Forzinkning

Forzinkning er overfladebehandling, hvor et metalemne pålægges en belægning af zink. Forzinkning anvendes til korrosionsbeskyttelse af stål/stålemner og er meget velegnet, da belægningen ikke behøver at være helt tæt

Leverandører af og viden om forzinkning:


Mere viden om forzinkning:

Forzinkning udføres enten ved varmforzinkning eller ved elforzinkning. Udførelsen af varmforzinkning sker ved at det afrensede stålemne neddyppes i smeltet zink med en temperatur på 460 °C, hvor der gennem reaktion med ståloverfladen dannes en zinkbelægning. Zinklagets tykkelse afhænger af stålets kemiske sammensætning, men vil normalt ligge inden for 60-300 μm. Zinkbelægningens holdbarhed ved atmosfærisk brug er direkte proportional med belægningstykkelsen; varmforzinkning er velkendt som korrosionsbeskyttelse af autoværn, lysmaster, beslag og lignende.

Cookie-indstillinger