Valsning

Valsede profiler indgår i mange bygningskonstruktioner. Valsning af stål og valsning af aluminiumsprofiler i forskellige dimensioner, åbner op for helt unikke anvendelsesmuligheder i byggebranchen

Leverandører af og viden om Valsning:

Elefantriste A/S

Ivar Lundgaards Vej 21
7500 Holstebro
Telf.: 97 42 61 33
Email: mail@elefantriste.dk

web

Læs mere omElefantriste A/S og se den fulde firmaprofi

Gustav Østergaards Maskinfabrik A/S

Hedevej 44
7171 Uldum
Telf.: 75 82 05 88
E-mail: info@gustav-oestergaard.dk

www.gustav-oestergaard.dk

Læs mere omGustav Østergaards Maskinfabrik A/S og se den fulde firmaprofi

MC Uldall Maskinfabrik


Mere viden om valsning:

Valsning - Valsen har været kendt ligeså længe, som vi har kendt stålpladen. Den bruges til at fremstille runde buk med, fx rør, runde beholdere, pladesvøb, cylindre og lignende. Man siger dog ikke, at man bukker, men at man valser. Udtrykket dækker over, at man bukker på pladen mellem tre roterende valser. Valsen findes i mange forskellige udgaver og typer, som hver dækker en eller flere typer af valseopgaver.

Valsning - Den øverste valse kan bevæges op og ned lodret, medens de to nederste som regel er faste og kun kan drejes rundt (symmetrisk valse). Den lodrette justering af overvalsen kan ske manuelt ved hjælp af spindler eller maskinelt ved hjælp af hydraulik. Inden valsningen påbegyndes, skal man sørge for, at overvalsen indstilles, så den er parallel med undervalserne. Der sidder normalt lodrette skalaer på hver side af maskinen, hvorpå man kan aflæse paralleliteten.

Valsning - Valserne kan ved hjælp af en omskifter drejes begge veje, og har man først indstillet overvalsens tryk og dermed påbegyndt valsningen, skal denne køres færdig. Stop aldrig en valsning midt på emnet for at regulere den øverste valses tryk på pladen.  En plade, der er valset cylindrisk, kan tages vandret ud af valsen ved at fjerne eller lægge overvalsens ene endegavl ned.

Når man arbejder i plader, vil valserne - og specielt overvalsen - bøje ud under belastningen. Denne udbøjning kan man ikke gøre noget ved. I stedet forbereder man selve valsen (stålrullen) ved at bombere (udlægge) denne. Bombering betyder at man afdrejer stålrullen i en slags tøndeform. Denne forbedring, som er god inden for valsens normalområde, er desværre en ulempe, når valsen skal arbejde i sit minimums - eller maksimumsområde. Fx vil en tyndplade på 2 mm, som valses i en valse, der er bomberet til 25 mm pladetykkelse, blive stærkt tøndeformet. Hvad der altså er en fordel i det ene tilfælde kan være en ulempe i et andet.  Arbejder man med mange forskellige materialetykkelser, kan løsningen være at have valser med forskellige bomberinger.

Cookie-indstillinger