Filtreringsanlæg

Et filtreringsanlæg, også kendt som et filteranlæg eller et filtreringssystem, er en teknisk installation, der anvendes til at fjerne partikler, urenheder eller forurenende stoffer fra et fluid (væske eller gas). Filtreringsanlæg er designet til at forbedre fluidets kvalitet, renhed eller sikkerhed ved at opsamle og adskille uønskede stoffer. Filtreringsanlæg bruges til flere forskellige formål, heraf kan nævnes; cirkulationsvand, forbehandling før anden vandbehandling, vandgenindvinding samt spildevand.

Leverandører af og viden om Filtreringsanlæg:

AAF/Dinair Danmark

Vallensbækvej 63
2625 Vallensbæk
E-mail: Sales.denmark@dinair.se
E-mail: Sales.denmark@aafeurope.com

www.aafeurope.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Anmasi A/S

anmasi

Thorsvej 240
7200 Grindsted
Tlf.: 76 50 02 32
E-mail: info@anmasi.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

GEOVENT A/S

Hovedgaden 86
8831 Løgstrup
Tlf.: 8664 2211
E-mail: salg@geovent.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

RENO A/S

reno ny

Åmarksvej 1,
8250 Egå
Tlf.: +45 70102210
E-mail:  info@reno.dk

www.reno.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

SILHORKO-EUROWATER A/S

Jylland/Fyn (Skanderborg): 87 93 83 00
Sjælland (Hillerød): 48 20 10 00
E-mail: info.dk@silhorko.dk

www.silhorko.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Safematic ApS

Agerhatten 16A, indg. 4, 1. tv
Lager: Hal 7
5220 Odense SØ
Tlf.: 63 380 005
E-mail: info@safematic.dk

www.safematic.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Total Trykluft ApS

Vallensbækvej 22A
2605 Brøndby
Tlf.: 20 30 34 34
E-mail: info@total-trykluft.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Ultrafilter Skandinavien ApS

Glasvænget 6
5492 Vissenbjerg
Tlf.: 82303020
E-mail: 

web

Se hele vores produktprogram og profil her

WINTEC - Big Steel Solutions

Risbjergvej 28
7330 Brande
Tlf.: 97181977
E-mail: wintec@wintec.dk

www.wintec.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Filtreringsanlæg:

Et filtreringsanlæg består normalt af flere komponenter, herunder filterenheder, filtrelementer, en pumpe eller en ventilator til at generere fluidstrømmen, og et kontrol- eller overvågningssystem til at styre og overvåge processen.

Funktionsmæssigt fungerer et filtreringsanlæg ved at lade fluidet strømme gennem filtrelementet eller -enheden, hvor partikler og urenheder bliver fanget eller tilbageholdt. De rene eller filtrerede fluidstrømme fortsætter gennem anlægget og bruges til det ønskede formål, mens de opsamlede partikler eller urenheder opsamles i filteret og kan fjernes senere ved rengøring eller udskiftning af filtrelementet.

Nogle almindelige typer af filtreringsanlæg inkluderer:

 1. Vandfiltreringsanlæg: Disse anvendes til at fjerne partikler, sand, snavs, rust, kemiske forureninger eller mikroorganismer fra vand. De bruges i vandbehandling, drikkevandsforsyning, svømmebassiner, akvarier og industrielle processer.
 2. Luftfiltreringsanlæg: Disse bruges til at rense luften ved at fjerne partikler, støv, pollen, røg, lugt eller forurenende stoffer. De anvendes i HVAC-systemer, industrielle udsugningssystemer, renrum, luftrensere og luftfiltreringssystemer.
 3. Olie- eller væskefiltreringsanlæg: Disse anvendes til at fjerne partikler, affaldsstoffer eller forurenende stoffer fra olien eller væsker som smøremidler, hydrauliske væsker eller kølevæsker. De bruges i maskiner, motorkøretøjer, produktionsprocesser og olie- og gasindustrien.
 4. GASFiltreringsanlæg: Disse bruges til at fjerne partikler, røg, dampe eller forurenende stoffer fra gassen. De anvendes i gasbehandlingsanlæg, luftrensningsanlæg og industrielle procesanlæg.

Filtreringsanlæg kan tilpasses til at imødekomme specifikke filtreringskrav og størrelser afhængigt af den ønskede renhedsgrad, flowhastighed, filtreringsmedium og det specifikke fluid. Det er vigtigt at følge producentens anbefalinger og udføre regelmæssig vedligeholdelse for at sikre optimal ydeevne og forlænge levetiden af filtreringsanlægget.


Nederman – Energieffektiv støvopsamling ved udvidelse af produktionen
Vores mission er at beskytte mennesker, planet og produkter mod skadelige virkninger af industrielle processer. Dermed bidrager vi til effektiv produktion, miljømæssige forbedringer og en sikrere arbejdsplads.

En veletableret tysk virksomhed, der producerer byggematerialer til huse, investerede i et nyt anlæg og installerede Nedermans filtreringssystemer til håndtering af filtrering fra et stort antal maskiner på en sikker og effektiv måde.

