Tørstofmålere

Tørstofmålere anvendes til måling af tørstofindholdet i tanke, beholder og lign. Tørstofmålere anvendes ligesom vandindhold målere til ex. at måle tørhed og vandindhold i foder mv.

Leverandører af og viden om Tørstofmålere (Slamtørstofmålere):


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Lisco Analytical ApS

Naverland 2
2600 Glostrup
Tlf.: +45 3990 3905
E-mail: sales@liscotech.dk

www.liscotech.dk

Kompetencer: ViskosimetreRefraktometre, Brix-Meter, Wedgewood Fotometer Service Parts, Proces Spektrometer, Proces Viskosimeter, Proces Tomografi, Skumdetektorer, Niveaumålere, Ledningsevnemålere, Slamtørstofmålere, Viskositets måling

Læs mere om Lisco Analytical ApS


Lisco Analytical tilbyder Slamtørstofmålere fra Valmet
Valmet Total Solid Measurement, Valmet TS er en ny in-line slamtørstof måler baseret på Mikrobølgeteknologi

Valmet Total Tørstof Måler, Valmet TS, er en in-line måler, som bruges til måling af totaltørstof i slam i spildevandsrensningsanlæg. Måleren er baseret på mikrobølgeteknologi, en teknologi, som Valmet har stor viden om og mange års erfaring med.

Egenskaber

Med Valmet TS kan der måles fra 0 – 35 % TS i slam i alle de processer, hvor man ønsker en sand og hurtig værdi for indholdet af slamtørstof, så man hurtigt kan gribe ind i processen.

Fordele

 • Kontinuerlige realtidsmålinger
 • Vedligeholdelsesfri
 • Kræver kun 1 punkts kalibrering
 • Betyder færre laboratoriemålinger
 • Lavere energiforbrug
 • Hurtig tilbagebetalingstid

Ved anvendelse i forbindelse med rådnetanke tillige

 • Fastholdelse et højt, optimeret totalt tørstofindhold i slammet
 • Bedre proceskontrol og betydelige besparelser
 • Øget kapacitet

I forbindelse med afvanding af slam opnås

 • Reduktion i tilsætning af polymere og kemikalier
 • Tørstofindholdet i det afvandede slam øges og stabiliseres
 • Bedre afvanding og lavere transportomkostninger for slammet
 • Højere forbrændingsevne af slam
 • Lavere energiforbrug
 • Færre omkostninger til vedligehold


Tech Instrumentering med video om tørstof
Der er rigtig mange penge og hente, hvis et renseanlæg optimerer tørstofprocenten, fordi de betaler pr. ton - uanset om det er vand eller tørstof - se med herunder. For mere information kontakt os på info@tech.dk eller på 8739 2600

https://youtu.be/ZxHKbBBglrM

Lisco Analytical leverer tørstofmåler
Idriftsætning af Valmet tørstofmåler model DS. Måling direkte på slamkagen ud af dekanter, i dette tilfælde 20-24% tørstof.

En delstrøm af slammet “skrues/presses” gennem et målekammer og afleveres retur i hovedstrømmen.