Tørstofmålere

Tørstofmålere

Tørstofmålere – Vigtigheden af at måle tørstof

Tørstofmålere er instrumenter, der bruges til at måle eller bestemme mængden af tørstof i en prøve. Tørstof refererer til den del af en prøve, der forbliver tilbage efter fjernelse af vandindholdet. Det kan omfatte faste stoffer, opløste stoffer og flygtige stoffer, der ikke indeholder vand. Tørstof-målere er nyttige i en række industrielle og videnskabelige applikationer, hvor viden om tørstofindholdet er vigtig.

Der er forskellige metoder til måling af tørstof, der varierer afhængigt af prøvetypen og applikationen. Nogle af de almindelige metoder inkluderer ovntørring, vægttabsteknikker, fuktekvilibrering og kemiske metoder baseret på ekstraktion eller fordampning.

Tørstofmålere

Leverandører af Tørstofmålere (Slamtørstofmålere):

Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Se hele vores produktprogram og profil her

Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

www.insatech.com - - Tilmeld Nyhedsbrev

Se hele vores produktprogram og profil her

Lisco Analytical ApS

Stamholmen 147
2650 Hvidovre
Tlf: +45 3990 3905
E-mail: sales@liscotech.dk

www.liscotech.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Summit Electronics
Summit

Stamholmen 147
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 4847 5919
E-mail: summit@summit.dk

www.summit.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Tørstof-målere:

Tørstofmålere anvendes til måling af tørstofindholdet i tanke, beholder og lign. Tørstofmålere anvendes ligesom vandindhold målere til ex. at måle tørhed og vandindhold i foder mv.

Nogle fælles anvendelser inkluderer:

 1. Fødevareindustrien: I fødevareindustrien bruges tørstofmålere til at bestemme den procentvise mængde af tørstof i fødevareprøver. Dette er vigtigt for at vurdere kvaliteten, holdbarheden og sammensætningen af fødevarer.
 2. Jordbrug og landbrug: Tørstofmålere anvendes til at evaluere jordprøver og vurdere næringsstofindholdet samt vandretentionsevnen i jorden. Dette hjælper landmænd med at optimere gødning og vandingsstrategier.
 3. Miljøovervågning: I miljøvidenskab og vandanalyse bruges tørstofmålere til at kvantificere mængden af tørstof i vandprøver. Dette er nyttigt for at evaluere vandkvalitet og til at overvåge forurening og stoftransport.
 4. Biokemiske og farmaceutiske applikationer: Tørstof-målere anvendes også i laboratorier til at bestemme tørstofindholdet i biologiske prøver, f.eks. cellekulturer, fermenteringsprocesser eller farmaceutiske formuleringer. Dette hjælper med at vurdere koncentrationen og konsistensen af prøverne.

Tørstofmålere spiller en vigtig rolle i at evaluere og karakterisere forskellige materialer og prøver. Ved at måle tørstofindholdet kan man få værdifuld information om sammensætningen, kvaliteten og egenskaberne af prøverne, hvilket er afgørende for mange forskellige industrier og videnskabelige discipliner.


Lisco Analytical – IN-LINE Tørstofmåling
Lisco Analytical ApS leverer instrumenter til proces analyse baseret på Optiske, Spektroskopiske, Elektrokemiske, og – fysiske Teknologier til automatisering af en lang række enheds operationer indenfor Levnedsmiddel, Farma, Biokemi, Petrokemi, Kraftværker, Vand & Spildevand.

Ved in-line måling af tørstof i slamkage, fra hvilken som helst afvandingsmaskine, er model DS fra Valmet Automation stadig det mest stabile instrument på markedet.

Størst værdi for de store rensningsanlæg, men vi leverer også til mindre anlæg (<25.000PE) der stadig kan optimere tørstofværdien for besparelser på transport, effektforbrug og ikke mindst polymerforbrug.

Ring til Jens Poulsen på tlf. 21 14 10 50 for flere oplysninger - eller se mere her


Lisco Analytical tilbyder Slamtørstofmålere fra Valmet
Valmet Total Solid Measurement, Valmet TS er en ny in-line slamtørstof måler baseret på Mikrobølgeteknologi

Valmet Total Tørstof Måler, Valmet TS, er en in-line måler, som bruges til måling af totaltørstof i slam i spildevandsrensningsanlæg. Måleren er baseret på mikrobølgeteknologi, en teknologi, som Valmet har stor viden om og mange års erfaring med.

Egenskaber

Med Valmet TS kan der måles fra 0 – 35 % TS i slam i alle de processer, hvor man ønsker en sand og hurtig værdi for indholdet af slamtørstof, så man hurtigt kan gribe ind i processen.

Fordele

 • Kontinuerlige realtidsmålinger
 • Vedligeholdelsesfri
 • Kræver kun 1 punkts kalibrering
 • Betyder færre laboratoriemålinger
 • Lavere energiforbrug
 • Hurtig tilbagebetalingstid

Ved anvendelse i forbindelse med rådnetanke tillige

 • Fastholdelse et højt, optimeret totalt tørstofindhold i slammet
 • Bedre proceskontrol og betydelige besparelser
 • Øget kapacitet

I forbindelse med afvanding af slam opnås

 • Reduktion i tilsætning af polymere og kemikalier
 • Tørstofindholdet i det afvandede slam øges og stabiliseres
 • Bedre afvanding og lavere transportomkostninger for slammet
 • Højere forbrændingsevne af slam
 • Lavere energiforbrug
 • Færre omkostninger til vedligehold

Tech Instrumentering med video om tørstof
Der er rigtig mange penge og hente, hvis et renseanlæg optimerer tørstofprocenten, fordi de betaler pr. ton - uanset om det er vand eller tørstof - se med herunder. For mere information kontakt os på info@tech.dk eller på 8739 2600

https://youtu.be/ZxHKbBBglrM

Nyheder og Indlæg om Tørstofmålere


Seneste om TørstofmålereCookie-indstillinger