Armeringsnet

Et armeringsnet, også kendt som et armeringsnetværk eller et armeringsgitter, er en konstruktion af sammenflettede metalstænger, der bruges til at styrke betonstrukturer. Armeringsnettet består af lige og tværgående stænger, der er forbundet ved krydser eller svejsninger for at danne et gittermønster. Formålet med et armeringsnet er at forbedre betonens styrke, modstandsdygtighed over for revner og spændingskapacitet.

Leverandører af og viden om Armeringsnet:


Celsa Steel Service A/S

Frodebjergvej 6
3650 Ølstykke
Tlf.: +45 47 16 00 30

www.celsa-steelservice.dk

Kompetencer: armering, armeringsstål, stål, armeringsnet, armeringsstænger, armeringscoil, rullenet

Læs mere om Celsa Steel Service A/S


Linotol Danmark


Olaf Ryes Gade 7K
6000 Kolding
Tlf.: 26 83 27 99
E-mail: info@linotol.dk

web

Kompetencer: Betongulve, betonkonstruktioner, armeret beton, parkeringsdæk, klinkegulve, fugefri gulve, designgulve, entre gulve, vedligehold af gulve

Læs mere om Linotol Danmark


Vesti Olsen A/S


Bukkerupvej 92
4340 Tølløse
Tlf.: 59 18 00 22
E-mail: mail@vesti-olsen.dk

www.vesti-olsen.dk

Kompetencer: Vi bygger primært i hoved-, og totalentreprise – og vi bygger i HELE Danmark

Halbyggeri, industribyggeri, stålhaller, værkstedsbyggeri, bilhuse, kontorbyggeri, domicilbyggeri, institutionsbyggeri, landbrugsbyggeri, ridehaller og ride stalde.

Læs mere om Vesti Olsen A/S


Mere viden om Armeringsnet:

Ved støbning af betongulve udlægges armeringsettet på lister eller klodses op med stjerner, hvorefter eventuel gulvvarme bindes fast til nettet inden støbning. Det er meget vigtigt, at nettet har den rigtige tykkelse i forhold til konstruktionen, og at alle armeringsnet har overlap, så de er i god berøring med hinanden.

Når beton hærder, er det godt i stand til at modstå trykbelastninger, men det er svagere, når det udsættes for trækbelastninger. Ved at placere armeringsnettet i betonen kan stængerne modstå trækkræfter og fordele belastningen mere jævnt, hvilket øger strukturens samlede styrke og holdbarhed.

Armeringsnet kan have forskellige størrelser og styrker afhængigt af den specifikke applikation og kravene til det pågældende byggeri. De kan være lavet af stål, der er belagt med zink eller epoxy for at forhindre korrosion og forlænge deres levetid.

Nogle almindelige anvendelser af armeringsnet inkluderer:

  1. Fundamenter: Armeringsnet bruges til at forstærke betonfundamenter, hvilket giver øget stabilitet og bæreevne.
  2. Gulve og dæk: Armeringsnet placeres i betongulve og dæk for at forhindre revnedannelse og øge strukturel styrke.
  3. Vægge og søjler: Armeringsnet bruges i betonvægge og søjler for at forbedre deres bæreevne og modstandsdygtighed over for belastninger.
  4. Støttemure: Armeringsnet er almindeligt anvendt i støttemure til at forhindre revnedannelse og forbedre stabiliteten.
  5. Præfabrikerede elementer: Armeringsnet bruges i præfabrikerede betonelementer som bjælker, plader og søjler for at forstærke og forbedre deres ydeevne.

Det er vigtigt at følge korrekte retningslinjer for installation af armeringsnet for at sikre korrekt placering og samarbejde med betonen. Dette inkluderer at sikre tilstrækkelig overlapning af stænger, fastgørelse af armeringsnet til formene og korrekt positionering i henhold til designet og kravene til det specifikke byggeri.


