Armeringsnet

Armeringsnet

Et armeringsnet, også kendt som et armeringsnetværk eller et armeringsgitter, er en konstruktion af sammenflettede metalstænger. Det bruges til at styrke betonstrukturer. Armeringsnettet består af lige og tværgående stænger, der er forbundet ved krydser eller svejsninger for at danne et gittermønster. Formålet med et armeringsnet er at forbedre betonens styrke, modstandsdygtighed over for revner og spændingskapacitet.

Leverandører af Armeringsnet:

Celsa Steel Service A/S

Frodebjergvej 6
3650 Ølstykke
Tlf.: +45 47 16 00 30

www.celsa-steelservice.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Linotol Danmark


Olaf Ryes Gade 7K
6000 Kolding
Tlf.: 26 83 27 99
E-mail: info@linotol.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Ved støbning af betongulve udlægges armeringsettet på lister eller klodses op med stjerner, hvorefter eventuel gulvvarme bindes fast til nettet inden støbning. Det er meget vigtigt, at nettet har den rigtige tykkelse i forhold til konstruktionen, og at alle armeringsnet har overlap, så de er i god berøring med hinanden.

Når beton hærder, er det godt i stand til at modstå trykbelastninger, men det er svagere, når det udsættes for trækbelastninger. Ved at placere armeringsnettet i betonen kan stængerne modstå trækkræfter og fordele belastningen mere jævnt, hvilket øger strukturens samlede styrke og holdbarhed.

Armeringsnettet kan have forskellige størrelser og styrker afhængigt af den specifikke applikation og kravene til det pågældende byggeri. De kan være lavet af stål, der er belagt med zink eller epoxy for at forhindre korrosion og forlænge deres levetid.

Nogle almindelige anvendelser:

  1. Fundamenter: Armeringsnet bruges til at forstærke betonfundamenter, hvilket giver øget stabilitet og bæreevne.
  2. Gulve og dæk: Armeringsnet placeres i betongulve og dæk for at forhindre revnedannelse og øge strukturel styrke.
  3. Vægge og søjler: Armeringsnet bruges i betonvægge og søjler for at forbedre deres bæreevne og modstandsdygtighed over for belastninger.
  4. Støttemure: Armeringsnet er almindeligt anvendt i støttemure til at forhindre revnedannelse og forbedre stabiliteten.
  5. Præfabrikerede elementer: Armeringsnet bruges i præfabrikerede betonelementer som bjælker, plader og søjler for at forstærke og forbedre deres ydeevne.

Det er vigtigt at følge korrekte retningslinjer for installation af armeringsnet for at sikre korrekt placering og samarbejde med betonen. Dette inkluderer at sikre tilstrækkelig overlapning af stænger, fastgørelse af armeringsnet til formene og korrekt positionering i henhold til designet og kravene til det specifikke byggeri.


Celsa Steel Service – Letbanen ved Herlev får armeringsprojekt i glasfiber
CG Jensen vælger glasfiberarmering til letbanen i Rødovre/Herlev. Armeringsspecialisten Celsa Steel Service har derfor udviklet et utraditionelt armeringsprojekt i glasfiber til projektet. Nu lægges sidste hånd på nedlægning af den spændende armeringsløsning, der skal sikre, at konstruktionen ikke bliver strømledende.

Der lægges i disse dage sidste hånd på en noget anderledes armeringsløsning syd for Herlev. Under byens letbane lægges glasfiberarmering i fundamentet. Armeringsprojektet kommer fra armeringsspecialisten Celsa Steel Service i Ølstykke, som har sendt glasfiber armering til projektet siden marts måned. 

Glasfiberløsningen til letbanen er et supplement til projektets øvrige stålarmering men på letbanens stationer må fundamentet ikke være strømledende. Derfor har CG Jensen været i teknisk dialog med Celsa Steel Service om udvikling af en armeringsløsning, der opfyldte de opsatte krav. 

