Tykkelsesmålere

Tykkelsesmålere anvendes for at udføre ikke-destruktive test på emner, for at bestemme tykkelsen af et massivt emne, som ofte vil være stål- eller metallegeringer, hvis det eksempelvis drejer sig  om ultralydsmåling i skibs- og offshoreindustrien. Målemetoden er baseret på den tid det tager en ultralydsbølge at returnere til overfladen af emnet.

Leverandører af og viden om tykkelsesmålere (tykkelsesmåling):


Bjørn Thorsen A/S

Søholm Park 1
2900 Hellerup
Tlf.: +45 35 43 88 43

www.bjorn-thorsen.com

Kompetencer: Applikator til påføring af våd maling, Glansmåler, Betragtningskasse, Mikroskoper, Måling af fleksibilitet, Måling af hårdhed, Måling af malingslag, Måling af nivellering, Måling af slagresistens, Måling af transparens, Opstrøgskort, Slid test, Spektrofotometer, Viskositetsmeter

Læs mere om Bjørn Thorsen A/S


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


Mere viden om tykkelsesmålere:

Til denne type målinger bruges en ultralyd tykkelsesmåler

En tykkelsesmåler er et måleinstrument for ikke-destruktiv undersøgelse af et materiales tykkelse ved hjælp ultralydsbølger

Brugen af tykkelsemålere til ikke-destruktiv test for at kontrollere materialeegenskaber såsom tykkelse måling, bliver nu regelmæssigt anvendes i alle områder af industrielle målinger. Evnen til at måle tykkelsen uden at kræve adgang til begge sider af prøveemnet, byder denne teknologi et væld af mulige anvendelser. Tykkelsesmålere, ultralyd belægningstykkelsen, digitale tykkelsesmålere og mange flere muligheder er tilgængelige for test plast, glas, keramik, metal og andre materialer.

En robust tykkelsesmåler bestemmer prøve tykkelse ved at måle mængden af tid, det tager lyden at krydse fra transduceren gennem materialet til bagenden af en del, og derefter måler den tid, som refleksion tager at komme tilbage til transduceren. Tykkelsesmåleren beregner så data baseret på hastigheden af lyden gennem den testede prøve.

Den allerførste ultralyd tykkelsesmåling blev foretaget i 1967 af Werner Sobek, en polsk ingeniør fra Katowice. Denne første ultralyds tykkelsesmåler målte hastigheden af bølgerne det udledes i bestemte prøver, det derefter beregnet tykkelse i mikrometer fra denne hastighed måling ved en anvendt matematisk ligning.

Der findes to typer af tykkelsesmålere der kan bruges som en Ultrasonic tykkelsesmåler. Disse sensorer er Piezoelektriske og EMAT sensorer. Begge transducertyper udsender lydbølger ind i materialet, når provokeret. Typisk anvender disse transducere en forudbestemt frekvens, men visse tykkelsesmålere tillader frekvenstuning for at inspicere en bredere vifte af materialer. En standard frekvens, der anvendes af en ultrasonisk tykkelsesmåler er 5MHz.

En metode til puls / ekko stil ultralyds belægningstykkelsen kræver en koblingsmiddel anvendes. En almindelig koblingsmiddel er propylenglycol, men der er mange andre muligheder, som kan være substitueret.

I dag er der mange højteknologiske modeller på markedet. Moderne digital tykkelsesmåler har evnen til at gemme data og udsende til en række andre data logging udstyr. En brugervenlig grænseflade og gemte data og indstillinger giver mulighed for den største lethed for operatørerne. Dette giver mulighed for selv relativt nybegyndere til at opnå omkostningseffektive og nøjagtige målinger.


Strenometer – Lagtykkelsesmåling i 3D
360° visning af lagtykkelsesfordelingen, selv på komplekst formede dele med lille overflade

Strenometer ApS har fornøjelsen af at kunne præsentere coatmaster 3D – et innovativt instrument til hurtig og reproducerbar lagtykkelsesmåling på hele komponenter.

Med coatmaster 3D får man en perfekt detaljeret 360° visning af lagtykkelsesfordelingen, selv på komplekst formede dele med lille overflade. Det er et brugervenligt præcisionsinstrument til berøringsfri lagtykkelsesmåling. Målingen er ikkedestruktiv og kan tages på den uhærdede våd- eller pulverlak umiddelbart efter den er påført. Teknologien er egnet til måling på overflader af bl.a. metal, papir, gummi, keramik, glas, plast og træ.

Coatmaster 3D finder og korrigerer omgående en evt. ujævn fordeling af belægningstykkelsen. Dette sparer tid i forbindelse opsætning af processen og reducerer materialeforbruget med op til 30 %, hvilket er godt både for økonomien og miljøet.

Andre fordele ved coatmaster 3D er:

  • Frit skalerbart måleområde.
  • Kontinuerlig dokumentation af belægningsprocessen.
  • Lave integrationsomkostninger.
  • En måletid på 0,5 sek.
  • Kan måle på bevægelige dele.
  • Kan måle på alle farver (inkl. hvid).

