Temperaturmåling

Temperaturmåling i et hydraulisk anlæg, kombineret med styring af driftstemperatur, er i de senere år blevet mere udbredt, idet der både kan opnås bedre driftsøkonomi og større driftssikkerhed, da der kan sikres optimal viskositet i mediet. De trådløse instrument-netværk kan være lige så stabile og sikre som fastfortrådede systemer - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger

Leverandører af og viden om temperaturmåling (termometre, temperaturføler, temperaturmåler):


Celsius Scandinavia

Skovgade 14F
6760 Ribe
Tlf.: +45 93 80 70 55
E-mail: bertold.fechte@celsius-scandinavia.dk

www.celsius-scandinavia.dk

Kompetencer: Temperaturføler, Temperature sensor, Modstandstermometer, Modstandtemperaturføler, Pt100 føler, Pt1000 føler, Termoelement, Thermocouple, Kappetermoelement, Mineralisoleret termoelement, Kompensationskabel, Compensation Cables, Termokabel, Thermoelectric Cables, Temperaturtransmitter, Tempertur instrumentering, Temperature instrumentation, Varmemåtte, Varmetæppe, Heating blanket, EL-varme, Varmeblæser, Fan heater, RedZero, RedAir, Flexin Heat, IR varme, Infrarød varme

Læs mere om Celsius Scandinavia


Eberhardt Procesinstrumentering

eberh

Baldersbuen 15 A
2640  Hedehusene
Telf.: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk

www.eeberhardt.dk

Kompetencer: Procesinstrumentering, niveaumåling, flowmåling, trykmåling, vakuum, temperaturmåling, analysemåling

Læs mere om Eberhardt Procesinstrumentering


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Eupry ApS

Dortheavej 59, 3.
2400 København NV
E-mail: contact@eupry.com

www.eupry.com

Kompetencer: Dataloggere, Kalibrering, Kalibrering af måleudstyr, WFI datalogning, Eupry wifi temperaturovervågning, Trådløs temperaturmåling, Temperaturmåler, Årlig kalibrering, Trådløs temperaturlogger

Læs mere om Eupry ApS


Fagerberg A/S

Kornmarksvej 8-10
2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00
E-mail: fagerberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Aktuatorer, Analysatorer, Beholdersystemer, Dataopsamling, Densitetsmåling, Dæksler, Energimåling, Flowmåling, Kedelovervågning, Kontraventiler, Niveaumåling, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Vandudladere, Positionere, Prøveudtagning - sanitære, Tanke- og rørsamlinger - sanitære, Skueglas - sanitære, Magnetiske miksere - sanitære, Slanger - sanitære, Fjernvarmeskabe, Trykmåling, Temperaturmåling

Læs mere om Fagerberg A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
E-mail: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


LS Control A/S

ls control

Industrivej 12, Gelsted
4160 Herlufmagle
Telefon: (+45) 5550 5550
E-mail: lsc@lscontrol.dk

www.lscontrol.dk

Kompetencer: Styring og regulering, Affugtning, Aktive komponenter, Anden software, Automatiseret, Automatisering, El - og elforsynings produkter, El- og styretavler, Elektronik, Elektronik måling, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elektroniske styringer, Embedded software, Energibesparelser, Flowsensorer, Forbrugsvarer - teknik, Frekvensomformere, Frekvensomformere mv., Fugtstyring, HMI (Human Machine Interface), Industriel IT, software mv., Instrumentering, Invertere, ladere, omformere, strømforsyninger mv., Kompetencer, Konstruktion og udvikling, Kvalitetsstyring og test, Køle og klimaanlæg, Måleudstyr, Manuel, Maskiner, Medico industri, Passive komponenter, Printplader, Processtyringsanlæg og software, Produkter, Produktudvikling, Programmering, Prototyper, Punktudsugning, Rådgivere, Radiostyrede løsninger, Rumudsugning, Sensorer og måleudstyr, Software, Softwareprogrammer, Sourcing, Special industrier, Styringer, Styringer mv., Svejserøgsudsugning, Temperaturmålere, termometer, Test og kontroludstyr, Transformere mv., Trykmåling, Udsugning, Underleverandør, Ventilation, udsugning, kompressoranlæg mv., Ventilationsudstyr