"Vi har haft god erfaring med glasfiber armering på andre projekter, hvor brug af stålarmering ikke var hensigtsmæssigt. Det var derfor helt naturligt at kigge i denne retning. Med armeringsprojektet i glasfiber har vi fået en lidt anderledes armeringsløsning, der gør at fundamentet ikke bliver strømførende, nøjagtigt som kravene foreskriver", fortæller Tonny Schöndorff, projektleder hos CG Jensen.

Celsa Steel Service har til projektet leveret i alt 325 m2 glasfiberarmering bestående af flere armeringstyper, herunder armeringsnet, klip & buk samt sekantløsninger. Armeringen af glasfiber indgår i en samlet armeringsløsning, der også indeholder stålarmering. Løsningen er udviklet i tæt og digitalt samarbejde med CG Jensen. Specificering og udregning af armeringsprojektet er udført af Celsa Steel Service.

Flere hybridløsninger i fremtiden
Marketingchef hos Celsa Steel Service, Carsten Røjgaard tror på, at flere armeringsløsninger i fremtiden vil inkludere både stål og glasfiber: 

"Brugen af glasfiber som råmateriale har i dette projekt gjort armeringsløsningen kompleks, fordi tegninger og klip & buk lister skulle oversættes til de korrekte dimensioner i glasfiber. Men faktisk er sagen et godt eksempel på fordelen ved at kombinere glasfiberarmering med konventionel stålarmering."  

Carsten Røjgaard mener generelt, at kombinationen af glasfiber og stålarmering rummer store muligheder.

"Når det går op for markedet, at glasfiber ikke er et konkurrerende produkt til stålarmering, men derimod et supplement til at skabe den ideelle løsning, så vil der komme flere projekter og løsninger af denne slags. Vi har jo allerede skabt overbevisende resultater på større og ret komplekse byggesager, der viser løsningens styrke"

Området, hvor den særlige armeringsløsning bruges, ligger syd for Herlev omkring Slotsherrensvej. 


Celsa Steel Service – Store projekter finder klimagevinst i armering
Nye klimatal på armering giver en ekstra CO2 reduktion på store projekter, der har fået leveret armering fra Celsa Steel Service siden efteråret 2021.  

Da Celsa Steel Service udgav ny EPD miljøvaredeklaration, fik det en positiv indvirkning på en lang række igangværende større projekter. Med den nye EPD sænkes armeringens CO2 aftryk med 48 kilo CO2 pr tons armering til bare 425 kg CO2 per tons.

Et af de projekter, der har indkasseret en CO2 reduktion i forbindelse med den nye EPD er UN17 Village – det ambitiøse verdensmål-projekt, der opføres efter alle 17 verdensmål i Ørestad. På dette projekt sparres ekstra 34 tons CO2 på de 1100 tons armering der leveres efter udgivelse af den nye EPD miljøvaredeklaration.

Celsa Steel Service har leveret lidt over 600 tons ud af de 1100 tons armering til projektet, der skal leveres frem til medio 2023. Det drejer sig om specialnet til in-situ vægge, envejsnet og Bamtec ruller til bundplader, klip & buk til diverse bygningsdele samt stænger i alle dimensioner. Alle leveringer fra Celsa Steel Service er planlagt som "just in time" leveringer for at minimere håndtering på byggepladsen.

Hos CG Jensen, der er entreprenør på UN17 Village, har bæredygtighedschef Poul Erik Olsen generelt fuld fokus på byggematerialernes CO2 tal.

" I CG Jensen kommer vi som et led i vores overordnede mål om at være klimaneutral i 2029 til at arbejde intens med CO2 reduktioner. Det vil derfor generelt være en vigtig indkøbsparamenter, at vores leverandører kan hjælpe med CO2 reduktioner på deres produkter. Vi glæder os derfor over det dokumenterede lave COaftryk fra armering"

Også i Hørsholm har man fået gavn af det reducerede CO2 aftryk. Her bygger biotech virksomheden Christian Hansen, der er verdensmester i bæredygtighed, nyt DGNB certificeret domicil. På dette projekt har man sparret ekstra 10 tons CO2 som følge af de nedsatte CO2 tal. 

