Sandblæsning

Sandblæsning skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Når sandblæsning foregår på en arbejdsplads, hvor der stilles krav om en sikkerheds- og sundhedsplan, skal sandblæsningsarbejdet være omfattet af planen

Leverandører af og viden om sandblæsning:

Aalborg Epoxy ApS

Fjembhedevej 27, Præstbro
9330 Dronninglund
Tlf.: 71 90 29 33
E-mail: info@aalborgepoxy.dk

www.aalborgepoxy.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

DanGard A/S

Storstrømsvej 49
6715 Esbjerg N
E-mail: info@dangard.dk
Telefon: +45 75 14 13 22

www.dangard.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Karlslunde Metalsliberi A/S

kms

Notgangen 5A & 5B
2690 Karlslunde
Telf.: 46 15 58 16
E-mail: kms@k-m-s.dk

www.k-m-s.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Laduco Industrilakereri A/S

Baldersbækvej 20
2635 Ishøj
Tlf.: 43 71 04 11
E-mail: Laduco@laduco.dk

www.laduco.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Vestjysk Rustfri Montage ApS

Brolæggervej 4
6800 Varde
Tlf.: 75 21 18 16
E-mail: info@vrm.dk

Sortjernsafdeling
Glarmestervej 3
6800 Varde

www.vrm.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om sandblæsning:

Der må kun sandblæses, når det ikke er til gene for andre omkring sig. Omgivelserne skal sikres i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler. Sandblæsningen skal afbrydes, når pistolens betjeningsanordning slippes, også kaldet dødmandsknapfunktion. Sandblæsten skal standse hurtigst muligt. Ved brug af lange slanger (over 40 m) tilrådes det derfor, at der bruges elektrisk styring i stedet for luftstyring. Enstrenget luftstyring er ikke tilladt. Hvis der sandblæses ved så lav en omgivelsestemperatur, at der er risiko for, at kondensvand fryser, kan det medføre utilsigtede funktioner, fx igangsætning og svigt af dødmandsknapfunktion. Anlægget skal derfor forsynes med et doseringsapparat, der tilfører antifrostvæske.

Alle personer, der sandblæser eller opholder sig på områder, hvor der sandblæses, skal bære følgende beskyttelse, også selv om opholdet er kortvarigt: Særligt støvafvisende beskyttelsestøj bestående af tætsluttende overtræksdragt, langskaftede støvler og arbejdshandsker med lange manchetter
Luftforsynet åndedrætsværn, enten i form af en hætte, der dækker hoved, hals og skuldre og har sikre, tætte slangeforbindelser eller i form af en helmaske plus hætte. Maskeruden skal være særlig modstandsdygtig. Beskyttelsestøj skal rengøres eller skiftes hyppigt, alt efter arbejdets art. Beskyttelsestøj må ikke bæres i spisepauser. Hverken den der sandblæser eller andre må opholde sig i en sandblæsekabine eller i nærheden af andre arbejdssteder uden åndedrætsværn, før der der sikkerhed for, at det er forsvarligt at arbejde der.

Der skal forefindes en øjenskylleflaske i umiddelbar nærhed af, hvor der sandblæses.

Cookie-indstillinger