Læs mere om LS Control A/S


Medico Support A/S

Marielundvej 46C 2.TH.
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 00
E-mail: kontakt@medico-support.dk

www.medico-support.dk

Kompetencer: Temperaturloggere, Tryk- og fugtloggere, Trådløse dataloggere, Partikeltællere, Airsampler, Dugpunktstransmittere, Iltmålere, Gasanalysatorer, RH og temperatur kalibratorer, Hygrometre, Processudstyr, Flowkalibratorer, Kalibrering af temperatur, Kalibrering af fugt, Kalibrering af tryk/vacuum, Kalibrering af ledningsevne, Kalibrering af gas flow, Kalibrering af airsamplers, Validering af køle/-fryseskab, klimarum, inkubator, frysetørrer og temperaturbade, kvalificering, validering

Læs mere om Medico Support A/S


NivoTech Trading Company

Nøddelunden 54
6800 Varde
Tlf.: (+45) 4673 0008
E-mail: info@nivotech.dk

www.nivotech.dk

Kompetencer: Flowmåling, Niveaumåling, Temperaturfølere, Temperaturregulatorer, Trykmåling, Tryktransmittere

Læs mere om NivoTech Trading Company


TME Solutions ApS


Myhlenbergvej 62
9510 Arden
Tlf.: 81 611 116
E-mail: kb@tmesolutions.dk

www.tmesolutions.dk

Kompetencer: Vibrationsmåleudstyr, Vibrationssensorer, Accelerometer, Transducere, Temperaturmålinger, Dataopsamling, Vibrationsanalyse, Software til vibrationsanalyse, Industri balancering, Balancering af køleanlæg, Online Maskinovervågning, ADASH

Læs mere om TME Solutions ApS


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Elma – Person Temperatur Screening – Hvad er vigtigt at forholde sig til…
Af Per Braad Elma Instruments

Elma Instruments har mange års erfaring i rådgivning og anvendelse af termisk udstyr. Vi repræsenterer de førende producenter på markedet, og har stor og dokumenteret kompetence, når det gælder temperaturscreening af personer.

Behovet og ønsket om temperatur screening af personer stiger kraftigt i forbindelse med øget fokus og sikkerhed for at undgå smitte i private virksomheder, butikker, kommunale bygninger, fritidsforeninger, fitness osv. Eksempelvis kan Person Temperatur Screening opsat i områder, hvor der kommer kunder, have både en tryghedsskabende, og reel forebyggende effekt.

Når man skal vælge udstyr til temperatur scanning, skal man vurdere, hvad målet er med målingen. Er det for at give adgang til et område, registrering af målinger til internt brug, præventivt brug eller andre grunde. Afhængig af ønsker og behov, hjælper vi dig med at finde det rigtige udstyr til den ønskede løsning.

Alle ”Non-contact” temperatur-måleinstrumenter bygger på det samme princip – en infrarød sensor. Forskellen ligger i hvor mange ”pixel”, altså antallet af målepunkter, instrumentet har og hvor nøjagtig instrumentet er. Så et system med mange pixel måler altså mere nøjagtigt på et lille område af kroppen, end et system der måler en spottemperatur med få pixel.

Da intet termisk udstyr kan måle den indvendige kropstemperatur, vil der altid være forhold, som skaber usikkerhed ved måling af hudens overflade temperatur, uagtet hvilken målingsmetode man anvender. Den mest nøjagtige overflademåling foretages ved at måle temperaturen helt inde i øjenkrogen. Det er et lille område, som derfor kræver en termisk sensor med mange pixel. Med andre ord er det nødvendigt at afdække behovet, så du anvender det rigtige udstyr, for at opnå den nøjagtighed du har brug for.

Elma Instruments kan levere udstyr til alle behov for person temperaturscanning, uagtet om det drejer sig om scanning af en eller flere personer samtidig, og om scanningen skal anvendes til adgangskontrol, registreringer eller begge dele.

Ønsker I flere oplysninger om temperatur scanning eller et løsningsforslag, så kontakt Elma Instruments for nærmere information.

Se mere på www.elma.dk eller ring på 70 22 10 00


DTU spinout opfinder billig teknik til måling i vand
Ny teknik nedbringer markant udgifterne til at måle temperatur, strømninger og tryk i vand nær kysten, eksempelvis i havbrug eller i små havne

Det var et projekt for en ph.d.-studerende på DTU, der satte gang i udviklingen af et billigt måleinstrument til anvendelse i havets brydningszone, det vil sige det område nær kysten, hvor bølger brydes.

