Temperaturmåling

Temperaturmåling i et hydraulisk anlæg, kombineret med styring af driftstemperatur, er i de senere år blevet mere udbredt, idet der både kan opnås bedre driftsøkonomi og større driftssikkerhed, da der kan sikres optimal viskositet i mediet. De trådløse instrument-netværk kan være lige så stabile og sikre som fastfortrådede systemer - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger

 

Leverandører af og viden om temperaturmåling (termometre, temperaturføler, temperaturmåler):


Eberhardt Procesinstrumentering

eberh

Baldersbuen 15 A
2640  Hedehusene

Telf.: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk

www.eeberhardt.dk

Kompetencer: Procesinstrumentering, niveaumåling, flowmåling, trykmåling, vakuum, temperaturmåling, analysemåling

Læs mere om Eberhardt Procesinstrumentering


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Eupry ApS

Dortheavej 59, 3.
2400 København NV
E-mail: contact@eupry.com

www.eupry.com

Kompetencer: Dataloggere, Kalibrering, Kalibrering af måleudstyr, WFI datalogning, Eupry wifi temperaturovervågning, Trådløs temperaturmåling, Temperaturmåler, Årlig kalibrering, Trådløs temperaturlogger

Læs mere om Eupry ApS


Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS

Fluke

Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark

www.fluke.dk

Kompetencer: Fluke 170 series digital multimeters, Fluke 80-series digital multimeters, TiS Thermal Imagers, Fluke 430 series Power Analyzers, Fluke 805 Vibration meter

Læs mere om Fluke Danmark A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

www.insatech.com

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
E-mail: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


LS Control A/S

ls control

Industrivej 12, Gelsted
4160 Herlufmagle
Telefon: (+45) 5550 5550
E-mail: lsc@lscontrol.dk

www.lscontrol.dk

Kompetencer: Styring og regulering, Affugtning, Aktive komponenter, Anden software, Automatiseret, Automatisering, El - og elforsynings produkter, El- og styretavler, Elektronik, Elektronik måling, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elektroniske styringer, Embedded software, Energibesparelser, Flowsensorer, Forbrugsvarer - teknik, Frekvensomformere, Frekvensomformere mv., Fugtstyring, HMI (Human Machine Interface), Industriel IT, software mv., Instrumentering, Invertere, ladere, omformere, strømforsyninger mv., Kompetencer, Konstruktion og udvikling, Kvalitetsstyring og test, Køle og klimaanlæg, Måleudstyr, Manuel, Maskiner, Medico industri, Passive komponenter, Printplader, Processtyringsanlæg og software, Produkter, Produktudvikling, Programmering, Prototyper, Punktudsugning, Rådgivere, Radiostyrede løsninger, Rumudsugning, Sensorer og måleudstyr, Software, Softwareprogrammer, Sourcing, Special industrier, Styringer, Styringer mv., Svejserøgsudsugning, Temperaturmålere, termometer, Test og kontroludstyr, Transformere mv., Trykmåling, Udsugning, Underleverandør, Ventilation, udsugning, kompressoranlæg mv., Ventilationsudstyr

Læs mere om LS Control A/S


Medico Support A/S

Marielundvej 46C 2.TH.
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 00
E-mail: kontakt@medico-support.dk

www.medico-support.dk

Kompetencer: Temperaturloggere, Tryk- og fugtloggere, Trådløse dataloggere, Partikeltællere, Airsampler, Dugpunktstransmittere, Iltmålere, Gasanalysatorer, RH og temperatur kalibratorer, Hygrometre, Processudstyr, Flowkalibratorer, Kalibrering af temperatur, Kalibrering af fugt, Kalibrering af tryk/vacuum, Kalibrering af ledningsevne, Kalibrering af gas flow, Kalibrering af airsamplers, Validering af køle/-fryseskab, klimarum, inkubator, frysetørrer og temperaturbade

Læs mere om Medico Support A/S


NivoTech Trading Company

Nøddelunden 54
6800 Varde
Tlf.: (+45) 4673 0008
E-mail: info@nivotech.dk

www.nivotech.dk

Kompetencer: Flowmåling, Niveaumåling, Temperaturfølere, Temperaturregulatorer, Trykmåling, Tryktransmittere

Læs mere om NivoTech Trading Company


TME Solutions ApS


Myhlenbergvej 62
9510 Arden
Tlf.: 81 611 116
E-mail: kb@tmesolutions.dk

www.tmesolutions.dk

Kompetencer: Vibrationsmåleudstyr, Vibrationssensorer, Accelerometer, Transducere, Temperaturmålinger, Dataopsamling, Vibrationsanalyse, Software til vibrationsanalyse, Industri balancering, Balancering af køleanlæg, Online Maskinovervågning, ADASH

Læs mere om TME Solutions ApS


Tech instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 87 39 26 00
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Analyse, Automatisering af pH, Digitale manometre, Display / Datalogger, Energimåling, Flowmåling, Forstærkermoduler, Kalibrering, Niveaumåling, Refraktometer, Temperaturmåling, Torquemåling, Trykmåling, Turbiditet, Viskositetsmåling

Læs mere om Tech instrumentering


VeeCan Systems ApS

Adelgade 73 G
4720 Præstø
Tlf.: 32 70 48 26
E-mail: info@veecan.dk

www.veecan.dk

Kompetencer: Dataloggere, dataopsamling, software til målinger, temperaturmålere, trykmålere, brandtekniske målinger, termiske målinger, udmattelsestests

Læs mere om VeeCan Systems ApS


DTU spinout opfinder billig teknik til måling i vand


21.nov 2018


Ny teknik nedbringer markant udgifterne til at måle temperatur, strømninger og tryk i vand nær kysten, eksempelvis i havbrug eller i små havne

Det var et projekt for en ph.d.-studerende på DTU, der satte gang i udviklingen af et billigt måleinstrument til anvendelse i havets brydningszone, det vil sige det område nær kysten, hvor bølger brydes.