Yderligere information om Coatmaster 3Dkan hentes hos:
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk


Ultralyds tykkelsesmålere fra Alfa Instruments
Vi forhandler ultralyds tykkelsesmålere fra MICRONICS i England Model TG 8812 kan købes på vores  side med småinstrumenter. se datablad på samme side.

Målere til Stål, Jern, plast glas, kobber m.m.
Programerbare målere til 10 forskellige materialer.

Flere modeller. Ring og fortæl hvad du skal måle, så finder vi den rigtige måler.

Læs mere her


Berøringsfri ikkedestruktiv lagtykkelsesmåling – også på uhærdet pulverlak og våd maling
Mål lagtykkelse på alle farver, former og materialer Strenometer er glade for at præsentere den nye alsidige lagtykkelsesmåler LayerScan model 590 fra Erichsen GmbH & Co. KG.

LayerScan model 590 er en kraftig, alsidig og brugervenlig lagtykkelsesmåler som er lige så velegnet til kvalitetskontrol i laboratoriet som til måling direkte i overfladebehandlingsanlægget på fabrikken.

LayerScan 590 måler lagtykkelser fra 1 µm til 1 mm, og kan måle i områder ned til 2 mm². De optisk-termiske målinger er berøringsfri og ikkedestruktive, og kan foretages straks efter påføring af den pågældende belægning. Til målingen bruges coatingens varmeledningsmodstand, og uagtet coatingens farve og underlagets form og materiale, er måleresultaterne altid meget nøjagtige.

Lagtykkelsesmåler LayerScan 590 anvendes til kvalitets- og proceskontrol i forbindelse med pulverlakering, maling og termosprøjtning. Instrumentet har den store fordel at det giver mulighed for at måle lagtykkelsen tidligt i processen og på emner der er belagt med uhærdet pulverlak eller våd måling.

LayerScan 590 er bl.a. velegnet til:

• Inspektion af komplekst formede emner - også på buede og indvendige overflader samt i hjørner og på vinkler.
• Kontrol af emner tidligt i processen - også på våd måling og uhærdet pulverlak.
• Undersøgelse af coatinger på mange forskellige materialer inkl. metal, træ, plastik, kulfiberforstærket plast, glas osv.
• Nøjagtig og hurtig lagtykkelsesmåling på alle farver.

LayerScan er designet til såvel offline- som inline-måling af coatingegenskaber. Med sine stærke funktioner er instrumentet lige så velegnet til kvalitetskontrol i laboratoriet som til måling direkte i overfladebehandlingsanlægget på fabrikken.
 Dette giver mulighed for inline-inspektion med øjeblikkelig lagtykkelsesmåling på emnerne efterhånden som de bevæger sig langs belægningsanlægget - en realtids-feedback der giver mange fordele i forhold til processtyringen.
Yderligere information om lagtykkelsesmåler LayerScan 590 kan hentes hos
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk
Strenometer ApS er et førende specialfirma inden for instrumenter og testapparater til farve- og lakindustrien, kunststofindustrien samt tekstilindustrien. Vi har en bred og veldokumenteret viden, og vores rådgivende personale har relevant markedserfaring og derfor et godt kendskab til den praktiske anvendelse af vores produkter


Beregnet gennemsnit i BASIC lagtykkelsesmåler
Det er nu muligt at anvende funktionen ”beregnet gennemsnit” i 456C Basic. Beregnet gennemsnit er den funktion som gør at man løbende kan få gennemsnittet af et nærmere fastsat antal målinger (typisk 3 eller 5 målinger) vist i displayet efter det valgte antal enkeltmålinger er foretaget.

Funktionen bruges på belægninger med struktur eller glatte belægninger der er påført emner med en grov struktur/sandblæsning. De enkelte målinger man tager på sådanne overflader, kan variere meget og derfor registreres et beregnet gennemsnit for at opnå gentagelige og troværdige måleresultater.

Hidtil har det været nødvendigt at investere i dyrere instrumenter med dataopsamling til dette formål da funktionen har været tilknyttet den seriefunktion der er i disse. For "maleren" der blot skal kontrollere sit  arbejde løbende men ikke dokumentere det, har dette været en unødvendig merudgift som nu kan undgås.

Funktionen er introduceret med den seneste firmwareopdatering til 456C. Det betyder at har du allerede en 456C, kan funktionen hentes ved en simpel firmwareopdatering du selv foretager via gratissoftwaren ElcoMaster™ 2.0.

Og selvfølgelig er den også til rådighed i "direkte modus" hvis du har et instrument med dataopsamling. Se om du allerede har funktionen, eller find den efter din opdatering i menustien [Vis>Statistik>Beregnet gennemsnit]. Er "Vis" ikke tilgængelig i displayet over tredje softkey, skal instrumentet opdateres!

God arbejdslyst