”De nuværende instrumenter til at måle strømninger i havet koster mindst 75 – 100.000 kr., hvilket gør deres udbredelse forholdsvis begrænset. Mit mål var derfor at undersøge, om der kunne udvikles en billigere løsning, som på sigt kan give langt flere måledata og dermed viden om forholdene i havet,” fortæller Asger Hansen, der er en af de tre stiftere af virksomheden Havsans.

Det lykkedes Asger Hansen i løbet af sit ph.d.-projekt at udvikle en ny billig måler af strømningen i havet, og det blev startskuddet til samarbejdet med de to andre medejere af Havsans. Andreas Nørregård Hansen, der er elektroingeniør fra DTU, samt Kasper Markus, der er datalog.

Tilsammen har de tre udviklet et måleinstrument, der består af en datalogger, som er placeret i et plastikrør, der sænkes ned i havet. Dataloggeren er forbundet til en eller flere sensorer, som sidder fast på glasrøret. På den måde er det muligt at måle eksempelvis temperatur, strøm og tryk i vandet. Efterfølgende transmitteres data til land, så de kan følges fra en pc-skærm.

Udvikling er sket i tæt samarbejde med DTU ”Vi forestiller os, at vores måleinstrument er interessant for eksempelvis havbrug eller små havne, der ikke har råd til at investere i de nuværende meget dyre systemer, men som har behov for målinger af strøm eller andre forhold,” forklarer Asger Hansen.

Det kan fx være en lille havn med begrænset økonomi, som gerne vil kunne give meldinger, når bølgerne uden for havneindsejlingen er flere meter høje, og strømmen stærk.

Udviklingen af det nye måleinstrument er sket i et tæt samarbejde med forskere fra DTU og med støtte fra VIS-projektet, der har til formål at fremme udviklingen i små virksomheder. VIS er finansieret af EU og regionale udviklingsmidler fra Vækstforum Hovedstaden.

”Hvis vi ikke var kommet i kontakt med VIS og forskerne på DTU, så tror jeg, at vores idé lige så godt kunne være endt på bunden af en skuffe. Men vores udviklingsarbejde fik et stort boost med samarbejdet, så vi er nu klar med et næsten færdigt produkt” siger Asger Hansen.

Stor fokus på maritime data En af de forskere, der har hjulpet den unge virksomhed på vej, er Patrizio Mariani. Han ser store perspektiver for det billige måleinstrument.

”Der er i de senere år kommet et voksende globalt fokus på at øge vores viden om havene og deres betydning for bl.a. klimaforandringer. Det er eksempelvis sket i forbindelse med FNs bæredygtighedsmål og i store europæiske forskningsprojekter. Et billigt måleinstrument vil betyde, at vi kan indhente data fra langt flere punkter i havet, end det hidtil har været muligt, ” siger seniorforsker Patrizio Mariani.

Havsans forventer at sælge sit første instrument til januar til en pris, der ligger mindst 10 gange under den nuværende markedspris på måleinstrumenter til havet.

”Det skyldes, at vi køber masseproducerede komponenter, eksempelvis sensorerne og selve glasrøret, som vi derefter selv samler til et instrument. Vi starter med en helt simpel løsning, der kun indeholder en datalogger og to sensorer. Senere er det meningen, at vi vil udbygge med flere funktioner og en abonnementsservice, så vi står for alt det praktiske, og kunderne bare køber data fra os,” siger Asger Hansen.

I første omgang drømmer den unge virksomhed dog om at få en mentor og måske deltage i et udviklingsprogram for start-ups i stil med Danish Tech Challenge, så de får skabt det bedste grundlag for den videre forretningsudvikling.


Klinger – Berøringsfri temperaturmåling til hygiejniske applikationer
Konventionel temperaturmåling, hvor en sensor indsættes i procesmediet, kan være vanskellige at anvende i små rør, og installationer med høje krav til hygiejnen

Til denne form for opgaver kan man med fordel benytte en overflade føler til registrering af temperaturen.
LABOM har patenteret deres "Clamp-on teknologi”, en teknik der medfører høj præcision og hurtig respons fra temperaturenheder der kan fastspændes udenpå det eksisterende rørsystem.

Produktfamilien, der kaldes GA 26xx, består af en PT100 føler, samt en speciel udformet montageblok, der sikrer fæste på målerøret, samtidig med sensorspidsen fikseres for optimal måling.

Systemet sikrer:
• Hurtig og nem installation
• Høj præcision og kort responstid
• Enkel rekalibrering af den udskiftelige måleindsats

Læs mere på www.klinger.dk