Viskositetsmåling

Viskositetsmåling er processen med at bestemme viskositeten af en væske eller et materiale. Viskositet refererer til en væskes modstand mod strømning eller dens "tykkelse". Det er en vigtig parameter inden for mange industrielle processer, da det kan påvirke materialers strømningsegenskaber, dosering, blanding, sprøjtning, smøring og meget mere.

Leverandører af og viden om Viskositetsmåling:


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Mere viden om Viskositetsmåling:

Viskositets måling anvendes til måling og kontrol af viskositet applikationer. Viskositets måling, måler gas/væske, der ytrer sig som en indre gnidningsmodstand mellem forskellige lag af gassen/væsken.

Der er flere metoder til at måle viskositet, herunder:

  1. Brookfield-viskositetsmåling: Dette er en populær metode, der bruger en Brookfield-viskositetsmåler eller viskometer til at måle modstanden mod rotation af en roterende spindel eller prop i væsken. Modstanden, der måles som drejningsmomentet, er proportional med viskositeten.
  2. Kapillarviskositetsmåling: Denne metode involverer måling af den tid det tager for en væske at strømme gennem en kapillær eller et tyndt rør. Viskositeten beregnes ved hjælp af specifikke kapillarviskositetsligninger og kendte geometriske parametre.
  3. Falling Ball viskositetsmåling: Her måles viskositeten ved at bestemme den tid det tager for en kugle at falde gennem en væske under tyngdekraften. Viskositeten beregnes ved hjælp af Stokes' lov, der relaterer kuglens hastighed til viskositeten af væsken.
  4. Rotationsviskositetsmåling: Denne metode bruger et rotationsapparat til at måle viskositeten ved at registrere rotationshastigheden og drejningsmomentet, der er nødvendigt for at rotere en viskositetscylinder eller en skive i væsken.

Valget af den passende viskositetsmålemetode afhænger af viskositetsområdet for den specifikke væske, præcisionen, prøvemængden og de specifikke krav i industrien eller applikationen.

Viskositetsmåling bruges i forskellige industrier, herunder kemisk produktion, fødevareproduktion, farmaceutisk produktion, olie- og gasindustrien, maleri og belægning, kosmetikproduktion og mange andre områder, hvor styring af viskositet er afgørende for produktkvalitet og proceskontrol. Ved at måle viskositeten kan man optimere processer, sikre korrekt dosering og konsistens og forbedre produktets ydeevne og holdbarhed.


Lisco Analytical fører bærbare Viskosimetre
Viskosimetre fås i flere afskygninger alt efter anvendelsesområde.

Viscolite VL7-100B d21 er et bærbart viskosimeter i høj kvalitet og med følgende fordele:

• Håndholdt neddypnings viskosimeter. Minimum 50 ml prøve
• Ideelt til spot test i felten eller fabrikken eller til viskositetsmålinger i laboratoriet.
• Nem betjening og rengøring
• Integreret temperatur sensor
• Måleområde 0-10.000 cP (mPa-s)
• Inkl. manual & transport kuffert


Strenometer – Praktiske dyppeudløbsbægre til nem og hurtig test af viskositet
Nyt design – kortere leveringstid, samme ydeevne og nøjagtighed
Strenometers Frikmar dyppeudløbsbægre fra Elcometer Ltd. er netop blevet relanceret i et helt nyt design, der gør fremstillingsprocessen mere fleksibel og langt hurtigere. Dette forkorter leveringstiden hvilket er en stor fordel for kunderne da dyppeudløbsbægre er forbrugsvarer, som jævnligt skal udskiftes. Skønt den fysiske udformning er ændret, er der ingen forskel hvad angår ydeevne og nøjagtighed. Frikmar bægret er stadig det ideelle redskab til måling af viskositeten af maling, lakker, olie, fedt, levnedsmidler og andre lignende produkter. Et praktisk håndtag gør det nemt at bruge såvel ude i marken som hjemme i produktionen, og selve testen er hurtig og simpel at udføre. Man skal blot dyppe bægret ned i produktet der skal testes, løfte det op igen, og registrere hvor lang tid det tager for alt indholdet at løbe ud gennem åbningen. Frikmar dyppeudløbsbægre fås i flere forskellige størrelser og i overensstemmelse med hhv. DIN, ISO, ASTM og AFNOR. De kan, hvis det ønskes, leveres med kalibreringscertifkat, der er udstedt enten til serien eller til de individuelle bægre. Yderligere information om Frikmar dyppeudløbsbægre kan hentes hos: Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk

Cookie-indstillinger