Fælles for de to projekter er, at armeringen til projekterne er leveret både før og efter 22/9, hvor den nye EPD blev udgivet.

Carsten Røjgaard, Marketingchef i Celsa Steel Service, fortæller om COreduktionen, der er fulgt i kølvandet af den nye EPD:

"Armeringen til de store projekter er solgt på vores tidligere EPD, så det sænkede CO2 tal i den nye EPD kommer en lang række større projekter til gode, der har fået armering leveret før september 2021. Den ekstra besparelse på 48 kilo CO2 per tons er for mange entreprenører en kærkommen reduktion – men sammenligner man armeringens CO2 aftryk med LCA Bygs branchestandard, så udgør den totale COreduktion faktisk hele 37%."

UN17 Village er udviklet af NREP i samarbejde med Lendager, Sweco Architects, MOE og CG Jensen.


Celsa Steel Service – Bygningsarmering opnår rekordlave CO2 tal
Celsa Steel Service i Danmark har udgivet ny og forbedret EPD, der dokumenterer et rekordlavt CO2 aftryk på bare 425 kg COpr ton. Det er helt efter strategien, lyder det fra direktøren i Celsa Steel Service, Magnus Lundgren.

Rådgivere kan nu dokumentere et rekordlavt CO2 aftryk på armering, da nye tal viser en forbedring på i alt 48 kg CO2 pr. ton. Besparelsen er først og fremmest opnået i armeringens første livscyklusfase, A1. Med den dokumenterede CO2 besparelse, kan Celsa Steel Service nu dokumentere en CObesparelse på hele 37% CO2 pr. ton stål i forhold til LCA Byg's branchestandard. Det giver bygningsarmering en rekordlav belastning på bare 425kg CO2 pr. ton stål.

Celsa Steel Service har i dag nogen af de bedste CO2 tal på det europæiske marked, og med den forbedrede EPD står armeringsproducenten endnu stærkere, når de ændrede byggekrav på max 12 kg CO2/kvm/år på større byggerier, træder i kraft i 2023.

Mere nyt fra Celsa Steel Service

Løbende sænkning af klimaaftrykket er for Celsa Steel Service en langsigtet strategi, der skal fremtidssikre Celsa's  nuværende stærke markedsposition og bidrage til et stadigt lavere COaftryk fra nybyggeri. Den forbedrede miljøvaredeklaration er derfor helt efter planen på direktørens kontor i Ølstykke. Her fortæller Magnus Lundgren om den nye EPD:

"Med flere DGNB-byggerier på tegnebrættet i Danmark og nye byggekrav om max CO2 på vej fra 2023, er vores nye EPD ganske simpelt adgangsbilletten til flere projekter. Vores tidligere EPD, der i forvejen dokumenterede et lavt CO2-aftryk på 473 kg COpr tons, har allerede gjort Celsa markedsledende på bæredygtig armering i Europa – med det nye tal på 425 kg CO2/tons er Celsa igen et skridt foran, når de nye byggekrav indføres i Danmark. Det er helt efter strategien".

CO2 besparelse i armeringens første livscyklusfase

CO2 besparelsen på de 48 kg COer opnået gennem optimering af produktionsprocessen på stål- og valseværket i Mo i Rana, der drives på CO2 neutral el fra vandkraft. Værket oparbejder metalskrot fra de nordiske lande til armeringsstål, og har et avanceret sorteringsanlæg, som sikrer et meget rent slutprodukt, hvor næsten alt tungmetal opsamles og luftbåren emission er halveret.

Den nye EPD fra Celsa Steel Service er gældende fra 22. september. 


Nyheder og Indlæg om Armeringsnet


Seneste om Armeringsnet

Cookie-indstillinger