Turbiditetsmåling

Turbiditetsmåling (turbiditetsmålere) foretages primært inden for food- pharmaindustrien hvor man ønsker at måle turbiditeten, som er en betegnelse for den uklarhed en væske har som følge af uopløste partikler. Man kan kort og godt sige, at jo flere uopløste partikler en given væske indeholder, des mere uklar er den, og dermed en højere turbiditet

Leverandører af og viden om Turbiditetsmåling (Turbiditetsmålere):


Bolls Aps

Ved Gadekæret 11F
3660 Stenløse
Tlf. +45 48 18 35 66
E-mail: info@bolls.dk

www.bolls.dk

Kompetencer: EMC, Elsikkerhed, Maskinsikkerhed, Miljø prøvninger, Internationale godkendelser, Kvalitetsstyring, Vibrationstest, Lasersikkerhed, Lysmålinger

Læs mere om Bolls Aps


Eberhardt Procesinstrumentering

eberh

Baldersbuen 15 A
2640  Hedehusene
Telf.: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk

www.eeberhardt.dk

Kompetencer: Procesinstrumentering, niveaumåling, flowmåling, trykmåling, vakuum, temperaturmåling, analysemåling

Læs mere om Eberhardt Procesinstrumentering


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


WEA Technology A/S

Industrileddet 13
4000 Roskilde
Tlf.: 46 38 32 02
E-mail: info@wea.dk

www.wea.dk

Kompetencer: Strain Gauges, Vejeceller, accelerometer og andre transducere, Instrumenter og dataloggere til strain gauges, strain gauge baserede transducere, Hårdhedsmåling, Støjmåling

Læs mere om WEA Technology A/S


ZEISS Industriel Måleteknik

Bregnerødvej 133A 1. Sal
3460 Birkerød
Tlf.: 70 15 70 15
E-mail: info.metrology.dk@zeiss.com

www.zeiss.dk/maaleteknik/home.html

Kompetencer: 3D CT scanning, Formtolerancer, Geometrisk produktspecifikationer, Præcision, Længdemåling, Computertomografi, Koordinatmålemaskiner, Målemaskiner, Positionstolerancer, Produktionsmåling, Kvalitetskontrol, Proceskontrol, Optisk måling

Læs mere om ZEISS Industriel Måleteknik


pro-måling

Bag Vænget 2
3400 Hillerød
Tlf.: +45 21 670 036
Email

www.pro-maaling.dk

Kompetencer: Lasermåleudstyr, 3D DISTO, Afstandsmålere, Digital vinkelmålere og vaterpas, Endoskopkameraer, Fugtighedsmålere, GeoSLAM 3D scanning, GIS produkter, GNSS systemer, Kabelsøgere, Maskinstyring/sensorer, Metalsøgere, Trådløs Monitorering, Målehjul, Niveller Instrumenter, Rotationslasere, Rørlægningslasere, 3D Scannere, Streg- og Punktlasere, Teodolitter, Termometre, Totalstationer, Tilbehør til opmåling m.m.

Læs mere om pro-måling


Mere viden om Turbiditetsmåling:

Sikkerhed for det gode drikkevand handler i høj grad om hele tiden at have kontrol over hvad der foregår i vandforsyningen. I denne sammenhæng er turbiditetsmåling særdeles vigtig, da denne parameter fortæller en hel del om vandværkets driftsforhold og kvaliteten på drikkevandet. Turbiditetsmåling er også en væsentlig indikator for om drikkevand er OK, da det kan give indikation om vandets indhold af bakterier er for højt, og dermed fortælle en del om det enkelte vandværks driftsforhold. Turbiditetsmåling kan uderligere være en fin måleparameter til at automatisere vandværkets filterskyl.


Summit forhandler turbiditetsmålere i høj kvalitet


19.sep 2023


Summit forhandler turbiditetsmålere i høj kvalitet

Blandt andet STS, som er en sensor til at måle den optiske densitet af væsker for løbende at overvåge procesresultater eller for pålideligt at detektere afvigelser. Særligt anvendelig til separatorstyring, faseadskillelse, filterovervågning, koncentrationsmålinger og kvalitetsovervågning.

Funktioner:

 • Sikker adskillelse
 • Hurtigere produktskift
 • Reducerede spildevandsomkostninger
 • Filter overvågning
 • Farveuafhængig koncentrationsmåling
 • Kompakt design med integreret elektronik og display til parametrering
 • Modstandsdygtig safir linse
 • Hygiejnisk design, polymerfrit tætningssystem, CIP / SIP-kompatibelt
 • LED lyskilde LED levetid > 100.000 timer
 • Farve grafisk display
 • Integreret digital og analog udgang
 • Enkel parameterisering

Læs mere om denne Turbiditetsmåler


Iversen Trading – Turbiditetsmåling – kontrol og verificering i procesforløbet
En turbiditetsmåling er ofte afgørende for kvalitetssikring og processtyring i en lang række applikationer
Målingen er relevant i processer som drikkevandsproduktion, udledningsovervågning og måling på kvaliteten af en spildevandsrensning. Turbiditet er et udtryk for uklarheder i et medie og kan beskrives som nedsat gennemsigtighed forårsaget af kolloider eller suspenderet stof. Vi samarbejder med italienske Chemitec, som fremstiller instrumenter, turbiditetssensorer og -transmittere til målinger i blandt andet vand, spildevand, fødevarer, kemikalier og søvand. Sensorer fra Chemitec tilkobles kontrolinstrumenter som er udviklet på baggrund af digital mikroprocessor teknologi og er kompatibel med MODBUS. Instrumentet bliver også fremstillet til at videresende data via 4-20mA signal. Sensorerne fremstilles i SS316 eller PVC og kan håndtere temperaturer op til 80°C. Målingerne foretages ved anvendelse af den standardiserede 90 ° spredte lysmetode i overensstemmelse med ISO 7027 / EN 27027, hvor mediets turbiditet bestemmes ud fra mængden af spredt lys. Med Chemitec´s sensorer kan der måles turbiditetsværdier op til 30 g/liter.

Tech forhandler Satron VO turbiditetsmålere som sparer dig penge
VO fra Satron er et pris-billigt alternativ til Ledningsevne eller timer baseret CIP systemer

Når VO placeres i returlinjen, resulterer det i store besparelser, måleprincippet er baseret på spredning af lys, og er ideelt til at identificere meget lave mængder af eksempelvis mælk i vand eller CIP-væsker.

Satrons VO måler kontinuerligt på retur-linjen på CIP-anlæg, og opdaterer sit output i real-time.

Kom på Foodtech messen i Herning og få en snak om overvågning af CIP, RO, UF og COW-anlæg.