Milliardinvestereringer i danske datacentre sender stor armeringsordre til Celsa Steel Service


08.nov 2023


Det nye datacenter er en del af flere datacentre på Sjælland, hvor man er i fuld gang med at opføre i alt tre centre

Celsa Steel Service sender 1500 tons armering til nyt dansk datacenter

Flere datacentre skal løfte den digitale infrastruktur i Danmark, og opførelsen af datacentrene kræver store mængder armering. Det mærker man hos Celsa Steel Service, der i perioden fra 1. februar og frem til projektet er færdigt  leverer i alt ca. 1500 tons armering til et nyt dansk datacenter. Armeringsprodukterne er et bredt udvalg af armeringsnet: Standardnet, Celsanet og specialnet, hvor man kan tilpasse størrelsen efter konstruktionens form og håndteringsmulighederne på byggepladsen.


Klip og buk armering - og andre byggevare

Hvor det er muligt, vil klip og buk armering blive erstattet af mere forædlede produkter som præfabrikerede armeringskurve og -bjælker. I Danmark har Celsa Steel Services armeringsprodukter et CO2 tal på bare 425 kg CO2 pr ton. Armeringen er produceret på Celsa Nordic`s stålverk i Mo i Rana af 100% stålskrot, som smeltes i en EAF-ovn drevet på 100% vandkraft. Således får stålskrottet nyt liv som armeringsstål. Udover de mange tons armering leverer Celsa en lang række byggevarer til projektet, herunder afstandslister, bindetråd, vægafstandsholdere, armeringsstole, sikkerhedskapper, injektionsprodukter og engangsforskalling.

Datacenterregion i Danmark

Det nye datacenter er en del af flere datacentre på Sjælland, hvor man er i fuld gang med at opføre i alt tre centre. I Høje-Taastrup opføres der 35.000 kvadratmeter, i Roskilde bygges 80.000 m2 og i Køge skal i alt tre bygninger med et areal på hver 4.314 m2 opføres sammen med en administrationsbygning på ca. 1.350 m2 -  ialt ca. 14.350 m2. Centrene skal drives af 100 procent grøn energi og vil være særdeles energieffektive. De vil gøre cloud-teknologi endnu mere tilgængelig og beskytte data med de højeste standarder for sikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Med de nye datacentre vil danske virksomheder dermed få mulighed for at accelerere digitaliseringen og på samme tid reducere CO2-aftrykket af virksomhedens IT-drift.

Fakta om armeringen

Standardnet lagerføres i 2,35 x 5,0 m uden stødzone, dog med enkelte dimensioner med stødzone

Celsanet, lagerføres i 3,0 x 6,0 m med stødzone
Specialnet, er udført på mål i op til 3,25 x 12 m eller 3,75×9,25 og med stangdiameter op til 16 mm. Med specialnet kan man tilpasse armeringsmængden efter det præcise behov. Derudover kan størrelsen tilpasses efter konstruktionens form og håndteringsmulighederne på byggepladsen


Celsa Steel Service – Letbanen ved Herlev får armeringsprojekt i glasfiber
CG Jensen vælger glasfiberarmering til letbanen i Rødovre/Herlev. Armeringsspecialisten Celsa Steel Service har derfor udviklet et utraditionelt armeringsprojekt i glasfiber til projektet. Nu lægges sidste hånd på nedlægning af den spændende armeringsløsning, der skal sikre, at konstruktionen ikke bliver strømledende.

Der lægges i disse dage sidste hånd på en noget anderledes armeringsløsning syd for Herlev. Under byens letbane lægges glasfiberarmering i fundamentet. Armeringsprojektet kommer fra armeringsspecialisten Celsa Steel Service i Ølstykke, som har sendt glasfiber armering til projektet siden marts måned. 

Glasfiberløsningen til letbanen er et supplement til projektets øvrige stålarmering men på letbanens stationer må fundamentet ikke være strømledende. Derfor har CG Jensen været i teknisk dialog med Celsa Steel Service om udvikling af en armeringsløsning, der opfyldte de opsatte krav. 

"Vi har haft god erfaring med glasfiber armering på andre projekter, hvor brug af stålarmering ikke var hensigtsmæssigt. Det var derfor helt naturligt at kigge i denne retning. Med armeringsprojektet i glasfiber har vi fået en lidt anderledes armeringsløsning, der gør at fundamentet ikke bliver strømførende, nøjagtigt som kravene foreskriver", fortæller Tonny Schöndorff, projektleder hos CG Jensen.

