Jernstøbning

Støbejern er en legering af jern, kulstof og silicium. Det er et materiale, der siden 1700-tallet har været brugt til konstruktionsformål og til udsmykning. Ved korrekt styring af legeringens sammensætning og af støbeprocessen kan støbejern fremstilles med meget forskellige egenskaber

Leverandører af og viden om jernstøbning:


A/S Metalcentret

Ejby Industrivej 100
2600 Glostrup
Tlf.: (+45) 43 63 21 22
E-mail: mail@metalcentret.dk

www.metalcentret.dk

Kompetencer: Aluminium, Bronze, Kobber, Messing, Rustfrit stål, Nysølv, Bly, Zink

Læs mere om A/S Metalcentret


MC Uldall Maskinfabrik

Læs mere om MC Uldall Maskinfabrik


Pro Plast Energeo

Markskellet 23
8920 Randers NV
Tlf.: 72 52 40 80
E-mail: salg@pro-plast.dk

web

Kompetencer: Jordvarme, jordvarmeanlæg, plastbearbejdning, støbning, brønde, plastsvejsning, rotationsstøbning, sprøjtestøbning, radonsikring og gennemføring

Læs mere om Pro Plast Energeo


Stantræk A/S

Sønderskovvej 14
8520 Lystrup
Tlf.: +45 86 22 03 77
E-mail: info@stantraek.dk

www.stantraek.dk

Ydelser: Engineering, Global sourcing, Pladebearbejdning, CNC-stansning, Kantbukning, Automatstansning, Manuel stansning, Laserskæring, Dybtrækning, Svejsning

Læs mere om Stantræk A/S


Jernstøberi vil øge produktivitet gennem samarbejde med universitet
En matematisk model udviklet af en ph.d.-studerende og de rette procesmålinger skal øge produktiviteten og sikre ensartet kvalitet af strengstøbt støbejern fra Tasso i Odense.

En større forståelse for den komplicerede proces, som støbning af støbejern udgør, skal sikre grundlaget for en fremtidig automatisering og digitalisering af produktionen på støberiet Tasso. Forståelsen skabes i et samarbejde mellem virksomheden og DTU.

Tasso producerer strengstøbt støbejern til brug i bl.a. pumper, kompressorer og industrimaskiner og har gennem tiden samarbejdet med både DTU og Syddansk Universitet om flere mindre opgaver. Det har været så stor en succes, at det har banet vejen for en treårig ansættelse af en erhvervs ph.d.-studerende, Ashish Chawla fra DTU Mekanik.

”Min opgave er at sikre en øget automatisering af virksomhedens støbeproces, som både vil forbedre kvaliteten og give en mere robust og bæredygtig produktion. Den første del af arbejdet har bestået i at udvikle en matematisk model af processen, der bygger på et fundament af videnskab og fysiske love,” siger Ashish Chawla.

Ved hjælp af modellens simuleringer får virksomheden adgang til en større forståelse af den størkning, der sker i støbeproces. Det giver mulighed for at styre processen og dermed gøre den så ensartet og forudsigelig som muligt.

Virksomhed får nyeste viden

Det næste skridt bliver at identificere og undersøge de kritiske parametre i processen. Herefter kan en strategi for kontrollen af den fastlægges. Den gennemføres ved hjælp af data fra sensorer placeret i produktionen, statistiske teknikker og kunstig intelligens.

Kristian B. Pedersen, der er direktør for Tasso, vil klart anbefale andre SMV’ere at samarbejde med universiteter om konkrete udviklingsprojekter. Det giver adgang til både de dygtigste eksperter og den nyeste viden inden for området.

”Det har fra dag et skabt værdi for vores virksomhed at samarbejde med DTU om at ansætte Ashish som ph.d. studerende. Værdiskabelsen går også den anden vej. Universitet får et indblik i de problemstillinger, danske virksomheder er optaget af, og dermed opnår ikke kun de og vi en fordel, men hele samfundet får en gevinst ved projektet,” siger Kristian B. Pedersen.

Den betragtning er Niels Skat Tiedje, lektor på DTU Mekanik og vejleder for Ashish Chawla enig i.

”Samarbejder med virksomheder har stor betydning både for vores forskning og i undervisningen af kommende ingeniører. De studerende er glade for konkrete eksempler på opgaver og arbejdsområder, de senere kan møde som færdiguddannede. Samtidig er det videnskabeligt udfordrende at arbejde med intelligent processtyring og udvikling af tilstrækkeligt præcise modeller på et støberi, hvor de meget høje temperaturer omkring 1400 grader gør det vanskeligt at sikre de rette måledata,” siger Niels Skat Tiedje.

Studerende glade for rigtige opgaver

Mange af de studerende, som Tasso tidligere har arbejdet sammen med om mindre studieopgaver, har da også sat pris på at få lov til at arbejde med udfordringer, der er reelle og væsentlige at få løst for virksomheden.

Det har også været en vigtig motivation for Ashish Chawla.

”Jeg finder det utrolig spændende at være bindeled mellem videnskaben og forskerne på den ene side og virksomheden på den anden side. Målet er det samme for begge parter, men den akademiske og erhvervsmæssige verden tilgår problemstillingerne forskelligt. Den rolle trives jeg godt i. Det giver grundlag for den bedste innovationsproces, man kan tænke sig,” siger Ashish Chawla.