Den mere end 110 år gamle familievirksomhed, der nu ejes af fjerde generation af familien, producerer hovedsageligt materialer til vinduer, døre, midtersprosser og tværbjælker i træ og aluminium, rulleskoddesystemer, solafskærmningssystemer og snedkerarbejde. Med en voksende forretning var der behov for et nyt anlæg, så kapaciteten kunne udvides, og der blev installeret nye filtersystemer for at sikre, at det nye anlæg var sikkert, energieffektivt og i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

Opsamlingssystem til træstøv giver sikkerhed, energieffektivitet og overholdelse af lovkrav

Da man byggede et nyt anlæg, var der udfordringer med det store antal forskellige maskiner, der skulle tilsluttes ét filtersystem og transportere støvet til siloer på stedet. Det brændbare støv, der genereres i produktionen, skal håndteres på en sikker måde for at minimere risikoen for brand- og eksplosionsfarer. Den høje energipris var også en udfordring, og der var brug for at overveje økonomisk udsugning med varmegenvinding for at sikre energieffektivitet og lave energiomkostninger. 

Løsningen fra Nederman var et LBR SmartFilter-system med Combifab-ventilatorer og CARZ tilbageslagsklapper til eksplosionsisolering. Installationen er et udvendigt støvopsamlingssystem med en kapacitet på 30.000 m³ luft i timen, der opfylder filtreringsbehovet for det store antal maskiner i produktionen. Installationen er ATEX-kompatibel, og filterenheden er et tilpasset filtersystem til udsugning af træstøv, der er fuldt ud i overensstemmelse med den tyske ulykkesforsikring for træ- og metalbearbejdningsindustrien.

Fordele ved Nedermans opsamling af træstøv 

 • Flere ventilatorer giver fleksibilitet og energieffektivitet
 • Ventilatorer med servicevenlig installation i jordhøjde
 • Lang levetid og skånsom rengøring af filterelementerne ved hjælp af luftrensning
 • Returluftkanal med sommer-/vinterskift og overvågning af reststøv

Værdien af ren luft i produktionsmiljøer

 • Rene og sikre arbejdsmiljøer
 • Reduceret miljøbelastning
 • Merværdi ved genbrug af spåner
 • Energibesparelser
 • Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Lokal kunstner hjælper Alfa Laval i Nakskov med at illustrere ny strategi
Restprodukter og råvarer som membraner, pap, MBR-plader og plastik har fået nyt liv hos Alfa Laval i Nakskov, der med hjælp fra den lokale billedkunstner Lotte Madsen har omsat dem til illustrationer af virksomhedens nye strategi. Det skete fredag ved et stort medarbejderarrangement, hvor en række strategiworkshops blev rundet af med en høstfest, der både markerede en ny strategiperiode og et velkommen tilbage efter corona.

Hvordan sørger man for, at en ny strategi kommer helt ned i hænderne på 121 medarbejdere? Man kunne eksempelvis alliere sig med en lokal billedkunstner, som sammen med medarbejderne skal skabe tre kunstværker, der hver især illustrerer tre fokusområder i den nye strategi – øget indtjening, øget ordretilgang og øget diversitet blandt medarbejderne.

Denne fremgangsmåde blev afprøvet med succes hos Alfa Laval i Nakskov, der i fredags markerede overgangen til en ny strategiperiode med en række workshops og en høstfest, som også satte fokus på det sociale fællesskab oven på et udfordrende coronaår.

- Der har været stor efterspørgsel fra medarbejderne på sociale arrangementer, som jo desværre har været vanskelige at afholde i løbet af det seneste års tid. Det var derfor en stor fornøjelse at kunne samle alle vores dygtige og engagerede medarbejdere og kickstarte den nye strategi på en lidt anderledes måde, siger Stine Grønnemose, direktør for Alfa Laval i Nakskov.

På fredagens strategidag var det den lokale billedkunstner Lotte Madsen, som stod i spidsen for en workshop for medarbejderne, som ved brug af restprodukter fra virksomhedens produktion skabte tre kunstværker. Det meget konkrete arbejde med værkerne var en anledning til at lade medarbejderne reflektere og tale om, hvordan de hver især kunne bidrage til udmøntningen af den nye strategi.

- Vi ville gerne skabe rammerne for, at medarbejderne fik de bedste forudsætninger for virkelig at få den nye strategi ind under huden. Én ting er at få nye målsætninger præsenteret ved et fælles møde – noget andet er helt specifikt at få fingrene i det, forklarer Stine Grønnemose.

Alfa Laval i Nakskov er koncernens globale center for membranfiltrering, en avanceret form for filtreringsteknologi, som bruges til at separere væsker til blandt andet fødevareindustrien og den farmaceutiske industri. Der er store ambitioner om vækst og udbredelse af membranteknologien i den nye strategi, som også bidrager til flere arbejdspladser i og omkring Nakskov i den kommende tid.

- Som en af byens største arbejdspladser har vi løbende behov for yderligere arbejdskraft, og aktuelt er vi faktisk på jagt efter hele otte nye medarbejdere fordelt på tværs af organisationen, siger Stine Grønnemose.Cookie-indstillinger