Ultralyds måleudstyr

Ultralyds måleudstyr - Mekanisk slid på kuglelejer, tandhjul og ventilklapper i motorer og turbiner kan føre til kostbare produktionsstop og dyr nedetid. Med ultralyds måleudstyr kan du fange uregelmæssigheder i tide og udføre den nødvendige forebyggende vedligehold.

Leverandører af og viden om Ultralydsmåleudstyr:


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Recab Danmark

Hassellunden 14
2765 Smørum
Tlf.: +45 70 300 310
E-mail: sales@recab.com

web

Kompetencer: Advanced Modular Computers, antistatisk udstyr, maskinsikkerhed, kameraer, stregkodelæsere, dataloggere, Embedded Computers og skærme, Industri PC'ere, måleudstyr, laserudstyr, netværk og kommunikation, sensor teknologi, visionssystemer

Læs mere om Recab


ZEISS Industriel Måleteknik

Bregnerødvej 133A 1. Sal
3460 Birkerød
Tlf.: 70 15 70 15
E-mail: info.metrology.dk@zeiss.com

www.zeiss.dk/maaleteknik/home.html

Kompetencer: 3D CT scanning, Formtolerancer, Geometrisk produktspecifikationer, Præcision, Længdemåling, Computertomografi, Koordinatmålemaskiner, Målemaskiner, Positionstolerancer, Produktionsmåling, Kvalitetskontrol, Proceskontrol, Optisk måling

Læs mere om ZEISS Industriel Måleteknik


LØWENER Industri – Kompakt og robust ultralydsmåler til varme og køling


15.feb 2023


Kompakt og robust ultralydsmåler til varme og køling. Den er universel i forhold til alle applikationer indenfor boliginstallationer. Den kompakte størrelse gør den attraktiv i trange installationer, uden at gå på kompromis med funktionerne.

Fordele:

• Ultralydsmåling ‐ præcis, langtidsholdbar.
• Kompakt, aftagelig elektronisk regneværk.
• Stort, let læseligt display.
• 24 månedsværdier inklusiv midt‐månedlige værdier.
• Intelligent, adaptiv målecyklus.
• Kan installeres i alle positioner uden restriktioner.
• Målerør helt i metal.
• DuraSurface™ Teknologi.
• 11 års batterilevetid, også med walk‐by radio.

Læs mere HER


Løwener – Kompakt og robust ultralydsmåler til varme og køling
Den er universel i forhold til alle applikationer indenfor boliginstallationer. Den kompakte størrelse gør den attraktiv i trange installationer, uden at gå på kompromis med funktionerne

Fordele:

• Ultralydsmåling ‐ præcis, langtidsholdbar.
• Kompakt, aftagelig elektronisk regneværk.
• Stort, let læseligt display.
• 24 månedsværdier inklusiv midt‐månedlige værdier.
• Intelligent, adaptiv målecyklus.
• Kan installeres i alle positioner uden restriktioner.
• Målerør helt i metal.
• DuraSurface™ Teknologi.
• 11 års batterilevetid, også med walk‐by radio.

Læs mere HER

For mere information kontakt:
Danilo Chiappini på mobil nr. 40643029 eller dc@loewener.dk


Løwener – Ultralydsmåler TFX-5000 til måling af flow og energi
Ultralydsmåler TFX-5000 til måling af flow og energi med clamp-on sensorer

Måleren er med datalogger, alarm historik, og med tid og dato markering.

TFX-5000 er udviklet til at erstatte TFX-Ultra og findes i to versioner.
Som en enkeltstående flowmåler til rene væsker og en enkeltstående energimåler, begge med Dual Clamp-ON RTDs sensorer.

Den er særligt anvendelig til applikationer indenfor HVAC, vand-og spildevand, olie-og gas industrien og til industrielle opgaver indenfor flow-og energimåling.