Horisontalboring

Horisontalboring, også kendt som horisontal jordboring eller horisontal boring og afstikning (HDD - Horizontal Directional Drilling), er en metode til at skabe underjordiske huller eller kanaler i en vandret retning uden at skulle grave åbne grøfter. Denne metode bruges til installation af rør, kabler eller andre forsyningslinjer under jorden.

Leverandører af og viden om horisontalboring:

Total Diamanten ApS

Lillemosevej 1, Stærkende
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 71 43 04
E-mail: mail@totaldiamanten.dk

web

Læs mere omTotal Diamanten ApS og se den fulde firmaprofi

Zøllner A/S

Agernvej 4
3490 Kvistgård
Tlf.: 3164 2680
E-mail: info@zollner.as

web

Læs mere omZøllner A/S og se den fulde firmaprofi


Mere viden om horisontalboring:

Processen med horisontalboring involverer flere trin:

  1. Forberedelse: Før boringen påbegyndes, udføres en grundig undersøgelse af det ønskede ruteområde. Dette inkluderer identifikation af eventuelle eksisterende underjordiske faciliteter, jordbundsundersøgelser og planlægning af den optimale borevej.
  2. Opstilling af udstyr: Boremaskiner og det nødvendige udstyr opstilles ved startpunktet. Dette kan omfatte boringssæt, støtter, spændingsudstyr og styringssystemer.
  3. Pilotboring: En pilotboring udføres ved at bore en mindre diameter pilothul langs den planlagte rute ved hjælp af en retningsstyret boremaskine. Boremaskinen føres gennem jorden ved hjælp af en kombination af rotations- og fremdriftskraft.
  4. Reamning: Når pilotboringen er fuldført, udvides pilothullet gradvist ved hjælp af forskellige størrelser af rambitser eller reamere. Dette skaber en bredere kanal til installation af det ønskede rør eller kabel.
  5. Rørinstallation: Når hullet er blevet tilstrækkelig bredt, trækkes det ønskede rør eller kabel gennem kanalen ved hjælp af et passende trækkabel. Røret installeres normalt ved hjælp af pressluft, vandtryk eller gravitationskraften.
  6. Efterbehandling: Efter rørets installation kan det være nødvendigt at foretage yderligere efterbehandling, såsom at sikre forbindelser, udføre inspektion og udføre eventuelle reparationer eller opgraderinger.

Fordelene ved horisontalboring inkluderer:

  • Minimeret jordarbejde: Da det ikke kræver åbne grøfter, reducerer horisontalboring behovet for omfattende gravearbejde og minimerer forstyrrelsen af overfladen.
  • Reduceret miljøpåvirkning: Horisontalboring hjælper med at bevare landskabet og minimere påvirkningen på naturområder, vandløb, veje og andre eksisterende strukturer.
  • Fleksibilitet i rute: Horisontalboring giver større fleksibilitet i valg af ruter, da det kan omgå hindringer som veje, bygninger eller underjordiske faciliteter.

Horisontalboring anvendes inden for forskellige industrier, herunder vandforsyning, kloaksystemer, telekommunikation, energidistribution og bredbåndstjenester. Det muliggør installation af rør og kabler på en effektiv og mindre invasiv måde sammenlignet med traditionelle metoder som åbne grøfter eller opgravning.

Cookie-indstillinger