Celsa Steel Service har til projektet leveret i alt 325 m2 glasfiberarmering bestående af flere armeringstyper, herunder armeringsnet, klip & buk samt sekantløsninger. Armeringen af glasfiber indgår i en samlet armeringsløsning, der også indeholder stålarmering. Løsningen er udviklet i tæt og digitalt samarbejde med CG Jensen. Specificering og udregning af armeringsprojektet er udført af Celsa Steel Service.

Flere hybridløsninger i fremtiden
Marketingchef hos Celsa Steel Service, Carsten Røjgaard tror på, at flere armeringsløsninger i fremtiden vil inkludere både stål og glasfiber: 

"Brugen af glasfiber som råmateriale har i dette projekt gjort armeringsløsningen kompleks, fordi tegninger og klip & buk lister skulle oversættes til de korrekte dimensioner i glasfiber. Men faktisk er sagen et godt eksempel på fordelen ved at kombinere glasfiberarmering med konventionel stålarmering."  

Carsten Røjgaard mener generelt, at kombinationen af glasfiber og stålarmering rummer store muligheder.

"Når det går op for markedet, at glasfiber ikke er et konkurrerende produkt til stålarmering, men derimod et supplement til at skabe den ideelle løsning, så vil der komme flere projekter og løsninger af denne slags. Vi har jo allerede skabt overbevisende resultater på større og ret komplekse byggesager, der viser løsningens styrke"

Området, hvor den særlige armeringsløsning bruges, ligger syd for Herlev omkring Slotsherrensvej. 


Celsa Steel Service – Store projekter finder klimagevinst i armering
Nye klimatal på armering giver en ekstra CO2 reduktion på store projekter, der har fået leveret armering fra Celsa Steel Service siden efteråret 2021.  

Da Celsa Steel Service udgav ny EPD miljøvaredeklaration, fik det en positiv indvirkning på en lang række igangværende større projekter. Med den nye EPD sænkes armeringens CO2 aftryk med 48 kilo CO2 pr tons armering til bare 425 kg CO2 per tons.

Et af de projekter, der har indkasseret en CO2 reduktion i forbindelse med den nye EPD er UN17 Village – det ambitiøse verdensmål-projekt, der opføres efter alle 17 verdensmål i Ørestad. På dette projekt sparres ekstra 34 tons CO2 på de 1100 tons armering der leveres efter udgivelse af den nye EPD miljøvaredeklaration.

Celsa Steel Service har leveret lidt over 600 tons ud af de 1100 tons armering til projektet, der skal leveres frem til medio 2023. Det drejer sig om specialnet til in-situ vægge, envejsnet og Bamtec ruller til bundplader, klip & buk til diverse bygningsdele samt stænger i alle dimensioner. Alle leveringer fra Celsa Steel Service er planlagt som "just in time" leveringer for at minimere håndtering på byggepladsen.

Hos CG Jensen, der er entreprenør på UN17 Village, har bæredygtighedschef Poul Erik Olsen generelt fuld fokus på byggematerialernes CO2 tal.

" I CG Jensen kommer vi som et led i vores overordnede mål om at være klimaneutral i 2029 til at arbejde intens med CO2 reduktioner. Det vil derfor generelt være en vigtig indkøbsparamenter, at vores leverandører kan hjælpe med CO2 reduktioner på deres produkter. Vi glæder os derfor over det dokumenterede lave COaftryk fra armering"

Også i Hørsholm har man fået gavn af det reducerede CO2 aftryk. Her bygger biotech virksomheden Christian Hansen, der er verdensmester i bæredygtighed, nyt DGNB certificeret domicil. På dette projekt har man sparret ekstra 10 tons CO2 som følge af de nedsatte CO2 tal. 

Fælles for de to projekter er, at armeringen til projekterne er leveret både før og efter 22/9, hvor den nye EPD blev udgivet.

Carsten Røjgaard, Marketingchef i Celsa Steel Service, fortæller om COreduktionen, der er fulgt i kølvandet af den nye EPD:

"Armeringen til de store projekter er solgt på vores tidligere EPD, så det sænkede CO2 tal i den nye EPD kommer en lang række større projekter til gode, der har fået armering leveret før september 2021. Den ekstra besparelse på 48 kilo CO2 per tons er for mange entreprenører en kærkommen reduktion – men sammenligner man armeringens CO2 aftryk med LCA Bygs branchestandard, så udgør den totale COreduktion faktisk hele 37%."

UN17 Village er udviklet af NREP i samarbejde med Lendager, Sweco Architects, MOE og CG Jensen.


Celsa Steel Service – Bygningsarmering opnår rekordlave CO2 tal
Celsa Steel Service i Danmark har udgivet ny og forbedret EPD, der dokumenterer et rekordlavt CO2 aftryk på bare 425 kg COpr ton. Det er helt efter strategien, lyder det fra direktøren i Celsa Steel Service, Magnus Lundgren.

Rådgivere kan nu dokumentere et rekordlavt CO2 aftryk på armering, da nye tal viser en forbedring på i alt 48 kg CO2 pr. ton. Besparelsen er først og fremmest opnået i armeringens første livscyklusfase, A1. Med den dokumenterede CO2 besparelse, kan Celsa Steel Service nu dokumentere en CObesparelse på hele 37% CO2 pr. ton stål i forhold til LCA Byg's branchestandard. Det giver bygningsarmering en rekordlav belastning på bare 425kg CO2 pr. ton stål.

Celsa Steel Service har i dag nogen af de bedste CO2 tal på det europæiske marked, og med den forbedrede EPD står armeringsproducenten endnu stærkere, når de ændrede byggekrav på max 12 kg CO2/kvm/år på større byggerier, træder i kraft i 2023.

Mere nyt fra Celsa Steel Service

Løbende sænkning af klimaaftrykket er for Celsa Steel Service en langsigtet strategi, der skal fremtidssikre Celsa's  nuværende stærke markedsposition og bidrage til et stadigt lavere COaftryk fra nybyggeri. Den forbedrede miljøvaredeklaration er derfor helt efter planen på direktørens kontor i Ølstykke. Her fortæller Magnus Lundgren om den nye EPD:

"Med flere DGNB-byggerier på tegnebrættet i Danmark og nye byggekrav om max CO2 på vej fra 2023, er vores nye EPD ganske simpelt adgangsbilletten til flere projekter. Vores tidligere EPD, der i forvejen dokumenterede et lavt CO2-aftryk på 473 kg COpr tons, har allerede gjort Celsa markedsledende på bæredygtig armering i Europa – med det nye tal på 425 kg CO2/tons er Celsa igen et skridt foran, når de nye byggekrav indføres i Danmark. Det er helt efter strategien".

CO2 besparelse i armeringens første livscyklusfase

CO2 besparelsen på de 48 kg COer opnået gennem optimering af produktionsprocessen på stål- og valseværket i Mo i Rana, der drives på CO2 neutral el fra vandkraft. Værket oparbejder metalskrot fra de nordiske lande til armeringsstål, og har et avanceret sorteringsanlæg, som sikrer et meget rent slutprodukt, hvor næsten alt tungmetal opsamles og luftbåren emission er halveret.

Den nye EPD fra Celsa Steel Service er gældende fra 22. september. 


Tscherning Beton tester Celsa Steel Service på nyt produktsortiment
På en række igangværende projekter vil Tscherning Beton teste fordelene ved one-stop-shopping af armering og hjælpeprodukter til betonstøbning.

Hjælpeprodukter til betonstøbning åbner nye døre for Celsa Steel Service Danmark. Flere rammeaftaler som dækker både armering og hjælpeprodukterne er helt efter planen, fortæller direktør Magnus Lundgren, Celsa Steel Service. Allerede i forbindelse med hans indtræden i virksomheden sidste år, satte han strategisk fokus på virksomhedens ønske om at være solution provider og det nye produktprogram er en del af den strategi.

”One stop shopping er eftertragtet af rigtig mange entreprenører, fordi det giver store fordele i det daglige arbejde på byggepladserne med bedre logistik og færre fejl. Det passer fint med vores strategi om at levere den samlede løsning, ikke bare produktmæssigt, men også i form af rådgivning og faglig sparring. At vores nye kraftigt udvidede produktprogram får god opmærksomhed hos entreprenørerne er derfor med til at styrke Celsas position som leverandør af stærke helhedsløsninger”, fortæller Magnus Lundgren, Celsa Steel Service.

Hos Tscherning Beton A/S, har man fuldt fokus på projektoptimering. Man ser derfor frem til det nye samarbejde med Celsa Steel Service på dette område. Aktuelt arbejder Tscherning Beton A/S f.eks. på et projekt i Nørrebrogade i det indre København, hvor konstellationen har vist nyttig.

”Vi gør naturligvis hvad vi kan for at optimere vores projekter, og her spiller leverandørsamarbejder en vigtig rolle. Med mulighed for en og samme partner på armering og hjælpeprodukterne til betonstøbningen ser vi gode muligheder for at optimere vores projekter, dialogen og samarbejdet med Celsa Steel Service”, lyder det fra adm. direktør Claus Gade hos Tscherning Beton A/S.

Celsa Steel Service har netop oprustet på sit produktsortiment, så det inkluderer alle de produkter, der er behov for, når man arbejder med armerede betonkonstruktioner, herunder vandsikring, forskalling, olier, afstandsholdere, koblinger mv.


Celsa Steel Service – Aarhus får CO2-venlig armering til Danmarks højeste boligbyggeri
Et tæt samarbejde mellem totalentreprenør Per Aarsleff A/S og armeringsspecialisten Celsa Steel Service A/S har sikret CO2-venlig armering til det nye Lighthouse 2.0 projekt på Aarhus Havn

Armeringen til projektet er fremstillet med udledning af 52% mindre CO2 end LCA Byg´s branchestandard, der bruges af danske rådgivere.  

Den 8. oktober blev denne ombærings sidste portion klimavenlig armering leveret i Aarhus, der med Lighthouse 2.0 får Danmarks højeste boligbyggeri. Armeringen fra Celsa Steel Service er produceret af 100% genbrugsskrot på Celsas stålværk i Norge, der drives på CO2-neutral el fra vandkraft. Med hele 45 etager, hvoraf to af etagerne er under jorden, bliver Lighthouse 2.0 142 meter højt. Projektet, der indeholder 380 lejligheder med flere caféer og fælleslokaler i forskellige niveauer, er under opførelse i ca. 40 måneder og vil resultere i et samlet byggeareal på ca. 61.000 m2.

Armeringsøjler på 64 meter

Celsa Steel Service har til projektet leveret i alt 28 armeringssøjler på hver 64 meter, som Rambøll A/S har stået for projekteringen af. For at kunne transportere armering anvendt i de borede fundamentspæle, har man måtte dele dem op i fire dele og 112 leveringer på lidt over tre måneder. Selve byggeriet af Lighthouse 2.0 startede i marts måned, og leveringerne af den CO2-venlige armering startede i juni måned.

Lighthouse 2.0, der er tegnet af arkitekthuset 3XN bliver et ganske særligt byggeri, når byggeriet står færdigt medio 2022. Boligerne byder på markant lys, luft og natur – og en helt usædvanlig udsigt. Desuden giver bygningens spændende sammensætning rig mulighed for at udforske og blive inspireret. Udsigtsrestauranten i topppen af tårnet med offentlig adgang, cafeerne, og de forskellige fælleslokaler inviterer til social interaktion og tilbyder et miljø, hvor alle kan trives.

De sidste beboere forventes at kunne flytte ind i midten af 2022, og man kan allerede nu skrive sig op til lejligheder i Danmarks højeste boligbyggeri.


Celsa Steel Service – Aarhus får CO2-venlig armering til Danmarks højeste boligbyggeri
Et tæt samarbejde mellem totalentreprenør Per Aarsleff A/S og armeringsspecialisten Celsa Steel Service A/S har sikret CO2-venlig armering til det nye Lighthouse 2.0 projekt på Aarhus Havn

Armeringen til projektet er fremstillet med udledning af 52% mindre CO2 end LCA Byg´s branchestandard, der bruges af danske rådgivere.  

