Viskositetsmåling

Viskositets måling anvendes til måling og kontrol af viskositet applikationer. Viskositets måling, måler gas/væske, der ytrer sig som en indre gnidningsmodstand mellem forskellige lag af gassen/væsken.

Leverandører af og viden om viskositetsmåling:


Bjørn Thorsen A/S

Søholm Park 1
2900 Hellerup
Tlf.: +45 35 43 88 43

www.bjorn-thorsen.com

Kompetencer: Applikator til påføring af våd maling, Glansmåler, Betragtningskasse, Mikroskoper, Måling af fleksibilitet, Måling af hårdhed, Måling af malingslag, Måling af nivellering, Måling af slagresistens, Måling af transparens, Opstrøgskort, Slid test, Spektrofotometer, Viskositetsmeter

Læs mere om Bjørn Thorsen A/S


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Mech-E ApS

Højeloft Vænge 24
3500 Værløse
Tlf.: 21 74 14 71
E-mail: bfr@mech-e.dk

web

Kompetencer: Rådgivende ingeniør, projektledelse, procesoptimering, viskositetsmålinger, damp, dampbesparelser, energioptimering, afgasning

Læs mere om Mech-E ApS


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Lisco Analytical fører bærbare Viskosimetre
Viskosimetre fås i flere afskygninger alt efter anvendelsesområde.

Viscolite VL7-100B d21 er et bærbart viskosimeter i høj kvalitet og med følgende fordele:

• Håndholdt neddypnings viskosimeter. Minimum 50 ml prøve
• Ideelt til spot test i felten eller fabrikken eller til viskositetsmålinger i laboratoriet.
• Nem betjening og rengøring
• Integreret temperatur sensor
• Måleområde 0-10.000 cP (mPa-s)
• Inkl. manual & transport kuffert


Strenometer – Praktiske dyppeudløbsbægre til nem og hurtig test af viskositet
Nyt design – kortere leveringstid, samme ydeevne og nøjagtighed

Strenometers Frikmar dyppeudløbsbægre fra Elcometer Ltd. er netop blevet relanceret i et helt nyt design, der gør fremstillingsprocessen mere fleksibel og langt hurtigere. Dette forkorter leveringstiden hvilket er en stor fordel for kunderne da dyppeudløbsbægre er forbrugsvarer, som jævnligt skal udskiftes.

Skønt den fysiske udformning er ændret, er der ingen forskel hvad angår ydeevne og nøjagtighed. Frikmar bægret er stadig det ideelle redskab til måling af viskositeten af maling, lakker, olie, fedt, levnedsmidler og andre lignende produkter. Et praktisk håndtag gør det nemt at bruge såvel ude i marken som hjemme i produktionen, og selve testen er hurtig og simpel at udføre. Man skal blot dyppe bægret ned i produktet der skal testes, løfte det op igen, og registrere hvor lang tid det tager for alt indholdet at løbe ud gennem åbningen.

Frikmar dyppeudløbsbægre fås i flere forskellige størrelser og i overensstemmelse med hhv. DIN, ISO, ASTM og AFNOR. De kan, hvis det ønskes, leveres med kalibreringscertifkat, der er udstedt enten til serien eller til de individuelle bægre.
Yderligere information om Frikmar dyppeudløbsbægre kan hentes hos:
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk