og yderst præcise temperaturfølere, styring af datasikkerhed og proces display instrumenter, opfylder selv de strengeste krav i disse industrier.


Balluff – Specialist til varme omgivelser Infrarød temperaturføler med IO-link
Balluff, specialisten inden for følere, har udviklet en ny BTS infrarød temperaturføler med IO-linkgrænseflade og to skiftende udgange

Den kan monitorere temperaturer mellem 250 og 1250 °C, selv i utilgængelige eller farlige områder, påvise varme genstande i bevægelse og registrere temperaturværdier - alt sammen uden kontakt.

Dette pyrometer i det robuste M30 hus af rustfrit stål med IP67 beskyttelse er det første i denne formfaktor, der tilbyder et multifunktionsdisplay med almindelige tekstoplysninger og automatisk skærmretning lige som en smartphone.

Foruden to skiftende udgange leverer dette pyrometer en IO-linkgrænseflade til fjernindstilling af parametre og direkte dataudveksling vha. controlleren eller kontrolpanelet. En analog 4...20 mA udgang fås som en valgmulighed.

Diverse indstillingsmuligheder og funktioner åbner op for en lang række anvendelser for brugeren. Stålværker, jernstøberier, smedning, keramikindustrien og glasværker er perfekte eksempler på anvendelser.


Baumer sætter nye standarder indenfor temperaturfølere
Med TER 8 temperaturfølerne føjer Baumer endnu et produkt af høj kvalitet til vores produktudvalg. Den kompakte sensor, der er baseret på RTD teknologi, er specielt designet til applikationer med høje krav til målenøjagtighed og stringente, hygiejniske standarder.

Følerne kan leveres til installation med enten flush montering eller i to varianter med indstiks føler. Alle medieberørte dele, er udelukkende fremstillet af PEEK, så TER8 adskiller sig fra andre produkter, der for øjeblikket kan fås på markedet.TER8 er konstrueret på basis af TE2 serien, så den har de gennemtestede mekaniske og elektromekaniske egenskaber fra denne produkt familie. Det kompakte TER8 følerhus kan indpasses selv på trange steder, der er vanskeligt tilgængelige. Det sofistikerede installeringskoncept, der ikke anvender elastomerer under nogen form - men alligevel er i overensstemmelse med 3A og EHEDG - sikrer optimale hygiejne egenskaber, følerne er vedligeholdelsesfri, og de bevirker dermed også reduktion i omkostninger til vedligeholdelse og nedetid.

Flush udgaven muliggør direkte integrering i processen, uanset om der er røreværk eller andet inde i tanken. Denne alsidighed i monteringsmulighederne sikrer pålidelig måling af temperaturer - selv i positioner, der før var umulige. Det fremskynder processerne, forbedrer proceskontrollen og sparer resourcer i fremstillingsprocessen samtidig med, at produktkvaliteten bliver forbedret.

Den flade flush variant viser også sine stærke sider, når den installeres i rørledninger. Den influerer meget lidt på gennemstrømningen af medier, så der eksempelvis kan bruges rense gris. I modsætning til lignende produkter med metalfølerør er der ingen samlinger, der skal tætnes imod processen. Hermetisk forsegling mod processen hindrer især gennemtrængning af damp. Dette sikrer egenskaber som absolut pålidelighed og lang levetid, især i SIP processer. Den specielle PEEK isolering mellem følerelement og hus isolerer temperaturen i materialerne, så målingen ikke bliver påvirket af omgivelserne, og dermed sikres pålidelige måleresultater.

De første udtalelser fra kunder har bekræftet, at det innovative TER8 design har lukket endnu et hul indenfor proceskontrol.

Få mere at vide på: www.baumer.com/electronic-temperature


Miniature termometer til sterile processer – nu med Ex-godkendelser
WIKA's TR21 miniature modstand termometer er i øjeblikket det eneste instrument på markedet, der kombinerer et hus på kun 19 mm i diameter med eksplosionssikring. Måleinstrumentet, der er udviklet til sanitære applikationer, har nu fået ATEX og IECEx godkendelse til anvendelse i områder der er kategoriseret i klasse Ex i.

Kombinationen af kompakt størrelse, hygiejnisk design og indbygget sikkerhed gør TR21 en universel temperaturføler/transmitter til processer i fødevare- og medicinalindustrien. Da transmitteren yderligere er kategoriseret med tæthedsklasse IP 69, er udvendig rengøring, f.eks. med højtryksrenser, heller ikke et problem for TR21

Transmitteren kan anvendes i et måleområde fra -50 ... +250 ° C, og den leveres med en direkte føler udgang (Pt100) eller integreret transmitter (4 ... 20 mA udgang), men procestilslutningen kan vælges som en af de gængse hygiejniske tilslutninger, eller via WIKA's patenterede sanitære termolomme, type TW61, for optimale rengøringsmuligheder.