Tørstofmålere

En tørstofmåler er et instrument, der bruges til at måle eller bestemme mængden af tørstof i en prøve. Tørstof refererer til den del af en prøve, der forbliver tilbage efter fjernelse af vandindholdet. Det kan omfatte faste stoffer, opløste stoffer og flygtige stoffer, der ikke indeholder vand. Tørstofmålere er nyttige i en række industrielle og videnskabelige applikationer, hvor viden om tørstofindholdet er vigtig.

Leverandører af og viden om Tørstofmålere (Slamtørstofmålere):


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Lisco Analytical ApS

Stamholmen 147
2650 Hvidovre
Tlf: +45 3990 3905
E-mail: sales@liscotech.dk

www.liscotech.dk

Kompetencer: ViskosimetreRefraktometre, Brixmåling, Wedgewood Fotometer Service Parts, Proces Spektrometer, Proces Viskosimeter, Proces Tomografi, Skumdetektorer, Niveaumålere, Ledningsevnemåling, Slamtørstofmålere, Tørstofmåling, Viskositets måling, Photometer, Turbiditetsmåling

Læs mere om Lisco Analytical ApS


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


Mere viden om Tørstofmålere:

Tørstofmålere anvendes til måling af tørstofindholdet i tanke, beholder og lign. Tørstofmålere anvendes ligesom vandindhold målere til ex. at måle tørhed og vandindhold i foder mv.

Nogle fælles anvendelser inkluderer:

 1. Fødevareindustrien: I fødevareindustrien bruges tørstofmålere til at bestemme den procentvise mængde af tørstof i fødevareprøver. Dette er vigtigt for at vurdere kvaliteten, holdbarheden og sammensætningen af fødevarer.
 2. Jordbrug og landbrug: Tørstofmålere anvendes til at evaluere jordprøver og vurdere næringsstofindholdet samt vandretentionsevnen i jorden. Dette hjælper landmænd med at optimere gødning og vandingsstrategier.
 3. Miljøovervågning: I miljøvidenskab og vandanalyse bruges tørstofmålere til at kvantificere mængden af tørstof i vandprøver. Dette er nyttigt for at evaluere vandkvalitet og til at overvåge forurening og stoftransport.
 4. Biokemiske og farmaceutiske applikationer: Tørstofmålere anvendes også i laboratorier til at bestemme tørstofindholdet i biologiske prøver, f.eks. cellekulturer, fermenteringsprocesser eller farmaceutiske formuleringer. Dette hjælper med at vurdere koncentrationen og konsistensen af prøverne.

Der er forskellige metoder til måling af tørstof, der varierer afhængigt af prøvetypen og applikationen. Nogle af de almindelige metoder inkluderer ovntørring, vægttabsteknikker, fuktekvilibrering og kemiske metoder baseret på ekstraktion eller fordampning.

Tørstofmålere spiller en vigtig rolle i at evaluere og karakterisere forskellige materialer og prøver. Ved at måle tørstofindholdet kan man få værdifuld information om sammensætningen, kvaliteten og egenskaberne af prøverne, hvilket er afgørende for mange forskellige industrier og videnskabelige discipliner.


Lisco Analytical – IN-LINE Tørstofmåling


04.maj 2023


Lisco Analytical ApS leverer instrumenter til proces analyse baseret på Optiske, Spektroskopiske, Elektrokemiske, og – fysiske Teknologier til automatisering af en lang række enheds operationer indenfor Levnedsmiddel, Farma, Biokemi, Petrokemi, Kraftværker, Vand & Spildevand.

Ved in-line måling af tørstof i slamkage, fra hvilken som helst afvandingsmaskine, er model DS fra Valmet Automation stadig det mest stabile instrument på markedet.

Størst værdi for de store rensningsanlæg, men vi leverer også til mindre anlæg (<25.000PE) der stadig kan optimere tørstofværdien for besparelser på transport, effektforbrug og ikke mindst polymerforbrug.

Ring til Jens Poulsen på tlf. 21 14 10 50 for flere oplysninger - eller se mere her


Lisco Analytical tilbyder Slamtørstofmålere fra Valmet
Valmet Total Solid Measurement, Valmet TS er en ny in-line slamtørstof måler baseret på Mikrobølgeteknologi

Valmet Total Tørstof Måler, Valmet TS, er en in-line måler, som bruges til måling af totaltørstof i slam i spildevandsrensningsanlæg. Måleren er baseret på mikrobølgeteknologi, en teknologi, som Valmet har stor viden om og mange års erfaring med.

Egenskaber

Med Valmet TS kan der måles fra 0 – 35 % TS i slam i alle de processer, hvor man ønsker en sand og hurtig værdi for indholdet af slamtørstof, så man hurtigt kan gribe ind i processen.

Fordele

 • Kontinuerlige realtidsmålinger
 • Vedligeholdelsesfri
 • Kræver kun 1 punkts kalibrering
 • Betyder færre laboratoriemålinger
 • Lavere energiforbrug
 • Hurtig tilbagebetalingstid

Ved anvendelse i forbindelse med rådnetanke tillige

 • Fastholdelse et højt, optimeret totalt tørstofindhold i slammet
 • Bedre proceskontrol og betydelige besparelser
 • Øget kapacitet

I forbindelse med afvanding af slam opnås

 • Reduktion i tilsætning af polymere og kemikalier
 • Tørstofindholdet i det afvandede slam øges og stabiliseres
 • Bedre afvanding og lavere transportomkostninger for slammet
 • Højere forbrændingsevne af slam
 • Lavere energiforbrug
 • Færre omkostninger til vedligehold

Tech Instrumentering med video om tørstof
Der er rigtig mange penge og hente, hvis et renseanlæg optimerer tørstofprocenten, fordi de betaler pr. ton - uanset om det er vand eller tørstof - se med herunder. For mere information kontakt os på info@tech.dk eller på 8739 2600

https://youtu.be/ZxHKbBBglrM

Lisco Analytical leverer tørstofmåler
Idriftsætning af Valmet tørstofmåler model DS. Måling direkte på slamkagen ud af dekanter, i dette tilfælde 20-24% tørstof.

En delstrøm af slammet “skrues/presses” gennem et målekammer og afleveres retur i hovedstrømmen.