”De nuværende instrumenter til at måle strømninger i havet koster mindst 75 – 100.000 kr., hvilket gør deres udbredelse forholdsvis begrænset. Mit mål var derfor at undersøge, om der kunne udvikles en billigere løsning, som på sigt kan give langt flere måledata og dermed viden om forholdene i havet,” fortæller Asger Hansen, der er en af de tre stiftere af virksomheden Havsans.

Det lykkedes Asger Hansen i løbet af sit ph.d.-projekt at udvikle en ny billig måler af strømningen i havet, og det blev startskuddet til samarbejdet med de to andre medejere af Havsans. Andreas Nørregård Hansen, der er elektroingeniør fra DTU, samt Kasper Markus, der er datalog.

Tilsammen har de tre udviklet et måleinstrument, der består af en datalogger, som er placeret i et plastikrør, der sænkes ned i havet. Dataloggeren er forbundet til en eller flere sensorer, som sidder fast på glasrøret. På den måde er det muligt at måle eksempelvis temperatur, strøm og tryk i vandet. Efterfølgende transmitteres data til land, så de kan følges fra en pc-skærm.

Udvikling er sket i tæt samarbejde med DTU ”Vi forestiller os, at vores måleinstrument er interessant for eksempelvis havbrug eller små havne, der ikke har råd til at investere i de nuværende meget dyre systemer, men som har behov for målinger af strøm eller andre forhold,” forklarer Asger Hansen.

Det kan fx være en lille havn med begrænset økonomi, som gerne vil kunne give meldinger, når bølgerne uden for havneindsejlingen er flere meter høje, og strømmen stærk.

Udviklingen af det nye måleinstrument er sket i et tæt samarbejde med forskere fra DTU og med støtte fra VIS-projektet, der har til formål at fremme udviklingen i små virksomheder. VIS er finansieret af EU og regionale udviklingsmidler fra Vækstforum Hovedstaden.

”Hvis vi ikke var kommet i kontakt med VIS og forskerne på DTU, så tror jeg, at vores idé lige så godt kunne være endt på bunden af en skuffe. Men vores udviklingsarbejde fik et stort boost med samarbejdet, så vi er nu klar med et næsten færdigt produkt” siger Asger Hansen.

Stor fokus på maritime data En af de forskere, der har hjulpet den unge virksomhed på vej, er Patrizio Mariani. Han ser store perspektiver for det billige måleinstrument.

”Der er i de senere år kommet et voksende globalt fokus på at øge vores viden om havene og deres betydning for bl.a. klimaforandringer. Det er eksempelvis sket i forbindelse med FNs bæredygtighedsmål og i store europæiske forskningsprojekter. Et billigt måleinstrument vil betyde, at vi kan indhente data fra langt flere punkter i havet, end det hidtil har været muligt, ” siger seniorforsker Patrizio Mariani.

Havsans forventer at sælge sit første instrument til januar til en pris, der ligger mindst 10 gange under den nuværende markedspris på måleinstrumenter til havet.

”Det skyldes, at vi køber masseproducerede komponenter, eksempelvis sensorerne og selve glasrøret, som vi derefter selv samler til et instrument. Vi starter med en helt simpel løsning, der kun indeholder en datalogger og to sensorer. Senere er det meningen, at vi vil udbygge med flere funktioner og en abonnementsservice, så vi står for alt det praktiske, og kunderne bare køber data fra os,” siger Asger Hansen.

I første omgang drømmer den unge virksomhed dog om at få en mentor og måske deltage i et udviklingsprogram for start-ups i stil med Danish Tech Challenge, så de får skabt det bedste grundlag for den videre forretningsudvikling.


Klinger – Berøringsfri temperaturmåling til hygiejniske applikationer
Konventionel temperaturmåling, hvor en sensor indsættes i procesmediet, kan være vanskellige at anvende i små rør, og installationer med høje krav til hygiejnen

Til denne form for opgaver kan man med fordel benytte en overflade føler til registrering af temperaturen.
LABOM har patenteret deres "Clamp-on teknologi”, en teknik der medfører høj præcision og hurtig respons fra temperaturenheder der kan fastspændes udenpå det eksisterende rørsystem.

Produktfamilien, der kaldes GA 26xx, består af en PT100 føler, samt en speciel udformet montageblok, der sikrer fæste på målerøret, samtidig med sensorspidsen fikseres for optimal måling.

Systemet sikrer:
• Hurtig og nem installation
• Høj præcision og kort responstid
• Enkel rekalibrering af den udskiftelige måleindsats

Læs mere på www.klinger.dk