Den 8. oktober blev denne ombærings sidste portion klimavenlig armering leveret i Aarhus, der med Lighthouse 2.0 får Danmarks højeste boligbyggeri. Armeringen fra Celsa Steel Service er produceret af 100% genbrugsskrot på Celsas stålværk i Norge, der drives på CO2-neutral el fra vandkraft. Med hele 45 etager, hvoraf to af etagerne er under jorden, bliver Lighthouse 2.0 142 meter højt. Projektet, der indeholder 380 lejligheder med flere caféer og fælleslokaler i forskellige niveauer, er under opførelse i ca. 40 måneder og vil resultere i et samlet byggeareal på ca. 61.000 m2.

Armeringsøjler på 64 meter

Celsa Steel Service har til projektet leveret i alt 28 armeringssøjler på hver 64 meter, som Rambøll A/S har stået for projekteringen af. For at kunne transportere armering anvendt i de borede fundamentspæle, har man måtte dele dem op i fire dele og 112 leveringer på lidt over tre måneder. Selve byggeriet af Lighthouse 2.0 startede i marts måned, og leveringerne af den CO2-venlige armering startede i juni måned.

Lighthouse 2.0, der er tegnet af arkitekthuset 3XN bliver et ganske særligt byggeri, når byggeriet står færdigt medio 2022. Boligerne byder på markant lys, luft og natur – og en helt usædvanlig udsigt. Desuden giver bygningens spændende sammensætning rig mulighed for at udforske og blive inspireret. Udsigtsrestauranten i topppen af tårnet med offentlig adgang, cafeerne, og de forskellige fælleslokaler inviterer til social interaktion og tilbyder et miljø, hvor alle kan trives.

De sidste beboere forventes at kunne flytte ind i midten af 2022, og man kan allerede nu skrive sig op til lejligheder i Danmarks højeste boligbyggeri.


Celsa Steel Service – Armeringstrick hjælper entreprenør i Ørestaden
I disse dage lægges fundamentet til et nyt parkeringshus nær Royal Arena i Ørestaden. Entreprenørfirmaet EMR A/S har optimeret byggeprojektet med et simpelt armeringstrick: Rullearmering.
Ørestaden er et af de områder i landet med højst byggeaktivitet. Nye byggerier skyder op på rekordtid, og entreprenørerne har fuld fokus på optimering i de enkelte byggeprocesser. Entreprenørfirmaet EMR A/S er en af de entreprenører, der i øjeblikket bygger i Ørestad. Aktuelt opfører entreprenøren et nyt parkeringshus nær Royal Arena. Et byggeri, som EMR har optimeret med hjælp af et simpelt armeringstrick: rullearmering. I alt 15x15 meter Bamtec armeringsstål fra Celsa Steel Service er netop rullet ud, inden fundamentet støbes. ”Vi lægger 1000-1500 m2 armering ud på en enkelt dag. Det kræver kun to mand, en tommestok og en kran. Alene i dette aktuelle projekt sparer vi 2 mands arbejde og 1 fuld arbejdsdag, bare på udlægning af armering. Dertil kommer, at rullearmeringen giver en materialebesparelse på omkring 10% og reducerer byggetiden, fortæller Morten Søby, direktør i EMR. Armeringsjernet er punktsvejst på metalbånd, og leveres til byggepladsen som store ruller. Til forskel for klassiske RIO-net har rullearmeringen væsentligt færre overlap. Det er Celsa Steel Service, som har leveret rullearmeringen, kaldet Bamtec, til P-huset i Ørested. Herfra lyder forklaringen på armeringstricket : ”Det er logistikken og den hurtige udlægning, der forenkler armeringsprocessen. I en tid hvor der er max fokus på optimering gennem hele byggeprocessen, bliver rullearmering stadigt mere populært. Besparelser på både materiale og mandetimer, gør rullearmering til en interessant løsning, der reelt set, forkorter byggetiden”, fortæller Peter G. Lindbaek, Celsa Steel Service.